หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด4.415T IDR+1.74%19.716Mบริการเชิงพาณิชย์5
ยานอวกาศและการป้องกันเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร211.082T IDR3.99%−0.31%629.599Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ5.661T IDR0.58%−1.17%503.755Kระบบขนส่ง11
สายการบิน7.878T IDR+1.98%8.598Mระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก51.227T IDR0.88%+0.41%813.8Kสาธารณูปโภค1
อะลูมินั่ม985.313B IDR−0.56%120.674Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
เสื้อผ้า/รองเท้า3.077T IDR1.19%+1.54%72.656Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า424.8B IDR0.00%200การค้าปลีก2
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM31.739T IDR4.55%+0.47%478.384Kการผลิตของผู้ผลิต6
ตลาดหลังการขายของยานยนต์42.173T IDR0.68%+2.35%226.781Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์19.733T IDR5.62%+0.20%24.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์14.93T IDR0.13%+0.31%87.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
การออกอากาศกระจายเสียง44.402T IDR2.29%+0.07%2.683Mบริการผู้บริโภค6
วัสดุก่อสร้าง8.223T IDR7.25%−0.17%91.077Kการผลิตของผู้ผลิต5
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม2.223T IDR−0.08%26.545Kบริการผู้บริโภค2
เคมีทางการเกษตร4.211T IDR3.65%−3.04%2.615Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์225.678B IDR0.00%−1.46%105.2Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ430.374T IDR0.46%+0.27%1.171Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
ถ่านหิน1190.98T IDR7.74%+0.17%913.419Kแร่พลังงาน32
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์6.352T IDR2.66%−1.29%16.998Mบริการเชิงพาณิชย์2
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์7.243T IDR2.46%−0.88%916.7Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์1.416T IDR0.83%+0.89%45.217Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง109.565T IDR2.30%−0.19%685.889Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ11.838T IDR2.51%+0.48%177.231Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
ขุดเจาะตามสัญญา464.27B IDR+2.40%1.176Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการประมวลผลข้อมูล87.727T IDR0.05%+0.02%53.777Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
ห้างสรรพสินค้า40.906T IDR4.10%+1.09%712.233Kการค้าปลีก6
เครือข่ายร้านยา4.218T IDR−0.53%3.228Kการค้าปลีก2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า750.037T IDR0.15%+1.77%1.486Mสาธารณูปโภค6
เครื่องใช้ไฟฟ้า8.158T IDR0.87%−0.38%21.026Kการผลิตของผู้ผลิต8
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์138.55B IDR4.60%−1.22%300เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.286T IDR2.29%0.00%27.2Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์8.982T IDR3.78%+0.92%1.28Mบริการการกระจายสินค้า9
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์2.894T IDR0.20%+0.60%6.658Mการค้าปลีก5
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า362.856B IDR−3.22%2.71Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
วิศวกรรมและก่อสร้าง53.567T IDR3.57%−0.19%1.304Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม35
บริการด้านสิ่งแวดล้อม9.506B IDR0.00%16.607Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง106.057T IDR3.55%−0.11%829.474Kการเงิน24
กลุ่มบริษัททางการเงิน21.941T IDR4.61%+0.31%692.452Kการเงิน4
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร41.411T IDR1.44%+0.96%7.99Kบริการการกระจายสินค้า9
ค้าปลีกอาหาร128.282T IDR0.89%+1.15%948.273Kการค้าปลีก4
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์1.498T IDR1.40%−0.91%324.24Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม114.168T IDR0.49%+2.58%881.441Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม318.373T IDR2.01%+0.21%147.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า97.069T IDR0.50%0.00%5.365Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ34.276T IDR10.17%−1.20%12.524Mสาธารณูปโภค5
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย10.698T IDR0.37%+1.22%43.172Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน17.187T IDR3.27%+0.86%526.638Kการค้าปลีก2
สร้างบ้าน4.823T IDR0.09%−2.49%134.782Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล116.44T IDR0.77%+1.59%959.067Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ25.992T IDR0.43%+0.42%2.599Mบริการผู้บริโภค21
การดูแลครัวเรือน/บุคคล113.587T IDR4.73%+1.07%2.442Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
เครื่องจักรอุตสาหกรรม362.074B IDR−0.89%28.508Kการผลิตของผู้ผลิต4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม40.613T IDR3.92%+1.55%2.262Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ21.46T IDR2.99%−0.58%23.168Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต16.699T IDR−0.62%1.277Mการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต3.11T IDR−0.42%23.29Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์22.814T IDR0.78%−1.24%141.366Kการเงิน8
ผู้จัดการด้านการลงทุน7.18T IDR1.35%−0.32%7.809Kการเงิน5
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ31
ประกันชีวิต/สุขภาพ51.838T IDR0.72%−1.05%134.948Kการเงิน4
ธนาคารรายใหญ่1889.397T IDR2.32%+0.39%7.66Mการเงิน28
โทรคมนาคมรายใหญ่34.428T IDR1.96%−0.88%349.974Kการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล78.414T IDR2.58%−0.67%672.489Kระบบขนส่ง22
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์18.427T IDR6.78%−0.44%380.814Kบริการการกระจายสินค้า10
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์5.49T IDR1.56%+0.50%9.047Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล14.391T IDR1.55%−6.44%4.278Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
การผลิตโลหะ790.422B IDR2.78%+1.58%1.638Kการผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด14.457T IDR0.37%−0.22%2.641Mบริการเชิงพาณิชย์18
การผลิตเบ็ดเตล็ด23.729T IDR0.69%−0.90%114.712Kการผลิตของผู้ผลิต6
ยานพาหนะใช้มอเตอร์17.693T IDR0.23%+3.19%54.465Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ภาพยนต์/บันเทิง90.973T IDR0.00%+1.00%111.855Kบริการผู้บริโภค10
ชุดประกันภัยรวม6.396T IDR2.07%+0.58%304.697Kการเงิน6
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา1.074T IDR0.45%−0.41%15.99Kการผลิตของผู้ผลิต4
การผลิตน้ำมันและก๊าซ39.186T IDR2.98%+0.97%5.993Mแร่พลังงาน6
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน10.897T IDR7.11%+1.07%941.018Kแร่พลังงาน2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน1.443T IDR0.19%−2.67%74.247Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ5.434T IDR0.33%−0.20%32.798Kบริการผู้บริโภค5
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.676T IDR3.30%+0.56%52.9Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ262.735T IDR1.01%+0.53%1.742Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
การขนส่งอื่นๆ64.506T IDR1.31%−0.57%493.479Kระบบขนส่ง17
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป86.836T IDR0.00%−1.19%401.5Mบริการทางด้านเทคโนโลยี11
บริการด้านบุคลากร375.725B IDR−0.85%100บริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่84.881T IDR2.90%−0.32%222.733Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
ยาอื่นๆ18.456T IDR5.74%−0.81%1.784Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
โลหะมีค่า714.277T IDR0.29%−0.29%4.559Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย99.452T IDR0.14%−0.32%17.746Kการเงิน8
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์283.281B IDR−0.59%33.604Kบริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ65.58T IDR0.58%−0.12%129.72Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์250.351T IDR1.29%−0.58%947.402Kการเงิน77
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์การเงิน1
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ71.75B IDR0.00%1Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค1796.895T IDR4.21%+0.07%11.415Mการเงิน23
ร้านอาหาร17.546T IDR+0.00%11.264Kบริการผู้บริโภค10
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ95.529T IDR0.22%−1.05%6.196Mการค้าปลีก7
โทรคมนาคมพิเศษ132.686T IDR1.01%−0.28%891.398Kการสื่อสาร7
เหล็ก11.341T IDR0.37%+0.82%149.518Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
อุปกรณ์โทรคมนาคม602.208B IDR3.21%−0.41%25.6Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สิ่งทอ14.117T IDR2.49%+0.37%10.872Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15