อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.744B1.50-0.55%1.694Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.194B0.85-0.64%3.606Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.919B2.48-1.19%4.228Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
61.902B5.991.53%3.829Mระบบขนส่ง13
267.140B1.460.94%5.603Mระบบขนส่ง5
137.526B2.350.12%15.099Mสาธารณูปโภค14
156.449B2.590.65%3.320Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
643.371B2.150.77%5.780Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร76
555.910B0.790.43%152.249Kการค้าปลีก14
113.230B3.900.81%3.752Mการผลิตของผู้ผลิต21
60.479B3.69-0.22%692.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
590.555B0.210.24%2.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.782B3.24-1.82%813.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
447.665B0.28-0.17%7.920Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.500B8.22-1.11%397.356Kบริการผู้บริโภค2
33.611B2.47-0.57%4.004Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.531B1.41-1.80%929.241Kบริการผู้บริโภค4
744.218B3.732.13%6.471Mบริการผู้บริโภค14
2.846B0.002.78%491.000Kการค้าปลีก1
40.308B3.10-0.24%8.833Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
287.694M0.008.30%354.768Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
103.218B6.390.32%3.315Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
435.916B6.860.60%8.584Mแร่พลังงาน24
8.734B1.23-1.13%465.892Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.018B0.19-0.39%640.580Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.704B1.111.38%1.279Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
108.216B4.210.71%22.876Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
462.709B3.70-0.89%7.364Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
4.980B6.40-1.12%514.549Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
74.943B3.410.70%4.066Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
50.676B0.751.12%32.086Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.281B0.00-2.30%517.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
54.913B4.47-0.06%247.150Kการค้าปลีก15
619.925M0.00-8.36%5.215Mการค้าปลีก2
652.790B4.391.06%4.292Mสาธารณูปโภค16
202.866B2.171.57%1.597Mการผลิตของผู้ผลิต35
343.979B1.081.40%8.719Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
80.277B0.84-0.38%3.729Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
45.619B2.473.57%878.671Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.574B0.990.68%15.842Mบริการการกระจายสินค้า12
15.154B0.003.97%74.011Mการค้าปลีก5
116.691B2.180.16%6.770Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
804.153B3.880.93%4.859Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม135
100.172B4.220.45%6.009Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
195.719B2.910.01%993.986Kการเงิน44
146.780B2.430.02%1.046Mการเงิน86
753.993M0.005.37%324.438Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.565B0.79-0.66%5.959Mบริการการกระจายสินค้า14
92.195B1.68-0.48%3.097Mการค้าปลีก8
104.182B3.201.45%8.477Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
321.906B1.241.27%10.532Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
273.611B1.83-0.29%1.981Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.549B0.302.33%304.793Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
622.770B1.912.33%11.773Mสาธารณูปโภค12
36.329B1.65-1.06%3.339Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.745B2.400.56%165.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.729B1.530.88%1.608Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
167.961B3.150.37%1.205Mบริการผู้บริโภค30
138.357B2.89-0.27%1.429Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
272.810B3.951.00%2.556Mการผลิตของผู้ผลิต10
124.900B3.250.10%3.556Mการผลิตของผู้ผลิต30
68.017B5.420.87%7.274Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
150.312B0.32-0.15%8.612Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1240.375B6.442.21%55.154Mแร่พลังงาน5
4193.640B0.001.42%6.297Mการค้าปลีก1
3835.413B0.282.01%21.448Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1246.980B2.310.70%4.330Mการเงิน63
187.947B3.680.36%7.752Mการเงิน19
14.209B5.89-0.96%600.872Kอื่นๆ12
1894.208B1.781.44%13.869Mการเงิน4
6688.753B5.700.97%83.733Mการเงิน12
489.174B3.540.79%51.990Mการสื่อสาร3
146.032B3.010.58%1.229Mระบบขนส่ง19
1.868B0.00-0.13%1.016Mบริการผู้บริโภค3
87.350B2.300.96%1.905Mบริการการกระจายสินค้า9
93.924B0.800.35%1.401Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
101.862B0.322.66%2.905Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.164B2.770.28%1.230Mการผลิตของผู้ผลิต12
14.519B1.830.26%698.553Kอื่นๆ14
294.596B1.110.22%3.984Mบริการเชิงพาณิชย์84
108.872B2.960.85%6.035Mการผลิตของผู้ผลิต16
538.605B3.140.85%11.637Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
69.707B0.18-1.06%7.691Mบริการผู้บริโภค29
2490.405B2.580.45%14.237Mการเงิน7
1.174B0.00-2.81%2.644Mการผลิตของผู้ผลิต2
26.392B4.810.27%2.075Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
578.202B6.071.14%27.703Mแร่พลังงาน7
2.194B0.220.95%2.337Mแร่พลังงาน5
22.722B0.372.67%4.612Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
115.681B1.690.58%2.722Mบริการผู้บริโภค35
115.456B4.140.19%1.823Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
80.280B1.483.34%15.878Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
376.225B5.161.11%1.670Mระบบขนส่ง31
124.231B0.140.86%6.395Mบริการทางด้านเทคโนโลยี31
2.788B0.725.71%187.078Kบริการเชิงพาณิชย์5
181.587B1.671.71%14.688Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
510.828B0.660.08%1.024Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
185.220B2.910.06%2.160Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
159.412B2.071.70%20.825Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
349.167B2.641.40%10.639Mการเงิน4
99.081B0.001.21%613.788Kบริการผู้บริโภค6
6.266B9.95-0.09%1.247Mบริการผู้บริโภค8
36.367B5.711.50%3.376Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
287.074B2.741.41%5.554Mระบบขนส่ง2
4918.639B4.260.49%5.297Mการเงิน216
275.039B4.480.07%5.186Mการเงิน10
31.558B2.572.44%3.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3431.440B4.840.68%30.858Mการเงิน24
216.018B0.83-1.48%1.655Mบริการผู้บริโภค38
422.169B4.220.76%35.658Mการเงิน1
90.829B0.490.79%22.286Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.008B1.403.03%547.883Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
422.100B3.932.07%3.576Mการค้าปลีก41
408.606B1.851.81%324.898Mการสื่อสาร15
158.545B5.310.15%11.217Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
371.408B0.440.41%126.993Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
43.719B4.660.06%2.710Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
12.423B0.00-0.10%2.107Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
109.721B1.581.58%1.586Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.135M3.51-1.59%66.217Kระบบขนส่ง3
377.075B3.661.07%5.618Mการผลิตของผู้ผลิต14
20.964B4.860.36%1.149Mสาธารณูปโภค7
345.816B4.151.18%4.071Mบริการการกระจายสินค้า59
1247.918B4.860.70%10.455Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ