ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด13.663B HKD3.05%5.65%1.496Mบริการเชิงพาณิชย์30
ยานอวกาศและการป้องกัน30.964B HKD2.19%2.85%7.631Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร21.704B HKD0.57%2.51%6.299Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.019T HKD0.67%6.19%45.373Mระบบขนส่ง21
สายการบิน365.49B HKD0.01%2.43%16.038Mระบบขนส่ง6
การผลิตพลังงานทางเลือก175.417B HKD1.94%1.11%30.48Mสาธารณูปโภค8
อะลูมินั่ม114.542B HKD4.35%6.49%19.028Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
เสื้อผ้า/รองเท้า565.863B HKD2.70%7.20%15.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร62
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า639.852B HKD1.65%−0.64%893.252Kการค้าปลีก12
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM174.085B HKD3.35%1.81%5.082Mการผลิตของผู้ผลิต20
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์553.79B HKD1.52%4.07%8.372Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์710.365B HKD3.55%2.79%6.276Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
ไบโอเทคโนโลยี396.981B HKD0.16%4.56%13.827Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
การออกอากาศกระจายเสียง4.705B HKD24.92%21.609Mบริการผู้บริโภค3
วัสดุก่อสร้าง1.95B HKD1.01%−5.03%1.22Mการผลิตของผู้ผลิต3
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม1.15B HKD0.00%5.378Mบริการผู้บริโภค2
เกมและบ่อนคาสิโน493.284B HKD0.04%5.31%17.926Mบริการผู้บริโภค9
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ430.496M HKD0.00%203.5Kการค้าปลีก1
เคมีทางการเกษตร22.932B HKD7.66%2.60%5.024Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์16.801B HKD7.79%1.28%12.25Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
เคมีพิเศษเฉพาะ295.656B HKD1.68%7.25%3.025Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
ถ่านหิน922.517B HKD13.10%3.27%61.51Mแร่พลังงาน23
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์2.76B HKD5.87%0.00%198.195Kบริการเชิงพาณิชย์11
การสื่อสารคอมพิวเตอร์878.274M HKD0.63%−0.22%1.05Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์15.14B HKD6.00%2.73%2.56Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์101.095B HKD4.98%0.34%69.629Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง278.498B HKD7.09%0.73%10.878Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
สินค้าอุปโภคบริโภค133.466B HKD1.81%2.87%763.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ67.24B HKD2.78%1.13%12.079Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
ขุดเจาะตามสัญญา96.011B HKD1.44%2.76%5.26Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
บริการประมวลผลข้อมูล38.533B HKD1.26%6.64%24.935Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
ห้างสรรพสินค้า20.593B HKD0.83%0.74%247.198Kการค้าปลีก11
ร้านค้าส่วนลด259.86B HKD3.46%980.915Kการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา44.666B HKD0.50%5.876Mการค้าปลีก3
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.003T HKD4.30%0.41%22.62Mสาธารณูปโภค27
เครื่องใช้ไฟฟ้า353.974B HKD1.81%2.57%2.951Mการผลิตของผู้ผลิต36
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์110.322B HKD0.54%4.77%6.636Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์68.667B HKD5.42%1.88%7.49Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์124.646B HKD1.92%4.76%4.973Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์11.776B HKD3.54%1.02%710.575Kบริการการกระจายสินค้า17
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์8.548B HKD0.43%−14.64%502.389Kการค้าปลีก5
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า284.397B HKD2.71%5.52%22.794Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
วิศวกรรมและก่อสร้าง908.141B HKD4.82%0.50%11.201Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม150
บริการด้านสิ่งแวดล้อม17.919B HKD3.64%0.98%1.704Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง460.802B HKD5.38%3.02%13.188Mการเงิน59
กลุ่มบริษัททางการเงิน108.998B HKD0.73%−0.36%1.462Mการเงิน52
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร41.113B HKD0.07%−0.36%4.164Mบริการการกระจายสินค้า16
ค้าปลีกอาหาร13.113B HKD2.82%0.29%1.215Mการค้าปลีก8
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์68.438B HKD2.18%2.98%3.747Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม291.889B HKD4.10%4.59%20.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม94.354B HKD4.30%5.82%7.72Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า7.223B HKD3.34%3.67%1.042Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ527.015B HKD4.41%2.48%12.083Mสาธารณูปโภค23
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย172.444B HKD4.58%5.19%5.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน120.046M HKD5.99%−6.70%352Kการค้าปลีก1
สร้างบ้าน8.296B HKD3.60%2.25%792.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล12.809B HKD0.68%−0.31%4.806Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ188.279B HKD0.69%4.29%2.381Mบริการผู้บริโภค26
การดูแลครัวเรือน/บุคคล164.466B HKD2.56%4.75%1.976Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม4.154B HKD1.00%0.31%147.909Kการผลิตของผู้ผลิต7
เครื่องจักรอุตสาหกรรม229.241B HKD4.58%2.68%42.026Mการผลิตของผู้ผลิต35
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม76.406B HKD1.46%1.95%4.286Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ384.139B HKD0.23%5.45%42.004Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย14.621B HKD0.49%−1.88%15.243Mการเงิน2
บริการน้ำมันครบวงจร2.854T HKD9.28%2.26%136.947Mแร่พลังงาน12
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.997T HKD0.05%6.68%60.142Mการค้าปลีก10
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต3.738T HKD0.63%6.08%27.717Mบริการทางด้านเทคโนโลยี25
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์1.908T HKD3.43%1.59%6.085Mการเงิน59
ผู้จัดการด้านการลงทุน294.706B HKD3.27%−2.30%17.324Mการเงิน24
กองทรัสต์/กองทุนรวม6.59B HKD0.46%1.40%939.571Kอื่นๆ213
ประกันชีวิต/สุขภาพ4.448B HKD2.61%26Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่7.121T HKD7.14%1.57%154.179Mการเงิน17
โทรคมนาคมรายใหญ่875.93B HKD5.95%0.14%51.633Mการสื่อสาร6
การขนส่งทางทะเล381.077B HKD43.27%2.84%29.95Mระบบขนส่ง18
กลุ่มบริษัทสื่อ225.314M HKD0.93%352.607Kบริการผู้บริโภค2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์32.702B HKD1.75%−0.69%315.587Kบริการการกระจายสินค้า17
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์229.606B HKD0.87%2.87%2.969Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
บริการทางการแพทย์/พยาบาล235.982B HKD0.39%3.38%19.514Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
การผลิตโลหะ26.629B HKD1.60%2.12%491.008Kการผลิตของผู้ผลิต8
อื่นๆ20.556B HKD0.72%0.96%14.05Mอื่นๆ6
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด324.793B HKD1.98%1.75%5.733Mบริการเชิงพาณิชย์87
การผลิตเบ็ดเตล็ด28.984B HKD4.31%4.63%4.515Mการผลิตของผู้ผลิต17
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.654T HKD1.53%4.97%17.396Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
ภาพยนต์/บันเทิง150.947B HKD0.17%2.25%9.52Mบริการผู้บริโภค29
ชุดประกันภัยรวม4.145T HKD4.04%3.18%30.734Mการเงิน14
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ7.185B HKD6.92%2.77%2.458Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ23.884B HKD2.80%1.75%12.112Mแร่พลังงาน8
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน30.089B HKD0.02%2.38%11.39Mแร่พลังงาน2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน10.762B HKD0.56%1.21%565.206Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ310.793B HKD0.58%5.93%4.482Mบริการผู้บริโภค35
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ170.698B HKD3.02%2.90%10.055Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ126.218B HKD3.19%4.60%8.7Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
การขนส่งอื่นๆ575.252B HKD4.68%1.55%4.633Mระบบขนส่ง29
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป813.607B HKD1.16%3.54%39.988Mบริการทางด้านเทคโนโลยี66
บริการด้านบุคลากร9.771B HKD0.36%0.29%867.191Kบริการเชิงพาณิชย์7
ยาสามัญ2.784B HKD3.61%−2.96%115.556Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่1.544T HKD1.86%1.80%6.96Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
ยาอื่นๆ39.04B HKD4.80%1.19%4.015Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
โลหะมีค่า468.62B HKD1.52%5.05%97.856Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย207.525B HKD5.64%−0.11%52.261Mการเงิน1