อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
15.816B-0.01%1.846Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.797B0.08%13.143Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.086B1.80%12.510Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
66.348B3.17%9.922Mระบบขนส่ง13
293.233B-0.32%9.618Mระบบขนส่ง5
145.623B0.16%4.639Mสาธารณูปโภค14
174.663B1.41%6.007Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
700.163B0.16%6.579Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร79
570.022B1.96%1.680Mการค้าปลีก16
122.542B-1.62%8.407Mการผลิตของผู้ผลิต22
65.653B-0.18%1.655Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
555.140B0.73%11.580Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
40.407B0.52%1.160Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
511.069B1.95%30.008Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.533B-0.52%100.012Kบริการผู้บริโภค3
34.782B0.92%8.032Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.615B0.05%1.023Mบริการผู้บริโภค3
898.073B0.97%8.196Mบริการผู้บริโภค14
2.758B13.65%6.636Mการค้าปลีก1
41.938B0.88%4.315Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
290.164M7.01%663.128Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
113.454B1.20%4.904Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
442.168B0.77%14.661Mแร่พลังงาน24
9.333B-0.70%1.802Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.073B-1.16%54.022Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.040B-0.03%1.693Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
120.693B0.77%16.332Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
515.123B2.13%11.586Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.614B-0.38%335.972Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
74.171B0.29%9.327Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
61.498B0.47%11.532Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.487B0.00%1.083Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
58.184B-0.25%736.158Kการค้าปลีก15
326.327M1.18%4.944Mการค้าปลีก2
680.611B0.44%7.241Mสาธารณูปโภค16
228.520B0.80%4.247Mการผลิตของผู้ผลิต35
367.487B1.23%8.821Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
83.720B2.43%6.661Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
49.779B1.42%2.376Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.212B-0.28%77.989Mบริการการกระจายสินค้า12
16.190B1.48%43.025Mการค้าปลีก5
150.084B0.19%9.073Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
849.934B0.82%8.531Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
104.799B1.50%16.270Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
195.110B0.26%6.549Mการเงิน46
151.532B2.65%3.267Mการเงิน87
559.231M1.69%52.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
19.384B1.10%7.335Mบริการการกระจายสินค้า13
104.303B3.08%11.441Mการค้าปลีก11
107.900B-1.09%12.577Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
375.101B0.09%14.500Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
287.496B0.10%8.617Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
2.507B-0.50%473.996Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
671.401B1.87%12.358Mสาธารณูปโภค12
39.461B0.83%8.077Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.809B0.77%337.338Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.044B4.54%3.037Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
168.453B0.32%3.658Mบริการผู้บริโภค29
153.039B-0.64%2.421Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
289.437B0.48%2.554Mการผลิตของผู้ผลิต10
134.353B2.38%9.401Mการผลิตของผู้ผลิต30
76.503B2.49%21.326Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
171.573B0.18%17.988Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1331.341B0.29%56.774Mแร่พลังงาน5
4708.720B0.46%21.245Mการค้าปลีก1
4509.307B-0.27%14.982Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1421.438B0.84%5.992Mการเงิน64
216.580B0.74%17.779Mการเงิน19
14.557B0.17%795.145Kอื่นๆ12
2098.634B-0.44%25.820Mการเงิน4
7022.142B0.72%141.430Mการเงิน12
516.232B-0.29%34.045Mการสื่อสาร3
148.270B-0.14%5.053Mระบบขนส่ง19
1.900B0.43%8.068Mบริการผู้บริโภค3
9.680B1.26%1.771Mบริการการกระจายสินค้า8
113.890B0.30%4.130Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
111.823B1.30%5.542Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.114B1.62%296.486Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.783B0.34%1.736Mอื่นๆ15
317.419B2.13%4.140Mบริการเชิงพาณิชย์85
126.442B1.57%12.791Mการผลิตของผู้ผลิต17
568.851B1.26%35.095Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
80.504B1.17%13.655Mบริการผู้บริโภค30
2658.657B3.21%41.543Mการเงิน7
1.422B0.75%63.986Kการผลิตของผู้ผลิต2
20.993B0.01%3.461Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
685.106B0.57%50.881Mแร่พลังงาน9
2.269B-0.05%18.246Mแร่พลังงาน5
27.598B-0.88%4.883Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
128.551B0.39%24.698Mบริการผู้บริโภค35
127.207B-0.26%3.613Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
86.011B0.86%6.074Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
397.691B0.47%2.540Mระบบขนส่ง31
167.272B0.63%25.019Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.797B-2.43%346.139Kบริการเชิงพาณิชย์5
153.261B3.72%66.489Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
696.442B1.46%6.563Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
203.687B0.14%8.247Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
193.632B1.23%14.262Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
360.861B0.62%18.081Mการเงิน4
103.936B-1.63%2.405Mบริการผู้บริโภค6
6.285B2.72%824.202Kบริการผู้บริโภค8
39.955B0.70%2.385Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
305.681B1.76%4.237Mระบบขนส่ง2
5389.042B-0.26%8.271Mการเงิน223
288.277B1.25%8.590Mการเงิน11
34.051B-1.13%1.564Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3622.165B0.79%39.535Mการเงิน23
230.407B0.16%10.418Mบริการผู้บริโภค38
429.462B0.19%18.860Mการเงิน1
117.186B1.33%76.821Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.264B-0.71%3.784Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
460.229B0.94%4.151Mการค้าปลีก41
444.179B0.31%329.337Mการสื่อสาร17
182.772B0.32%15.016Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
472.694B7.01%279.172Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.504B0.80%780.431Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.699B-0.33%2.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
120.602B2.05%4.462Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
674.757M4.84%36.405Kระบบขนส่ง3
412.899B1.81%8.955Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.085B1.65%2.501Mสาธารณูปโภค8
351.938B-0.29%4.828Mบริการการกระจายสินค้า58
1372.006B0.31%10.887Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ