อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
619.925B-2.70%4.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2392.553B-5.89%345.289Kในทางอุตสาหกรรม5
14985.600B-3.49%18.775Mในทางอุตสาหกรรม3
5973.308B2.93-0.30%738.891Kในทางอุตสาหกรรม2
7125.657B0.27-0.23%1.197Kวัสดุพื้นฐาน4
5931.058B0.295.72%98.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
34204.125B0.58-1.16%2.204Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
214.277B-0.47%11.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
272630.747B3.14-0.40%23.784Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
14744.404B15.241.05%3.096Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
16031.903B4.15-0.68%2.491Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2188429.644B2.120.30%45.525Mไฟแนนซ์41
40024.566B4.03-1.58%3.239Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
102549.719B1.250.50%17.624Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3011.665B2.183.12%980.336Kในทางอุตสาหกรรม6
509.999B1.67-1.77%11.378Kในทางอุตสาหกรรม2
276841.890B7.321.11%9.904Mพลังงาน28
1413.235B5.4514.55%1.608Mในทางอุตสาหกรรม1
293258.617B0.34-2.26%38.369Mวัสดุพื้นฐาน12
250.000B-2.40%4.040Mเทคโนโลยี1
8250.507B2.09-1.11%7.641Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
103461.307B2.26-1.16%18.702Mในทางอุตสาหกรรม21
174958.624B2.27-0.61%3.084Mวัสดุพื้นฐาน8
9832.588B2.35-1.47%912.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
32687.245B5.13-1.11%507.160Kไฟแนนซ์13
640.277B-5.59%55.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2313.720B1.00-0.39%2.528Kไฟแนนซ์3
21164.163B6.19-0.18%15.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1400.507B4.82-0.86%223.045Kวัสดุพื้นฐาน2
1097.445B0.00%721.400Kในทางอุตสาหกรรม1
17031.976B1.92-1.96%210.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
17848.681B5.79-1.24%968.347Kสาธารณูปโภค3
7764.970B2.010.12%1.549Mในทางอุตสาหกรรม8
279.500B0.00%3.100Kในทางอุตสาหกรรม1
4112.665B2.66-0.51%2.067Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
131.000B-0.76%4.177Mในทางอุตสาหกรรม1
180803.762B2.132.12%11.946Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
354971.336B2.400.28%2.837Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
50000.923B0.890.27%58.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
875.409B2.122.23%888สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2938.404B0.20%3.210Mวัสดุพื้นฐาน5
48131.412B0.64-0.72%45.449Mวัสดุพื้นฐาน3
4150.991B-0.12%18.398Kในทางอุตสาหกรรม4
70160.160B0.541.40%7.869Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
3204.990B13.285.05%189.807Kในทางอุตสาหกรรม2
47310.326B0.70-0.53%2.285Mในทางอุตสาหกรรม3
12367.183B2.41-2.07%3.271Kไฟแนนซ์5
4319.781B-0.73%5.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
32702.129B1.701.83%18.577Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
592.000B1.350.00%100.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
45929.093B0.14-0.72%46.134Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
326564.000B2.77-0.58%1.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
5630.617B2.51-3.29%3.185Mเทคโนโลยี2
105.393B1.55%2.307Mสาธารณูปโภค1
1043.153B0.00%6.000Kในทางอุตสาหกรรม1
7575.847B0.89-0.34%568.507Kในทางอุตสาหกรรม7
3240.768B0.00%76.218Mวัสดุพื้นฐาน1
2218.744B3.110.00%15.329Mพลังงาน1
536206.134B3.490.93%114.629Mบริการโทรคมนาคม13
2317.703B1.73%1.371Mเทคโนโลยี2
36009.851B0.26-1.09%23.239Mไฟแนนซ์15
11301.496B0.750.58%116.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
47255.792B0.100.74%9.545Mไฟแนนซ์6
39208.033B0.77-0.22%45.352Mในทางอุตสาหกรรม16
2763.638B3.69-0.64%337.962Kในทางอุตสาหกรรม4
3134.011B8.660.25%117.563Kวัสดุพื้นฐาน2
7199.006B1.030.00%7.731Kไฟแนนซ์4
53218.162B2.60-1.14%25.121Mสาธารณูปโภค2
7781.635B0.51%7.283Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
8165.444B1.745.94%496.005Kวัสดุพื้นฐาน11
1628.351B6.21-1.19%196.988Kเทคโนโลยี3
1074.579B-12.87%37.000Kพลังงาน1
14209.109B-1.18%6.531Mพลังงาน3
19780.165B3.80-0.17%14.356Mพลังงาน3
5451.630B0.382.13%10.055Mพลังงาน3
18778.488B0.02-1.96%7.704Mพลังงาน4
763.458B1.79%10.009Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
19027.443B4.34-0.27%11.196Kวัสดุพื้นฐาน2
83902.413B0.84-0.96%2.282Mวัสดุพื้นฐาน6
8646.271B2.112.76%5.141Mในทางอุตสาหกรรม7
7995.583B1.70-0.02%808.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
102619.672B3.050.12%9.096Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
39.393B0.00%155.200Kในทางอุตสาหกรรม1
92367.005B0.07-1.73%6.234Kไฟแนนซ์7
374486.063B1.281.07%14.304Mไฟแนนซ์58
7324.434B-0.88%45.872Kไฟแนนซ์2
2433.621B1.06-2.34%39.100Kไฟแนนซ์1
634.152B-25.00%16.082Mพลังงาน1
65.844B-8.82%885.900Kพลังงาน1
15717.998B0.96-1.59%243.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
587.955B0.00%256.200Kในทางอุตสาหกรรม1
8873.590B-5.24%2.498Mเทคโนโลยี5
990.406B4.02-1.26%108.867Kวัสดุพื้นฐาน3
42207.054B0.47-2.26%10.578Mวัสดุพื้นฐาน5
25243.170B0.04-0.65%37.379Mวัสดุพื้นฐาน8
13340.838B2.35-1.29%17.569Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
14095.714B3.77-7.95%174.942Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
356659.581B5.230.87%18.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
84218.237B0.470.79%36.390Mบริการโทรคมนาคม4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ