อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.902B-1.80%16.190Mบริการเชิงพาณิชย์21
25.135B-4.64%9.206Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.457B-2.58%5.033Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
67.089B-4.19%4.400Mระบบขนส่ง13
264.472B-3.11%19.694Mระบบขนส่ง5
146.434B-1.08%7.212Mสาธารณูปโภค14
175.210B-3.57%8.265Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
695.717B-3.18%6.126Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร78
557.595B-1.48%1.581Mการค้าปลีก16
118.567B-3.14%6.143Mการผลิตของผู้ผลิต22
63.472B-1.89%1.480Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
544.693B-2.03%7.426Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
40.561B-1.44%1.825Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
520.486B-2.99%28.162Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
6.317B-3.41%2.640Mบริการผู้บริโภค3
33.833B-0.49%9.987Mการผลิตของผู้ผลิต10
3.445B0.76%1.031Mบริการผู้บริโภค3
837.894B-3.32%20.130Mบริการผู้บริโภค14
2.968B-9.70%1.289Mการค้าปลีก1
41.768B-0.57%4.858Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
274.358M-8.88%355.829Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
115.898B-4.03%8.842Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
432.392B-2.39%15.581Mแร่พลังงาน24
9.121B-2.07%2.910Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.024B-2.08%30.938Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.907B-4.84%1.434Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
118.010B-2.17%26.475Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
510.387B-2.53%11.803Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.526B-0.80%116.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
73.891B-0.00%7.261Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
60.117B-2.46%10.341Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.525B-4.17%925.073Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
56.481B-1.28%765.697Kการค้าปลีก15
318.600M-2.43%2.774Mการค้าปลีก2
681.236B-0.55%7.336Mสาธารณูปโภค16
225.697B-3.01%2.210Mการผลิตของผู้ผลิต35
374.535B-3.00%9.338Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
84.043B-3.11%3.126Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
50.682B-2.84%1.244Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.769B-2.31%86.570Mบริการการกระจายสินค้า12
15.828B1.27%31.056Mการค้าปลีก4
147.101B-2.03%6.765Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
843.301B-1.62%7.750Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
105.324B-1.66%11.474Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
193.151B-0.97%1.391Mการเงิน47
154.978B-2.22%1.227Mการเงิน89
559.231M1.69%8.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
18.951B-0.91%6.604Mบริการการกระจายสินค้า13
98.456B-1.44%12.235Mการค้าปลีก11
104.886B-2.18%11.656Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
361.941B-2.50%23.224Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
284.171B-2.52%4.466Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
2.385B-1.31%762.989Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
686.352B-1.02%11.088Mสาธารณูปโภค11
38.599B-1.83%3.077Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.779B-1.33%242.661Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.322B-0.19%2.133Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
161.384B-2.66%4.847Mบริการผู้บริโภค30
149.244B1.27%3.031Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
287.436B-1.38%2.893Mการผลิตของผู้ผลิต11
131.091B-3.25%5.161Mการผลิตของผู้ผลิต30
77.024B-3.54%16.757Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
175.853B-1.27%39.082Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1295.980B-2.20%93.829Mแร่พลังงาน5
4687.260B-2.29%16.013Mการค้าปลีก1
4397.298B-1.97%23.268Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1397.950B-3.48%7.946Mการเงิน64
211.882B-2.63%12.531Mการเงิน19
43.268B-60.36%42.375Mอื่นๆ14
2018.353B-1.34%32.518Mการเงิน4
6881.510B-1.11%136.392Mการเงิน12
516.550B-3.68%67.407Mการสื่อสาร3
143.605B-1.98%5.245Mระบบขนส่ง19
1.907B-1.40%3.155Mบริการผู้บริโภค3
9.952B-1.65%2.256Mบริการการกระจายสินค้า9
113.684B-3.87%3.748Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
126.397B-3.94%10.770Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.268B-1.13%269.827Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.798B-0.68%590.481Kอื่นๆ15
313.004B-2.74%3.241Mบริการเชิงพาณิชย์85
127.900B-1.82%10.841Mการผลิตของผู้ผลิต17
548.461B-2.75%29.407Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
75.113B-2.27%17.900Mบริการผู้บริโภค30
2654.731B-1.74%24.974Mการเงิน7
1.506B-2.54%24.047Kการผลิตของผู้ผลิต2
21.266B-3.44%2.009Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
678.679B-2.33%44.413Mแร่พลังงาน9
2.226B-1.13%19.768Mแร่พลังงาน5
26.295B-2.72%7.689Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
125.112B-2.67%5.083Mบริการผู้บริโภค35
121.820B-1.69%13.655Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
83.551B-3.57%6.741Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
393.723B-1.73%2.953Mระบบขนส่ง31
168.924B-2.67%11.828Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
2.834B-1.76%436.083Kบริการเชิงพาณิชย์5
164.027B-3.10%40.677Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
716.162B-1.98%4.599Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
206.546B-3.17%4.184Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
193.965B-2.42%13.630Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
347.846B-1.66%32.067Mการเงิน4
99.675B-3.15%1.817Mบริการผู้บริโภค6
6.357B-2.28%1.066Mบริการผู้บริโภค8
40.025B-2.29%3.660Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
307.165B-2.00%4.191Mระบบขนส่ง3
5203.046B-2.66%10.623Mการเงิน225
283.470B-0.74%7.470Mการเงิน11
33.510B-2.40%2.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3579.070B-1.51%32.179Mการเงิน23
227.237B-6.90%17.224Mบริการผู้บริโภค38
418.118B-0.97%21.803Mการเงิน1
121.813B-4.18%70.752Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.210B-47.76%106.844Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
455.535B-1.34%4.062Mการค้าปลีก42
443.965B-1.40%382.280Mการสื่อสาร17
176.376B-3.28%27.032Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
520.155B-3.78%204.047Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
44.228B-1.23%633.228Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.492B-2.77%3.089Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
121.791B-0.90%3.597Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
688.741M-1.52%75.163Kระบบขนส่ง3
409.400B-3.86%7.686Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.663B-2.07%1.295Mสาธารณูปโภค8
338.031B-2.18%7.770Mบริการการกระจายสินค้า57
1441.636B-2.02%19.429Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ