อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.902B-0.62%639.689Kบริการเชิงพาณิชย์21
25.135B1.79%1.655Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.457B0.38%371.015Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
67.089B-0.69%425.504Kระบบขนส่ง13
264.472B-0.91%2.067Mระบบขนส่ง5
146.434B-1.17%2.354Mสาธารณูปโภค14
175.210B-0.63%736.271Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
695.717B-1.32%748.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร78
557.595B-0.66%191.234Kการค้าปลีก16
118.554B-0.03%648.967Kการผลิตของผู้ผลิต22
63.472B1.43%215.472Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
544.693B-1.02%830.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
40.561B-0.88%13.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
520.486B-0.23%1.629Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
6.317B-0.62%296.729Kบริการผู้บริโภค3
33.833B-0.53%729.179Kการผลิตของผู้ผลิต10
3.445B-2.34%78.254Kบริการผู้บริโภค3
837.894B-0.84%3.256Mบริการผู้บริโภค14
2.968B-2.48%75.500Kการค้าปลีก1
41.768B-0.60%589.687Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
274.358M-9.98%181.865Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
115.898B-1.64%749.845Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
432.416B-0.68%1.459Mแร่พลังงาน24
9.121B-1.16%235.827Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.024B1.75%27.012Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.907B-2.15%73.898Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
118.010B-0.68%2.341Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
510.387B-0.16%1.304Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.526B0.37%50.818Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
73.891B0.61%1.687Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
60.117B-0.24%3.196Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.525B-1.54%256.112Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
56.481B0.22%199.559Kการค้าปลีก15
318.600M0.00%271.916Kการค้าปลีก2
681.236B0.09%678.761Kสาธารณูปโภค16
225.697B-0.36%250.661Kการผลิตของผู้ผลิต35
374.535B0.29%1.209Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
83.944B0.37%621.823Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
50.682B-0.01%406.245Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.769B-1.84%8.306Mบริการการกระจายสินค้า12
15.828B-0.00%4.350Mการค้าปลีก4
147.101B-1.17%626.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
843.301B-0.54%1.051Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
105.317B-0.71%1.462Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
193.150B-0.41%375.174Kการเงิน47
154.978B-0.85%195.396Kการเงิน89
559.231M1.69%8.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
18.951B-1.09%2.063Mบริการการกระจายสินค้า13
98.456B0.01%2.810Mการค้าปลีก11
104.886B-0.91%471.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
361.941B-0.70%5.696Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
284.171B0.65%467.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
2.385B0.24%272.689Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
686.352B-0.05%1.576Mสาธารณูปโภค11
38.599B0.09%402.451Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.779B-0.06%139.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.322B-0.41%47.446Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
161.380B-0.23%822.321Kบริการผู้บริโภค30
149.244B-0.19%701.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
287.436B-0.25%622.362Kการผลิตของผู้ผลิต11
131.091B-1.80%878.877Kการผลิตของผู้ผลิต30
77.072B-0.74%1.243Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
175.853B1.91%4.161Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1295.980B-0.46%11.612Mแร่พลังงาน5
4687.260B0.00%2.034Mการค้าปลีก1
4397.298B-0.41%3.411Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1397.889B-0.32%1.500Mการเงิน63
211.882B-1.56%2.125Mการเงิน19
43.268B-19.80%13.565Mอื่นๆ14
2018.353B-0.05%4.121Mการเงิน4
6879.270B-0.50%12.576Mการเงิน12
516.550B0.33%8.543Mการสื่อสาร3
143.605B-0.54%753.105Kระบบขนส่ง19
1.907B-1.42%1.019Mบริการผู้บริโภค3
9.980B-1.28%799.631Kบริการการกระจายสินค้า9
113.725B0.02%509.202Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
126.408B-1.23%946.181Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.268B-1.43%97.394Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.798B0.33%161.888Kอื่นๆ15
313.004B-0.51%330.318Kบริการเชิงพาณิชย์85
127.900B-0.82%2.563Mการผลิตของผู้ผลิต17
548.461B-1.30%3.960Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
75.113B-0.55%689.328Kบริการผู้บริโภค30
2654.146B-0.34%2.934Mการเงิน7
1.506B-2.54%24.047Kการผลิตของผู้ผลิต2
21.266B0.04%512.651Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
678.679B-0.58%10.756Mแร่พลังงาน9
2.226B-1.13%19.768Mแร่พลังงาน5
26.295B-1.03%1.002Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
125.112B-0.46%736.008Kบริการผู้บริโภค35
121.820B-1.11%1.631Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
83.551B-0.69%896.586Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
393.675B-0.91%707.939Kระบบขนส่ง31
168.924B-0.20%2.748Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
2.834B-1.76%426.598Kบริการเชิงพาณิชย์5
164.027B-1.24%2.791Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
716.162B-0.47%599.722Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
206.546B-1.14%719.512Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
193.965B-0.15%1.048Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
347.846B-0.13%3.528Mการเงิน4
99.675B0.09%101.344Kบริการผู้บริโภค6
6.356B-1.17%531.214Kบริการผู้บริโภค8
40.025B0.51%485.193Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
307.165B-0.43%470.466Kระบบขนส่ง3
5202.545B-0.64%1.288Mการเงิน224
283.381B-0.83%1.266Mการเงิน11
33.510B-0.98%498.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3579.070B-0.37%2.385Mการเงิน23
227.237B0.04%2.625Mบริการผู้บริโภค38
418.118B-0.20%2.839Mการเงิน1
121.813B1.46%8.232Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.210B0.00%19.008Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
455.535B0.06%718.770Kการค้าปลีก42
443.965B-0.72%19.952Mการสื่อสาร17
176.376B-0.57%2.374Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
520.155B-0.83%18.496Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
44.228B1.35%150.733Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.492B0.57%117.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
121.791B-0.08%258.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
688.741M-0.06%42.765Kระบบขนส่ง3
409.400B-0.65%801.938Kการผลิตของผู้ผลิต14
22.653B-0.15%126.926Kสาธารณูปโภค8
337.797B-1.02%863.956Kบริการการกระจายสินค้า56
1441.636B1.82%8.657Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ