หุ้นอินเดีย ที่ราคาสูงสุดตั้งแต่เข้าตลาด

หุ้นอินเดีย เหล่านี้ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่เข้ามาในตลาดแล้ว: เราได้จัดเรียงตามตัวอักษรพร้อมท้้งข้อมูลทางการเงินของบริษัท — ลองวิเคราะห์ดูว่าจะมีการปรับฐานหรือจะวิ่งขึ้นต่อไป
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
77SEASL7SEAS ENTERTAINMENT LIMITED
49.91 INR+3.25%39.601 K1.21931.327 M INR102.400.49 INR+11.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAAYUSHAAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED
207.00 INR+2.00%2.724 K0.81การค้าปลีก
ABBABB INDIA LTD6752.95 INR+1.68%418.148 K0.981.43 T INR115.2158.61 INR+70.56%0.08%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AACESOFTACE SOFTWARE EXPORTS LTD.
133.48 INR+1.99%5.848 K3.04624.686 M INR18.877.07 INR+6313.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AADARSHADARSH MERCANTILE LTD
8.85 INR+4.98%10.00บริการเชิงพาณิชย์
AEGISCHEMAEGIS LOGISTICS480.25 INR+3.65%2.403 M1.20168.726 B INR32.8114.64 INR+23.25%1.20%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
AIMLALLIANCE INTEGRATED METALIKS L
55.29 INR−2.74%292.352 K1.007.279 B INR4.2812.93 INR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AALPEXSOLARALPEX SOLAR LTD424.50 INR+8.06%909.6 K3.0210.389 B INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALPHALOGICALPHALOGIC TECHSYS LIMITED
104.09 INR+2.12%25.734 K1.034.877 B INR108.630.96 INR+102.28%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AARVEEARVEE LABORATORIES I LTD291.40 INR−4.99%23.6 K0.523.211 B INR339.790.86 INR−80.69%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ARVINDARVIND LTD309.30 INR+2.28%1.207 M3.6481.184 B INR24.1812.79 INR−14.64%0.64%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
AARYAMANARYAMAN FINANCIAL SERVICES LTD
249.00 INR−0.40%2340.542.909 B INR20.0112.44 INR+142.28%0.00%การเงิน
ASHIANAASHIANA HOUSING LD335.00 INR+9.91%3.57 M45.4933.671 B INR44.587.51 INR+222.99%0.15%การเงิน
AASPIRE.STASPIRE & INNOVATI70.10 INR+4.94%114 Kบริการการกระจายสินค้า
AAUTOINTAUTORIDERS INTERNATIONAL LTD.
72.19 INR+4.99%10.83การเงิน
AAUTOPINSAUTO PINS (INDIA) LTD.
186.35 INR+4.99%37513.11การผลิตของผู้ผลิต
BBACPHARBACIL PHARMA LTD.
17.44 INR+1.99%5360.57102.722 M INR−0.16 INR+97.49%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BELBHARAT ELECTRONICS233.50 INR+2.08%57.175 M1.551.706 T INR47.824.88 INR+29.49%0.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BBENGALTBENGAL TEA & FABRICS LTD.
138.20 INR+2.33%9.27 K3.081.245 B INR−3.64 INR−118.48%0.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BHAGCHEMBHAGIRADHA CHEM & INDS L1821.85 INR+2.77%23.953 K1.6718.943 B INR94.8719.20 INR−60.55%0.22%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BHAGYANGRBHAGYANAGAR INDIA122.10 INR+3.30%446.511 K0.983.901 B INR7.9615.34 INR+660.09%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BBHARTIHEXABHARTI HEXACOM LTD813.30 INR53.465 M406.875 B INR0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
BBNALTDB & A LTD.
569.85 INR+1.42%7800.211.767 B INR13.5542.07 INR+27.98%0.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BONDADABONDADA ENGINEERING LIMITED
1180.90 INR+3.37%37.6 K0.9225.51 B INR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BSEBSE LTD2828.95 INR−1.21%1.179 M0.76383.218 B INR50.2556.30 INR+273.68%0.42%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CCADSYSCADSYS INDIA LTD360.00 INR+20.00%91 K5.72บริการทางด้านเทคโนโลยี
CAREERPCAREER POINT LTD325.55 INR−1.05%39.01 K1.185.949 B INR22.3814.55 INR−18.30%0.92%บริการผู้บริโภค
CCEENIKCEENIK EXPORTS (INDIA) LTD.
445.20 INR+1.99%1.666 K0.54สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CCEETAINCEETA INDUSTRIES LTD.
40.46 INR+9.98%30.883 K9.67การผลิตของผู้ผลิต
CCHATHACHATHA FOODS LIMITED
113.74 INR+17.10%820 K1.612.559 B INR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CHOICEINCHOICE INTERNATIONAL LTD303.15 INR−1.62%576.324 K0.6160.294 B INR50.336.02 INR+165.50%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
CCINERADCINERAD COMMUNICATIONS LTD.
60.35 INR+1.99%1.721 K0.81313.82 M INR−0.14 INR+32.22%0.00%บริการผู้บริโภค
CONCORDBIOCONCORD BIOTECH LTD1560.00 INR+3.28%750.214 K10.81163.374 B INR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
CCRANEXCRANEX LTD.
80.17 INR+8.87%170.561 K3.32การผลิตของผู้ผลิต
CUMMINSINDCUMMINS INDIA3060.20 INR+1.97%751.185 K1.36848.579 B INR55.4255.22 INR+39.72%1.01%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
DDCIDC INFOTECH AND COMUN LTD243.20 INR−4.98%85.658 K13.343.177 B INR30.557.96 INR+138.57%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DDHINDIAD&H INDIA LTD
114.91 INR+11.33%174.549 K3.77940.883 M INR30.163.81 INR−35.41%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DDHOOTINDHOOT INDUSTRIAL FINANCE LTD.
264.80 INR−0.13%5.75 K0.71บริการการกระจายสินค้า
DIACABSDIAMOND POWER INFRA LTD635.95 INR+2.00%1560.0931.653 B INRการผลิตของผู้ผลิต
DIXONDIXON TECHNOLOGIES7845.40 INR+0.22%358.563 K1.02469.372 B INR133.2558.88 INR+48.15%0.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
DDJMLDJ MEDIAPRINT & LOG LTD223.20 INR+9.06%170.755 K2.002.406 B INR65.693.40 INR−43.10%0.07%บริการเชิงพาณิชย์
DOMSDOMS INDUSTRIES LTD1698.05 INR−2.53%55.722 K0.39102.916 B INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
DPABHUSHAND. P. ABHUSHAN LTD1122.10 INR+11.60%188.275 K7.1524.972 B INR49.8022.53 INR−0.67%0.09%การค้าปลีก
EEASTBUILDEAST BUILDTECH LTD.
29.16 INR+4.97%2500.76สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EICHERMOTEICHER MOTORS4302.25 INR−0.30%1.133 M1.281.179 T INR30.75139.93 INR+46.35%0.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
EENFUSEENFUSE SOLUTIONS125.30 INR+13.96%350.4 K1.109 B INR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EERAAYAERAAYA LIFESPACES LTD
461.40 INR5.291 K6.978 B INR821.870.56 INR+7.84%0.00%บริการการกระจายสินค้า
EXIDEINDEXIDE INDUSTRIES398.15 INR+3.70%22.383 M1.37338.045 B INR38.8110.26 INR−81.05%0.50%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
EEXPOGASEXPO GAS CONTAINERS LTD.
28.74 INR+4.97%37.319 K1.81547.106 M INR−1.12 INR−646.21%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
EEYEYANTRA VENTURES LIMITED
963.90 INR0.00%1220.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FFUNDVISERFUNDVISER CAPITAL (INDIA) LIMI
122.40 INR+2.00%2.277 K0.33451.656 M INR126.840.97 INR+1190.11%0.00%การเงิน
GGANGESSECUGANGES SECURITIES144.10 INR−4.44%163.501 K3.471.445 B INR30.334.75 INR−52.22%0.00%การเงิน
GGKWLIMITEDGKW LTD2301.55 INR+10.00%32.943 K13.3276.5930.05 INR+71.02%ระบบขนส่ง
GGOKAKTEXGOKAK TEXTILES LTD.
190.30 INR+3.12%17.032 K4.591.237 B INR8.2423.10 INR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GUJTHEMGUJARAT THEMIS BIOSYN LTD.
384.95 INR−3.38%76.458 K0.9827.964 B INR26.1314.73 INR+90.88%0.25%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HALHINDUSTAN AERONAUT3638.10 INR+2.04%3.043 M1.902.433 T INR39.6091.86 INR+0.68%0.81%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
HHARSHILAGRHARSHIL AGROTECH LIMITED
9.02 INR+1.92%100.03การผลิตของผู้ผลิต
HINDZINCHINDUSTAN ZINC431.95 INR+7.64%19.951 M3.701.825 T INR21.9819.65 INR−23.51%12.04%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
HHIRAUTOHIRA AUTOMOBILES LTD.
54.16 INR+4.98%1000.83การค้าปลีก
INDIGOINTERGLOBE AVIATIO3693.25 INR−2.69%2.752 M2.621.424 T INR19.82186.31 INR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
IINTEGSWINTEGRA SWITCHGEAR LTD.
110.07 INR+1.99%500.02การผลิตของผู้ผลิต
JAMNAAUTOJAMNA AUTO IND135.60 INR+0.97%13.657 M1.6154.037 B INR26.735.07 INR+17.42%1.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
JIOFINJIO FIN SERVICES LTD372.20 INR+0.47%32.481 M1.092.366 T INR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
JJSLLJEENA SIKHO LIFECA1082.45 INR+7.52%54 K1.15บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
KKDLKKRRAFTON DEVELOPERS LIMITED
175.85 INR+1.97%5400.1298.406 M INR20.628.53 INR+27950.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
KEIKEI INDUSTRIES3992.55 INR+5.03%872.342 K2.97360.573 B INR65.5760.89 INR+20.89%0.09%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KKELENRGKELTECH ENERGIES LTD.
3736.05 INR+10.00%6.562 K3.363.736 B INR18.87198.02 INR+128.87%0.04%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KKOTICKOTHARI INDUSTRIAL CORPORATION
2.38 INR+4.85%285อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KKPGELKP GREEN ENGINEERING LIMITED
433.30 INR+9.99%614 K0.9421.665 B INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
KPILKALPATARU PROJECTS1169.20 INR−2.33%283.527 K0.73189.234 B INR37.7430.98 INR+17.68%0.60%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
KKRYSTALKRYSTAL INTEGRATED1016.30 INR+19.33%4.106 M5.6514.242 B INR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
LLOYDSMELLOYDS METALS N ENERGY L696.75 INR+0.32%932.224 K1.73350.734 B INR28.2924.63 INR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
LLUCENTLUCENT INDUSTRIES LIMITED
90.36 INR+5.00%10.15บริการเชิงพาณิชย์
MMACINDMACHHAR INDUSTRIES LIMITED
287.60 INR+1.99%580.71อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MANGLMCEMMANGALAM CEMENT838.60 INR+3.18%311.666 K2.6923.048 B INR39.7221.11 INR+192.68%0.18%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MMARKOBENZMARKOBENZ VENTURES LIMITED
56.53 INR+1.97%2.5 K0.39อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MCDOWELL_NUNITED SPIRITS1182.95 INR−1.43%1.248 M1.30860.238 B INR66.1917.87 INR+4.34%0.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
MCXMULTI COMMODITY EX3818.25 INR−2.20%2.42 M3.27194.681 B INR28158.190.14 INR−99.62%0.50%การเงิน
มีแรงซื้อ
MMEAPLMODERN ENGINEERING AND PROJECT
111.90 INR+1.52%6.578 K0.73การเงิน
MMERCTRDMERCURY TRADE LINKS LTD.
3.93 INR+4.80%10การเงิน
MMODTHREADMODERN THREADS(IND60.75 INR+1.93%6160.30อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NAM_INDIANIPPON L I A M LTD542.75 INR−0.60%1.585 M1.18341.9 B INR35.4015.33 INR+37.49%2.40%การเงิน
มีแรงซื้อ
NTPCNTPC LTD361.75 INR−0.21%30.924 M1.723.507 T INR17.9820.11 INR+13.27%2.07%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
NUVAMANUVAMA WEALTH MANAGE LTD5414.55 INR+5.22%146.992 K1.40191.115 B INR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ORIANAORIANA POWER LTD1247.85 INR+10.00%248.4 K2.6723.937 B INR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OOSWALEAOSWAL LEASING LTD.
34.37 INR+4.98%1001.33การเงิน
OOSWAYRNOSWAL YARNS LTD.
17.20 INR+1.96%1.551 K0.9368.972 M INR−0.36 INR−179.36%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPEOPLINPEOPLES INVESTMENTS LTD.
52.34 INR+1.99%500.61การเงิน
PETRONETPETRONET LNG305.45 INR+0.98%18.908 M2.40458.25 B INR13.0723.38 INR+0.25%3.27%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
PHOENIXLTDPHOENIX MILLS2996.70 INR−1.05%831.011 K2.06535.261 B INR52.1757.45 INR−13.44%0.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
PPRATHAMPRATHAM EPC PROJEC136.25 INR+19.99%1.139 M2.42 B INR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RRALEGRARAVILEELA GRANITES LTD.
48.78 INR+6.55%47.771 K5.77แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RREGISREGIS INDUSTRIES LIMITED
114.15 INR+4.25%20.339 K1.311.85 B INR0.00%การเงิน
RRFSLRICHFIELD FINANCIAL SERVICES L
53.36 INR+1.99%9.724 K1.49การเงิน
RIRRIR POWER ELECTRONICS LIMITED
1418.90 INR+5.00%62.775 K3.839.872 B INR187.097.58 INR−8.79%0.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SBGLPSURATWWALA BUS GROUP LTD957.85 INR+2.47%113.477 K0.6716.599 B INR93.1010.29 INR0.00%การเงิน
SSCARNOSESCARNOSE INTERNATIONAL LIMITED
182.00 INR−0.57%14 K1.49สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SEMACSEMAC CONSULTANTS LTD3197.80 INR+3.07%3.953 K1.219.847 B INR−4.24 INR−105.68%0.16%การผลิตของผู้ผลิต
SSHAMROINSHAMROCK INDUSTRIAL CO.LTD.
11.47 INR+0.88%4.873 K3.0562.264 M INR−0.08 INR+72.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SHILCTECHSHILCHAR TECHNOLOGIES LTD.
4871.50 INR+4.92%44.915 K1.8637.154 B INR44.68109.02 INR+142.20%0.10%การผลิตของผู้ผลิต