บริษัทเปรูที่มีเงินสดในมือมากที่สุด

ไม่มีความลับใดที่เงินสดกองโตอาจเป็นกรมธรรม์ที่ทดลองและทดสอบแล้วท่ามกลางความผันผวนในอดีต และบริษัทเหล่านี้กำลังใช้ความรู้นั้นอย่างจริงจัง เนื่องจากขณะนี้พวกเขากำลังสำรองเงินสดจำนวนมาก ในทางกลับกัน บางทีธุรกิจเหล่านี้อาจกำลังสะสมทุนของพวกเขาเมื่อพวกเขาควรใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไร นี่คือรายการของ บริษัทเปรู ที่มีเงินสดมากที่สุด

สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
(ไตรมาสบัญชี)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
3.347B PEN30.00 USD0.00%62.973K17.2639.711B PEN13.038.32 PEN−31.87%7.14%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
SPCCPI1SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL
1.407B PEN75.01 PEN4.18%3.78K7.954.254B PEN0.8984.59 PEN−18.70%14.78%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
MINSURI1MINSUR SA
1.221B PEN3.75 PEN−1.83%39.103K0.503.604B PEN7.520.50 PEN−49.42%19.37%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
BACKUAC1CERVS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SA
1.046B PEN202.00 PEN1.00%540.4528.494B PEN13.4814.98 PEN10.35%6.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AENZAC1AENZA SAA
891.225M PEN0.64 PEN0.00%1590.00742.128M PEN−0.38 PEN−181.61%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
INRETC1INRETAIL PERU CORP
830.257M PEN30.61 USD0.00%4600.2812.587B PEN14.717.52 PEN32.46%2.70%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BUENAVC1COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
733.515M PEN28.70 PEN0.00%9890.807.286B PEN17.921.60 PEN−59.09%0.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
ALICORC1ALICORP SAA
697.911M PEN6.18 PEN−0.16%3.324K0.175.274B PEN15.610.40 PEN289.28%4.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
NEXAPEC1NEXA RESOURCES PERU SAA
554.33M PEN1.56 PEN0.00%21.5K0.991.992B PEN26.130.06 PEN−87.10%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UNACEMC1UNACEM CORP SAA
323.557M PEN1.59 PEN0.00%2.237K0.002.891B PEN4.850.33 PEN22.09%5.03%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
GRHOLDC1GR HOLDING SA
309.337M PEN0.69 PEN−31.00%5.305K0.03102.537M PEN18.77%การเงิน
TELEFBC1TELEFONICA DEL PERU
201.068M PEN0.57 PEN0.00%2020.011.927B PEN−0.37 PEN−11.79%0.00%การสื่อสาร
FERREYC1FERREYCORP SAA
191.602M PEN2.40 PEN0.00%87.872K0.822.271B PEN4.940.49 PEN7.79%11.08%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ENGIEC1ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
188.925M PEN4.72 PEN0.00%5000.032.844B PEN9.510.50 PEN57.27%3.49%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
VOLCAAC1VOLCAN COMPANIA MINERA
186.507M PEN0.99 PEN−1.00%20K1.032.519B PEN−0.12 PEN−344.15%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
185.921M PEN3.78 PEN−0.79%66.659K1.1610.695B PEN9.590.39 PEN2.52%9.10%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
CONCESI1CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR SA
137.24M PEN2.65 PEN−5.36%14.009K1.40137.117M PEN5.690.47 PEN−50.53%5.59%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AUSTRAC1AUSTRAL GROUP SA
124.498M PEN1.20 PEN−11.11%9.4K1.69310.804M PEN21.050.06 PEN−87.04%23.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SNJUANC1CERVECERIA SAN JUAN SA
116.548M PEN41.00 PEN−1.91%3460.144.015B PEN10.313.98 PEN1.32%9.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BROCALC1MINERA EL BROCAL
107.972M PEN5.65 PEN0.89%40.75K8.18906.103M PEN−0.19 PEN−145.69%1.60%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
107.047M PEN6.90 PEN−1.43%1.5K0.434.14B PEN12.550.55 PEN−36.30%5.85%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENDISPC1ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
106.029M PEN3.55 PEN0.00%9520.0010.464B PEN20.940.17 PEN31.80%1.78%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
AIHC1ANDINO INVESTMENT HOLDING SAA
93.395M PEN0.50 PEN2.04%30K0.02197.669M PEN−0.11 PEN−127.85%0.00%ระบบขนส่ง
HERMESC1HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA
81.939M PEN8.11 PEN0.00%3850.059.251M PEN8.520.95 PEN−19.79%7.07%การเงิน
INVCENC1INVERSIONES CENTENARIO
76.678M PEN1.50 PEN3.45%13.85K0.50865.868M PEN−0.06 PEN−183.66%0.00%การเงิน
LUSURC1LUZ DEL SUR SA
73.526M PEN15.52 PEN0.00%4160.517.596B PEN9.731.60 PEN27.59%10.52%สาธารณูปโภค
HIDRA2C1EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
73.215M PEN1.72 PEN0.00%3.622K0.161.289B PEN9.55%สาธารณูปโภค
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
65.297M PEN0.80 PEN−5.88%25.931K0.8428.636M PEN83.330.01 PEN−98.76%19.77%บริการผู้บริโภค
EGEPIBC1ENEL GENERAC PIURA
64.524M PEN6.56 PEN10.50%1.01K0.04945.103M PEN5.021.31 PEN175.52%7.72%สาธารณูปโภค
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
42.362M PEN9.88 PEN−0.30%17.217K3.78832.237M PEN5.271.87 PEN23.32%21.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
35.072M PEN1.08 PEN16.026K0.71756M PEN7.000.15 PEN−62.70%13.23%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MICHEI1MICHELL INDUSTRIAL
20.403M PEN6.20 PEN3.33%1K0.06281.842M PEN9.850.63 PEN−31.43%6.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PERUBAI1PERUBAR
16.38M PEN3.79 PEN0.00%3570.0366.152M PEN6.290.60 PEN0.00%ระบบขนส่ง
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
7.453M PEN0.28 PEN−3.11%30K0.4385.08M PEN0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LAREDOC1AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA
1.511M PEN18.50 PEN0.05%3.022K0.04213.922M PEN6.292.94 PEN−21.82%10.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
124.28 PEN0.02%410.00
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
120.10 USD0.03%12.201K35.74
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
2.62 PEN3.56%2.305K0.1432.822B PEN7.070.37 PEN24.98%8.20%การเงิน
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
46.50 PEN0.00%10.00971.767M PEN24.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
118.20 PEN0.19%48.975K3.23
INTERBC1BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTBNC
1.75 PEN0.00%5750.0610.346B PEN8.970.20 PEN−18.78%5.68%การเงิน
FICCMP10CORIL INSTRUME CORTO PLAZO Y MED 10
108.06 USD0.02%1850.07
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
122.16 PEN0.02%420.03
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
110.08 USD0.07%6.734K1.74
RIMSEGC1RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
0.78 PEN−1.27%70K0.961.509B PEN4.410.18 PEN57.95%5.05%การเงิน
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
0.73 PEN0.00%2.472K0.1224.691M PENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PUCALAC1AGRO PUCALA SAA
0.33 PEN0.00%3.2K0.08อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBVAC1BANCO BBVA PERU
1.50 PEN0.00%2.218K0.0312.221B PEN6.030.25 PEN−0.36%7.83%การเงิน