การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
30.126B
เงินทุนของตลาด
1.138K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+15.38%
ประสิทธิภาพ เดือน
+40.00%
ประสิทธิภาพ ปี
+39.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ANYANY SHARE
2080 HUF−0.95%3.398K0.2630.126B HUF7.67%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง