อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
118.993B0.082.02%7.478Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
32.533B1.081.45%1.641Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
24.112B0.891.09%7.278Mในทางอุตสาหกรรม3
19.979B5.53-1.06%1.882Mวัสดุพื้นฐาน8
60.998B4.410.95%8.009Mในทางอุตสาหกรรม8
332.555B1.350.52%8.542Mในทางอุตสาหกรรม4
35.401B3.851.26%6.113Mในทางอุตสาหกรรม2
167.132B2.160.05%8.616Mวัสดุพื้นฐาน5
353.255B2.391.70%3.032Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร79
791.803B1.460.11%2.855Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร32
77.902B2.272.50%3.413Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
606.660B3.240.21%15.181Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
118.859B2.421.64%2.347Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
256.355B3.640.28%3.641Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
12432.254B5.191.17%100.595Mไฟแนนซ์37
355.647B0.281.26%1.362Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
602.151B0.210.97%4.625Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
9.350B5.22-0.08%212.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
85.426B0.47-0.54%2.154Mในทางอุตสาหกรรม43
241.200M-8.33%128.000Kในทางอุตสาหกรรม1
849.296B3.050.65%10.656Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
533.164B6.58-0.21%26.873Mพลังงาน28
8.037B3.670.52%231.549Kในทางอุตสาหกรรม17
270.243B4.451.07%5.407Mไฟแนนซ์8
62.089B4.024.17%1.155Mวัสดุพื้นฐาน20
197.184B0.791.97%5.040Mเทคโนโลยี25
20.314B0.55-0.30%9.025Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
142.206B3.390.17%14.874Mเทคโนโลยี21
1046.923B2.811.02%83.358Mในทางอุตสาหกรรม136
515.954B3.522.89%9.348Mวัสดุพื้นฐาน25
81.828B3.780.92%7.796Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
73.819B2.670.10%1.481Mไฟแนนซ์26
43.734B0.44-0.96%2.645Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
164.192B3.940.38%1.172Mไฟแนนซ์24
52.640B4.610.93%783.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
19.353B1.21%17.979Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
355.801B3.861.08%9.091Mไฟแนนซ์5
4.478B3.70%3.719Mในทางอุตสาหกรรม6
135.538B1.611.44%6.087Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
502.302B3.980.45%4.285Mสาธารณูปโภค16
42.587B2.670.51%1.317Mในทางอุตสาหกรรม35
339.045B2.024.91%11.077Mเทคโนโลยี36
14.138B0.143.23%49.116Kในทางอุตสาหกรรม8
57.633B0.820.46%7.888Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
88.939B1.930.45%1.632Mในทางอุตสาหกรรม16
310.121B2.762.77%7.258Mไฟแนนซ์6
45.743B2.160.01%3.616Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
646.377B1.922.28%18.436Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร50
119.621B1.540.07%4.370Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
259.030B1.991.41%2.372Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
4.824B1.75-1.40%1.348Mวัสดุพื้นฐาน8
208.613B1.971.00%9.048Mวัสดุพื้นฐาน10
11.219B0.551.53%271.753Kในทางอุตสาหกรรม5
193.660B0.151.31%3.871Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ21
112.809B2.611.24%4.487Mในทางอุตสาหกรรม7
345.531B3.630.87%5.085Mในทางอุตสาหกรรม12
202.990B4.780.79%2.070Mในทางอุตสาหกรรม11
301.011B4.201.52%3.672Mไฟแนนซ์21
35.439B1.713.50%9.871Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
242.400M-1.57%741.485Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
38.745B0.93%208.278Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
12.016B1.491.67%784.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
136.634B3.431.28%2.193Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร33
37.789B3.163.54%7.137Mเทคโนโลยี16
1.783B0.07%12.775Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
173.793B2.791.69%5.491Mเทคโนโลยี37
438.099B4.040.27%10.195Mสาธารณูปโภค12
136.291M4.00%100.100Kในทางอุตสาหกรรม1
176.239B1.982.41%3.047Mในทางอุตสาหกรรม39
2.867B2.98%1.877Mวัสดุพื้นฐาน3
1076.434B4.970.27%59.309Mพลังงาน2
182.786B5.280.86%6.636Mบริการโทรคมนาคม11
3782.110B0.241.44%23.317Mเทคโนโลยี29
1790.854B3.081.48%6.175Mไฟแนนซ์56
269.632B5.081.01%17.565Mไฟแนนซ์15
5.943B7.242.72%978.102Kไฟแนนซ์9
65.212B1.071.13%2.038Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
4795.389B1.890.93%19.310Mไฟแนนซ์8
140.980B1.640.32%1.891Mในทางอุตสาหกรรม13
160.290B6.360.16%1.627Mในทางอุตสาหกรรม13
79.323B0.912.27%6.590Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
23.981B3.153.05%4.498Mวัสดุพื้นฐาน3
142.998B1.942.34%5.631Mไฟแนนซ์4
177.090B4.370.90%2.477Mสาธารณูปโภค3
797.010B2.041.04%6.462Mสาธารณูปโภค19
136.449B2.232.10%4.253Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
43.142B6.79-0.27%680.147Kวัสดุพื้นฐาน14
4.488B2.290.85%1.000Mเทคโนโลยี3
108.655B0.49-0.12%9.415Mพลังงาน3
600.007B5.53-0.33%42.863Mพลังงาน15
698.916B9.430.55%113.749Mพลังงาน21
8.858B5.05-0.49%655.647Kพลังงาน2
21.028B1.731.87%5.096Mพลังงาน10
25.025B5.611.82%3.606Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
69.092B4.222.15%8.380Mวัสดุพื้นฐาน15
13.127B8.480.04%709.324Kวัสดุพื้นฐาน2
313.916B2.811.16%3.069Mในทางอุตสาหกรรม7
109.315B3.411.35%1.552Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
156.996B1.132.32%6.091Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร38
1062.610B1.052.74%15.587Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
241.779B1.20%68.279Mเทคโนโลยี10
2.607B-1.55%3.662Mวัสดุพื้นฐาน3
933.757M4.40%196.438Kในทางอุตสาหกรรม5
524.745B2.271.06%16.970Mไฟแนนซ์3
4755.070B4.451.87%7.743Mไฟแนนซ์203
218.612B0.651.00%5.681Mไฟแนนซ์33
10.187B2.494.20%1.118Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
52.675B2.841.61%6.165Mไฟแนนซ์1
126.976B2.270.64%18.536Mพลังงาน16
427.737M2.32%155.655Kพลังงาน3
228.171B0.64-1.05%3.324Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร40
45.767B2.401.41%1.409Mเทคโนโลยี2
91.958B0.57-1.71%45.745Mเทคโนโลยี32
20.621B2.85%580.249Kในทางอุตสาหกรรม5
105.277B0.332.04%12.542Mเทคโนโลยี33
12.405B7.610.09%536.979Kไฟแนนซ์3
13.649B6.650.26%2.013Mวัสดุพื้นฐาน8
168.212B3.181.80%7.826Mวัสดุพื้นฐาน24
133.077B6.510.55%7.174Mวัสดุพื้นฐาน33
44.450B5.180.17%800.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
9.350B2.47-0.10%439.586Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
12.782B0.97%1.506Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
24.989B1.95-0.23%1.550Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1.782B1.851.85%280.000Kพลังงาน1
194.699B3.830.62%5.617Mสาธารณูปโภค16
1761.783B4.321.17%17.849Mบริการโทรคมนาคม9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ