หุ้นอินเดียที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นอินเดีย ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
HIRAUTOHIRA AUTOMOBILES LTD.
100.0024.86 INR4.98%500การค้าปลีก
DOLPHINDOLPHIN OFF ENT (IND) L100.00335.40 INR1.99%181.04B INRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ASSOCERASSOCIATED CERAMICS LTD.
100.00196.65 INR2.00%1แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TIRTPLSTIRTH PLASTIC LTD.
100.005.91 INR1.90%1อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IILINTEGRATED INDUSTRIES LIMITED
100.00301.25 INR2.00%10.901K1.412B INR55.835.40 INR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ASIANASIAN WAREHOUSING LIMITED
100.0041.84 INR2.00%40บริการเชิงพาณิชย์
SHVSUITSHIVA SUITINGS LTD.
100.0026.46 INR5.00%10039.07M INR42.600.62 INR21.59%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INTELLCAPINTELLIVATE CAPITAL VENTURES L
100.0079.77 INR1.99%25.854K3.365B INR0.00%การเงิน
KRLKINTECH RENEWABLES LIMITED
100.005114.65 INR2.00%50สาธารณูปโภค
INDERGRINDERGIRI FINANCE LTD.
99.9842.56 INR1.99%100211.196M INR−0.11 INR−7.08%0.00%การเงิน
JTAPARIAJ. TAPARIA PROJECTS LTD
99.8842.17 INR1.98%52.458K669.87M INR−2.49 INR−657.94%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
HRMNYCPHARMONY CAPITAL SERVICES LTD.
99.8836.23 INR2.00%10การเงิน
KUBERJIKUBER UDYOG LIMITED
99.855.12 INR1.99%205การเงิน
CAPFINCAPFIN INDIA LIMITED
99.7077.84 INR1.99%100การเงิน
MINALINDMINAL INDUSTRIES LIMITED
99.624.18 INR1.95%11.494K786.793M INR146.670.03 INR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SSLFINANCEARCHANA SOFTWARE LTD.
99.4615.09 INR1.96%1.744Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
CONFINTCONFIDENCE FINANCE AND TRADING
99.077.35 INR1.94%173.903M INR90.970.08 INR44.29%0.00%การเงิน
EMPOWEREMPOWER INDIA LTD.
98.870.90 INR1.12%683.449K1.036B INR230.770.00 INR1200.00%0.00%บริการการกระจายสินค้า
SANCFSANCHAY FINVEST LTD.
98.6218.13 INR1.97%209การเงิน
JAGJANANIJAGJANANI TEXTILES LTD.
98.588.92 INR4.94%3.366K132.6M INR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCANPROSCAN PROJECTS LTD.
98.3311.61 INR4.97%10บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JRELTDJUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED
97.9628.98 INR5.00%140.659M INR26.401.10 INR0.00%บริการการกระจายสินค้า
ASHAIASHIANA AGRO INDUSTRIES LTD.
97.5311.52 INR1.95%4.187K51.98M INR−0.01 INR−110.65%0.00%บริการการกระจายสินค้า
GUJPETRGUJARAT PETROSYNTHESE LTD.
97.4186.10 INR5.00%6.87Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MUDUNURUMUDUNURU LIMITED
97.3312.82 INR5.00%18บริการทางด้านเทคโนโลยี
UNITECHUNITECH LTD97.173.00 INR3.45%1.276M7.87B INR0.00%การเงิน
BITSBITS LTD.
97.110.54 INR3.85%7.41K58.175M INR−0.00 INR−123.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RANDERRANDER CORPORATION LTD.
97.108.26 INR1.98%2.546K99.93M INR13.020.63 INR12.14%0.00%การเงิน
KENFINKEN FINANCIAL SERVICES LTD.
96.6117.41 INR4.94%200การเงิน
MADHUDINMADHUSUDAN INDUSTRIES LTD.
96.5860.26 INR2.00%2.239K317.555M INR5.7010.58 INR2183.96%0.00%การเงิน
DYNAMICDYNAMIC SERVICES &96.43157.85 INR4.95%136Kบริการเชิงพาณิชย์
MPILCORPLMPIL CORPORATION LTD.
96.25813.85 INR2.00%25บริการเชิงพาณิชย์
FRANKLININDFRANKLIN INDUSTRIES LIMITED
95.9737.39 INR1.99%859การเงิน
FUNDVISERFUNDVISER CAPITAL (INDIA) LIMI
95.6229.33 INR1.98%377106.124M INR−0.06 INR66.54%0.00%การเงิน
LGHLLAXMI GOLDORNA HOU94.7473.80 INR4.09%8K1.48B INR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MENAMANIMENA MANI INDUSTRIES LIMITED
94.496.73 INR1.97%1.01K662.29M INR123.490.05 INR−45.23%0.00%บริการการกระจายสินค้า
DESTINYDESTINY LOGISTICS94.4840.25 INR4.95%54Kระบบขนส่ง
FMECF MEC INTERNATIONAL FINANCIAL
94.4754.06 INR0.00%45การเงิน
RATHISTRATHI STEEL & POWER LTD.
94.3518.41 INR1.99%26.423K565.111M INR0.6627.71 INR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MAKSMAKS ENERGY SOLUTI94.0681.65 INR4.95%78Kการผลิตของผู้ผลิต
ADLINEADLINE CHEM LAB LIMITED
93.9214.58 INR1.96%1.9Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MERCURYEVMERCURY EV-TECH LIMITED
93.6246.11 INR1.99%92.067K7.544B INR352.790.13 INR−8.86%0.00%บริการการกระจายสินค้า
GVKPILGVK POWER & INFRAS93.578.65 INR4.85%904.347K13.455B INR0.4718.45 INR26.13%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SIPLSHELTER INFRA PROJECTS LTD.
93.5511.15 INR1.92%5.86Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RAJOOENGRAJOO ENGINEERS LTD.
93.3980.47 INR1.99%199.503K4.855B INR42.221.91 INR−19.07%0.32%การผลิตของผู้ผลิต
RAHMERAHUL MERCHANDISING LTD.
93.3210.38 INR4.95%10034.736M INR−0.05 INR−68.18%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CEENIKCEENIK EXPORTS (INDIA) LTD.
93.2329.00 INR1.93%10.7Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SERVOTEACHSERVOTEACH INDUSTRIES LTD
93.1320.24 INR1.96%1.4Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DHRUVCADHRUVA CAPITAL SERVICES LTD.
92.3491.45 INR4.99%1.021Kการเงิน
CDGCDG PETCHEM LIMITED
92.2526.79 INR4.98%1.163Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
COMPUPNCOMPUTER POINT LTD.
92.214.48 INR4.92%18.651K128.106M INR1544.830.00 INR0.00%บริการการกระจายสินค้า
WORTHWORTH INVESTMENT & TRADING CO
92.1776.23 INR5.00%4การเงิน
ZEELEARNZEE LEARN LTD91.984.80 INR1.05%66.311K1.849B INR−13.35 INR−10807.11%0.00%บริการผู้บริโภค
HIMFIBPHIMACHAL FIBRES LTD.
91.249.98 INR1.94%6.118K844.387M INR90.480.11 INR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NMSRESRCNMS RESOURCES GLOBAL LIMITED
91.1351.41 INR4.98%4.577Kบริการการกระจายสินค้า
GIRIRAJGIRIRAJ CIVIL DEVE91.041283.50 INR5.00%6K4.944B INR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MONOTMONOTYPE INDIA LTD.
90.690.44 INR4.76%15.519K295.311M INR2.240.20 INR0.00%การเงิน
SURANISURANI STEEL TUBES90.19340.60 INR4.99%58K2.728B INR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NORBTEAEXPNORBEN TEA & EXPOR89.7712.35 INR4.66%5.872K139.942M INR−0.05 INR57.70%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALPSINDUSALPS INDS89.702.55 INR4.08%158.284K95.438M INR−15.22 INR27.39%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
COMFINTECOMFORT INTECH LTD.
89.486.65 INR1.22%6.032M2.102B INR23.930.28 INR195.32%0.76%บริการเชิงพาณิชย์
USGTECHUSG TECH SOLUTIONS LTD.
89.456.40 INR3.06%16.996K240.427M INR−0.07 INR43.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CFLCLASSIC FILAMENTS LIMITED
89.2453.83 INR1.99%958อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BEEYUBEEYU OVERSEAS LTD.
89.183.72 INR4.79%40.983K50.202M INR170.640.02 INR0.00%การเงิน
SULABENSULABH ENGINEERS & SERVICES LT
89.176.84 INR9.97%610.441K624.954M INR40.160.17 INR82.33%0.00%การเงิน
HILIKSHILIKS TECHNOLOGIES LIMITED
89.0416.54 INR1.97%4.47Kบริการเชิงพาณิชย์
GOLDLINEGOLD LINE INTERNATIONAL FINVES
88.950.66 INR4.76%1.646M328.208M INR2200.000.00 INR−91.18%0.00%การเงิน
STEPHANOTISSTEPHANOTIS FINANCE LIMITED
88.9146.05 INR4.14%1.151K285.192M INR−0.21 INR−301.06%0.00%การเงิน
TIRUPATIFLTIRUPATI FORGE LTD88.8012.30 INR4.68%672.222K1.152B INR16.100.76 INR−30.38%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SUDAISUDAL INDUSTRIES LTD.
88.5613.15 INR−0.15%64297.034M INR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
INNOVATIVEINNOVATIVE TYRES &88.437.60 INR4.83%39K130.439M INR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DHYAANIDHYAANI TILE AND MARBLEZ LIMIT
88.28190.00 INR−0.91%9Kบริการการกระจายสินค้า
BFFLBANGALORE FORT FARMS LIMITED
87.8821.29 INR2.11%1.042Kการผลิตของผู้ผลิต
ADVLIFEADVANCE LIFESTYLES LTD.
87.88103.03 INR4.99%7.175Kการผลิตของผู้ผลิต
GOLDSTARGOLDSTAR POWER LTD87.7310.20 INR4.62%45K2.347B INR65.890.15 INR4737.50%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ZODJRDMKJZODIAC-JRD-MKJ LTD.
87.6971.80 INR4.99%73.006K354.067M INR31.622.27 INR−10.42%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SPMLINFRASPML INFRA LTD87.6256.80 INR4.22%362.421K2.632B INR170.520.33 INR−58.29%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ESPIREESPIRE HOSPITALITY LIMITED
87.4823.19 INR4.98%601บริการผู้บริโภค
SINNARSINNAR BIDI UDYOG LTD.
87.33350.35 INR4.99%10133.48M INR35.239.95 INR892.02%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SRMENERGYSRM ENERGY LTD.
87.315.57 INR0.18%37สาธารณูปโภค
GAYATRIGAYATRI SUGARS LTD.
87.1418.64 INR1.97%25.741K798.903M INR14.061.33 INR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VISIONCOVISION CORPORATION LTD.
87.123.32 INR4.73%13.69K63.305M INR−0.46 INR−8674.07%0.00%บริการผู้บริโภค
HEMACEMHEMADRI CEMENTS LTD.
87.1163.97 INR4.99%4.316Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RTFLREAL TOUCH FINANCE LIMITED
87.0435.00 INR1.95%1.845K435.74M INR14.102.48 INR122.53%0.00%การเงิน
SHEETALSHEETAL DIAMONDS LTD.
86.6741.35 INR2.00%4.719K405.4M INR−0.26 INR72.27%0.00%การค้าปลีก
MCLTDMUNOTH COMMUNICATION LIMITED
86.3714.88 INR0.00%1บริการการกระจายสินค้า
AJANTSOYAJANTA SOYA LTD.
86.3137.62 INR13.48%2.064M2.668B INR−1.33 INR−123.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
INNOVATIVEINNOVATIVE IDEALS AND SERVICES
86.2415.34 INR5.00%33K166.264M INR−6.37 INR−23.37%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
INDRAINDINDRA INDUSTRIES LTD.
86.186.05 INR4.85%2.343Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENVAIRELENVAIR ELECTRODYNE LTD.
86.11208.80 INR1.46%13K954.912M INR15.9013.13 INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
STRATMONTSTRATMONT INDUSTRIES LIMITED
86.0632.32 INR4.97%1.567Kแร่พลังงาน
SABOOBRSABOO BROTHERS LTD.
86.0520.74 INR1.97%549บริการทางด้านเทคโนโลยี
EKIEKI ENERGY SERVICES LIMITED
85.96627.80 INR19.03%1.749M14.513B INR4.87129.00 INR1.00%สาธารณูปโภค
OMINFRALOM INFRA LTD85.6876.40 INR1.93%10.847K7.234B INR34.332.23 INR−15.08%0.33%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ACTIVEACTIVE CLOTHING CO LIMITED
85.6268.00 INR−0.87%7.654Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GRCLGAYATRI RUBBERS &85.5698.85 INR4.99%8K540.233M INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TIRUPATISHREE TIRUPATI BAL85.35240.00 INR3.90%2K2.34B INR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
S_SPOWERS & S POWER SWITCH85.3387.25 INR1.99%1.253K543.244M INR7.8811.07 INR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
NIBLNRB INDUSTRIAL BEA85.0830.95 INR1.98%17.785K738.793M INR−5.73 INR−4.90%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SCTLSUNCARE TRADERS LIMITED
84.840.98 INR1.03%339.214K163.28M INR−1.12 INR−2879.70%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน