อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.933B1.490.55%352.932Kบริการเชิงพาณิชย์20
25.460B0.85-0.61%7.208Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.226B2.53-0.31%941.937Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
63.848B5.810.02%1.281Mระบบขนส่ง13
289.312B1.350.24%6.128Mระบบขนส่ง5
138.676B2.33-0.15%7.043Mสาธารณูปโภค14
161.736B2.50-0.15%3.614Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
657.661B2.10-1.40%4.505Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร76
576.778B0.77-0.04%171.755Kการค้าปลีก15
116.134B3.80-0.07%3.070Mการผลิตของผู้ผลิต21
62.095B3.60-0.23%1.352Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
592.553B0.21-1.01%4.181Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.089B3.30-0.32%419.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
465.521B0.260.39%4.190Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.450B8.29-0.63%164.147Kบริการผู้บริโภค2
34.203B2.43-0.33%2.541Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.658B1.372.40%143.467Kบริการผู้บริโภค4
814.851B3.411.31%6.892Mบริการผู้บริโภค14
2.891B0.00-0.77%337.000Kการค้าปลีก1
40.665B3.070.19%4.093Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
309.052M0.003.94%202.075Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
104.966B6.28-0.36%2.064Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
443.188B6.750.22%6.100Mแร่พลังงาน24
8.884B1.210.06%188.336Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.064B0.18-0.92%188.710Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.763B1.092.10%913.070Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
111.076B4.110.60%12.763Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
476.978B3.590.75%5.179Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
5.650B5.64-0.11%524.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
77.894B3.28-0.04%5.185Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
54.363B0.703.54%11.686Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.780B0.00-1.45%1.616Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
55.317B4.44-0.12%255.341Kการค้าปลีก15
348.031M0.005.39%104.500Mการค้าปลีก2
672.195B4.260.12%3.381Mสาธารณูปโภค16
209.081B2.101.28%2.013Mการผลิตของผู้ผลิต35
357.765B1.041.58%5.414Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
82.711B0.820.43%2.967Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
47.050B2.400.67%530.428Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.978B0.98-0.39%2.195Mบริการการกระจายสินค้า12
15.962B0.00-1.32%9.126Mการค้าปลีก5
119.171B2.140.54%3.096Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
831.994B3.750.63%4.098Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม137
103.132B4.100.28%6.252Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
197.962B2.870.04%746.063Kการเงิน44
149.326B2.39-0.56%645.302Kการเงิน86
783.347M0.00-1.21%216.892Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.413B0.80-0.16%1.910Mบริการการกระจายสินค้า14
93.922B1.65-1.34%1.988Mการค้าปลีก9
106.978B3.120.04%7.943Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
331.496B1.20-0.82%11.893Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
272.327B1.840.14%1.851Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.440B0.30-1.04%117.874Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
651.564B1.82-0.75%3.444Mสาธารณูปโภค12
36.889B1.62-2.09%2.657Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.806B2.37-0.56%136.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.769B1.530.21%2.020Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
172.543B3.06-0.34%656.597Kบริการผู้บริโภค30
138.448B2.890.18%582.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
282.486B3.81-0.68%1.494Mการผลิตของผู้ผลิต10
129.043B3.150.48%3.400Mการผลิตของผู้ผลิต30
70.345B5.240.17%13.869Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.366B0.31-0.15%4.330Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1296.052B6.19-0.36%50.167Mแร่พลังงาน5
4335.280B0.00-0.30%4.084Mการค้าปลีก1
4067.258B0.260.04%11.632Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1304.963B2.200.09%3.809Mการเงิน63
198.653B3.480.70%14.960Mการเงิน19
14.114B5.933.30%370.080Kอื่นๆ12
2006.306B1.68-0.90%8.970Mการเงิน4
6941.284B5.49-0.45%65.007Mการเงิน12
500.467B3.46-0.10%29.183Mการสื่อสาร3
153.308B2.861.48%4.691Mระบบขนส่ง19
1.945B0.00-1.44%1.110Mบริการผู้บริโภค3
89.226B2.250.01%1.066Mบริการการกระจายสินค้า9
94.229B0.79-0.30%1.196Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
106.542B0.31-0.16%2.759Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.141B2.78-1.11%95.787Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.615B1.820.47%905.641Kอื่นๆ14
294.822B1.11-1.30%1.764Mบริการเชิงพาณิชย์85
112.917B2.85-0.20%6.176Mการผลิตของผู้ผลิต16
559.671B3.02-0.57%8.286Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
70.287B0.180.04%5.318Mบริการผู้บริโภค29
2608.357B2.47-0.28%9.081Mการเงิน7
1.451B0.00-1.01%57.850Kการผลิตของผู้ผลิต2
27.570B4.60-0.83%944.853Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
601.600B5.840.10%19.082Mแร่พลังงาน7
2.325B0.218.31%947.924Kแร่พลังงาน5
23.524B0.361.42%5.763Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
116.595B1.671.38%1.586Mบริการผู้บริโภค35
117.535B4.080.91%2.196Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
85.583B1.380.14%5.310Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
393.576B4.931.41%2.078Mระบบขนส่ง31
135.487B0.13-0.14%3.995Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.714B0.74-5.51%61.142Kบริการเชิงพาณิชย์5
187.143B1.620.35%5.565Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
523.779B0.650.90%623.928Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
185.389B2.910.47%1.183Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
163.307B2.02-0.60%9.567Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
361.402B2.550.26%8.899Mการเงิน4
101.351B0.00-0.48%738.929Kบริการผู้บริโภค6
6.493B9.600.86%490.434Kบริการผู้บริโภค8
38.564B5.39-1.83%2.646Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
302.720B2.60-0.20%2.277Mระบบขนส่ง2
5090.018B4.120.15%3.577Mการเงิน217
277.148B4.45-0.66%2.005Mการเงิน10
33.242B2.440.13%1.939Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3571.942B4.67-0.33%22.246Mการเงิน24
218.393B0.820.10%826.127Kบริการผู้บริโภค37
434.324B4.10-0.19%14.817Mการเงิน1
92.816B0.500.70%25.370Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.051B1.344.13%753.868Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
449.221B3.690.41%2.066Mการค้าปลีก41
418.853B1.800.17%83.688Mการสื่อสาร15
165.049B5.10-1.20%8.074Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
403.971B0.401.98%107.813Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
45.023B4.530.16%1.201Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.183B0.00-0.31%674.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
116.030B1.50-0.63%1.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.130M3.512.74%111.102Kระบบขนส่ง3
392.732B3.520.97%4.649Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.207B4.800.69%1.741Mสาธารณูปโภค7
358.479B4.00-0.62%3.068Mบริการการกระจายสินค้า59
1281.442B4.730.40%8.509Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ