อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.608B-0.38%2.460Mบริการเชิงพาณิชย์21
23.968B3.27%4.725Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.503B0.56%1.063Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
64.254B1.01%1.288Mระบบขนส่ง13
256.252B0.32%6.517Mระบบขนส่ง5
144.845B-0.14%5.531Mสาธารณูปโภค14
168.682B0.22%3.591Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
673.528B0.37%1.838Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร78
549.319B-1.07%619.672Kการค้าปลีก16
114.962B1.27%2.444Mการผลิตของผู้ผลิต22
62.271B1.23%299.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
533.649B-0.96%2.533Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
39.989B-0.23%358.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
504.876B0.23%6.685Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
6.101B0.88%589.382Kบริการผู้บริโภค3
33.636B0.35%1.979Mการผลิตของผู้ผลิต10
3.471B0.01%315.460Kบริการผู้บริโภค3
810.056B0.60%9.710Mบริการผู้บริโภค14
2.680B0.00%483.500Kการค้าปลีก1
41.529B0.07%1.993Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
250.003M7.98%162.002Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
111.693B-0.14%1.975Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
421.975B-0.33%4.519Mแร่พลังงาน24
8.920B-0.37%349.130Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.003B2.30%35.008Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.766B1.86%225.829Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
115.454B0.06%8.001Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
497.492B0.18%3.425Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.504B0.16%32.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
73.965B0.91%4.246Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
58.639B0.68%4.913Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.294B2.47%456.340Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
55.756B0.37%275.444Kการค้าปลีก15
310.874M1.24%1.228Mการค้าปลีก2
677.493B0.37%3.004Mสาธารณูปโภค16
218.885B0.54%938.752Kการผลิตของผู้ผลิต35
363.151B0.54%3.753Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
81.206B0.46%924.314Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
49.241B1.34%676.601Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.112B-0.03%19.350Mบริการการกระจายสินค้า12
16.030B-1.25%11.148Mการค้าปลีก4
144.152B-0.24%1.752Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
829.539B0.06%2.974Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
103.543B0.53%5.271Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
191.044B0.59%851.842Kการเงิน47
151.630B-0.25%596.196Kการเงิน89
568.710M1.69%8.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
18.765B0.37%6.770Mบริการการกระจายสินค้า13
97.082B1.27%5.479Mการค้าปลีก11
102.597B-0.38%2.122Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
352.904B-0.24%10.568Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
276.962B1.28%4.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
2.356B2.18%530.203Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
679.335B0.78%3.960Mสาธารณูปโภค11
37.842B1.20%1.098Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.713B0.96%111.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.302B-0.29%141.391Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
157.289B-0.40%1.901Mบริการผู้บริโภค30
151.119B1.54%1.861Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
283.476B0.06%1.248Mการผลิตของผู้ผลิต11
126.865B-0.45%2.413Mการผลิตของผู้ผลิต30
74.331B-0.11%5.870Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
173.516B2.83%10.744Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1267.495B0.05%36.693Mแร่พลังงาน5
4579.950B0.56%7.584Mการค้าปลีก1
4310.792B0.03%9.056Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1349.468B0.57%3.209Mการเงิน63
206.376B-0.40%4.737Mการเงิน20
17.165B-5.43%5.757Mอื่นๆ14
1991.324B0.24%9.179Mการเงิน4
6785.658B-0.16%45.506Mการเงิน12
497.527B0.55%20.148Mการสื่อสาร3
140.771B0.97%2.028Mระบบขนส่ง19
1.882B0.19%1.793Mบริการผู้บริโภค3
9.976B3.11%1.202Mบริการการกระจายสินค้า9
109.204B1.68%1.451Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
121.395B-1.96%2.976Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.166B-0.95%106.907Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.705B1.00%479.289Kอื่นๆ15
304.424B1.04%1.038Mบริการเชิงพาณิชย์85
78.211B0.51%3.398Mการผลิตของผู้ผลิต16
533.365B-0.46%12.659Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
73.410B2.08%4.075Mบริการผู้บริโภค30
2604.868B0.51%8.006Mการเงิน7
1.468B2.92%68.378Kการผลิตของผู้ผลิต2
20.543B0.51%1.076Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
662.861B0.28%23.584Mแร่พลังงาน9
2.210B-2.18%572.339Kแร่พลังงาน5
25.579B-0.85%2.292Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
121.705B0.41%1.917Mบริการผู้บริโภค35
119.669B-1.22%3.167Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
80.508B0.58%2.615Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
386.724B-0.11%1.227Mระบบขนส่ง31
164.400B1.56%6.234Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
2.794B0.94%61.157Kบริการเชิงพาณิชย์5
158.948B-0.59%7.379Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
706.090B1.00%1.625Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
200.015B-0.58%1.800Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
189.274B0.91%3.440Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
342.063B-0.26%10.422Mการเงิน4
96.549B2.88%617.273Kบริการผู้บริโภค6
6.206B-1.92%407.260Kบริการผู้บริโภค8
39.084B0.79%944.109Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
301.023B-0.16%1.444Mระบบขนส่ง3
5064.426B0.19%4.333Mการเงิน224
281.191B-0.34%4.122Mการเงิน11
32.699B-0.29%1.224Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3524.434B0.03%10.475Mการเงิน23
211.587B-0.57%5.668Mบริการผู้บริโภค38
414.066B0.39%6.498Mการเงิน1
164.078B3.33%23.795Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
632.016M7.14%38.336Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
449.343B0.52%1.877Mการค้าปลีก42
437.663B-0.13%63.934Mการสื่อสาร17
170.429B0.41%5.578Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
500.435B0.15%74.721Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
43.665B1.84%237.798Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.146B1.03%678.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
120.693B1.21%1.236Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
678.298M1.06%38.272Kระบบขนส่ง3
393.578B0.46%2.001Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.169B0.63%438.213Kสาธารณูปโภค8
330.392B0.07%2.566Mบริการการกระจายสินค้า56
1412.540B2.48%22.875Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ