ตลาดหลักทรัพย์เปรู

หุ้นสามัญหุ้นเปรู

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นเปรู ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
AENZAC1AENZA SAA
0.70PEN11.11%0.07PEN
มีแรงขาย
193.147K135.203K837.886MPENบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALICORC1ALICORP SAA
6.65PEN−0.75%−0.05PEN
ปานกลาง
129.58K861.707K5.663BPEN48.550.14PEN8.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BBVAC1BANCO BBVA PERU
1.56PEN1.30%0.02PEN
มีแรงขาย
15.866K24.751K11.516BPEN5.150.30PENการเงิน
BROCALC1MINERA EL BROCAL
6.14PEN1.32%0.08PEN
มีแรงซื้อ
4.067K24.971K983.117MPEN−0.31PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BUENAVC1COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
30.00PEN38.57%8.35PEN
ปานกลาง
1.234K37.02K7.616BPEN4.275.08PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
34.60PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
23796715.386MPEN6.215.57PENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
7.85PEN0.51%0.04PEN
มีแรงขาย
5.15K40.428K661.241MPEN7.101.10PEN6.168Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CRECAPC1CREDICORP CAPITAL PERU SAA
2.61PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
4681.221K231.525MPEN46.190.06PENการเงิน
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
2.41PEN−1.63%−0.04PEN
มีแรงขาย
92.503K222.932K29.345BPEN6.920.35PEN27.369Kการเงิน
CSPFOSSCCSPFOSSC
0.14PEN53.183K7.446K4.127MPEN−0.21PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
0.69PEN−1.43%−0.01PEN
มีแรงขายรุนแรง
21.25K14.663K24.698MPEN−0.12PENบริการผู้บริโภค
ENDISPC1ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
7.01PEN−7.64%−0.58PEN
มีแรงซื้อ
8.01K56.15K4.476BPEN11.500.66PENสาธารณูปโภค
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
4.20PEN−8.89%−0.41PEN
มีแรงซื้อ
5.413K22.735K7.341BPEN11.230.41PENสาธารณูปโภค
ENGIEC1ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
5.03PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
1005033.025BPEN14.210.35PENสาธารณูปโภค
EXALMC1PESQUERA EXALMAR SA
2.50PEN0.00%0.00PEN
มีแรงซื้อ
1.55K3.875K738.84MPEN4.230.59PENสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FERREYC1FERREYCORP SAA
2.28PEN0.44%0.01PEN
มีแรงซื้อรุนแรง
25.065K57.148K2.157BPEN4.960.46PENบริการการกระจายสินค้า
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
114.00USD0.02%0.02USD
มีแรงซื้อ
657.41K
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
104.37USD0.02%0.02USD
มีแรงซื้อ
74377.547K
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
116.50PEN0.02%0.02PEN
มีแรงซื้อ
728.388K
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
115.34PEN0.02%0.02PEN
มีแรงซื้อ
445.075K
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
111.78PEN0.02%0.02PEN
มีแรงซื้อ
455.03K
FOSSALC1FOSSAL SAA
0.80PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
764.127MPEN−0.21PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GBVLAC1GRUPO BVL SAA
2.34PEN−2.09%−0.05PEN
มีแรงขาย
10K23.4K426.771MPEN25.240.09PENการเงิน
GLORIAI1LECHE GLORIA SA
7.80PEN−2.50%−0.20PEN
มีแรงขาย
9.896K77.189K305.113MPEN15.100.53PENสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HIDRA2C1EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
1.49PEN0.00%0.00PEN
มีแรงซื้อ
671001.116BPEN9.280.16PENสาธารณูปโภค
INRETC1INRETAIL PERU CORP
36.25USD0.00%0.00USD
มีแรงซื้อรุนแรง
1036315.078BPEN19.667.33PENการค้าปลีก
LUSURC1LUZ DEL SUR SA
16.31PEN0.37%0.06PEN
มีแรงซื้อรุนแรง
2.884K47.038K7.942BPEN13.311.22PENสาธารณูปโภค
MINSURI1MINSUR SA
3.70PEN−1.07%−0.04PEN
ปานกลาง
14.883K55.067K3.556BPEN4.330.86PENการผลิตของผู้ผลิต
NEXAPEC1NEXA RESOURCES PERU SAA
2.00PEN−4.31%−0.09PEN
มีแรงขายรุนแรง
71.542K143.084K2.554BPEN5.150.41PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
9.15PEN1.67%0.15PEN
มีแรงซื้อ
7456.817K4.152BPEN8.981.00PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
0.39PEN0.77%0.00PEN
มีแรงซื้อ
167.001K65.631K123.838MPEN2.210.18PENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
1.56PEN0.00%0.00PEN
ปานกลาง
8121.092BPEN4.530.34PENแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TELEFBC1TELEFONICA DEL PERU
0.68PEN0.00%0.00PEN
มีแรงขาย
3.513K2.389K2.274BPEN−0.33PEN3.664Kการสื่อสาร
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
0.98PEN0.00%0.00PEN
มีแรงซื้อ
6.27K6.145K33.146MPENอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ