ตลาดหุ้นอิสราเอล

หุ้นอิสราเอล ที่เสี่ยงที่สุดในตลาด

เบต้าเป็นแนวคิดที่วัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม หุ้นช่วงเบต้าสูงสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นหมายความว่าพวกมันยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงอีกด้วย อิสราเอล มีความหลากหลายมากพอที่จะเสนอหุ้นจำนวนที่เหมาะสมได้ แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นนั้นอาจได้ผล แต่จำไว้ว่าผลประโยชน์และการสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ดังนั้นจงดำเนินการอย่างระมัดระวังและดำเนินการอย่างมีเหตุผล

ทิกเกอร์
เบต้า 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
HUMXHUMAN XT
3.6888.0ILA−2.65%−2.4ILA
มีแรงขาย
229.732K20.216M23.545MILS72เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LEVILEVINSTEIN ENG
2.5131000ILA1.64%500ILA
มีแรงซื้อ
5.534K171.554M1.132BILS4.1972.85ILS118การเงิน
TECTTECTONA
2.3051.8ILA2.37%1.2ILA
ปานกลาง
29.525K1.529M47.194MILS−0.53ILS25บริการทางด้านเทคโนโลยี
FRSXFORESIGHT
2.1544.2ILA0.91%0.4ILA
มีแรงซื้อ
366.895K16.217M142.757MILS−0.22ILS73การผลิตของผู้ผลิต
AICSAI SYSTEMS
2.1184.3ILA−2.77%−2.4ILA
มีแรงขาย
44.262K3.731M9.98MILS−0.90ILS2เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WESRWESURE GLOBALT
2.05219.6ILA3.15%6.7ILA
ปานกลาง
98.497K21.63M241.236MILS−0.14ILSการเงิน
KAREKARDAN REAL ES
1.95347.9ILA2.75%9.3ILA
มีแรงขาย
357.867K124.502M638.452MILS4.380.78ILS96สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ELWSELECTREON
1.933239ILA−0.34%−11ILA
มีแรงขาย
25.297K81.937M323.853MILS−8.53ILS80การผลิตของผู้ผลิต
FOXFOX
1.9038000ILA−0.26%−100ILA
มีแรงขาย
79.877K3.035B5.187BILS22.7817.08ILS10.147Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SONOSONOVIA
1.88427.2ILA−0.60%−2.6ILA
มีแรงขาย
3.518K1.503M68.999MILSเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NYAXNAYAX
1.877100ILA4.26%290ILA
มีแรงขาย
47.851K339.742M2.337BILS−4.00ILS550บริการทางด้านเทคโนโลยี
AUGNAUGWIND
1.86443.3ILA2.00%8.7ILA
มีแรงขาย
22.662K10.046M93.309MILS68การผลิตของผู้ผลิต
ROTSROTSHTEIN
1.854046ILA1.23%49ILA
มีแรงซื้อ
8.722K35.289M623.637MILS9.59ILS50บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GLENGLOBE ENERGY PU
1.8515.8ILA21.54%2.8ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
2.874M45.405M6.751MILSแร่พลังงาน
HNMRHANAN MOR
1.843385ILA−4.38%−155ILA
มีแรงซื้อ
24.747K83.769M594.266MILS12.35ILS97สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ISCNISRAEL CANADA
1.78991.3ILA6.07%56.7ILA
มีแรงขาย
838.571K831.275M3BILS4.901.91ILS60การเงิน
NTGRNETANEL GROUP
1.751000ILA−5.21%−55ILA
มีแรงขายรุนแรง
185.244K185.244M282.263MILS6.011.76ILSสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PPBTPURPLE BIOTECH
1.7569.1ILA5.66%3.7ILA
มีแรงขาย
50.562K3.494M124.661MILS19เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DIMRIDIMRI
1.7423290ILA2.46%560ILA
มีแรงซื้อ
24.2K563.618M4.357BILS15.7314.45ILS244การเงิน
DISIDISCOUNT INV
1.71638.5ILA1.28%8.1ILA
มีแรงขาย
18.409K11.754M903.622MILS1.046.08ILS59การค้าปลีก
HGGEHAGAG EURO
1.68487.0ILA1.04%5.0ILA
มีแรงขาย
7.12K3.467M206.964MILS−0.61ILSการเงิน
GPSTPSAGOT GROUP
1.66122.6ILA2.59%3.1ILA
มีแรงขาย
194.901K23.895M280.77MILS49การเงิน
ISHIISRAEL SHIPYARD
1.669290ILA4.63%411ILA
มีแรงซื้อ
17.152K159.342M2.323BILS17.745.00ILS529การผลิตของผู้ผลิต
ILDCLAND DEV
1.664861ILA2.99%141ILA
มีแรงขาย
157.21K764.198M1.845BILS4.8510.46ILS87การเงิน
TDRNTADIRAN HOLDING
1.6438880ILA2.05%780ILA
มีแรงขาย
15.909K618.542M3.338BILS22.5016.93ILS510การผลิตของผู้ผลิต
EQTLEQUITAL
1.6211100ILA1.93%210ILA
มีแรงขาย
32.787K363.936M3.342BILS4.1426.31ILS423การเงิน
AQUAAQUARIUS EN
1.61483.4ILA1.96%9.3ILA
มีแรงขาย
23.421K11.322M142.202MILS88การผลิตของผู้ผลิต
KDSTKADIMASTEM
1.60135.2ILA−0.15%−0.2ILA
ปานกลาง
5.388K728.458K47.164MILS−0.74ILS40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AFREAFRICA RESIDENC
1.5816300ILA1.56%250ILA
มีแรงซื้อ
18.314K298.518M2.061BILS8.8918.06ILS58การเงิน
PTBLPROPERT & BUIL
1.5724500ILA0.41%100ILA
มีแรงขาย
20.189K494.631M1.809BILS1.36179.73ILS140การเงิน
RANIRANI ZIM
1.54409.0ILA4.18%16.4ILA
มีแรงขาย
119.8K48.998M594.57MILS4.870.81ILS46การเงิน
ARGOARGO PROP.
1.537867ILA2.58%198ILA
มีแรงขาย
73.756K580.238M1.424BILS10.448.22ILS42การเงิน
XTLBXTL BIO
1.524.3ILA0.00%0.0ILA
มีแรงขาย
221.439K952.188K23.431MILS7.170.01ILS8เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LVPRLEVINSTEIN PROP
1.518811ILA0.06%5ILA
มีแรงขาย
11.324K99.776M1.269BILS5.4816.06ILS5สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BOTIBONEI TICHON
1.483251ILA2.20%70ILA
มีแรงขาย
40.253K130.863M497.709MILS4.72ILS88การเงิน
PHTMPHOTOMYNE
1.481691ILA2.30%38ILA
มีแรงซื้อ
360608.76K46.492MILS−5.60ILS28บริการทางด้านเทคโนโลยี
AZRMAZORIM
1.471150ILA1.23%14ILA
มีแรงขาย
278.69K320.494M2.424BILS8.491.34ILS94สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRSKPRASHKOVSKY
1.468768ILA2.31%198ILA
มีแรงซื้อ
74.826K656.074M1.847BILS4.2420.25ILS126บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RTLSRETAILORS
1.466524ILA−1.75%−116ILA
มีแรงขาย
44.263K288.772M3.16BILS34.181.94ILS3.054Kบริการการกระจายสินค้า
BIMTBIOMEAT FOOD PU
1.4663.8ILA3.74%2.3ILA
มีแรงขาย
512.006K32.666M161.255MILS1บริการเชิงพาณิชย์
SHVAAUTO BANK SERV
1.451685ILA−0.65%−11ILA
มีแรงขาย
49.744K83.819M674MILS96การเงิน
LBRALIBRA
1.44359.2ILA−1.29%−4.7ILA
มีแรงขาย
39.746K14.277M162.618MILS−0.09ILS126การเงิน
BWAYBRAINSWAY
1.44330.7ILA−2.33%−7.9ILA
มีแรงขาย
37.976K12.559M109.258MILS−1.09ILS118เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TGTRTOGETHER
1.4332.0ILA2.56%0.8ILA
มีแรงขาย
157.177K5.03M28.114MILS95เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MIFTMILLENNIUM F PU
1.43303.4ILA−0.36%−1.1ILA
มีแรงขาย
6.729K2.042M36.403MILS−0.09ILS4การเงิน
ARDMAERODROME GROUP
1.4352.5ILA2.94%1.5ILA
ปานกลาง
300.145K15.758M42.109MILSบริการทางด้านเทคโนโลยี
ILDRILD RENEWAL
1.42585.2ILA0.81%4.7ILA
มีแรงขาย
11.615K6.797M330.298MILSการเงิน
BLRXBIOLINE RX
1.4117.2ILA2.38%0.4ILA
มีแรงขาย
759.22K13.059M158.733MILS−0.11ILS38เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AURAAURA
1.40623.1ILA1.88%11.5ILA
มีแรงซื้อ
419.24K261.228M1.598BILS9.810.63ILS40สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRTCPRIORTECH
1.387235ILA1.10%79ILA
มีแรงซื้อ
4.676K33.831M870.192MILS7.0610.17ILS1.611Kการผลิตของผู้ผลิต
HARLHAREL
1.383465ILA3.59%120ILA
มีแรงซื้อ
422.558K1.464B7.314BILSการเงิน
MMHDMENORA MIV HLD
1.387721ILA2.92%219ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
72.532K560.02M4.778BILS9.497.91ILS3.19Kการเงิน
NXTMNEXTCOM
1.37499.7ILA2.63%12.8ILA
ปานกลาง
33.826K16.903M71.132MILS6.000.83ILS335บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BLSRBLUE SQ REAL ES
1.3624090ILA0.79%190ILA
มีแรงซื้อ
11.367K273.831M2.939BILS8.1529.44ILS47การเงิน
RLCORALCO
1.363880ILA−2.95%−118ILA
มีแรงขายรุนแรง
1.081K4.194M158.404MILS44การค้าปลีก
MGORMEGA OR
1.3610550ILA3.43%350ILA
มีแรงซื้อ
67.802K715.311M3.846BILS8.3412.35ILS28บริการเชิงพาณิชย์
PRIMPRIME ENERGY
1.36332.7ILA2.06%6.7ILA
มีแรงขาย
3.61K1.201M98.197MILS23สาธารณูปโภค
DORLDORAL ENERGY
1.351023ILA1.89%19ILA
มีแรงขาย
349.631K357.673M1.818BILS74สาธารณูปโภค
MVNEMIVNE
1.351161ILA1.66%19ILA
มีแรงซื้อ
1.742M2.022B8.572BILS6.941.73ILS190การเงิน
LUZNLUZON GROUP
1.35143.0ILA7.84%10.4ILA
มีแรงขาย
613.125K87.677M561.582MILS0.14ILS237บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ECPELECTRA CO PR
1.3513800ILA−0.43%−60ILA
มีแรงซื้อ
35.649K491.956M2.992BILS30.204.67ILS6.656Kการผลิตของผู้ผลิต
ELALEL AL
1.34385.0ILA0.08%0.3ILA
มีแรงขาย
234.332K90.218M660.036MILS0.01ILS3.485Kระบบขนส่ง
HAMATHAMAT
1.322858ILA1.24%35ILA
มีแรงขาย
9.442K26.985M1.05BILS9.403.00ILS936การผลิตของผู้ผลิต
ASHGASHTROM GROUP
1.327205ILA0.78%56ILA
มีแรงขาย
146.29K1.054B7.293BILS7.379.70ILS1.482Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ORONORON GROUP
1.32946.8ILA−0.86%−8.2ILA
มีแรงซื้อ
18.749K17.752M616.605MILS26.620.36ILS343บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HUBHUB
1.31645.0ILA7.68%46.0ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
676.321K436.227M789.021MILS−0.98ILS719บริการทางด้านเทคโนโลยี
TEVATEVA
1.312960ILA0.34%10ILA
มีแรงขาย
5.165M15.287B32.872BILS−3.74ILS37.537Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HGGHAGAG
1.311912ILA1.38%26ILA
มีแรงขาย
82.073K156.924M1.143BILS1.61ILS42การเงิน
GIXGIX
1.3184.3ILA1.69%1.4ILA
มีแรงขาย
42.813K3.609M33.974MILS−0.13ILS46บริการผู้บริโภค
ICCMICECURE MEDICAL
1.31374.1ILA1.85%6.8ILA
มีแรงขาย
118.294K44.254M137.802MILS55เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KRDIKARDEN ISRAEL
1.29235.5ILA0.13%0.3ILA
มีแรงขาย
19.872K4.68M346.94MILS4.270.55ILSสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ACROACRO KVUT
1.294500ILA4.65%200ILA
ปานกลาง
91.871K413.42M2.574BILS24.441.79ILS57การเงิน
FTALFATTAL
1.2934800ILA0.58%200ILA
มีแรงขาย
28.248K983.03M5.608BILS−5.91ILS10.37Kบริการผู้บริโภค
AILNAXILION
1.29113.8ILA0.00%0.0ILA
มีแรงขาย
39.839K4.534M33.087MILS−0.82ILS50การเงิน
MLSRMELISRON
1.2825830ILA1.33%340ILA
มีแรงขาย
81.388K2.102B12.267BILS7.0836.00ILS240การเงิน
MTRNMAYTRONICS
1.283992ILA3.47%134ILA
ปานกลาง
415.76K1.66B4.366BILS17.022.27ILS1.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ARPTAIRPORT CITY
1.276205ILA3.26%196ILA
มีแรงซื้อ
210.18K1.304B7.709BILS6.399.40ILS133การเงิน
CLISCLAL INSURANCE
1.276356ILA2.80%173ILA
มีแรงซื้อ
340.253K2.163B4.707BILSการเงิน
SMTSUMMIT
1.275081ILA1.62%81ILA
มีแรงซื้อ
152.066K772.647M3.524BILS6.367.87ILS124การเงิน
TRATARYA
1.2654.0ILA0.93%0.5ILA
ปานกลาง
22.638K1.222M320.608MILS−0.04ILSบริการผู้บริโภค
BCOMB COMMUNICATION
1.262012ILA1.21%24ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
87.928K176.911M2.174BILS18.001.16ILS9.593Kการสื่อสาร
DLTIDELTA BRANDS
1.254250ILA0.78%33ILA
มีแรงขาย
33.21K141.143M1.063BILS7.985.28ILS981สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LSCOLESICO
1.23341.0ILA0.92%3.1ILA
มีแรงซื้อ
59.101K20.153M173.717MILS27.490.12ILS343บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALHEALONY HETZ
1.234020ILA1.77%70ILA
มีแรงขาย
902.725K3.629B7.221BILS5.716.99ILS294การเงิน
NSTRNORSTAR
1.231955ILA10.14%180ILA
ปานกลาง
136.407K266.676M809.992MILS−2.18ILS103การเงิน
DNYADANYA CEBUS
1.228910ILA−1.00%−90ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
57.872K515.64M2.778BILS16.335.54ILS1.82Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
STRGSTORAGE DROP
1.21100.6ILA5.89%5.6ILA
มีแรงขาย
61.53K6.19M14.697MILS30การผลิตของผู้ผลิต
DLEADELEK AUTOMOTIV
1.214765ILA5.68%256ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
210.042K1.001B4.621BILS5.588.18ILS336บริการการกระจายสินค้า
SRFTSARFATI
1.212790ILA2.16%59ILA
มีแรงซื้อ
20.764K57.932M434.671MILS3.188.58ILS42สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ELMRELMOR
1.211016ILA0.99%10ILA
มีแรงขาย
4.081K4.146M364.572MILS484บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENDYENDYMED
1.20267.8ILA1.29%3.4ILA
มีแรงขาย
10.695K2.864M36.84MILS40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TRANTRUCKNET
1.19265.1ILA−6.75%−19.2ILA
มีแรงขายรุนแรง
8.857K2.348M50.638MILS−0.87ILS37บริการทางด้านเทคโนโลยี
MAXOMAX STOCK
1.19554.0ILA0.73%4.0ILA
มีแรงซื้อ
59.251K32.825M768.907MILS13.310.41ILS2.162Kบริการการกระจายสินค้า
ZURZUR
1.19844.5ILA−0.69%−5.9ILA
มีแรงขาย
53.508K45.188M549.768MILS8.930.95ILS121การเงิน
AZRGAZRIELI GROUP
1.1824250ILA1.00%240ILA
มีแรงขาย
145.749K3.534B29.409BILS7.9130.35ILS391การเงิน
AMXAUTOMAX
1.1826.8ILA3.88%1.0ILA
มีแรงขาย
32.726K877.057K64.032MILS63บริการทางด้านเทคโนโลยี
DELGDELTA GALIL
1.1714520ILA−0.27%−40ILA42.222K613.063M3.73BILS10.0014.86ILS24.7Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SOFWSOFWAVE
1.17934.8ILA3.10%28.1ILA
มีแรงขาย
3.552K3.32M319.281MILS86เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ISRSISRAS
1.1663310ILA−0.58%−370ILA
มีแรงขาย
7.263K459.821M3.421BILS3.93162.04ILS97การเงิน
DSCTDISCOUNT
1.152028ILA1.25%25ILA
มีแรงซื้อ
5.137M10.417B25.087BILS7.802.57ILS8.899Kการเงิน