Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นสวิซเซอร์แลนด์

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

            
CS AXA
25.560.00%0.00ซื้อ42.000K1073519.9660.693B10.042.5596595.00การเงิน
DB1 DEUTSCHE BOERSE
142.350.00%0.00ซื้อ707.966K100778967.1827.543B6.867238.00การเงิน
DCN DATACOLOR N
750.004.90%35.00แนะนำให้ซื้อ2015000.00123.468M14.0350.96เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SKAN SKAN N
90.790.88%0.79ซื้อ37.155K3373302.492.041B3.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
โหลดเพิ่ม