อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮังการี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป78.655 T HUF1.30%−3.12%573บริการทางด้านเทคโนโลยี2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์58.731 T HUF6.41%−0.77%9สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โทรคมนาคมรายใหญ่42.26 T HUF3.67%+1.15%6.813 Kการสื่อสาร2
ชุดประกันภัยรวม42.059 T HUF5.25%+8.37%2การเงิน2
ประกันชีวิต/สุขภาพ22.417 T HUF3.63%+14.93%190การเงิน2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์18.101 T HUF6.66%−3.86%45อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เซมิคอนดักเตอร์15.968 T HUF1.13%−1.24%33เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
เสื้อผ้า/รองเท้า15.289 T HUF0.31%+8.76%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า12.767 T HUF4.30%+0.00%41สาธารณูปโภค3
ยารายใหญ่11.901 T HUF0.97%−0.15%30.181 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์11.733 T HUF3.04%−1.66%111การเงิน2
ธนาคารรายใหญ่4.587 T HUF1.76%−0.62%411.986 Kการเงิน1
สายการบิน4.18 T HUF3.41%−0.74%548ระบบขนส่ง2
ธนาคารในภูมิภาค2.548 T HUF1.30%−0.51%29การเงิน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน1.948 T HUF8.28%−1.99%579.559 Kแร่พลังงาน1
เหล็ก1.155 T HUF0.00%−2.42%761แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์271.752 B HUF−0.88%227.303 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สร้างบ้าน249.644 B HUF−0.05%14สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์245.883 B HUF6.13%−1.44%29.327 Kการเงิน8
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง101.981 B HUF−1.06%15.52 Kการเงิน1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ79.099 B HUF−1.34%55.424 Kการค้าปลีก2
การบรรทุก69.741 B HUF3.01%+0.25%3.328 Kระบบขนส่ง1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์62.722 B HUF5.74%0.00%9การเงิน1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม51.394 B HUF−0.66%952อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์50.641 B HUF7.08%0.00%3.228 Kบริการเชิงพาณิชย์1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ43.988 B HUF2.05%+0.39%191.501 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์43.8 B HUF7.76%+3.65%40สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การผลิตพลังงานทางเลือก21.089 B HUF+2.22%12.927 Kสาธารณูปโภค2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม17.692 B HUF+2.64%1.17 Kการผลิตของผู้ผลิต1
การผลิตเบ็ดเตล็ด9.087 B HUF+2.41%10 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดการด้านการลงทุน8.5 B HUF0.00%−0.58%16การเงิน3
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร7.879 B HUF+0.76%100อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านบุคลากร5 B HUF0.00%500บริการเชิงพาณิชย์2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง3.711 B HUF0.00%+2.04%18.204 Kบริการการกระจายสินค้า1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์2.264 B HUF−19.19%120เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.065 B HUF−1.44%5บริการเชิงพาณิชย์1
กลุ่มบริษัททางการเงิน660.955 M HUF−3.30%200การเงิน3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์601.685 M HUF0.00%22.3 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ8
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สายการสื่อสาร1