อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
597.162B0.00%2.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2842.721B2.34%8.491Mในทางอุตสาหกรรม5
13304.027B2.22%20.139Mในทางอุตสาหกรรม4
7555.010B2.322.19%3.098Mในทางอุตสาหกรรม2
6191.198B0.31-0.00%8.390Kวัสดุพื้นฐาน4
1276.434B0.31-1.80%68.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
17015.052B1.160.03%6.149Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
214.704B-2.01%231สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
308736.889B2.81-0.30%26.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
15954.681B13.86-1.07%3.034Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
17637.087B3.661.05%2.622Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2273115.774B2.041.03%31.720Mไฟแนนซ์42
48253.454B3.34-0.29%10.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
105668.608B1.200.39%27.062Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3849.462B1.711.79%12.034Mในทางอุตสาหกรรม7
549.487B1.55-3.97%64.535Kในทางอุตสาหกรรม2
322822.825B6.44-0.04%11.913Mพลังงาน28
1670.187B4.621.54%3.267Mในทางอุตสาหกรรม1
166728.978B0.80-0.30%15.270Mวัสดุพื้นฐาน12
238.000B-5.88%12.443Mเทคโนโลยี1
17846.458B0.8913.18%9.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
148308.514B1.602.40%38.009Mในทางอุตสาหกรรม23
193671.570B2.050.74%10.638Mวัสดุพื้นฐาน8
11273.982B2.69-0.32%7.796Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
29763.185B5.64-0.16%366.077Kไฟแนนซ์12
786.602B2.58%107.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2447.108B0.940.16%1.245Kไฟแนนซ์3
41305.089B3.17-1.29%35.250Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1349.417B5.002.60%420.903Kวัสดุพื้นฐาน2
2272.585B0.00%10.600Kในทางอุตสาหกรรม1
24582.424B1.330.00%75.937Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
15756.474B6.650.09%5.539Mสาธารณูปโภค3
10294.503B1.91-0.50%6.527Mในทางอุตสาหกรรม9
278.200B0.00%215.500Kในทางอุตสาหกรรม1
11507.309B0.950.09%215.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
153116.388B2.512.42%13.241Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
327888.509B2.60-0.29%4.734Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
56190.265B0.901.87%411.536Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
803.909B2.31-2.43%83.122Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4425.680B0.00%1.526Mวัสดุพื้นฐาน4
46274.732B0.661.40%86.261Mวัสดุพื้นฐาน3
2268.618B0.24%148.460Kในทางอุตสาหกรรม4
58488.623B0.65-0.25%978.634Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
3207.832B8.38-1.12%157.951Kในทางอุตสาหกรรม2
49512.408B0.672.89%4.074Mในทางอุตสาหกรรม3
10003.984B2.980.22%30.186Kไฟแนนซ์4
5360.312B0.59%9.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
36578.061B1.651.50%5.497Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
547.200B1.460.58%50.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
17673.857B0.351.65%330.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
341633.250B2.65-0.73%1.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
6916.097B2.04-0.58%1.790Mเทคโนโลยี3
93.955B-2.61%2.600Kสาธารณูปโภค1
1043.153B0.00%23.300Kในทางอุตสาหกรรม1
8528.591B0.79-0.00%527.989Kในทางอุตสาหกรรม7
3116.123B0.00%24.400Kวัสดุพื้นฐาน1
2700.445B2.560.54%6.577Mพลังงาน1
501145.946B3.741.54%56.612Mบริการโทรคมนาคม10
2062.621B2.19%468.642Kเทคโนโลยี2
43284.924B0.22-0.71%35.497Mไฟแนนซ์15
3623.777B7.80%600ไฟแนนซ์1
9498.406B0.89-0.57%302.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
40393.053B0.121.89%27.157Mไฟแนนซ์6
53753.869B0.561.40%119.695Mในทางอุตสาหกรรม17
3762.374B2.71-0.82%137.246Kในทางอุตสาหกรรม4
3186.051B8.520.22%127.913Kวัสดุพื้นฐาน2
6464.780B1.14-1.36%95.253Kไฟแนนซ์4
54430.237B2.543.12%31.565Mสาธารณูปโภค2
6505.757B5.05%22.292Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
6349.664B2.24-0.70%879.883Kวัสดุพื้นฐาน11
1753.686B6.15-0.10%28.396Kเทคโนโลยี3
—%พลังงาน
17940.371B-2.38%48.918Mพลังงาน3
22663.921B4.38-1.01%8.500Mพลังงาน3
6965.595B0.29-5.35%5.886Mพลังงาน3
19258.264B0.02-4.70%13.626Mพลังงาน4
578.935B1.60%1.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
20520.911B4.021.81%23.744Kวัสดุพื้นฐาน2
84007.204B0.842.28%5.470Mวัสดุพื้นฐาน6
10948.119B1.692.67%2.350Mในทางอุตสาหกรรม7
7011.191B1.940.39%254.029Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
97613.450B3.214.16%15.372Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
47.271B-1.67%256.000Kในทางอุตสาหกรรม1
73282.437B0.08-0.65%85.847Kไฟแนนซ์7
320121.256B1.400.83%79.297Mไฟแนนซ์55
8066.431B-0.43%94.045Kไฟแนนซ์2
3249.143B0.800.00%2.000Kไฟแนนซ์1
1443.103B1.76%16.406Mพลังงาน1
61.003B3.17%36.600Kพลังงาน1
14976.621B1.000.25%51.769Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
402.899B-0.49%8.854Mในทางอุตสาหกรรม1
3124.560B-0.28%1.893Mเทคโนโลยี1
957.162B4.160.30%73.692Kวัสดุพื้นฐาน3
41814.630B0.480.70%20.353Mวัสดุพื้นฐาน5
22461.614B0.04-0.61%24.045Mวัสดุพื้นฐาน7
22643.817B1.44-2.68%247.967Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
18097.011B3.04-1.59%2.377Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
508480.745B3.670.67%19.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
141327.559B0.281.59%13.823Mบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ