Nuvy

SET : กำลังทำ w.4 ของ W.C ใหญ่

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
ตอนนี้ SET น่าจะจบ w.3 และกำลังทำ w.4 ของ W.C ใหญ่

มีความคิดเห็นต่างอย่างไร เสนอกันได้ครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ