Suemaryi

S50Z19 หรือ SET50 กับ ปฎิทินวันหยุด 12/2019

ลดลง
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
เปิด GAP ทดสอบแนวรับ 2 วันติด แต่สามารถรีบาวด์กลับมาในกรอบได้ แต่ก็ไม่ทันทดสอบแน้วต้านราคาก็ซึมลงไปเรื่อยๆ
1.คน มี 2พวก ตอนนี้ รอชอตแนวต้าน รอเปิดลอง แนวรับ
กลับกันหากราคา ทะลุแนวต้านก็พร้อม Follow ฺBUY หลุดแนวรับก็พร้อม FollowSell คือหลุดรางทางใดทางหนึ่งวิ่งสุดแน่นอน

2.ปัจจัยภายนอกประเทศยังร้อนผ่าว จัดจ้านในย่านนี้คงเป็นลูกที่ทรั้ม คนเดิม สงผลต่อพฤติกรรมต่อดัชนีโลกแน่นอน

3.จุดที่พึงระวังคือ ปฎิทิน วันหยุดบ้านเราครับ พรุ่งงนี้ 5 ธันวาคมหยุด หากพี่ทรัป ยังวาดลวดลายอะไร ระหว่างนี้ พฤติกรรมมันจะสะสม
ในวันเปิดทำการวันถัดมา (ดูเกริ่นนำ) ถ้า (+) ต้องวิ่งทะลุแนวถึงดี ถ้า (-) แล้วเข้าวันหยุด อีก 2 วัน ในระหว่างวันหยุดเหล่านี้ นักลงทุนอยู่ในสถานะทำอะไรไม่ได้
มีแนวโน้มที่จะแสดงออกมาในวันจันทร์ หลุดแนวรับอย่างสวยงาม

ทางที่ดีคือ อยู่ให้ถูกข้าง ยังไงก็เหนือกว่าแถมมีปัจจัยสนับสนุนมากมาย ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ