Nuvy

SET คาดว่ายังไปต่ออีก

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET คาดว่าน่าจะยังสามารถไปต่อ แต่ที่ราคานี้น่าจะมีย่อก่อน

ก่อนหน้านี้ มีความเห็นว่า impulse 1,2 และ 3 ชุดนี้ ที่ขึ้นมาจาก W.2 มีทรงแปลกๆ
แต่ก็ขอนับเป็น impulse ไว้ก่อน

ตอนนี้ค่อนข้างชัดแล้วว่า impulse ที่ขึ้นมาชุดนี้เป็น complex small X wave
ส่วนจะเป็น 2 หรือ 3 ชุดนั้น คาดว่า 2 ชุดก็อาจจะสามารถวิ่งถึง 161.8 เป็น extension w.3 ได้

ปล.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ