อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
106.889B0.080.46%3.894Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
33.739B1.27-0.09%662.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
29.583B0.720.96%3.756Mในทางอุตสาหกรรม3
22.198B4.86-0.66%3.901Mวัสดุพื้นฐาน7
73.762B3.920.51%3.816Mในทางอุตสาหกรรม9
369.202B1.140.30%7.155Mในทางอุตสาหกรรม4
30.820B4.691.38%4.229Mในทางอุตสาหกรรม2
196.446B1.841.41%11.157Mวัสดุพื้นฐาน6
364.775B2.210.16%2.537Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร85
729.582B1.57-0.17%1.650Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
77.040B2.28-0.60%3.442Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
620.422B3.440.35%11.561Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
104.802B2.73-0.52%4.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
258.636B3.741.60%5.133Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
12902.231B5.170.95%93.151Mไฟแนนซ์35
127.395B0.081.60%1.347Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ10
186.919B0.62-0.54%2.620Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
10.263B4.750.91%935.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
82.788B0.470.93%2.208Mในทางอุตสาหกรรม40
187.332M-1.27%8.000Kในทางอุตสาหกรรม1
918.696B2.651.07%10.949Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
595.139B5.851.30%7.004Mพลังงาน25
8.156B3.31-0.53%1.137Mในทางอุตสาหกรรม16
57.925B4.65-1.06%1.173Mวัสดุพื้นฐาน20
200.546B0.761.04%4.694Mเทคโนโลยี24
21.934B0.480.03%32.390Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
164.681B2.91-0.15%12.804Mเทคโนโลยี20
1226.468B2.381.55%94.040Mในทางอุตสาหกรรม121
489.973B3.700.71%9.520Mวัสดุพื้นฐาน21
69.610B4.350.58%6.796Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
58.302B2.611.74%1.430Mไฟแนนซ์24
51.091B0.700.69%468.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
182.113B3.570.36%3.268Mไฟแนนซ์22
59.221B4.050.34%484.921Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
19.378B1.99%988.074Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
377.908B3.400.50%18.690Mไฟแนนซ์5
5.503B0.16%1.273Mในทางอุตสาหกรรม4
146.101B1.501.50%7.833Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
534.822B3.760.60%4.164Mสาธารณูปโภค16
84.505B2.120.82%1.200Mในทางอุตสาหกรรม35
275.035B2.781.50%4.871Mเทคโนโลยี36
14.474B0.070.48%953.753Kในทางอุตสาหกรรม7
70.602B0.191.50%10.037Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
89.713B1.950.68%2.792Mในทางอุตสาหกรรม16
345.187B2.450.15%4.132Mไฟแนนซ์6
46.527B1.820.21%5.499Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
598.701B1.980.58%10.730Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร49
107.812B1.651.11%7.865Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร23
205.448B2.712.74%5.874Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
7.463B1.130.36%27.377Mวัสดุพื้นฐาน10
225.706B1.783.56%32.086Mวัสดุพื้นฐาน11
11.493B0.590.10%802.650Kในทางอุตสาหกรรม5
161.737B0.180.48%1.251Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
136.947B2.181.72%6.555Mในทางอุตสาหกรรม7
358.495B3.34-0.32%13.303Mในทางอุตสาหกรรม13
205.754B4.69-0.25%1.593Mในทางอุตสาหกรรม11
323.988B3.900.47%2.520Mไฟแนนซ์24
29.673B1.840.87%2.891Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
314.000M0.00%291.656Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
42.022B1.77%1.456Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
18.884B1.75-0.02%726.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
163.266B2.860.22%944.352Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
37.833B3.122.33%52.353Mเทคโนโลยี16
1.780B-1.64%12.347Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
161.570B2.030.43%9.753Mเทคโนโลยี36
410.207B3.330.75%7.842Mสาธารณูปโภค13
228.968M2.44%8.000Kในทางอุตสาหกรรม1
176.982B1.861.12%1.598Mในทางอุตสาหกรรม36
4.593B3.43%5.488Mวัสดุพื้นฐาน3
1295.615B4.761.18%89.951Mพลังงาน2
197.991B4.721.68%6.211Mบริการโทรคมนาคม11
3954.069B0.231.57%8.675Mเทคโนโลยี27
1933.719B2.962.24%7.123Mไฟแนนซ์59
220.448B5.811.48%17.109Mไฟแนนซ์11
6.340B6.780.57%885.263Kไฟแนนซ์7
76.203B0.910.37%1.787Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
5011.117B1.961.64%19.133Mไฟแนนซ์8
151.551B1.082.14%5.370Mในทางอุตสาหกรรม14
181.848B5.750.42%1.172Mในทางอุตสาหกรรม13
55.906B1.240.61%7.119Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
20.932B3.830.47%2.157Mวัสดุพื้นฐาน2
123.969B2.601.58%9.675Mไฟแนนซ์3
205.943B3.730.89%2.316Mสาธารณูปโภค3
804.481B1.930.92%7.726Mสาธารณูปโภค19
159.183B1.910.36%3.567Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
49.136B5.991.63%756.490Kวัสดุพื้นฐาน14
4.384B2.340.05%391.161Kเทคโนโลยี3
92.722B0.500.72%5.692Mพลังงาน3
645.302B4.241.72%37.272Mพลังงาน13
704.994B8.971.76%86.837Mพลังงาน20
9.094B4.10-0.86%1.693Mพลังงาน2
27.169B1.34-0.01%3.811Mพลังงาน10
25.762B5.72-0.11%893.227Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
63.339B6.91-0.80%3.688Mวัสดุพื้นฐาน14
15.248B13.631.64%473.740Kวัสดุพื้นฐาน3
385.310B2.29-2.29%14.972Mในทางอุตสาหกรรม7
117.118B3.271.01%2.343Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
133.900B1.221.37%2.574Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร35
1067.779B1.020.67%9.261Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
260.336B0.86%61.846Mเทคโนโลยี10
5.628B0.958.53%23.253Mวัสดุพื้นฐาน4
889.312M3.95%67.974Kในทางอุตสาหกรรม4
605.640B2.152.71%69.001Mไฟแนนซ์3
5284.447B3.850.27%7.684Mไฟแนนซ์198
157.272B0.900.69%4.392Mไฟแนนซ์29
15.662B1.611.33%1.350Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
58.622B2.552.22%7.515Mไฟแนนซ์1
130.775B2.381.98%10.404Mพลังงาน14
229.443M2.30%1.625Mพลังงาน2
222.816B0.660.05%1.966Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
37.213B2.957.68%3.295Mเทคโนโลยี2
84.343B0.630.92%4.740Mเทคโนโลยี29
23.754B-0.54%524.973Kในทางอุตสาหกรรม4
97.837B0.331.95%10.652Mเทคโนโลยี31
6.408B6.460.67%160.000Kไฟแนนซ์1
27.653B5.861.84%3.408Mวัสดุพื้นฐาน8
195.990B3.111.92%15.229Mวัสดุพื้นฐาน23
148.258B6.090.35%4.906Mวัสดุพื้นฐาน33
49.470B4.91-0.32%697.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
8.279B2.800.42%245.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
13.266B14.03%40.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
25.925B0.950.48%1.274Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
3.646B0.911.39%124.664Kพลังงาน2
204.147B3.560.21%8.756Mสาธารณูปโภค15
2037.603B4.230.27%15.451Mบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ