Nuvy

SET : น่าจะกำลังทำ w.3

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
ขอ bias เป็นท่านี้ไปก่อนครับ โดยกำลังทำ w.3 ซึ่งอาจขึ้นชน TL บนแล้วย่อ w.4 ก็เป็นได้ครับ

ปล.สามารถเปิดกราฟ SET เก่าๆ เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมที่ใหญ่ขึ้นครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ