บริษัทในเวเนซุเอลาที่ทำลายเป้าหมายการขายของพวกเขา

หุ้นเวเนซุเอลาเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งโดยหลักแล้วมองหาบริษัทที่มียอดขายเติบโตได้เร็วกว่าใครๆ แต่ขอเตือนไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดวันรายรับจะนับว่าน้อยมาก หากธุรกิจไม่เคยสร้างผลกำไรเลย ดังนั้น อย่าลืมหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการซื้อขายในรายการนี้เสมอ

สัญลักษณ์
รายได้
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
2.606B VES49.00 VES−0.61%6125.001B VES0.02%การเงิน
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
1.292B VES9.74 VES1.46%5084.156B VES4.36%การเงิน
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
1.012B VES2.85 VES−1.72%361.318K825.35M VES112.650.03 VES2008.33%1.85%การเงิน
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
256.057M VES13.81 VES0.00%4731.753B VES0.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
0 VES21.78 VES−0.05%2528.432M VES0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
4.19 VES2.20%110
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
17.50 VES0.00%51.665B VESการเงิน
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
2.75 VES0.00%10.435Kการเงิน
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
35.95 VES8.94%31.543B VESการเงิน
CRM.ACORIMON, C.A.
3.05 VES−1.61%15506.823M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
10.25 VES0.00%480542.425M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
C0004ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL G3 LOGISTICA C0004A
100.00 USD42.394K
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
1.20 VES0.00%252840M VESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1PGRPROAGRO, C.A.
7.15 VES0.56%1520.678M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TDV.DC.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA CLASE 'D'
2.85 VES−1.72%4.023K
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
6.97 VES0.00%10638.377M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
298.00 VES−0.58%10การเงิน
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
22.99 VES−4.01%1463.069B VESการเงิน
IMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
41.00 VES10.81%15การเงิน
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
1.62 VES1.25%10.1K367.056M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
20.00 VES11.11%2การเงิน
ICP.BINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
10.30 VES0.00%2
RFMRENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
7.00 VES200
PTNPROTINAL, C.A.
4.80 VES−6.80%250
2CIECORPORACION INDUSTRAIL DE ENERGIA, C.A. S.A.C.A
14.99 VES−0.07%272.786M VESสาธารณูปโภค
SVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
2.80 VES0.00%39
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
23.00 VES9.52%11249.552M VESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ