ตลาดหลักทรัพย์เปรู

หุ้นเปรูที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นเปรู ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
99.81116.43PEN0.03%0.03PEN
มีแรงซื้อรุนแรง
71483.131K
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
98.95115.28PEN0.02%0.02PEN
มีแรงซื้อ
68378.736K
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
94.684.93PEN0.20%0.01PEN
มีแรงซื้อ
82.932K408.855K8.599BPEN11.990.41PENสาธารณูปโภค
ENDISPC1ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
91.057.40PEN2.78%0.20PEN
มีแรงซื้อ
57.766K427.468K4.598BPEN10.910.66PENสาธารณูปโภค
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
73.780.77PEN45.28%0.24PEN
มีแรงซื้อรุนแรง
20K15.4K17.926MPENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GLORIAI1LECHE GLORIA SA
70.888.80PEN0.00%0.00PEN
มีแรงซื้อรุนแรง
1.525K13.42K344.231MPEN16.610.53PENสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร