บริษัทชาวอินโดนีเซีย companies operating in one industry: Tobacco

The list below has บริษัทชาวอินโดนีเซีย that operate under the same industry, Tobacco. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GGRMGUDANG GARAM TBK
20150 IDR−0.12%379.7K0.5238.818T IDR6.762982.88 IDR+93.35%5.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
HMSPHANJAYA MANDALA SAMPOERNA
855 IDR0.00%9.068M0.3799.452T IDR13.0465.57 IDR+17.61%6.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ITICINDONESIAN TOBACCO TBK
288 IDR0.00%809.8K2.41270.927B IDR11.5324.98 IDR+7.23%1.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WIIMWISMILAK INTI MAKMUR TBK
1740 IDR+2.35%5.038M2.113.57T IDR6.94250.66 IDR+120.84%4.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง