อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.744B1.50-0.81%687.965Kบริการเชิงพาณิชย์20
25.194B0.850.36%72.296Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.147B2.530.04%3.189Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
61.902B5.991.00%706.167Kระบบขนส่ง13
267.140B1.460.96%1.566Mระบบขนส่ง5
137.526B2.35-0.21%2.833Mสาธารณูปโภค14
156.449B2.590.94%939.856Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
643.371B2.151.32%1.207Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร76
555.910B0.790.23%41.342Kการค้าปลีก14
113.230B3.900.32%690.876Kการผลิตของผู้ผลิต21
60.479B3.690.84%31.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
590.555B0.210.29%189.396Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.782B3.24-0.44%38.482Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
447.665B0.280.04%1.634Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.500B8.22-0.32%19.346Kบริการผู้บริโภค2
33.611B2.470.75%709.702Kการผลิตของผู้ผลิต9
3.531B1.414.14%458.961Kบริการผู้บริโภค4
744.218B3.731.02%977.597Kบริการผู้บริโภค14
2.846B0.00-1.95%492.000Kการค้าปลีก1
40.308B3.10-0.29%2.646Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
287.694M0.00-1.28%331.564Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
103.218B6.390.34%1.941Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
435.916B6.860.44%1.091Mแร่พลังงาน24
8.734B1.232.36%427.779Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.018B0.192.31%336.366Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.704B1.111.11%254.860Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
108.216B4.210.88%9.364Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
462.709B3.70-0.01%1.188Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
4.980B6.40-1.09%59.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
74.943B3.410.10%4.402Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
50.676B0.750.19%6.223Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.281B0.00-1.15%56.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
54.913B4.47-0.80%201.276Kการค้าปลีก15
619.925M0.00-5.90%749.887Kการค้าปลีก2
652.790B4.390.43%643.601Kสาธารณูปโภค16
202.866B2.170.92%200.369Kการผลิตของผู้ผลิต35
343.979B1.082.10%2.049Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
80.277B0.840.23%3.706Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
45.619B2.472.66%140.924Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.574B0.990.41%7.114Mบริการการกระจายสินค้า12
15.154B0.000.02%276.210Kการค้าปลีก5
116.691B2.180.08%543.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
804.153B3.880.66%973.101Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม135
100.172B4.220.50%913.583Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
195.719B2.910.08%439.211Kการเงิน44
146.780B2.430.56%221.280Kการเงิน86
753.993M0.000.88%373.616Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.565B0.790.24%534.692Kบริการการกระจายสินค้า14
92.195B1.680.74%202.383Kการค้าปลีก8
104.182B3.201.43%2.185Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
321.906B1.241.17%2.845Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
273.611B1.83-0.10%263.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.549B0.301.53%640.263Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
622.770B1.912.14%1.749Mสาธารณูปโภค12
36.329B1.650.35%203.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.745B2.401.43%116.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.729B1.530.01%1.174Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
167.961B3.150.81%356.687Kบริการผู้บริโภค30
138.357B2.89-0.07%531.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
272.810B3.950.66%378.672Kการผลิตของผู้ผลิต10
124.900B3.250.67%696.849Kการผลิตของผู้ผลิต30
68.017B5.420.76%592.928Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
150.312B0.320.55%838.703Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1240.375B6.441.11%10.564Mแร่พลังงาน5
4193.640B0.001.72%1.902Mการค้าปลีก1
3835.413B0.282.00%5.089Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1246.980B2.310.64%595.908Kการเงิน63
187.947B3.680.64%1.529Mการเงิน19
14.209B5.89-1.02%499.478Kอื่นๆ12
1894.208B1.781.45%3.689Mการเงิน4
6688.753B5.700.91%18.105Mการเงิน12
489.174B3.540.66%5.423Mการสื่อสาร3
146.032B3.010.40%271.450Kระบบขนส่ง19
1.868B0.002.11%560.570Kบริการผู้บริโภค3
87.350B2.301.18%702.552Kบริการการกระจายสินค้า9
93.924B0.800.27%237.927Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
101.862B0.321.69%549.723Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.164B2.771.78%719.147Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.519B1.831.83%373.250Kอื่นๆ14
294.288B1.110.39%2.688Mบริการเชิงพาณิชย์83
108.872B2.961.12%1.152Mการผลิตของผู้ผลิต16
538.605B3.140.36%2.439Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
69.707B0.18-0.49%633.413Kบริการผู้บริโภค29
2490.405B2.580.93%3.483Mการเงิน7
1.174B0.002.03%133.258Kการผลิตของผู้ผลิต2
26.392B4.810.24%203.796Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
578.202B6.070.73%7.426Mแร่พลังงาน7
2.194B0.220.99%2.383Mแร่พลังงาน5
22.722B0.371.87%1.422Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
115.681B1.690.11%184.932Kบริการผู้บริโภค35
115.174B4.151.02%204.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
80.280B1.482.07%4.888Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
375.828B5.160.34%202.372Kระบบขนส่ง30
124.231B0.140.76%855.439Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
2.788B0.726.83%63.450Kบริการเชิงพาณิชย์5
181.587B1.670.57%2.760Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
510.828B0.660.06%175.566Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
185.220B2.910.00%409.338Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
159.412B2.071.47%5.422Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
349.167B2.641.65%2.461Mการเงิน4
99.081B0.000.54%78.286Kบริการผู้บริโภค6
6.266B9.950.71%423.215Kบริการผู้บริโภค8
36.367B5.711.24%1.019Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
287.074B2.740.82%1.705Mระบบขนส่ง2
4918.639B4.260.93%1.017Mการเงิน216
275.039B4.480.12%458.231Kการเงิน10
31.558B2.571.99%1.102Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3431.440B4.840.87%7.591Mการเงิน24
216.018B0.831.07%271.954Kบริการผู้บริโภค38
422.169B4.220.76%9.011Mการเงิน1
90.829B0.491.16%3.776Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.008B1.403.43%92.504Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
422.100B3.931.02%707.213Kการค้าปลีก41
408.606B1.852.33%53.941Mการสื่อสาร15
158.545B5.310.30%2.572Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
371.408B0.44-0.21%34.948Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
43.719B4.660.80%1.177Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
12.423B0.00-0.63%346.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
109.721B1.581.08%385.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.135M3.51-3.42%101.779Kระบบขนส่ง3
377.075B3.660.65%1.349Mการผลิตของผู้ผลิต14
20.964B4.86-0.31%265.102Kสาธารณูปโภค7
345.816B4.150.86%758.455Kบริการการกระจายสินค้า59
1247.918B4.860.58%2.144Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ