ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
14203.985B-1.25%4.062Mบริการเชิงพาณิชย์3
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
248398.764B2.46-0.44%3.500Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
3586.821B0.06-0.63%1.782Mระบบขนส่ง8
6034.707B-0.66%17.171Mระบบขนส่ง4
1538.242B1.29%62.747Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
4096.114B0.410.61%11.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
983.294B0.94-0.44%56.900Kการค้าปลีก1
22345.954B4.17-0.32%2.513Mการผลิตของผู้ผลิต5
22958.959B-3.55%39.798Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
22292.899B1.08-0.04%15.119Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
12398.583B0.340.52%8.818Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
118758.709B0.13-5.37%90.143Mบริการผู้บริโภค6
11692.404B4.300.32%2.012Mการผลิตของผู้ผลิต5
3418.034B-2.50%32.385Mบริการผู้บริโภค1
2903.887B2.950.11%2.620Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
161.040B0.00%896.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
239477.451B0.90-0.68%6.204Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
951875.864B6.630.74%81.946Mแร่พลังงาน28
12418.079B0.30-0.53%13.410Mบริการเชิงพาณิชย์2
7120.593B1.81-0.88%779.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
570.667B1.83-1.40%50.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
113514.615B2.71-0.32%4.755Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
14106.577B3.20-0.54%437.196Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
922.946B0.61%202.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
88221.736B0.04-0.09%3.219Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
100118.274B1.000.72%10.905Mการค้าปลีก7
6254.533B6.92%47.500Kการค้าปลีก1
13843.533B7.09-0.43%2.623Mสาธารณูปโภค4
8662.698B0.791.01%43.743Kการผลิตของผู้ผลิต9
175.100B3.64-0.49%98.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1052.240B0.51%207.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
8508.895B4.480.56%12.549Mบริการการกระจายสินค้า8
11331.061B3.11-3.71%56.079Mการค้าปลีก5
701.529B0.34%64.350Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
128205.034B1.86-0.80%6.784Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
237.649B0.00%472.200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
45223.954B2.45-0.89%1.800Mการเงิน17
38619.931B2.102.45%11.148Mการเงิน5
43953.354B1.880.27%295.056Kบริการการกระจายสินค้า7
125753.246B0.69-0.80%11.863Mการค้าปลีก4
2841.978B1.05-0.03%872.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
47692.670B1.27-2.46%1.468Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
291676.272B2.150.29%2.530Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
84948.151B0.630.21%38.269Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
51274.080B5.940.76%12.308Mสาธารณูปโภค4
15864.046B1.640.25%2.603Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
3218.460B0.000.00%288.800Kการค้าปลีก1
34873.192B0.11-2.05%11.584Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
90164.552B1.053.00%4.237Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
19317.377B0.130.21%55.209Mบริการผู้บริโภค21
190895.639B3.27-0.04%8.164Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
2280.638B2.79-0.43%1.646Mการผลิตของผู้ผลิต3
56666.725B0.11-2.78%2.540Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
19866.742B1.891.14%118.698Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
411.600B-1.20%4.875Mการเงิน1
30918.605B-2.14%167.198Mการค้าปลีก1
6132.184B-0.60%2.910Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
25580.695B0.42-0.31%1.314Mการเงิน9
6354.616B1.84-0.75%265.663Kการเงิน4
55830.014B0.13-1.17%196.495Mการเงิน4
1663692.207B1.72-0.19%30.995Mการเงิน26
36710.956B2.930.13%4.178Mการสื่อสาร4
88430.892B0.95-1.94%13.834Mระบบขนส่ง20
16867.698B5.43-0.71%413.656Kบริการการกระจายสินค้า8
7621.515B0.70%65.349Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
23459.640B1.590.26%272.653Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
767.927B2.130.13%11.850Kการผลิตของผู้ผลิต3
32124.704B1.04-3.10%82.943Mบริการเชิงพาณิชย์13
20090.729B0.751.95%5.031Mการผลิตของผู้ผลิต5
3949.549B0.41-1.54%2.383Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
91013.903B0.010.14%3.574Mบริการผู้บริโภค7
12466.301B1.82-3.20%12.502Mการเงิน5
1329.731B0.240.01%280.494Kการผลิตของผู้ผลิต5
37236.775B0.153.09%48.629Mแร่พลังงาน4
18597.653B0.42-0.21%8.379Mแร่พลังงาน2
2270.431B0.14-2.61%4.044Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
1124.524B0.790.16%561.634Kบริการผู้บริโภค3
948.684B4.850.00%666.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
89014.768B0.841.10%6.708Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
55855.015B0.460.15%1.806Mระบบขนส่ง17
225110.914B0.00-3.38%942.111Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
327.865B0.00%71.100Kบริการเชิงพาณิชย์1
120981.904B1.75-0.36%10.457Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
23070.563B4.670.00%8.270Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
192501.029B0.48-0.33%42.145Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
85230.762B0.340.77%30.456Kการเงิน8
905.345B-2.60%5.278Mบริการผู้บริโภค2
96271.304B0.710.95%1.261Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
213278.042B1.41-0.22%7.108Mการเงิน73
110.495B0.00%1.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1505947.959B3.150.54%42.717Mการเงิน23
10076.563B0.60-0.12%44.570Kบริการผู้บริโภค7
22129.797B0.302.73%14.195Mการค้าปลีก6
118162.802B0.960.34%10.846Mการสื่อสาร7
17977.444B0.501.05%1.745Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
14787.523B5.761.97%14.887Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
155324.655B7.56-0.76%5.622Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
4494.313B0.070.05%6.527Mระบบขนส่ง5
115.039B0.00%3.347Mการผลิตของผู้ผลิต1
273929.850B4.81-2.59%55.481Mบริการการกระจายสินค้า19
525803.598B4.770.45%35.466Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม