ตลาดหุ้นสวิซเซอร์แลนด์

หุ้นสวิสที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นสวิส ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
HAUTEHAUTE CAPITAL PARTNERS AG76.9262.80CHF0.00%0.00CHF
มีแรงซื้อ
513.203Kการเงิน
YPSNYPSOMED HLDG
75.52191.8CHF0.63%1.2CHF
มีแรงซื้อ
10.656K2.044M2.597BCHF78.472.43CHF1.831Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SRENSWISS RE N
75.1584.52CHF0.88%0.74CHF
มีแรงซื้อรุนแรง
1.114M94.151M24.21BCHF48.871.76CHF13.985Kการเงิน
HELNHELVETIA HOLDING N
75.01105.8CHF0.57%0.6CHF
มีแรงซื้อ
52.236K5.527M5.553BCHF12.158.66CHF12.128Kการเงิน
ZURNZURICH INSURANCE N
73.25452.0CHF0.02%0.1CHF
มีแรงซื้อ
222.374K100.513M67.105BCHF13.9732.71CHFการเงิน
BUCNBUCHER N
72.09385.4CHF0.47%1.8CHF
มีแรงซื้อ
10.64K4.101M3.922BCHF13.9327.53CHF13.562Kการผลิตของผู้ผลิต
ASCNASCOM N
71.427.82CHF0.64%0.05CHF
มีแรงซื้อ
60.883K476.105K279.664MCHF32.470.24CHF1.3Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
JFNJUNGFRAUBAHN HLD N
71.02120.6CHF3.61%4.2CHF
มีแรงซื้อ
1.125K135.675K678.71MCHF27.954.16CHF637ระบบขนส่ง