อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
60.944B0.00-12.21%600บริการเชิงพาณิชย์2
5025.560B1.710.00%2.734Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
217300.690B2.64-1.74%5.714Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
12841.666B0.00-4.39%15.201Mระบบขนส่ง5
14185.539B0.00-2.56%25.290Mระบบขนส่ง4
701.259B2.71-0.88%5.998Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
7134.122B0.370.72%255.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
415.942B0.001.26%343.600Kการค้าปลีก1
17051.580B4.060.11%1.779Mการผลิตของผู้ผลิต4
7042.980B0.001.32%1.682Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
39023.720B4.13-0.05%2.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
7398.404B0.007.22%15.217Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
35458.736B2.35-0.15%45.894Mบริการผู้บริโภค6
8517.814B2.712.52%18.863Mการผลิตของผู้ผลิต5
21368.290B0.00-2.40%30.570Mบริการผู้บริโภค2
253.903B0.00-5.08%15.300Kการค้าปลีก1
2663.220B0.00-1.57%2.342Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
18711.153B5.280.27%9.914Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
169817.178B8.841.87%35.195Mแร่พลังงาน19
1558.840B4.952.20%603.900Kบริการเชิงพาณิชย์1
4530.180B1.365.15%8.193Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
168284.600B2.27-2.63%4.651Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
10741.485B1.45-3.55%2.185Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
36863.390B3.84-0.04%4.923Mการค้าปลีก5
22445.980B0.45-0.58%2.339Mสาธารณูปโภค5
5558.120B2.451.23%2.252Mการผลิตของผู้ผลิต5
1100.070B0.00-2.61%1.781Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
483.745B0.00-4.20%58.027Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
—%บริการการกระจายสินค้า2
2156.976B0.001.03%5.808Kการค้าปลีก4
381.608B0.000.00%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
110411.103B2.91-0.07%14.918Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
230213.934B0.88-0.09%118.005Kการเงิน21
28958.041B0.08-0.53%11.379Mการเงิน7
6541.468B0.00-0.58%160.432Kบริการการกระจายสินค้า5
42763.587B0.74-0.53%309.823Kการค้าปลีก4
963.582B0.58-3.73%300สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
44780.090B3.14-0.94%6.083Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
269000.184B1.960.03%3.293Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
128951.232B0.280.69%61.005Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
6497.135B0.050.22%4.164Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
26446.100B1.835.50%66.189Mการค้าปลีก1
3980.650B0.00-1.52%23.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
65114.250B0.440.02%5.935Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
37259.591B5.85-0.03%4.030Mบริการผู้บริโภค17
347555.998B2.860.01%1.661Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1043.150B0.000.00%20.600Kการผลิตของผู้ผลิต1
2288.543B0.38-0.55%428.318Kการผลิตของผู้ผลิต4
184344.782B0.300.71%5.137Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
6303.160B3.110.46%302.281Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
—%การเงิน1
2174.950B3.183.36%29.506Mแร่พลังงาน1
49159.566B0.00-0.08%294.167Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
74780.351B1.68-0.04%39.493Mการเงิน15
2511.516B4.35-0.93%141.390Kการเงิน3
9955.850B3.00-0.54%43.300Kอื่นๆ1
20860.600B0.002.96%4.843Mการเงิน2
36350.030B0.033.45%10.540Mการเงิน3
435481.400B3.730.23%73.833Mการสื่อสาร2
47989.466B1.010.41%23.556Mระบบขนส่ง19
18136.800B1.024.10%41.461Mบริการผู้บริโภค1
5605.506B4.420.15%16.044Kบริการการกระจายสินค้า4
7150.328B0.200.22%867.173Kการผลิตของผู้ผลิต7
4836.859B2.42-0.79%486.906Kบริการเชิงพาณิชย์6
11184.126B1.76-0.10%4.214Mการผลิตของผู้ผลิต7
273069.320B3.13-1.48%22.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3266.950B0.0011.26%32.454Mบริการผู้บริโภค2
13320.625B0.38-1.37%37.696Kการเงิน8
4812.978B0.17-0.52%4.883Mการผลิตของผู้ผลิต3
50907.200B2.712.86%40.900Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
17398.268B0.008.07%136.382Mแร่พลังงาน5
3832.400B0.004.48%11.649Mแร่พลังงาน2
3652.807B0.13-2.01%1.098Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
1660.515B0.00-5.20%214.796Kบริการผู้บริโภค4
1338.307B2.41-1.72%1.011Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
62845.555B0.301.38%31.834Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
56977.054B0.98-0.19%2.685Mระบบขนส่ง12
2579.263B0.00-1.91%219.810Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
—%บริการเชิงพาณิชย์1
2421.600B4.930.92%600เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
2131.640B58.250.80%45.270Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
89652.620B1.66-0.79%14.954Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
25540.760B1.202.28%47.041Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
7266.512B1.16-2.94%21.589Mการเงิน6
180.974B0.004.27%100บริการผู้บริโภค1
297.553B0.002.78%112.195Mบริการผู้บริโภค1
110588.245B1.390.62%2.271Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
353168.087B1.010.65%14.121Mการเงิน63
3351.140B0.00-0.42%105.000Kการเงิน1
2168240.089B2.110.11%25.860Mการเงิน37
13305.820B1.130.14%6.198Kบริการผู้บริโภค4
31265.930B7.191.77%1.443Mการค้าปลีก6
48285.526B1.459.10%1.506Mการสื่อสาร6
22704.890B0.04-0.39%49.058Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
33.930B0.003.45%1.763Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
24042.468B2.272.16%1.595Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
357521.676B5.21-1.27%21.122Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
101.131B0.00-0.43%75.493Kระบบขนส่ง3
79452.000B5.80-2.35%2.835Mการผลิตของผู้ผลิต2
16545.820B4.220.80%7.339Mบริการการกระจายสินค้า14
70559.440B1.410.18%24.326Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ