อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.548B-0.36%2.449Mบริการเชิงพาณิชย์21
24.752B3.30%4.739Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.675B0.58%1.062Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
64.855B1.02%1.290Mระบบขนส่ง13
257.078B0.32%6.512Mระบบขนส่ง5
144.651B-0.11%5.560Mสาธารณูปโภค14
168.770B0.23%3.581Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
675.796B0.38%1.847Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
543.448B-1.07%623.162Kการค้าปลีก16
116.654B1.29%2.470Mการผลิตของผู้ผลิต22
63.039B1.23%299.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
528.495B-0.96%2.530Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
39.896B-0.23%358.158Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
506.029B0.25%6.645Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
6.155B0.88%594.853Kบริการผู้บริโภค3
33.757B0.41%1.953Mการผลิตของผู้ผลิต10
3.472B0.15%330.425Kบริการผู้บริโภค3
814.902B0.60%9.706Mบริการผู้บริโภค14
2.680B0.00%483.500Kการค้าปลีก1
41.565B0.08%1.994Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
269.955M8.18%156.644Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
111.986B-0.13%1.972Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
420.923B-0.33%4.511Mแร่พลังงาน24
8.870B-0.35%348.575Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.032B2.41%34.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.818B1.91%224.994Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
115.522B0.06%7.982Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
498.373B0.18%3.427Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.546B0.17%32.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
74.612B0.92%4.261Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
59.036B0.68%4.912Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.425B2.47%456.106Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
56.204B0.38%276.597Kการค้าปลีก15
313.262M1.26%1.242Mการค้าปลีก2
679.977B0.37%3.019Mสาธารณูปโภค16
220.091B0.55%938.588Kการผลิตของผู้ผลิต35
365.073B0.55%3.760Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
81.503B0.48%922.955Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
49.874B1.34%676.690Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.103B-0.01%19.038Mบริการการกระจายสินค้า12
15.830B-1.25%11.146Mการค้าปลีก4
143.820B-0.16%1.769Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
829.848B0.07%2.970Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
104.216B0.54%5.295Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
191.905B0.61%850.632Kการเงิน47
151.473B-0.23%598.541Kการเงิน89
568.710M1.69%8.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
18.842B0.54%6.672Mบริการการกระจายสินค้า13
98.034B1.32%5.507Mการค้าปลีก10
102.172B-0.36%2.123Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
352.074B-0.23%10.537Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
280.486B1.30%4.227Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
2.411B2.26%542.691Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
684.105B0.78%3.945Mสาธารณูปโภค11
36.952B1.26%1.125Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.759B0.98%110.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.271B-0.28%141.517Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
156.756B-0.39%1.894Mบริการผู้บริโภค30
153.420B1.61%1.879Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
283.654B0.07%1.244Mการผลิตของผู้ผลิต11
126.410B-0.42%2.399Mการผลิตของผู้ผลิต30
74.244B-0.06%6.089Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
178.520B2.85%10.816Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1268.087B0.05%36.677Mแร่พลังงาน5
4605.700B0.56%7.584Mการค้าปลีก1
4312.002B0.03%9.051Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1357.449B0.58%3.198Mการเงิน63
205.504B-0.37%4.738Mการเงิน20
16.222B-3.42%3.971Mอื่นๆ14
1996.101B0.24%9.158Mการเงิน4
6794.600B-0.16%45.404Mการเงิน12
500.250B0.55%20.146Mการสื่อสาร3
142.181B1.03%2.019Mระบบขนส่ง19
1.885B0.20%1.790Mบริการผู้บริโภค3
10.283B3.33%1.188Mบริการการกระจายสินค้า9
111.119B1.74%1.456Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
118.980B-1.94%2.965Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.137B-0.92%106.892Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.834B1.01%481.461Kอื่นๆ15
307.642B1.13%1.050Mบริการเชิงพาณิชย์85
78.620B0.54%3.395Mการผลิตของผู้ผลิต16
530.925B-0.45%12.621Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
75.142B3.14%4.586Mบริการผู้บริโภค30
2617.678B0.51%7.994Mการเงิน7
1.511B2.93%70.067Kการผลิตของผู้ผลิต2
20.734B0.54%1.071Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
664.713B0.28%23.589Mแร่พลังงาน9
2.198B-2.18%573.733Kแร่พลังงาน5
25.362B-0.80%2.319Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
122.150B0.45%1.939Mบริการผู้บริโภค35
118.143B-1.19%3.122Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
80.912B0.62%2.641Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
386.273B-0.11%1.226Mระบบขนส่ง31
166.938B1.61%6.225Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
2.830B0.96%60.264Kบริการเชิงพาณิชย์5
158.011B-0.58%7.340Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
713.200B1.05%1.647Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
198.866B-0.55%1.787Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
191.004B0.92%3.442Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
341.169B-0.26%10.410Mการเงิน4
99.340B2.91%608.581Kบริการผู้บริโภค6
6.101B-1.76%414.368Kบริการผู้บริโภค8
39.367B0.80%944.489Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
300.554B-0.16%1.444Mระบบขนส่ง3
5074.655B0.20%4.324Mการเงิน224
280.272B-0.34%4.118Mการเงิน11
32.759B-0.29%1.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3524.712B0.03%10.475Mการเงิน23
210.392B-0.55%5.656Mบริการผู้บริโภค38
415.687B0.39%6.498Mการเงิน1
169.555B3.35%23.928Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
677.160M7.14%38.336Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
451.673B0.53%1.882Mการค้าปลีก42
436.985B-0.13%63.686Mการสื่อสาร17
171.149B0.42%5.582Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
501.246B0.16%74.924Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
44.396B1.86%239.839Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.270B1.03%678.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
122.156B1.21%1.236Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
685.500M1.07%38.378Kระบบขนส่ง3
395.426B0.47%1.998Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.333B0.64%438.062Kสาธารณูปโภค8
330.501B0.08%2.564Mบริการการกระจายสินค้า56
1447.560B2.49%22.879Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ