อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
694.203B-14.01%113.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
3667.077B-0.46%3.460Mในทางอุตสาหกรรม5
14493.257B-1.79%65.936Mในทางอุตสาหกรรม3
7095.284B2.470.15%2.821Mในทางอุตสาหกรรม2
7413.280B0.26-1.23%13.204Kวัสดุพื้นฐาน4
2026.290B0.20-0.03%36.017Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
18140.994B1.09-1.02%2.528Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
201.170B-2.31%359สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
276079.043B3.14-1.47%13.247Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
15064.546B14.680.82%1.358Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
16297.219B3.960.35%3.034Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2165935.495B2.14-0.45%31.360Mไฟแนนซ์41
43558.004B3.700.00%11.995Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
85593.814B1.50-0.34%7.846Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3973.960B1.651.60%2.298Mในทางอุตสาหกรรม7
527.882B1.61-1.52%69.904Kในทางอุตสาหกรรม2
294274.047B7.07-2.20%11.706Mพลังงาน28
1653.057B4.661.55%1.038Mในทางอุตสาหกรรม1
259008.005B0.51-0.57%22.613Mวัสดุพื้นฐาน12
296.000B9.46%28.358Mเทคโนโลยี1
9634.875B1.79-0.10%37.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
140749.907B1.66-0.76%14.591Mในทางอุตสาหกรรม24
184152.300B2.16-1.02%3.626Mวัสดุพื้นฐาน8
10299.443B2.94-0.73%1.451Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
30590.725B5.49-0.37%5.154Mไฟแนนซ์12
717.025B-2.50%4.051Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2316.951B0.992.68%535ไฟแนนซ์3
38404.757B3.310.98%75.121Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1421.894B4.750.00%636.877Kวัสดุพื้นฐาน2
1456.785B0.00%100ในทางอุตสาหกรรม1
22645.360B1.44-0.74%35.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
19029.199B5.50-1.26%8.327Mสาธารณูปโภค3
9143.790B1.701.19%13.352Mในทางอุตสาหกรรม8
218.400B0.00%29.500Kในทางอุตสาหกรรม1
7200.548B1.52-2.79%12.492Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
153279.865B2.51-0.74%9.958Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
362894.571B2.35-0.09%2.559Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
55646.687B0.801.40%162.682Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
947.517B1.960.00%3.758Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
3553.331B-2.88%13.542Mวัสดุพื้นฐาน5
57976.585B0.53-1.01%27.774Mวัสดุพื้นฐาน3
2475.607B1.09%6.833Mในทางอุตสาหกรรม4
67481.311B0.561.94%6.602Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
3056.347B8.80-0.13%145.101Kในทางอุตสาหกรรม2
49982.341B0.66-1.42%1.286Mในทางอุตสาหกรรม3
12168.647B2.45-1.20%6.023Kไฟแนนซ์5
5171.125B1.22%18.454Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
34787.027B1.74-0.49%6.279Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
601.600B1.331.06%20.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
22771.565B0.271.54%355.717Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
356130.250B2.54-0.21%1.019Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4497.348B3.14-3.48%4.027Mเทคโนโลยี2
160.131B-5.10%892.000Kสาธารณูปโภค1
1043.153B0.00%900ในทางอุตสาหกรรม1
8482.996B0.80-0.53%619.008Kในทางอุตสาหกรรม7
3116.123B0.00%1.051Mวัสดุพื้นฐาน1
2496.087B2.770.00%18.866Mพลังงาน1
565528.065B3.31-0.48%45.521Mบริการโทรคมนาคม14
2023.606B0.56%717.038Kเทคโนโลยี2
41848.764B0.22-0.41%35.488Mไฟแนนซ์15
6743.857B1.260.84%114.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
52522.478B0.09-0.20%4.306Mไฟแนนซ์7
58281.973B0.521.47%127.155Mในทางอุตสาหกรรม17
3891.129B2.620.28%75.764Kในทางอุตสาหกรรม4
3341.039B8.13-1.18%254.112Kวัสดุพื้นฐาน2
7000.508B1.063.07%176.827Kไฟแนนซ์4
58201.245B2.37-1.67%47.036Mสาธารณูปโภค2
8255.898B1.45%11.255Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
8250.976B1.722.50%333.332Kวัสดุพื้นฐาน11
1564.361B6.90-0.59%120.908Kเทคโนโลยี3
1609.209B-9.09%1.800Kพลังงาน1
16063.749B-0.62%9.695Mพลังงาน3
20852.872B3.60-2.02%4.492Mพลังงาน3
6976.060B0.29-0.54%4.294Mพลังงาน3
18928.488B0.02-1.97%9.067Mพลังงาน4
648.555B0.13%619สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
21203.268B3.89-3.38%30.469Kวัสดุพื้นฐาน2
74582.114B0.94-2.85%2.482Mวัสดุพื้นฐาน6
10020.158B1.82-0.81%130.788Kในทางอุตสาหกรรม7
7625.289B1.79-0.08%137.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
112870.989B2.78-0.32%40.414Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
47.271B-1.67%61.200Kในทางอุตสาหกรรม1
74066.340B0.080.49%25.027Kไฟแนนซ์7
344328.841B1.39-0.25%31.479Mไฟแนนซ์55
7193.060B-0.85%18.681Kไฟแนนซ์2
3223.253B0.80-0.40%1.100Kไฟแนนซ์1
1991.889B-12.24%27.316Mพลังงาน1
87.147B-7.78%853.300Kพลังงาน1
14308.781B1.050.01%150.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
598.645B0.00%3.479Mในทางอุตสาหกรรม1
5423.317B-0.29%1.005Mเทคโนโลยี2
949.902B4.19-0.53%160.931Kวัสดุพื้นฐาน3
50315.961B0.40-1.77%23.409Mวัสดุพื้นฐาน5
22257.583B0.040.16%62.379Mวัสดุพื้นฐาน7
21679.299B1.50-0.27%9.354Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
13018.884B4.23-5.64%306.397Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
396801.992B4.70-0.71%17.083Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
84920.924B0.471.35%120.709Mบริการโทรคมนาคม4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ