ตลาดหลักทรัพย์เปรู

หุ้นเปรู ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทเปรู สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
3.036BPEN2.41PEN−1.63%−0.04PEN
มีแรงขาย
92.503K222.932K29.832BPEN6.920.35PEN27.369Kการเงิน
MINSURI1MINSUR SA
2.142BPEN3.70PEN−1.07%−0.04PEN
ปานกลาง
14.883K55.067K3.594BPEN4.270.86PENการผลิตของผู้ผลิต
BBVAC1BANCO BBVA PERU
1.561BPEN1.56PEN1.30%0.02PEN
มีแรงขาย
15.866K24.751K11.369BPEN5.150.30PENการเงิน
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
587.578MPEN4.20PEN−8.89%−0.41PEN
มีแรงซื้อ
5.413K22.735K8.058BPEN11.940.41PENสาธารณูปโภค
LUSURC1LUZ DEL SUR SA
554.418MPEN16.31PEN0.37%0.06PEN
มีแรงซื้อรุนแรง
2.884K47.038K7.913BPEN13.311.22PENสาธารณูปโภค
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
552.996MPEN9.15PEN1.67%0.15PEN
มีแรงซื้อ
7456.817K4.084BPEN8.981.00PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NEXAPEC1NEXA RESOURCES PERU SAA
531.308MPEN2.00PEN−4.31%−0.09PEN
มีแรงขายรุนแรง
71.542K143.084K2.667BPEN5.150.41PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FERREYC1FERREYCORP SAA
377.057MPEN2.28PEN0.44%0.01PEN
มีแรงซื้อรุนแรง
25.065K57.148K2.148BPEN4.960.46PENบริการการกระจายสินค้า
INRETC1INRETAIL PERU CORP
355.653MPEN36.25USD0.00%0.00USD
มีแรงซื้อรุนแรง
1036315.078BPEN19.537.33PENการค้าปลีก
ENDISPC1ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
330.542MPEN7.01PEN−7.64%−0.58PEN
มีแรงซื้อ
8.01K56.15K4.847BPEN11.500.66PENสาธารณูปโภค
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
322.993MPEN1.56PEN0.00%0.00PEN
ปานกลาง
8121.092BPEN4.530.34PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENGIEC1ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
253.202MPEN5.03PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
1005033.025BPEN14.410.35PENสาธารณูปโภค
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
240.092MPEN0.69PEN−1.43%−0.01PEN
มีแรงขายรุนแรง
21.25K14.663K25.056MPEN−0.12PENบริการผู้บริโภค
GLORIAI1LECHE GLORIA SA
238.879MPEN7.80PEN−2.50%−0.20PEN
มีแรงขาย
9.896K77.189K312.937MPEN15.100.53PENสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EXALMC1PESQUERA EXALMAR SA
167.638MPEN2.50PEN0.00%0.00PEN
มีแรงซื้อ
1.55K3.875K738.84MPEN4.230.59PENสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
140.019MPEN7.85PEN0.51%0.04PEN
มีแรงขาย
5.15K40.428K657.872MPEN7.101.10PEN6.168Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HIDRA2C1EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
114.969MPEN1.49PEN0.00%0.00PEN
มีแรงซื้อ
671001.116BPEN9.350.16PENสาธารณูปโภค
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
80.244MPEN34.60PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
23796715.386MPEN6.645.57PENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CRECAPC1CREDICORP CAPITAL PERU SAA
31.204MPEN2.61PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
4681.221K231.525MPEN46.190.06PENการเงิน
BROCALC1MINERA EL BROCAL
22.49MPEN6.14PEN1.32%0.08PEN
มีแรงซื้อ
4.067K24.971K970.639MPEN−0.31PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GBVLAC1GRUPO BVL SAA
20.33MPEN2.34PEN−2.09%−0.05PEN
มีแรงขาย
10K23.4K435.454MPEN25.240.09PENการเงิน
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
−10.798MPEN0.39PEN0.77%0.00PEN
มีแรงซื้อ
167.001K65.631K122.893MPEN2.210.18PENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSPFOSSCCSPFOSSC
−23.901MPEN0.14PEN53.183K7.446K4.127MPEN−0.21PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FOSSALC1FOSSAL SAA
−23.901MPEN0.80PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
764.127MPEN−0.21PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALICORC1ALICORP SAA
−33.99MPEN6.65PEN−0.75%−0.05PEN
ปานกลาง
129.58K861.707K5.706BPEN48.550.14PEN8.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AENZAC1AENZA SAA
−153.21MPEN0.70PEN11.11%0.07PEN
มีแรงขาย
193.147K135.203K754.097MPENบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BUENAVC1COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
−1.026BPEN30.00PEN38.57%8.35PEN
ปานกลาง
1.234K37.02K5.497BPEN4.275.08PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TELEFBC1TELEFONICA DEL PERU
−1.626BPEN0.68PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
3.513K2.389K2.274BPEN−0.33PEN3.664Kการสื่อสาร
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
114.00USD0.02%0.02USD
มีแรงซื้อ
657.41K
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
111.78PEN0.02%0.02PEN
มีแรงซื้อ
455.03K
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
104.37USD0.02%0.02USD
มีแรงซื้อ
74377.547K
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
116.50PEN0.02%0.02PEN
มีแรงซื้อ
728.388K
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
115.34PEN0.02%0.02PEN
มีแรงซื้อ
445.075K
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
0.98PEN0.00%0.00PEN
มีแรงซื้อ
6.27K6.145K33.146MPENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ