หุ้นเวเนซุเอลา ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทในเวเนซุเอลา สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
887.597M VES59.99 VES0.00%240.145.978B VES0.01%การเงิน
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
412.357M VES18.50 VES0.00%1.889K0.367.893B VES2.30%การเงิน
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
253.826M VES3.65 VES0.00%13.438K0.491.057B VES144.270.03 VES1.44%การเงิน
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
29.66M VES18.48 VES0.00%3100.372.346B VES0.16%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
−1.187B VES29.00 VES+0.52%200.00699.645M VES0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
16.20 VES+1.25%1820.05852.004M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
40.00 VES+14.29%20.09415.921M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
340.00 VES0.00%100.63การเงิน
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
19.15 VES+9.43%20.001.776B VESการเงิน
1PGRPROAGRO, C.A.
8.27 VES+1.10%3750.02599.036M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
C0019ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL G3 LOGISTICA C0019A
100.00 USD34.958K
MTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
17.50 VES−1.41%120.00การเงิน
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
3.15 VES+6.78%5950.532.065B VESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FNCFABRICA NACIONAL DE CEMENTOS, C.A
14.30 VES0.00%570.151.159B VESแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
32.01 VES−19.93%1380.481.687B VESการเงิน
ICP.BINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
9.00 VES0.00%620.75
C0020ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL G3 LOGISTICA C0020A
100.00 USD62.752K
CRM.ACORIMON, C.A.
5.10 VES+13.33%550.10735.71M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
2.78 VES+1.09%1500.13630.878M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCRCERAMICA CARABOBO S.A.C.A
394.00 VES+19.76%30.241.117B VESการผลิตของผู้ผลิต
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
6.15 VES+3.36%238.084K6.32การเงิน
IMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
155.39 VES+4.05%50.98การเงิน
2CIECORPORACION INDUSTRAIL DE ENERGIA, C.A. S.A.C.A
15.00 VES0.00%10.004K1.6570.892M VESสาธารณูปโภค
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
6.89 VES+19.83%140.08524.382M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
38.99 VES−0.03%390.065.207B VESการเงิน
SVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
3.88 VES0.00%1380.7820.379M VESการผลิตของผู้ผลิต
TDV.DC.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA CLASE 'D'
3.97 VES−0.25%3.572K0.25
C0111ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL RON SANTA TERESA, C0111A
100.00 USD0.00%2.624M
PTNPROTINAL, C.A.
4.00 VES+1.27%4.136K3.31
BVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
8.65 VES−1.70%3.219K8.35