Suemaryi

เกี่ยวกับฉัน สุมาอี้ ตามสำเนียงฮกเกี้ยน หรือ ซือหม่าอี้ ตามสำเนียงกลาง (อักษรจีน: 司马懿; อังกฤษ: Sima Yi; ค.ศ. 179-251) นายทหารคนสำคัญของวุยก๊ก หลังยุคที่โจโฉสิ้นไปแล้ว เป็นคู่ปรับที่สำคัญของขงเบ้ง และเป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับทายาทผู้สืบทอดตระกูลจนได้รวบรวมแผ่นดินเป็นห
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ส่วนแบ่งตามตลาด
สัญลักษณ์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด
S50Z2019 27% | 3 SET 18% | 2 BTCUSD 18% | 2 TMB 9% | 1
390
464
552
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27
30
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
1
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3234
108
905
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
98461
0
60
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
554
24
527
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3892
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3901
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
45590
0
30
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
43332
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1385
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7812
2718
8946
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9769
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
987
639
1207
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
80433
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
60
9
48
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5193
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
477
715
187
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
59821
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
16109
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
865
147
316
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
58192
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10833
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว