หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เซอร์เบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตรอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
อะลูมินั่มแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
วิศวกรรมและก่อสร้าง3.456B RSD+10.80%8.082Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.537B RSD−0.24%5สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซสาธารณูปโภค1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม25.546B RSD0.00%253อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ดบริการเชิงพาณิชย์1
การผลิตเบ็ดเตล็ด3.001B RSD+0.06%50การผลิตของผู้ผลิต1
ชุดประกันภัยรวม13.427B RSD+1.02%225การเงิน1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ128.165B RSD0.00%−0.63%7.955Kแร่พลังงาน1
การขนส่งอื่นๆ63.923B RSD−1.37%5ระบบขนส่ง2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์บริการผู้บริโภค1
โทรคมนาคมพิเศษการสื่อสาร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม978.837M RSD0.00%0.00%61การผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง256.136M RSD0.00%348บริการการกระจายสินค้า4