ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
9012.380B-0.40%18.262Mบริการเชิงพาณิชย์2
2738.650B-1.03%3.105Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
223760.138B-3.51%10.245Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
6834.861B-1.28%50.201Mระบบขนส่ง9
7247.456B-4.32%25.265Mระบบขนส่ง4
493.294B0.51%499.024Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
4267.662B-0.02%795.853Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
368.953B0.00%124.700Kการค้าปลีก1
15764.520B0.08%1.066Mการผลิตของผู้ผลิต4
3694.607B0.47%3.070Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
21474.119B-0.45%24.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
7340.035B-0.49%2.727Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
41385.961B-2.94%349.366Mบริการผู้บริโภค7
9177.040B0.57%958.440Kการผลิตของผู้ผลิต4
12288.158B-1.35%83.198Mบริการผู้บริโภค1
652.688B-5.49%30.946Mการค้าปลีก1
7786.217B-5.50%5.526Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
21028.669B-0.85%2.166Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
195178.932B0.63%36.336Mแร่พลังงาน18
2064.180B0.41%124.200Kบริการเชิงพาณิชย์1
4260.079B0.86%4.615Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
127560.049B-0.93%2.700Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
12702.698B0.64%3.014Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
104009.648B16.16%194.842Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
41655.299B3.48%166.475Mการค้าปลีก5
25515.308B0.12%7.845Mสาธารณูปโภค7
6480.714B0.14%156.540Kการผลิตของผู้ผลิต6
1116.012B0.00%5.524Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
737.590B-6.67%141.316Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
20321.150B0.98%9.951Kบริการการกระจายสินค้า3
15519.259B0.52%115.944Mการค้าปลีก6
1259.974B14.99%38.575Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
90080.665B0.28%8.204Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
107.445B0.00%16.577Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
113133.279B1.31%5.095Mการเงิน21
47739.078B-0.04%10.197Mการเงิน7
8385.783B2.26%325.068Kบริการการกระจายสินค้า6
107905.582B-1.76%48.293Mการค้าปลีก5
13076.850B0.13%3.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
55358.586B0.03%4.210Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
246945.331B-0.28%2.346Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
87191.383B-3.83%43.714Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
12307.138B0.29%32.734Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
24225.353B-1.41%21.241Mการค้าปลีก1
8876.728B0.97%4.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
71316.722B0.50%24.080Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
17395.072B0.75%264.488Kบริการผู้บริโภค17
240940.724B-1.57%10.061Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1058.043B0.00%72.700Kการผลิตของผู้ผลิต1
597.544B-2.89%831.909Kการผลิตของผู้ผลิต3
148207.550B3.51%3.864Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
25015.555B15.10%1.884Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
4808.204B1.24%832.583Kการเงิน3
4847.551B-3.77%2.195Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
22950.103B-2.76%95.438Mการเงิน9
6230.620B-1.30%1.688Mการเงิน3
24927.336B2.37%8.369Mการเงิน3
289559.852B-0.79%18.727Mการเงิน6
378959.005B-1.90%44.125Mการสื่อสาร3
64546.046B-0.77%30.720Mระบบขนส่ง17
13626.037B-1.94%31.725Mบริการผู้บริโภค1
9064.908B0.71%3.577Mบริการการกระจายสินค้า5
13428.000B-0.37%255.115Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2630.529B-4.11%8.915Mการผลิตของผู้ผลิต7
11034.914B0.88%33.770Mบริการเชิงพาณิชย์12
15516.231B0.90%1.814Mการผลิตของผู้ผลิต5
89594.286B-1.93%2.451Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10538.096B-1.46%5.759Mบริการผู้บริโภค4
4257.661B-2.62%503.463Kการเงิน6
5714.584B-1.12%4.075Mการผลิตของผู้ผลิต4
29453.432B-4.12%223.936Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
25576.182B0.71%48.172Mแร่พลังงาน6
8562.942B-1.18%14.261Mแร่พลังงาน2
3180.304B-0.05%34.263Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4051.236B-1.65%752.389Kบริการผู้บริโภค4
1206.579B-3.82%11.065Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
130073.628B1.04%49.915Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
54542.211B-0.05%3.943Mระบบขนส่ง12
7242.753B-5.75%35.508Mบริการทางด้านเทคโนโลยี6
252.514B1.56%72.200Kบริการเชิงพาณิชย์1
2676.800B0.00%1.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
22072.121B4.99%3.006Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
75233.181B-0.76%16.951Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
73761.658B-2.60%88.742Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5786.632B-0.97%68.657Kการเงิน5
149.225B-1.42%30.800Kบริการผู้บริโภค1
633.679B0.00%131.575Mบริการผู้บริโภค1
78706.720B-2.20%5.797Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
237679.682B1.62%141.258Mการเงิน68
301.603B25.93%39.649Mการเงิน1
175.070B0.82%45.208Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2227847.101B-0.29%45.158Mการเงิน40
12580.105B0.82%555.823Kบริการผู้บริโภค5
31936.037B0.05%21.509Mการค้าปลีก8
213989.922B-2.36%13.999Mการสื่อสาร7
25296.609B-1.31%113.344Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
303.552B-4.03%27.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
13201.491B-0.63%526.643Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
217119.070B-1.09%37.316Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
153.241B-1.99%14.394Mระบบขนส่ง3
53.450B0.00%300การผลิตของผู้ผลิต2
224873.675B-1.73%38.958Mบริการการกระจายสินค้า13
127370.324B3.80%795.991Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter