Suemaryi

Beauty มีหลายๆสิ่งน่าสนใจ

เพิ่มขึ้น
SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.ฺBull Bear Power Trend บอกว่าจบรอบหมี เข้าสู่ภาวะกระทิง
2.เกิด bullish divergence
3.แท่งเขียวใหญ่ๆแสดงถึงวอลุ่มเข้าจำนวนมาก เจ้าเข้าวาฬเก็บ
4.ลุ้นยืนเหนือ EMA 120 เเม้ว่าเส้นที่นิยมใช้กันจะเป็น 100 แต่ 120 เป็นอะไรที่เม๊กเซนกว่าอนุมานจากจำนวนค่าเฉลี่ย 1เดือนมี 30 วัน 4 เดือน x 30 วัน = 120 หมายความว่าเป็นเส้น 4 เดือนนั้นเอง การยืนได้เหนือเส้นนี้จึงมีความหมาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ