Venezuelan companiesที่ทำลายเป้าหมายการขายของพวกเขา

Venezuelan stocksเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งโดยหลักแล้วมองหาบริษัทที่มียอดขายเติบโตได้เร็วกว่าใครๆ แต่ขอเตือนไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดวันรายรับจะนับว่าน้อยมาก หากธุรกิจไม่เคยสร้างผลกำไรเลย ดังนั้น อย่าลืมหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการซื้อขายในรายการนี้เสมอ

ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
0.20VES170919.76VES170919.76VES378.088MVES0.20VES378.088MVES76.105MVES
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
0.00VES0.00VES0.00VES171.851MVES0.00VES171.851MVES20.694MVES