ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DINRDINARA AD BEOGRA
700.00 RSD0.00%0.00 RSD
มีแรงซื้อ
389272.3K
KOPBKOPAONIK AD BEOGRA
14000.00 RSD0.00%0.00 RSD
มีแรงซื้อ
50700K
RUDORUDO AD BEOGRAD
300.00 RSD0.00%0.00 RSD
มีแรงซื้อ
395118.5K