ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
13.708B0.21%6.295Mบริการเชิงพาณิชย์22
31.521B-1.97%57.354Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
40.000B-0.16%12.382Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
20.181B-2.45%13.382Mระบบขนส่ง11
199.301B-3.25%20.665Mระบบขนส่ง5
119.728B-1.50%11.332Mสาธารณูปโภค11
130.222B-1.20%20.294Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
585.343B-3.59%11.457Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร69
533.997B-2.02%2.755Mการค้าปลีก17
189.189B-3.16%11.372Mการผลิตของผู้ผลิต19
51.975B-2.81%1.719Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
544.912B-1.93%6.489Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
39.040B0.48%2.552Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
657.110B0.72%25.579Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
21.954B-1.74%1.446Mบริการผู้บริโภค4
20.757B-2.82%9.917Mการผลิตของผู้ผลิต6
2.976B-2.52%2.166Mบริการผู้บริโภค3
653.206B-1.02%14.335Mบริการผู้บริโภค14
1.770B-2.82%1.738Mการค้าปลีก1
14.284B-0.46%6.762Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
5.162B-0.48%79.390Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
133.098B-2.16%5.127Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
376.413B-3.29%17.607Mแร่พลังงาน22
6.455B0.78%2.371Mบริการเชิงพาณิชย์15
2.024B-2.56%30.997Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.829B0.14%1.283Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
90.145B-3.56%86.747Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
505.236B-1.30%12.565Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
694.200M-4.05%58.471Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
92.999B-0.67%9.515Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
33.836B-2.15%31.809Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7.138B-0.01%1.713Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
41.625B1.31%540.279Kการค้าปลีก14
168.628M-4.08%13.114Mการค้าปลีก1
672.774B-1.55%9.459Mสาธารณูปโภค21
153.404B-0.79%9.993Mการผลิตของผู้ผลิต36
350.861B-1.72%17.802Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
58.054B-1.39%5.532Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
51.026B-0.07%3.361Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
26.186B3.65%20.370Mบริการการกระจายสินค้า11
26.154B-3.69%178.348Mการค้าปลีก4
138.034B-0.96%4.956Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
689.206B-2.90%11.054Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม137
74.085B-2.53%11.183Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
162.816B-1.36%6.818Mการเงิน45
445.104B-1.05%155.865Mการเงิน106
22.850B-1.62%29.186Mบริการการกระจายสินค้า14
121.470B-0.48%24.576Mการค้าปลีก13
18.849B-2.01%8.632Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
505.199B-1.83%29.996Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
296.658B-0.64%4.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.172B-0.03%5.897Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
573.539B-1.34%11.827Mสาธารณูปโภค12
38.678B-1.83%6.403Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
5.276B-0.78%426.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
191.726B15.41%27.361Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
128.335B-0.43%2.996Mบริการผู้บริโภค31
137.423B-2.22%2.768Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
205.498B-1.74%6.138Mการผลิตของผู้ผลิต10
125.165B-0.49%8.015Mการผลิตของผู้ผลิต30
101.802B-2.15%22.706Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
382.005B-4.21%179.262Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
967.519B-2.98%115.796Mแร่พลังงาน7
6281.430B-2.34%39.581Mการค้าปลีก4
6459.989B-2.52%23.106Mบริการทางด้านเทคโนโลยี24
1588.537B-3.47%27.787Mการเงิน63
236.075B-2.74%48.631Mการเงิน21
15.022B1.97%2.272Mอื่นๆ13
1760.671B-3.58%53.079Mการเงิน4
5814.582B-1.84%182.690Mการเงิน12
363.906B-2.22%55.775Mการสื่อสาร5
157.266B-3.13%8.622Mระบบขนส่ง18
9.962B-0.81%1.202Mบริการการกระจายสินค้า9
330.375B0.13%13.068Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
178.980B-2.01%10.855Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
230.111B-2.82%13.837Mการผลิตของผู้ผลิต10
154.212B-0.37%261.171Mอื่นๆ81
362.314B-0.11%8.872Mบริการเชิงพาณิชย์91
79.226B0.69%6.754Mการผลิตของผู้ผลิต15
647.201B2.04%69.550Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
66.855B-1.57%123.271Mบริการผู้บริโภค26
2417.328B-2.43%31.909Mการเงิน7
162.413M-10.50%216.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
12.046B-6.96%7.261Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
407.871B-1.47%84.944Mแร่พลังงาน9
1.749B-3.94%4.111Mแร่พลังงาน3
23.908B-1.94%7.210Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
129.733B-1.77%5.377Mบริการผู้บริโภค36
102.320B-1.28%14.180Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
132.465B-4.16%33.974Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
337.963B-1.99%5.777Mระบบขนส่ง33
279.460B-0.96%38.239Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
2.892B3.34%135.578Kบริการเชิงพาณิชย์5
116.352B0.91%43.938Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1103.029B-1.04%7.100Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
166.037B-0.63%7.463Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
110.507B-3.57%10.763Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
277.801B-7.60%160.423Mการเงิน3
62.497B1.91%11.949Mบริการผู้บริโภค4
4.703B-2.06%8.685Mบริการผู้บริโภค7
32.986B-2.34%3.581Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
256.781B-1.02%10.140Mระบบขนส่ง3
4974.105B-1.11%11.727Mการเงิน228
212.945B-0.33%5.671Mการเงิน10
27.142B-1.50%2.971Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
3307.722B-2.68%51.547Mการเงิน25
232.231B-2.78%8.115Mบริการผู้บริโภค36
709.896B-1.07%34.942Mการเงิน1
360.667B2.17%93.955Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
399.727B-0.80%7.592Mการค้าปลีก41
384.431B-2.73%1.420Bการสื่อสาร11
84.306B-2.28%8.723Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
561.124B-0.88%225.301Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
31.902B-0.10%5.490Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
12.187B-6.48%11.437Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
145.384B0.70%2.708Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
565.709M-0.27%44.723Kระบบขนส่ง3
224.138B-3.10%21.972Mการผลิตของผู้ผลิต13
14.690B-1.18%1.452Mสาธารณูปโภค7
37.355B-2.06%5.879Mบริการการกระจายสินค้า59
1138.054B-2.62%17.813Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ