ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.823B0.47%433.865Kบริการเชิงพาณิชย์21
25.186B11.73%44.240Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
38.329B3.33%11.050Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
19.540B5.24%38.252Mระบบขนส่ง11
201.182B5.28%38.678Mระบบขนส่ง5
110.835B2.46%11.445Mสาธารณูปโภค11
116.733B8.41%31.718Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
574.844B1.71%7.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร69
536.541B2.42%2.055Mการค้าปลีก17
184.453B4.34%16.653Mการผลิตของผู้ผลิต19
49.539B5.67%3.276Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
542.518B1.38%7.613Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
38.047B0.87%2.923Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
628.881B-1.07%34.044Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
22.285B-0.39%1.767Mบริการผู้บริโภค4
19.599B8.33%30.021Mการผลิตของผู้ผลิต6
2.865B3.78%5.094Mบริการผู้บริโภค3
693.920B1.81%17.086Mบริการผู้บริโภค14
1.667B4.62%8.596Mการค้าปลีก1
13.798B3.21%8.109Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
5.222B-0.25%244.784Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
123.866B1.65%9.262Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
368.878B4.96%40.825Mแร่พลังงาน22
6.649B-1.14%5.068Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.868B2.40%1.729Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.429B0.65%181.485Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
79.105B5.85%50.768Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
502.778B3.62%17.211Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
1.868B-2.24%4.860Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
87.834B4.81%11.287Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
34.479B6.74%25.608Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7.352B-2.22%4.695Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
41.253B1.11%1.272Mการค้าปลีก14
154.277M6.98%14.937Mการค้าปลีก1
676.413B2.93%16.268Mสาธารณูปโภค21
136.633B10.00%13.679Mการผลิตของผู้ผลิต35
319.073B7.13%25.851Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
57.225B4.15%12.380Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
44.727B3.80%2.015Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
22.414B0.91%4.499Mบริการการกระจายสินค้า11
26.768B-1.63%451.591Mการค้าปลีก4
134.125B2.47%5.697Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
669.673B6.31%24.574Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม135
72.267B4.36%16.040Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
160.825B2.76%9.690Mการเงิน45
239.007B5.29%53.039Mการเงิน104
21.587B2.69%36.185Mบริการการกระจายสินค้า14
125.385B0.50%17.207Mการค้าปลีก13
20.375B-3.28%20.791Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
492.982B2.95%36.116Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
283.404B2.92%6.109Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.120B0.81%3.683Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
584.013B-0.16%20.204Mสาธารณูปโภค12
39.128B-3.19%9.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
5.251B1.37%344.114Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
117.747B12.20%20.551Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
129.711B3.86%3.327Mบริการผู้บริโภค31
134.976B0.87%3.524Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
198.542B4.75%7.478Mการผลิตของผู้ผลิต10
116.227B5.75%15.847Mการผลิตของผู้ผลิต30
98.754B3.32%25.464Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
374.343B0.21%40.107Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
952.710B5.41%281.120Mแร่พลังงาน8
5463.015B2.32%37.579Mการค้าปลีก4
6150.400B-0.75%23.214Mบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1473.420B12.25%64.325Mการเงิน63
218.378B10.84%108.964Mการเงิน21
14.762B2.34%1.759Mอื่นๆ13
1695.050B6.92%105.525Mการเงิน4
5825.068B4.86%529.109Mการเงิน12
354.804B7.24%114.605Mการสื่อสาร5
153.770B5.71%13.844Mระบบขนส่ง18
10.126B-1.60%4.194Mบริการการกระจายสินค้า9
313.157B-3.18%18.562Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
176.656B0.27%8.805Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
229.653B6.61%45.639Mการผลิตของผู้ผลิต10
136.307B6.10%41.250Mอื่นๆ80
349.683B-1.38%10.563Mบริการเชิงพาณิชย์90
69.874B2.43%7.887Mการผลิตของผู้ผลิต15
567.592B9.43%110.693Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
64.644B1.08%64.327Mบริการผู้บริโภค26
2236.861B6.89%101.162Mการเงิน7
225.926M0.00%824.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.067B6.36%69.615Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
421.233B2.11%103.422Mแร่พลังงาน9
1.657B6.10%4.078Mแร่พลังงาน3
23.028B2.87%18.047Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
130.129B1.72%10.217Mบริการผู้บริโภค36
103.950B1.41%9.456Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
118.474B8.22%55.552Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
317.900B5.64%7.797Mระบบขนส่ง32
252.737B0.99%52.140Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
2.892B-3.19%814.405Kบริการเชิงพาณิชย์5
113.106B1.99%71.640Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1024.117B-0.79%6.278Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
162.382B1.91%7.311Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
94.595B4.07%12.831Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
269.197B12.10%167.290Mการเงิน3
57.013B6.99%12.244Mบริการผู้บริโภค4
4.510B1.38%3.584Mบริการผู้บริโภค7
30.537B7.02%7.714Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
267.370B3.23%11.607Mระบบขนส่ง3
4899.196B4.04%27.927Mการเงิน225
216.176B2.26%8.524Mการเงิน10
25.346B4.14%1.968Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3241.072B9.10%113.040Mการเงิน25
232.481B4.08%11.794Mบริการผู้บริโภค37
696.096B6.61%112.740Mการเงิน1
306.637B14.14%198.110Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
403.872B2.56%8.601Mการค้าปลีก41
384.375B2.97%635.315Mการสื่อสาร11
78.745B5.85%16.900Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
496.543B5.05%269.535Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
31.792B1.73%2.668Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
10.707B8.27%12.655Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
140.263B4.56%4.935Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
536.537M0.48%110.407Kระบบขนส่ง3
210.895B6.06%32.015Mการผลิตของผู้ผลิต13
14.203B5.66%3.423Mสาธารณูปโภค7
34.893B2.25%4.064Mบริการการกระจายสินค้า58
1132.191B6.00%43.834Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ