อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮังการี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
4627.772B-1.18%302ระบบขนส่ง2
19.208B1.56-0.29%3.301Kสาธารณูปโภค3
12990.478B1.88-1.49%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
34.900B4.01-2.29%59สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
430.368M25.00%429.247Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
17688.963B6.82-2.93%321อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
57626.497B1.510.59%7อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
23.527B10.24-2.44%7.334Kบริการเชิงพาณิชย์1
10192.163B4.86-1.08%99สาธารณูปโภค2
50.556B3.56%327การเงิน1
%การเงิน1
3.145B6.22%2.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
35216.494B3.52-2.13%14การผลิตของผู้ผลิต1
123.925B3.03-1.39%54.168Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
2291.706B3.48-5.37%1.394Mแร่พลังงาน1
7555.372B2.11-1.16%35การเงิน1
48.409B-2.24%115.780Kการเงิน2
10.576B0.14%20.872Kอื่นๆ2
30.347B5.57-0.93%10.272Kการเงิน1
2899.927B0.03-4.50%865.311Kการเงิน1
35191.366B3.540.00%6.241Kการสื่อสาร2
132.432B-5.25%461.699Kอื่นๆ1
1.819B-1.41%278บริการเชิงพาณิชย์1
46543.673B6.980.75%24สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
31672.361B5.384.18%1การเงิน1
%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
41694.807B2.13-3.16%15บริการทางด้านเทคโนโลยี1
%บริการเชิงพาณิชย์1
25569.693B3.131.34%22.345Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
453.210B1.7128.56%3.026Kการเงิน6
50.190B5.24-0.95%460การเงิน1
3396.175B1.96%1.082Kการเงิน1
%บริการผู้บริโภค1
13945.485B0.97-3.53%15เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
%การค้าปลีก1
1936.377B-1.18%36แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
35.482B-2.46%3.246Kระบบขนส่ง1
15.556B-0.86%29.943Kการผลิตของผู้ผลิต1
64.681B1.24-0.18%6.074Kบริการการกระจายสินค้า2
%การสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม