สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

12
หุ้น
1830.609B
เงินทุนของตลาด
318
ปริมาณการซื้อขาย
+1.79%
เปลี่ยนแปลง
+4.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.09%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.98%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALICORC1ALICORP SAA
5.82 PEN+1.22%10.355K0.034.898B PEN20.770.28 PEN+103.04%4.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
ALICORI1ALICORP SAA
3.60 PEN−9.09%3K0.364.898B PEN12.850.28 PEN+103.04%7.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
AUSTRAC1AUSTRAL GROUP SA
1.25 PEN0.00%4.615K0.38323.754M PEN−0.50 PEN−172.50%22.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BACKUAC1CERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SA
190.00 PEN+5.41%1501.1327.451B PEN12.0015.84 PEN+16.78%7.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BACKUSI1CERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SA
23.50 PEN0.00%7.428K0.3027.451B PEN14.841.58 PEN+16.79%6.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EXALMC1PESQUERA EXALMAR SA
1.80 PEN0.00%2440.02531.965M PEN−0.05 PEN−108.36%17.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GLORIAI1LECHE GLORIA SA
5.80 PEN0.00%800.03226.879M PEN13.560.43 PEN−19.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KHCKRAFT HEINZ CO
34.10 USD+10.36%1K1.01162.896B PEN14.089.14 PEN+146.21%4.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KOCOCA-COLA CO
58.20 USD−0.00%190.07947.934B PEN23.469.36 PEN+8.73%3.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
NKENIKE INC
114.58 USD+2.30%1880.63645.796B PEN35.3511.97 PEN−7.96%1.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SNJUANC1CERVECERIA SAN JUAN SA
41.81 PEN4330.334.101B PEN11.033.79 PEN−6.46%9.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SNJUANI1CERVECERIA SAN JUAN SA
41.81 PEN0.00%8721.344.101B PEN11.033.79 PEN−6.46%9.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร