ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4330.510B-0.03%8.492Mบริการเชิงพาณิชย์2
3388.020B-1.68%6.230Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
221717.947B1.26%7.180Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
6467.295B-1.92%33.323Mระบบขนส่ง9
9508.827B-1.28%4.886Mระบบขนส่ง4
487.064B-0.25%1.743Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
4742.981B-1.81%1.848Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
382.875B-0.45%78.300Kการค้าปลีก1
16376.190B-0.05%934.322Kการผลิตของผู้ผลิต4
3786.840B0.81%12.737Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22374.200B0.91%131.097Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
7149.192B1.32%2.544Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
34964.940B-0.24%19.929Mบริการผู้บริโภค7
9285.688B-0.49%3.108Mการผลิตของผู้ผลิต4
10046.400B-0.83%5.406Mบริการผู้บริโภค1
348.579B0.82%54.000Kการค้าปลีก1
2039.750B0.00%31.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1342.090B-2.42%4.061Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
20728.672B1.78%13.286Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
158390.291B1.12%28.286Mแร่พลังงาน17
2132.700B0.00%89.600Kบริการเชิงพาณิชย์1
4088.210B-0.90%164.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
—%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
134897.280B0.80%3.736Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
11749.898B1.46%661.692Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
29663.790B0.36%18.590Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
30083.240B7.29%207.229Mการค้าปลีก5
26649.165B-0.14%1.433Mสาธารณูปโภค7
6300.439B-1.00%355.171Kการผลิตของผู้ผลิต6
1062.870B-1.49%1.446Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
508.117B-3.08%30.091Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
16383.150B13.68%18.540Kบริการการกระจายสินค้า3
14109.650B1.60%45.934Mการค้าปลีก6
1060.791B-0.06%90.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
86511.262B-0.36%6.510Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม29
116.041B-1.89%292.223Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
209509.779B-0.04%1.625Mการเงิน21
24031.496B0.01%2.222Mการเงิน6
9503.290B-5.88%920.338Kบริการการกระจายสินค้า6
93927.075B0.35%7.778Mการค้าปลีก5
10609.830B-1.72%2.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
57188.037B0.90%6.243Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
255928.686B0.45%3.969Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
95958.406B0.58%39.561Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
11837.412B1.28%42.797Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
25423.800B1.72%11.348Mการค้าปลีก1
6118.530B-0.03%121.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
70118.507B-0.26%22.456Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
16685.705B-3.62%779.555Kบริการผู้บริโภค17
270686.762B-0.62%10.455Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1058.040B0.00%3.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
571.541B-1.30%89.034Kการผลิตของผู้ผลิต3
187510.824B0.02%434.979Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
14098.989B2.68%1.240Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
4081.690B-0.45%207.695Kการเงิน3
2832.614B-1.44%1.119Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
20423.785B1.50%15.283Mการเงิน10
6178.927B1.13%1.925Mการเงิน3
16365.400B0.00%1.177Mอื่นๆ1
23341.730B4.56%2.456Mการเงิน3
275552.490B-1.85%4.656Mการเงิน4
356577.300B-0.80%40.591Mการสื่อสาร3
53026.196B2.01%34.114Mระบบขนส่ง17
13163.000B-0.51%9.491Mบริการผู้บริโภค1
9148.418B-0.86%3.110Mบริการการกระจายสินค้า5
11726.500B-1.15%190.651Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2434.245B-3.73%1.590Mการผลิตของผู้ผลิต7
12584.501B-0.48%40.366Mบริการเชิงพาณิชย์11
14368.140B-0.45%2.230Mการผลิตของผู้ผลิต5
88088.820B0.15%2.421Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8464.570B3.63%68.674Mบริการผู้บริโภค3
4102.988B0.45%5.002Mการเงิน6
5937.014B0.91%21.085Mการผลิตของผู้ผลิต4
30301.900B0.82%54.005Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
20145.890B4.74%85.145Mแร่พลังงาน6
9145.100B-2.46%219.178Mแร่พลังงาน2
3592.061B-4.99%599.246Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
3931.770B-0.11%241.663Kบริการผู้บริโภค4
948.684B0.00%5.727Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
112138.375B-0.67%39.801Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
55799.881B-0.33%4.606Mระบบขนส่ง12
9370.902B12.14%3.163Mบริการทางด้านเทคโนโลยี6
253.823B-2.59%5.700Kบริการเชิงพาณิชย์1
2688.000B-0.83%12.700Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
24969.230B-3.17%2.580Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
78258.359B0.52%13.618Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
70709.721B-1.65%159.660Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5635.447B-0.16%2.134Kการเงิน5
138.641B-6.71%132.800Kบริการผู้บริโภค1
804.495B24.79%527.996Mบริการผู้บริโภค1
86486.113B-1.09%3.574Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
235382.486B-0.29%62.355Mการเงิน69
349.077B-3.36%903.700Kการเงิน1
301.350B-0.98%9.958Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2189748.278B1.08%42.116Mการเงิน42
12056.190B1.85%8.731Kบริการผู้บริโภค5
32803.800B0.02%14.882Mการค้าปลีก8
216967.249B-0.83%20.954Mการสื่อสาร7
23890.094B1.16%36.989Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
283.968B0.00%500เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
15751.508B1.16%74.627Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
237148.437B-0.65%23.355Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
166.233B-2.38%15.834Mระบบขนส่ง3
53.450B0.00%64.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
222507.173B3.15%90.338Mบริการการกระจายสินค้า13
110963.300B-1.03%308.849Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ