ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อินโดนีเซีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

       
50652.367B0.11%84.512M418
808607.450B1.03%251.258M315
133407.639B-0.42%5.752M726
723476.054B-2.79%28.456M851
115162.511B1.58%45.291M939
258790.836B1.06%51.768M428
11040.673B-3.53%21.338M66
228272.859B-0.92%37.638M326
2960624.129B-1.20%47.616M12169
97833.909B-0.11%65.362M29
94214.775B-2.21%31.815M38
73139.890B-1.59%15.125M338
437491.110B-0.67%74.953M639
494964.486B-0.32%7.526M783
57773.967B0.90%4.027M936
163935.233B-0.61%51.400M724
54835.559B1.73%22.137M419
136901.708B-0.25%18.311M545
51057.318B-1.30%112.539M28
โหลดเพิ่ม