อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
111.293B0.081.85%4.765Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
30.716B1.141.32%1.779Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
29.321B0.73-0.56%1.741Mในทางอุตสาหกรรม3
20.932B5.160.69%892.916Kวัสดุพื้นฐาน7
67.493B4.041.98%7.183Mในทางอุตสาหกรรม9
348.665B1.282.43%8.984Mในทางอุตสาหกรรม4
35.812B3.810.58%3.856Mในทางอุตสาหกรรม3
187.008B1.931.15%13.689Mวัสดุพื้นฐาน5
365.703B2.291.72%3.718Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร85
700.574B1.650.99%1.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
78.090B2.241.54%3.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
645.397B3.124.31%28.784Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
114.725B2.503.25%7.057Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
256.143B3.650.62%2.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
12603.018B5.271.03%74.477Mไฟแนนซ์37
129.396B0.081.97%1.139Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ10
202.001B0.63-0.77%3.511Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
9.889B4.930.54%158.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
82.996B0.461.73%1.088Mในทางอุตสาหกรรม41
209.040M-3.70%328.000Kในทางอุตสาหกรรม1
861.788B3.011.29%5.435Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
601.173B5.970.93%7.117Mพลังงาน27
7.412B3.921.51%165.365Kในทางอุตสาหกรรม15
292.614B4.040.38%2.833Mไฟแนนซ์8
55.130B4.330.88%365.795Kวัสดุพื้นฐาน20
213.558B0.73-0.99%3.557Mเทคโนโลยี24
21.387B0.53-0.46%7.038Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
156.484B3.071.32%15.301Mเทคโนโลยี20
1148.453B2.601.43%106.974Mในทางอุตสาหกรรม126
511.523B3.550.50%5.585Mวัสดุพื้นฐาน22
73.276B4.222.44%7.885Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
61.809B3.180.36%610.558Kไฟแนนซ์25
40.240B0.921.74%1.528Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
183.787B3.54-0.63%1.301Mไฟแนนซ์23
54.712B4.440.65%762.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
22.236B3.76%21.225Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
361.016B3.80-0.51%9.666Mไฟแนนซ์5
5.990B1.10%10.186Mในทางอุตสาหกรรม6
139.172B1.570.11%1.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
506.667B3.920.54%3.441Mสาธารณูปโภค16
79.165B2.211.12%924.718Kในทางอุตสาหกรรม36
315.031B2.201.89%4.375Mเทคโนโลยี35
15.788B0.060.44%177.878Kในทางอุตสาหกรรม8
61.307B0.770.34%8.380Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
95.729B2.070.77%1.136Mในทางอุตสาหกรรม16
304.005B2.811.43%9.261Mไฟแนนซ์6
44.066B2.240.67%10.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
580.395B2.141.20%12.558Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร49
114.250B1.612.68%4.041Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
223.002B2.311.08%2.491Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
4.528B1.861.20%755.350Kวัสดุพื้นฐาน10
239.181B1.711.36%9.733Mวัสดุพื้นฐาน11
11.490B0.530.44%149.002Kในทางอุตสาหกรรม5
173.285B0.17-0.31%1.285Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
128.385B2.331.55%1.099Mในทางอุตสาหกรรม7
331.752B3.551.73%7.742Mในทางอุตสาหกรรม12
197.672B4.901.63%1.510Mในทางอุตสาหกรรม11
305.270B4.150.29%3.307Mไฟแนนซ์23
35.307B1.622.12%3.324Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
331.800M0.44%1.388Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
40.931B1.02%231.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
20.544B1.660.61%1.047Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
139.847B3.291.28%1.084Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
38.125B3.13-0.13%2.861Mเทคโนโลยี15
1.826B6.75%31.957Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
206.474B2.650.43%1.896Mเทคโนโลยี36
511.865B3.750.48%4.599Mสาธารณูปโภค12
152.645M0.00%16.500Kในทางอุตสาหกรรม1
172.522B2.021.18%1.309Mในทางอุตสาหกรรม35
4.289B1.35%1.429Mวัสดุพื้นฐาน3
1213.206B4.360.95%57.111Mพลังงาน2
188.372B5.120.38%5.157Mบริการโทรคมนาคม11
3887.665B0.230.31%11.469Mเทคโนโลยี27
2007.526B2.641.40%6.011Mไฟแนนซ์59
217.415B5.991.17%9.995Mไฟแนนซ์12
6.238B6.89-0.32%4.515Mไฟแนนซ์8
70.008B0.991.76%3.406Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
4789.821B1.860.68%12.329Mไฟแนนซ์8
146.648B1.560.88%2.679Mในทางอุตสาหกรรม14
171.418B6.320.40%1.048Mในทางอุตสาหกรรม13
66.406B1.051.10%2.580Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ16
23.845B3.403.35%850.241Kวัสดุพื้นฐาน2
126.509B2.191.54%5.238Mไฟแนนซ์3
175.934B4.400.42%2.404Mสาธารณูปโภค3
787.428B2.071.15%8.473Mสาธารณูปโภค18
145.457B2.09-0.38%2.555Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
47.806B6.230.93%1.111Mวัสดุพื้นฐาน15
4.593B2.241.03%2.178Mเทคโนโลยี3
98.879B0.49-0.16%2.462Mพลังงาน3
585.992B5.660.01%36.112Mพลังงาน12
662.229B8.501.20%89.353Mพลังงาน19
8.895B5.030.21%186.626Kพลังงาน2
23.475B1.550.64%4.984Mพลังงาน10
26.088B5.890.44%2.551Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
62.855B6.561.28%4.637Mวัสดุพื้นฐาน15
14.083B7.891.83%341.868Kวัสดุพื้นฐาน3
340.867B2.590.71%3.234Mในทางอุตสาหกรรม7
112.545B3.321.18%1.201Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
137.756B1.290.95%1.941Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร34
1144.594B1.020.57%6.081Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
270.593B1.00%53.505Mเทคโนโลยี9
3.368B0.67%3.803Mวัสดุพื้นฐาน3
1.052B1.12%69.758Kในทางอุตสาหกรรม6
612.580B2.131.55%20.726Mไฟแนนซ์3
4811.551B4.401.42%5.913Mไฟแนนซ์203
167.849B0.842.72%3.528Mไฟแนนซ์29
15.789B1.60-0.24%638.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
57.348B2.610.75%4.384Mไฟแนนซ์1
142.392B1.892.72%13.097Mพลังงาน14
560.953M-0.81%706.454Kพลังงาน3
240.886B0.604.46%3.545Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
42.074B2.610.84%755.210Kเทคโนโลยี2
94.964B0.563.33%13.161Mเทคโนโลยี31
26.349B-0.29%993.160Kในทางอุตสาหกรรม5
99.290B0.350.25%8.733Mเทคโนโลยี32
12.601B7.490.90%1.747Mไฟแนนซ์3
26.580B5.811.39%2.036Mวัสดุพื้นฐาน8
184.228B2.914.30%27.639Mวัสดุพื้นฐาน23
135.690B6.071.19%7.174Mวัสดุพื้นฐาน33
47.803B4.970.79%854.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
8.335B2.781.26%229.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
15.701B1.34%3.270Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
24.990B1.900.18%2.179Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1.947B1.690.00%95.000Kพลังงาน1
196.915B3.800.29%4.748Mสาธารณูปโภค15
1972.615B3.860.11%16.034Mบริการโทรคมนาคม9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ