Suemaryi

ทรงสวย IRCP

เพิ่มขึ้น
SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 110
1
ยืนเหรือ EMA 120 ได้ พร้อม ปิดแท่งด้วยทรงค้อน เส้น 18 เตรียมตัดกลับ
- ถ้าเป็นเรือก็กลับลำได้สวยงาม
- ปันผล มากกว่า 4.8 % ต่อให้ดอยราคานี้ ปันผลก็ดีกว่าดอกเบี่ยธนาคารเสียอีก
- วอลุ่มเข้า เแท่งเขียวใหญ่ แสดงถึงวาฬ ช้อนซื้อ

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: 26 ก.พ. 2562-XD
26 ก.พ. 2562-XM
ออเดอร์ถูกยกเลิก

ความคิดเห็น