Suemaryi

SET พร้อมจุดสังเกตชวนติดตาม Bullish Divergence หรือ Bullshits!

SET:SET   SET INDEX
ตามภาพครับผม ต้องดูอะไรหลายๆ อย่างพอสมควรช่วงนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ