อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.727B1.511.53%2.316Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.450B0.850.04%8.363Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.702B2.49-1.32%3.916Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
62.879B5.901.52%11.953Mระบบขนส่ง13
274.709B1.425.32%30.872Mระบบขนส่ง5
137.147B2.361.11%10.931Mสาธารณูปโภค14
157.862B2.562.45%10.815Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
653.119B2.120.70%12.718Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
558.316B0.793.24%428.088Kการค้าปลีก14
113.714B3.892.13%7.690Mการผลิตของผู้ผลิต21
61.094B3.661.64%3.647Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
591.742B0.210.14%7.593Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
36.988B3.310.33%1.838Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
461.053B0.270.95%10.961Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.412B8.350.71%454.372Kบริการผู้บริโภค2
33.956B2.450.77%5.620Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.574B1.402.03%724.811Kบริการผู้บริโภค4
769.463B3.615.90%23.561Mบริการผู้บริโภค14
2.869B0.000.77%637.000Kการค้าปลีก1
40.241B3.101.05%6.573Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
299.173M0.003.30%674.177Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
103.332B6.381.56%4.663Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
439.973B6.800.78%13.558Mแร่พลังงาน24
8.774B1.231.56%1.095Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.064B0.180.06%241.970Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.742B1.090.69%1.272Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
109.283B4.171.64%29.082Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
472.577B3.630.94%10.178Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
4.990B6.39-0.05%4.086Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
76.710B3.331.57%9.589Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
52.535B0.723.48%14.260Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.073B0.001.17%858.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
54.754B4.481.08%841.892Kการค้าปลีก15
766.724M0.00-54.61%779.059Mการค้าปลีก2
662.968B4.321.39%8.949Mสาธารณูปโภค16
206.757B2.131.13%3.493Mการผลิตของผู้ผลิต35
353.906B1.051.14%9.038Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
81.331B0.831.70%6.942Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
46.750B2.410.64%869.240Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.680B0.991.17%4.563Mบริการการกระจายสินค้า12
15.557B0.002.60%22.002Mการค้าปลีก5
118.549B2.151.08%9.240Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
818.138B3.811.68%12.255Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม137
101.221B4.181.89%20.272Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
195.405B2.911.22%1.697Mการเงิน44
148.141B2.400.82%1.580Mการเงิน86
792.825M0.00-1.20%399.607Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.252B0.810.84%6.795Mบริการการกระจายสินค้า14
91.258B1.702.93%12.852Mการค้าปลีก9
105.586B3.161.33%12.511Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
325.408B1.231.87%25.955Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
272.668B1.83-0.12%4.260Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.516B0.30-1.19%267.937Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
643.058B1.851.32%13.311Mสาธารณูปโภค12
35.965B1.662.58%11.025Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.762B2.390.96%563.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.755B1.530.26%1.951Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
170.209B3.111.39%2.806Mบริการผู้บริโภค30
136.908B2.922.26%3.046Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
276.280B3.902.25%4.306Mการผลิตของผู้ผลิต10
125.628B3.232.68%8.505Mการผลิตของผู้ผลิต30
68.946B5.352.14%15.132Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.205B0.310.10%9.891Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1261.200B6.342.76%121.349Mแร่พลังงาน5
4296.650B0.000.90%18.577Mการค้าปลีก1
3947.577B0.273.03%30.307Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1265.264B2.273.20%12.754Mการเงิน63
191.287B3.613.85%28.610Mการเงิน19
13.963B5.99-0.17%721.040Kอื่นๆ12
1944.439B1.733.18%38.999Mการเงิน4
6815.909B5.592.32%239.338Mการเงิน12
492.400B3.521.64%52.649Mการสื่อสาร3
149.266B2.942.68%11.304Mระบบขนส่ง19
1.781B0.007.20%10.574Mบริการผู้บริโภค3
88.405B2.270.93%6.347Mบริการการกระจายสินค้า9
94.583B0.79-0.37%3.901Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
104.936B0.311.53%5.740Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.135B2.780.39%372.187Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.509B1.830.63%1.917Mอื่นๆ14
296.962B1.10-1.40%5.071Mบริการเชิงพาณิชย์85
111.684B2.881.11%18.588Mการผลิตของผู้ผลิต16
548.265B3.092.08%23.497Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
69.650B0.180.89%12.879Mบริการผู้บริโภค29
2548.402B2.522.93%25.270Mการเงิน7
1.432B0.001.38%1.904Mการผลิตของผู้ผลิต2
27.398B4.630.63%2.829Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
586.929B5.982.50%75.295Mแร่พลังงาน7
2.186B0.226.37%2.416Mแร่พลังงาน5
23.072B0.362.33%7.595Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
116.691B1.67-0.14%4.712Mบริการผู้บริโภค35
114.028B4.182.49%5.546Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
83.982B1.412.08%13.611Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
385.428B5.042.05%3.628Mระบบขนส่ง31
126.925B0.14-0.70%6.767Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.793B0.72-6.67%237.825Kบริการเชิงพาณิชย์5
187.342B1.62-0.11%24.105Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
516.772B0.661.36%1.853Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
184.509B2.920.50%4.027Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
162.311B2.040.61%32.257Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
352.708B2.622.46%29.499Mการเงิน4
100.324B0.001.02%1.499Mบริการผู้บริโภค6
6.348B9.821.95%1.171Mบริการผู้บริโภค8
37.608B5.532.54%6.336Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
301.823B2.600.30%8.069Mระบบขนส่ง2
5002.910B4.191.72%10.873Mการเงิน217
274.937B4.480.80%7.688Mการเงิน10
33.112B2.450.29%4.183Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3486.740B4.792.46%59.107Mการเงิน24
215.768B0.831.28%2.765Mบริการผู้บริโภค37
430.273B4.140.94%57.151Mการเงิน1
91.929B0.500.96%33.925Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.075B1.31-2.20%475.759Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
431.860B3.844.02%8.104Mการค้าปลีก41
414.403B1.821.09%201.555Mการสื่อสาร15
161.916B5.201.94%33.288Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
391.139B0.423.28%232.864Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.362B4.601.40%3.260Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.266B0.00-0.63%1.728Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
111.458B1.564.10%4.251Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
665.930M3.51-2.36%109.579Kระบบขนส่ง3
384.092B3.602.25%11.411Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.129B4.821.19%1.520Mสาธารณูปโภค7
351.263B4.082.06%14.426Mบริการการกระจายสินค้า59
1254.579B4.832.14%19.225Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ