Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาแพง — ตลาดหลักทรัพย์เปรู

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

            
CORAREC1 CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA
2.000.00%0.00ซื้อ32.900K65800.002.119B3.030.66แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CVERDEC1 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
25.55-1.73%-0.45ซื้อ20.055K512405.2536.636B9.4811.34แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FICOCMP5 CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 5
114.000.02%0.02ซื้อ68177634.00
FICOIF7 CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 7
288.150.02%0.05ซื้อ24370020.45
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC
387.00-1.80%-7.10ขาย103870.00537.962B6.50254.2540500.00การเงิน
MINSURI1 MINSUR SA
3.78-3.08%-0.12ซื้อ1.019M3851483.583.748B9.260.42การผลิตของผู้ผลิต
PFE PFIZER INC
53.403.69%1.90แนะนำให้ซื้อ25113403.401149.776B15.2914.1778500.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SPCCPI1 SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL
54.00-0.74%-0.40ซื้อ47525650.003.054B0.5894.54แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม