4188 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 4188 คือ 1.074T JPY EPS TTM ของบริษัทคือ 50.73 JPY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.97% และ P/E คือ 16.60 วันที่ของรายได้ MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP ถัดไปคือ 12 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 103.73 JPY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬