Suemaryi

ทรงสวย IRCP

เพิ่มขึ้น
SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
ยืนเหรือ EMA 120 ได้ พร้อม ปิดแท่งด้วยทรงค้อน เส้น 18 เตรียมตัดกลับ
- ถ้าเป็นเรือก็กลับลำได้สวยงาม
- ปันผล มากกว่า 4.8 % ต่อให้ดอยราคานี้ ปันผลก็ดีกว่าดอกเบี่ยธนาคารเสียอีก
- วอลุ่มเข้า เแท่งเขียวใหญ่ แสดงถึงวาฬ ช้อนซื้อ

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: 26 ก.พ. 2562-XD
26 ก.พ. 2562-XM
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ