ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.947B1.31%545.839Kบริการเชิงพาณิชย์21
27.178B20.15%96.746Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
39.660B0.79%7.800Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
20.017B1.91%10.300Mระบบขนส่ง11
207.588B0.13%17.571Mระบบขนส่ง5
117.785B2.02%22.358Mสาธารณูปโภค11
124.732B3.02%19.077Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
588.138B1.85%10.773Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร67
544.247B-0.27%2.649Mการค้าปลีก17
189.168B2.81%16.226Mการผลิตของผู้ผลิต19
52.349B1.42%3.336Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
547.354B1.87%11.434Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
38.277B-0.10%4.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
626.536B1.49%16.214Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
22.453B-0.48%880.543Kบริการผู้บริโภค4
20.592B2.74%15.547Mการผลิตของผู้ผลิต6
3.043B2.85%2.247Mบริการผู้บริโภค3
684.643B-1.29%11.523Mบริการผู้บริโภค14
1.693B1.52%1.256Mการค้าปลีก1
13.941B3.14%7.690Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.228B0.31%51.540Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
124.841B4.40%6.261Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
385.769B0.11%23.174Mแร่พลังงาน22
6.659B-1.53%2.074Mบริการเชิงพาณิชย์15
2.060B-1.57%19.048Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.629B5.44%864.751Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
87.251B2.93%52.489Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
519.390B0.69%12.303Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
694.189M-2.72%270.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
90.767B3.13%10.925Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
35.919B-1.93%16.184Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7.093B-1.49%1.830Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
41.452B-0.83%947.864Kการค้าปลีก14
182.979M-5.88%28.579Mการค้าปลีก1
684.429B0.48%10.437Mสาธารณูปโภค21
146.868B3.43%9.583Mการผลิตของผู้ผลิต35
334.184B3.44%12.666Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
59.097B-0.12%4.628Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
45.821B1.76%1.748Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
22.464B8.29%9.538Mบริการการกระจายสินค้า11
26.376B3.89%198.580Mการค้าปลีก4
137.308B0.48%5.906Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
704.917B1.52%13.774Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม136
75.633B0.67%9.127Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
162.150B0.36%5.943Mการเงิน44
251.057B5.99%52.653Mการเงิน105
22.253B4.07%30.476Mบริการการกระจายสินค้า14
124.891B0.31%14.982Mการค้าปลีก13
19.082B3.40%14.020Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
506.486B3.27%77.030Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
293.942B1.09%8.142Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.156B0.10%3.025Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
586.583B-0.64%15.384Mสาธารณูปโภค12
38.426B4.78%12.795Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
5.299B0.47%269.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
132.423B6.87%29.466Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
132.207B-0.92%1.847Mบริการผู้บริโภค31
138.904B2.56%4.809Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
204.760B1.21%7.988Mการผลิตของผู้ผลิต10
124.453B-0.40%7.331Mการผลิตของผู้ผลิต30
99.716B2.77%14.450Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
376.767B3.04%43.170Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
994.649B0.50%106.306Mแร่พลังงาน7
5731.557B2.32%28.331Mการค้าปลีก4
6031.023B5.70%28.395Mบริการทางด้านเทคโนโลยี23
1605.155B5.22%40.315Mการเงิน63
227.812B5.21%69.873Mการเงิน21
14.821B-1.45%1.110Mอื่นๆ13
1806.326B2.31%74.675Mการเงิน4
6084.988B-0.77%272.317Mการเงิน12
372.913B0.42%64.980Mการสื่อสาร5
161.992B2.29%11.284Mระบบขนส่ง18
9.877B0.01%3.243Mบริการการกระจายสินค้า9
300.653B9.02%17.858Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
176.212B0.45%62.622Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
238.687B-0.22%18.828Mการผลิตของผู้ผลิต10
141.014B0.78%23.500Mอื่นๆ80
341.768B1.38%5.682Mบริการเชิงพาณิชย์90
73.883B3.21%5.657Mการผลิตของผู้ผลิต15
620.880B1.68%59.471Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
65.225B-0.42%37.775Mบริการผู้บริโภค26
2390.869B2.31%40.933Mการเงิน7
225.926M-17.67%120.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.554B8.48%12.890Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
417.518B-0.38%106.394Mแร่พลังงาน9
1.758B-0.81%12.901Mแร่พลังงาน3
23.550B0.96%5.115Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
131.948B0.07%5.318Mบริการผู้บริโภค36
105.365B0.58%18.750Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
127.119B6.31%48.973Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
333.236B1.76%6.575Mระบบขนส่ง32
255.896B5.63%34.988Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
2.842B-0.84%328.551Kบริการเชิงพาณิชย์5
115.785B0.32%43.246Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1023.338B2.09%5.222Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
166.051B-1.08%10.406Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
98.526B9.52%16.665Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
297.105B2.17%98.759Mการเงิน3
58.698B2.08%7.729Mบริการผู้บริโภค4
4.701B-0.26%7.443Mบริการผู้บริโภค7
32.542B3.28%5.987Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
275.878B-2.14%10.500Mระบบขนส่ง3
4914.762B-0.54%12.911Mการเงิน225
218.827B-0.34%7.605Mการเงิน10
26.363B2.25%2.986Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3483.463B-0.19%58.548Mการเงิน25
248.062B-2.06%8.747Mบริการผู้บริโภค36
742.094B0.42%23.588Mการเงิน1
327.458B6.71%148.199Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
405.002B1.21%7.015Mการค้าปลีก41
383.345B1.91%375.945Mการสื่อสาร11
81.758B6.47%23.584Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
511.057B7.11%240.603Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
32.235B-0.03%2.330Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
11.593B7.60%14.976Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
142.824B0.83%4.790Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
562.467M2.34%38.443Kระบบขนส่ง3
216.749B4.42%24.953Mการผลิตของผู้ผลิต13
14.772B1.40%2.436Mสาธารณูปโภค7
35.597B1.61%6.905Mบริการการกระจายสินค้า59
1168.236B-0.50%24.130Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ