ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
21.549B-0.01%1.061Mบริการเชิงพาณิชย์23
36.385B1.45%33.931Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
45.931B0.83%7.820Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
582.368B-0.12%2.933Mระบบขนส่ง17
381.269B-0.10%11.030Mระบบขนส่ง5
198.891B1.21%21.891Mสาธารณูปโภค10
290.588B1.57%17.012Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1330.953B-1.27%11.986Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร70
689.348B-0.10%626.371Kการค้าปลีก15
262.648B-0.67%5.803Mการผลิตของผู้ผลิต19
419.268M-8.22%3.236Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
689.761B0.09%5.010Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
658.290B-0.07%2.383Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1383.109B1.01%16.239Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
16.176B0.25%17.489Mบริการผู้บริโภค4
33.730B1.10%1.812Mการผลิตของผู้ผลิต7
4.162B1.13%2.294Mบริการผู้บริโภค3
739.759B-0.17%6.029Mบริการผู้บริโภค14
1.253B0.00%985.000Kการค้าปลีก1
24.744B2.25%4.799Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
6.499B-0.29%57.522Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
316.499B-1.13%12.822Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
671.889B0.29%18.609Mแร่พลังงาน20
5.803B1.35%1.268Mบริการเชิงพาณิชย์14
959.457M3.80%430.415Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
4.359B2.54%2.795Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
172.028B3.47%26.402Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
435.267B0.75%7.680Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
995.152M8.57%44.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
166.608B0.21%3.204Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
67.882B0.32%15.735Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
120.255B-0.98%1.259Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
35.238B0.27%527.598Kการค้าปลีก12
76.490M0.55%145.000Kการค้าปลีก1
788.335B-0.19%6.545Mสาธารณูปโภค21
262.661B0.59%6.987Mการผลิตของผู้ผลิต34
502.232B0.36%7.228Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
85.975B0.95%5.835Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
52.419B0.09%1.085Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
20.226B0.84%2.601Mบริการการกระจายสินค้า10
30.031B-10.45%458.395Mการค้าปลีก4
407.466B-1.87%25.728Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
891.695B0.23%6.061Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม136
90.596B0.59%3.178Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
438.908B-0.12%6.813Mการเงิน46
217.518B0.97%3.617Mการเงิน85
43.474B-0.26%9.234Mบริการการกระจายสินค้า16
61.733B-1.14%6.862Mการค้าปลีก13
40.465B0.77%7.680Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
553.355B-1.33%16.544Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
256.773B-0.36%4.621Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
2.641B0.12%2.143Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
695.799B-1.11%9.992Mสาธารณูปโภค12
274.263B-1.87%5.972Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
5.215B2.10%562.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
304.893B8.24%11.967Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
301.205B-1.86%795.458Kบริการผู้บริโภค32
138.547B-0.24%1.468Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
112.959B-2.08%11.059Mการผลิตของผู้ผลิต7
227.025B0.39%5.784Mการผลิตของผู้ผลิต27
290.248B1.34%8.366Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
2961.929B36.42%5.953Mบริการทางด้านเทคโนโลยี51
1846.239B1.69%200.984Mแร่พลังงาน10
5296.963B1.22%14.316Mการค้าปลีก6
8755.952B0.68%11.309Mบริการทางด้านเทคโนโลยี27
2552.645B0.28%5.218Mการเงิน58
362.296B1.42%5.781Mการเงิน19
142.691B0.06%55.086Mอื่นๆ255
2531.971B0.28%18.979Mการเงิน4
6645.863B-0.15%123.818Mการเงิน13
369.889B3.96%178.144Mการสื่อสาร4
589.607B-0.93%51.198Mระบบขนส่ง17
1.646B2.52%2.487Mบริการผู้บริโภค4
12.072B1.70%1.427Mบริการการกระจายสินค้า10
416.264B0.83%7.314Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
551.774B2.21%7.050Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
8.281B1.00%1.183Mการผลิตของผู้ผลิต7
134.236B1.35%22.184Mอื่นๆ46
903.480B-0.07%44.277Mบริการเชิงพาณิชย์26
92.350B1.22%4.917Mการผลิตของผู้ผลิต17
1658.482B-0.74%28.147Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
183.310B-0.11%10.124Mบริการผู้บริโภค24
2359.830B-0.13%12.417Mการเงิน7
317.567M4.05%2.424Mการผลิตของผู้ผลิต1
11.244B0.10%848.040Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
467.837B-0.06%67.194Mแร่พลังงาน11
1.961B-2.43%1.972Mแร่พลังงาน3
51.677B-0.15%9.711Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
453.111B0.42%2.182Mบริการผู้บริโภค38
206.012B-1.41%6.281Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
263.292B0.27%15.982Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
453.844B-0.05%2.226Mระบบขนส่ง32
479.828B0.07%8.187Mบริการทางด้านเทคโนโลยี48
2.473B0.58%167.859Kบริการเชิงพาณิชย์5
141.977B-0.36%23.588Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
1843.543B0.25%2.839Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ47
339.356B-1.34%12.529Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
425.317B-0.49%37.066Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
439.833B-0.73%22.436Mการเงิน3
91.607B-2.43%1.205Mบริการผู้บริโภค4
6.531B-0.42%5.169Mบริการผู้บริโภค7
53.457B-1.48%5.688Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
283.311B0.77%2.224Mระบบขนส่ง4
5304.223B0.60%7.265Mการเงิน240
254.161B-0.10%3.185Mการเงิน10
27.412B0.30%1.195Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
5379.465B-0.36%49.372Mการเงิน26
494.789B-0.53%4.507Mบริการผู้บริโภค37
485.193B-0.21%44.958Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
197.853B-0.67%678.365Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
506.520B-0.55%4.063Mการค้าปลีก38
290.009B0.17%105.119Mการสื่อสาร10
283.311B0.77%2.224Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
903.480B-0.07%44.277Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
35.161B-1.40%3.335Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
252.530B5.48%25.519Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
248.509B-2.00%5.439Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
973.873M2.65%2.420Mระบบขนส่ง4
349.931B-0.55%10.020Mการผลิตของผู้ผลิต12
14.441B0.30%814.319Kสาธารณูปโภค7
55.504B1.38%7.082Mบริการการกระจายสินค้า58
1014.523B-0.41%21.821Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter