หุ้นเวเนซุเอลา ที่เสี่ยงที่สุดในตลาด

เบต้าเป็นแนวคิดที่วัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม หุ้นช่วงเบต้าสูงสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นหมายความว่าพวกมันยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงอีกด้วย เวเนซุเอลา มีความหลากหลายมากพอที่จะเสนอหุ้นจำนวนที่เหมาะสมได้ แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นนั้นอาจได้ผล แต่จำไว้ว่าผลประโยชน์และการสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ดังนั้นจงดำเนินการอย่างระมัดระวังและดำเนินการอย่างมีเหตุผล

สัญลักษณ์
เบต้า 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
1.533.05 VES−0.97%21.402K0.22891.957M VES120.550.03 VES2008.33%1.71%การเงิน
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
1.5313.99 VES−0.07%4990.125.973B VES3.04%การเงิน
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
1.2349.90 VES1.84%430.225.1B VES0.02%การเงิน
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
0.8216.29 VES5.10%1230.011.911B VES0.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
0.801.25 VES0.00%1000.15840M VESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1PGRPROAGRO, C.A.
0.787.00 VES−0.57%730.38515.552M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
0.6821.00 VES−8.70%50.17249.552M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
0.5627.00 VES0.26%280.633.605B VESการเงิน
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
0.5510.57 VES0.00%560.01559.359M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CRM.ACORIMON, C.A.
0.553.10 VES−1.59%1240.17521.537M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
0.4821.79 VES−0.00%630.11528.432M VES0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
0.3533.00 VES−8.21%151.041.485B VESการเงิน
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
0.241.89 VES7.39%6430.02378.526M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
0.1114.80 VES−15.43%100.331.665B VESการเงิน
2CIECORPORACION INDUSTRAIL DE ENERGIA, C.A. S.A.C.A
0.0815.00 VES0.00%30.0072.834M VESสาธารณูปโภค
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
−0.046.90 VES0.00%70.08638.378M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ