ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.654B-2.81%1.238Mบริการเชิงพาณิชย์18
49.532B-0.87%44.574Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
46.369B-0.96%16.216Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
290.464B-0.57%1.668Mระบบขนส่ง15
250.411B-2.13%25.948Mระบบขนส่ง5
185.299B-3.13%36.887Mสาธารณูปโภค10
180.184B0.43%15.747Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
979.154B-0.39%7.725Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร72
818.091B-0.99%1.526Mการค้าปลีก17
262.131B-1.32%20.071Mการผลิตของผู้ผลิต18
361.834M0.00%188.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.655B-2.11%10.256Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
795.153B-1.83%9.420Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1051.768B0.15%14.708Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
19.909B-1.81%1.902Mบริการผู้บริโภค4
22.253B1.32%13.131Mการผลิตของผู้ผลิต7
3.343B7.44%9.356Mบริการผู้บริโภค3
700.969B-1.46%12.643Mบริการผู้บริโภค14
1.381B-5.61%9.940Mการค้าปลีก1
17.712B-0.68%21.270Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.937B-0.25%14.756Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
232.885B2.67%7.986Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
435.922B-0.33%33.730Mแร่พลังงาน20
6.849B1.40%5.972Mบริการเชิงพาณิชย์14
1.031B-2.34%546.006Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
4.171B1.29%985.856Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
152.770B-0.84%57.639Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
480.369B-1.08%14.256Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
625.368M-3.24%76.540Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
146.706B-0.92%13.923Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
41.049B-3.78%29.982Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
155.641B1.51%704.370Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
34.347B0.65%481.548Kการค้าปลีก13
272.676M-1.31%229.799Kการค้าปลีก2
687.424B-0.82%12.840Mสาธารณูปโภค21
218.322B-0.92%17.299Mการผลิตของผู้ผลิต34
438.809B-2.90%19.986Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32
55.288B-2.51%11.858Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
51.275B7.52%7.555Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
21.466B-2.00%3.781Mบริการการกระจายสินค้า9
22.327B4.83%136.720Mการค้าปลีก4
331.390B-3.46%20.777Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
665.365B-0.85%18.549Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม142
78.453B0.66%12.554Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
187.381B-0.83%5.151Mการเงิน48
911.448B3.85%34.799Mการเงิน110
22.429B-1.16%23.761Mบริการการกระจายสินค้า14
74.765B-1.06%12.996Mการค้าปลีก13
26.750B-1.79%5.383Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
608.023B-1.16%17.321Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
309.419B-1.38%7.084Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
2.714B-0.48%1.542Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
646.757B-0.25%8.299Mสาธารณูปโภค14
203.064B-2.68%29.096Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
5.426B1.67%1.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
276.271B-2.50%4.707Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
249.561B-0.20%979.803Kบริการผู้บริโภค32
129.472B-0.38%2.924Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
124.043B-2.07%14.125Mการผลิตของผู้ผลิต8
192.630B-1.08%13.138Mการผลิตของผู้ผลิต29
230.690B-2.81%156.472Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
410.943B-0.05%19.135Mบริการทางด้านเทคโนโลยี46
999.764B0.35%149.989Mแร่พลังงาน8
6194.283B1.95%47.265Mการค้าปลีก5
8444.685B1.38%25.664Mบริการทางด้านเทคโนโลยี24
1780.544B0.38%11.868Mการเงิน61
228.405B0.17%22.124Mการเงิน20
14.528B0.36%1.079Mอื่นๆ13
2097.278B2.42%37.153Mการเงิน4
5856.765B1.36%380.026Mการเงิน12
378.268B0.50%277.350Mการสื่อสาร5
265.841B-1.57%40.262Mระบบขนส่ง17
1.658B3.12%4.469Mบริการผู้บริโภค3
9.052B2.42%8.001Mบริการการกระจายสินค้า9
292.192B-1.35%6.680Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
613.648B-1.77%5.997Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
180.748B-1.06%19.767Mการผลิตของผู้ผลิต10
179.113B-0.61%32.848Mอื่นๆ76
425.442B-0.38%4.807Mบริการเชิงพาณิชย์97
77.518B2.14%6.346Mการผลิตของผู้ผลิต15
1522.181B-1.67%83.613Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
195.527B-3.16%21.630Mบริการผู้บริโภค28
2798.666B2.90%38.560Mการเงิน7
263.127M-1.69%112.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
10.329B-1.84%1.892Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
393.118B-1.22%346.567Mแร่พลังงาน11
1.249B-2.86%5.736Mแร่พลังงาน3
23.871B-2.39%29.256Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
366.253B-0.05%1.585Mบริการผู้บริโภค35
135.012B-2.67%6.930Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
212.011B1.17%47.531Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
368.910B-0.97%7.283Mระบบขนส่ง31
546.340B0.59%35.779Mบริการทางด้านเทคโนโลยี49
2.798B0.10%61.677Kบริการเชิงพาณิชย์4
98.771B-0.96%36.363Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1612.152B-1.09%4.458Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ45
172.415B1.75%7.970Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
115.259B0.68%5.297Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
246.159B0.63%69.487Mการเงิน3
55.295B-0.62%1.431Mบริการผู้บริโภค4
4.430B0.67%3.387Mบริการผู้บริโภค7
48.736B-1.17%7.737Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
292.951B-1.45%2.630Mระบบขนส่ง4
5024.801B-0.02%9.758Mการเงิน240
232.882B-1.17%5.176Mการเงิน10
24.349B-0.01%1.016Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3868.579B3.11%62.688Mการเงิน27
581.547B-1.07%7.035Mบริการผู้บริโภค37
734.428B10.02%343.494Mการเงิน1
464.034B-2.73%114.023Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
163.421B-2.40%975.299Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
436.725B1.05%8.177Mการค้าปลีก42
294.670B0.24%224.460Mการสื่อสาร11
97.618B-1.23%6.674Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
969.532B-9.21%976.911Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
34.913B-0.95%1.444Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
10.209B0.14%948.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
205.043B-2.05%4.032Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.038B-5.03%25.698Mระบบขนส่ง4
245.533B-3.02%107.433Mการผลิตของผู้ผลิต12
14.660B0.44%1.590Mสาธารณูปโภค7
45.361B-2.87%29.437Mบริการการกระจายสินค้า56
978.619B-0.11%87.203Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ