หุ้นสวิส ที่ราคาต่ำสุดของปี

ด้านล่างคือ หุ้นสวิส ที่ราคาลงไปทำระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรายการเดียว: ศึกษาผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อดูว่าตัวใดมีศักยภาพที่จะพลิกฟื้นกลับมา
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GURNGURIT N
66.7 CHF−0.89%3.043K0.63314.951M CHF0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MEDXMEDMIX N
15.68 CHF−4.16%89.69K1.55675.052M CHF2240.000.01 CHF−99.34%3.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ORONORIOR N
64.9 CHF+0.15%7.726K1.10423.02M CHF14.114.60 CHF+10.97%3.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
PEANPEACH PROPERTY N
8.19 CHF−3.87%79.534K2.57176.711M CHF0.00%การเงิน
ปานกลาง
SNBNSNB N
3550 CHF−7.07%1452.18382M CHF0.03115772.00 CHF0.00%การเงิน
SWTQSCHWEITER N
442.0 CHF−1.67%1.812K1.42643.598M CHF46.199.57 CHF−87.95%4.45%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ