บริการผู้บริโภค (ภาค)

5
หุ้น
1041.478B
เงินทุนของตลาด
1.156K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.80%
เปลี่ยนแปลง
+11.93%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.36%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CCLCARNIVAL CORP
10.60USD13.25%1.24USD
ปานกลาง
4504.77K51.447BPEN−19.83PEN
DISTHE WALT DISNEY COMPANY
106.00USD0.00%0.00USD
ปานกลาง
5530759.166BPEN61.536.87PEN220K
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
0.74PEN0.00%0.00PEN
ปานกลาง
6.903K5.108K26.488MPEN−0.12PEN
LVSLAS VEGAS SANDS CORP
54.46USD5.65%2.91USD
มีแรงซื้อ
2.112K115.02K172.703BPEN−5.11PEN
PARAPARAMOUNT GLOBAL
23.29USD3.70%0.83USD
มีแรงซื้อรุนแรง
13.96K325.128K58.136BPEN4.7918.94PEN22.965K