Suemaryi

เกี่ยวกับฉัน สุมาอี้ ตามสำเนียงฮกเกี้ยน หรือ ซือหม่าอี้ ตามสำเนียงกลาง (อักษรจีน: 司马懿; อังกฤษ: Sima Yi; ค.ศ. 179-251) นายทหารคนสำคัญของวุยก๊ก หลังยุคที่โจโฉสิ้นไปแล้ว เป็นคู่ปรับที่สำคัญของขงเบ้ง และเป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับทายาทผู้สืบทอดตระกูลจนได้รวบรวมแผ่นดินเป็นห
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ไทย
ส่วนแบ่งตามตลาด
สัญลักษณ์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด
S50Z2019 27% | 3 SET 18% | 2 BTCUSD 18% | 2 TMB 9% | 1
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
1
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
4
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
295
427
519
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Ukraine 💙💛
10524
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
45760
0
30
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
98260
0
60
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
80556
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Netherlands
42681
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
49340
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Australia
3487
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1397
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
15980
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Central Bank
5208
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
THAILAND
2650
108
911
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Australia
2862
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
เพจ ม้าเฉียว ดูหุ้น The Future
53
9
48
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
800
142
304
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
518
24
527
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Thailand
6547
2440
8444
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
958
639
1207
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
413
655
183
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
43852
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9596
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ผู้ใช้งานไม่ติดตามสัญลักษณ์ใดๆเลย
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว