อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
102.389B0.042.31%7.232Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
34.075B1.12-0.44%321.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
33.827B0.671.15%8.152Mในทางอุตสาหกรรม3
24.158B0.671.39%3.532Mวัสดุพื้นฐาน8
59.002B1.69-2.06%8.471Mในทางอุตสาหกรรม8
324.627B1.792.30%13.900Mในทางอุตสาหกรรม4
34.656B4.160.39%8.111Mในทางอุตสาหกรรม2
161.954B4.623.20%27.734Mวัสดุพื้นฐาน6
324.949B2.461.54%3.428Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร83
566.010B1.930.94%890.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
79.386B2.344.84%6.504Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
573.624B3.122.07%29.538Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
87.611B3.54-1.96%3.345Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
245.303B3.511.40%3.453Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
12618.955B5.140.63%117.126Mไฟแนนซ์35
102.673B0.122.14%1.422Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
47.324B1.46-0.25%808.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
11.337B2.76-0.76%1.593Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
50.892B0.761.10%2.547Mในทางอุตสาหกรรม37
308.200M27.78%40.000Kในทางอุตสาหกรรม1
800.849B2.902.29%10.014Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
555.081B5.631.32%15.062Mพลังงาน24
7.085B3.571.28%617.239Kในทางอุตสาหกรรม16
62.039B2.870.99%1.455Mวัสดุพื้นฐาน19
212.811B1.632.02%7.522Mเทคโนโลยี28
16.563B0.651.72%24.536Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
154.041B3.031.70%26.627Mเทคโนโลยี20
1219.107B2.410.75%102.238Mในทางอุตสาหกรรม116
400.657B3.320.47%10.930Mวัสดุพื้นฐาน20
66.699B4.221.71%4.998Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
77.322B2.850.29%10.208Mไฟแนนซ์29
145.388B0.28-2.95%8.501Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
503.297B3.390.36%10.301Mไฟแนนซ์21
59.432B4.58-0.23%870.427Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
22.072B-2.19%2.009Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
70.328B12.730.93%26.843Mไฟแนนซ์4
18.792B2.260.59%9.919Mในทางอุตสาหกรรม6
145.149B1.484.70%5.722Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
609.530B3.89-0.36%4.505Mสาธารณูปโภค17
196.131B2.502.87%7.311Mในทางอุตสาหกรรม40
144.458B4.272.99%4.976Mเทคโนโลยี36
24.496B0.04-3.17%773.857Kในทางอุตสาหกรรม7
58.392B0.190.94%25.200Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
29.683B1.080.24%3.537Mในทางอุตสาหกรรม11
302.761B2.690.54%4.306Mไฟแนนซ์7
28.535B0.830.74%3.211Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
509.341B2.300.11%9.046Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร53
180.386B1.390.95%6.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร21
151.436B3.601.12%2.112Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
8.291B1.16-0.33%2.310Mวัสดุพื้นฐาน9
181.317B1.911.10%10.824Mวัสดุพื้นฐาน11
1.734B4.15-0.48%116.091Kในทางอุตสาหกรรม4
70.151B0.424.60%4.008Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
122.447B2.711.30%2.728Mในทางอุตสาหกรรม6
371.888B3.20-0.67%31.476Mในทางอุตสาหกรรม12
186.956B4.610.63%3.906Mในทางอุตสาหกรรม10
320.907B3.581.02%3.651Mไฟแนนซ์19
26.303B3.642.00%10.857Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
458.000M4.37%1.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
49.216B1.53%1.472Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
17.270B1.07-2.49%3.139Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
159.361B3.190.73%1.263Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร32
48.657B2.613.33%47.599Mเทคโนโลยี16
146.300M7.52%12.940Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
117.677B1.350.55%3.065Mเทคโนโลยี35
364.362B3.28-1.13%19.793Mสาธารณูปโภค10
234.419M-5.81%56.000Kในทางอุตสาหกรรม1
144.738B2.432.30%1.762Mในทางอุตสาหกรรม37
4.858B1.84%9.358Mวัสดุพื้นฐาน3
1479.943B3.531.20%74.911Mพลังงาน2
207.615B4.48-0.94%8.154Mบริการโทรคมนาคม10
3475.913B0.261.85%14.840Mเทคโนโลยี24
1274.993B2.720.64%7.361Mไฟแนนซ์60
340.720B6.571.84%17.402Mไฟแนนซ์14
6.293B12.02-10.36%18.189Mไฟแนนซ์8
86.244B1.301.24%4.165Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
3852.874B2.271.79%28.180Mไฟแนนซ์8
151.597B1.480.26%1.824Mในทางอุตสาหกรรม14
137.909B4.080.44%2.213Mในทางอุตสาหกรรม10
46.738B1.651.16%5.508Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
18.614B0.94-0.09%2.061Mวัสดุพื้นฐาน2
43.613B0.215.30%2.405Mไฟแนนซ์2
157.276B3.880.15%1.075Mสาธารณูปโภค2
739.915B1.920.30%6.784Mสาธารณูปโภค18
128.139B1.74-0.74%6.241Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
51.558B3.620.33%1.785Mวัสดุพื้นฐาน16
4.723B2.170.13%348.053Kเทคโนโลยี3
75.788B0.570.12%7.206Mพลังงาน3
617.363B4.521.85%40.481Mพลังงาน13
831.679B10.170.06%71.793Mพลังงาน20
798.785M-0.47%500.000Kพลังงาน1
27.525B0.820.49%3.981Mพลังงาน11
26.685B5.54-0.75%3.440Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
79.587B5.941.19%7.813Mวัสดุพื้นฐาน15
20.944B8.771.05%2.506Mวัสดุพื้นฐาน5
312.049B2.720.13%5.187Mในทางอุตสาหกรรม7
114.382B3.460.30%3.732Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
109.566B1.351.31%5.474Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร33
907.375B1.272.53%22.609Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ47
277.673B0.013.99%129.964Mเทคโนโลยี9
5.101B0.95-2.39%605.469Kวัสดุพื้นฐาน4
1.697B0.55%6.286Mในทางอุตสาหกรรม5
426.005B2.320.54%40.973Mไฟแนนซ์3
4783.774B3.912.07%10.283Mไฟแนนซ์197
113.189B0.610.77%5.688Mไฟแนนซ์24
14.137B3.23-1.57%5.020Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
67.968B3.610.62%30.372Mไฟแนนซ์1
106.587B2.772.60%13.925Mพลังงาน13
296.560M-1.26%506.115Kพลังงาน2
140.875B1.02-0.45%1.829Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
31.457B3.366.39%1.718Mเทคโนโลยี2
81.904B0.694.33%11.714Mเทคโนโลยี28
15.766B0.58%585.869Kในทางอุตสาหกรรม4
74.913B0.482.33%10.504Mเทคโนโลยี25
96.948B3.523.57%10.184Mไฟแนนซ์2
12.927B5.680.06%3.742Mวัสดุพื้นฐาน6
203.077B2.113.48%13.264Mวัสดุพื้นฐาน24
168.261B3.811.81%9.434Mวัสดุพื้นฐาน34
61.365B3.920.67%764.923Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
7.316B3.061.62%824.545Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
30.507B1.220.59%891.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
2.946B0.455.89%1.897Mพลังงาน2
185.512B3.440.16%10.319Mสาธารณูปโภค14
2274.001B3.630.37%19.350Mบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ