ตลาดหุ้นฮังการี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮังการี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตรอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
สายการบิน5.387T HUF−1.95%155ระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก15.856B HUF1.78%1.97%4.129Kสาธารณูปโภค2
เสื้อผ้า/รองเท้า9.871T HUF0.45%−0.60%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์38B HUF8.95%−0.53%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์604.634M HUF0.49%5Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์15.331T HUF7.39%−3.27%294อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์23.814B HUF9.40%0.90%4.826Kบริการเชิงพาณิชย์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์3.68B HUF−4.89%55เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า11.054T HUF4.49%0.24%24สาธารณูปโภค3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง63.412B HUF−0.95%844การเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน8.118B HUF0.00%1.63%1.98Kการเงิน4
สร้างบ้าน102.006B HUF0.00%7.61%778สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม46.071T HUF2.71%2.56%3การผลิตของผู้ผลิต1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม41.031B HUF0.00%0.41%1.08Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ41.131B HUF2.19%3.85%53.872Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
บริการน้ำมันครบวงจร2.265T HUF12.34%−0.56%3.189Mแร่พลังงาน1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์7.331T HUF3.11%−0.01%140การเงิน1
ผู้จัดการด้านการลงทุน8.05B HUF0.00%−0.62%6การเงิน2
ประกันชีวิต/สุขภาพ24.804B HUF6.82%0.76%4.63Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่2.971T HUF2.72%−2.22%1.169Mการเงิน1
โทรคมนาคมรายใหญ่38.5T HUF3.37%−0.31%11การสื่อสาร1
อื่นๆ75.013B HUF−4.36%309.519Kอื่นๆ1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์53.983T HUF7.71%2.23%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป53.321T HUF1.67%3.00%59บริการทางด้านเทคโนโลยี2
บริการด้านบุคลากร4.4B HUF0.00%2.06Kบริการเชิงพาณิชย์2
ยารายใหญ่21.164T HUF4.50%−2.04%192.908Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์139.023B HUF10.42%−0.87%132.114Kการเงิน4
ธนาคารในภูมิภาค4.49T HUF2.08%−0.06%35การเงิน1
ร้านอาหารบริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์17.027T HUF0.91%−6.67%2เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ42.156B HUF0.00%2.26%178.024Kการค้าปลีก2
โทรคมนาคมพิเศษ414.39B HUF7.43%1.46%1.612Mการสื่อสาร1
เหล็ก1.525T HUF0.00%−4.40%490แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
การบรรทุก34.521B HUF5.06%−0.51%1.809Kระบบขนส่ง1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม17.359B HUF1.54%954การผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง4.494B HUF0.00%−1.69%4Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สายการสื่อสาร1