อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.759B1.50-0.20%5.579Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.575B0.84-0.49%4.909Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.704B2.49-0.01%4.667Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
62.045B5.981.37%5.255Mระบบขนส่ง13
273.047B1.430.61%8.357Mระบบขนส่ง5
137.233B2.36-0.06%20.646Mสาธารณูปโภค14
156.876B2.580.62%6.151Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
648.358B2.130.72%8.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
557.596B0.790.13%207.033Kการค้าปลีก14
113.085B3.910.56%4.759Mการผลิตของผู้ผลิต21
60.950B3.660.24%963.437Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
590.847B0.210.15%4.401Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.670B3.25-1.75%1.566Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
449.163B0.27-0.05%10.851Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.502B8.22-1.64%733.495Kบริการผู้บริโภค2
34.217B2.43-0.77%6.096Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.652B1.37-1.99%1.133Mบริการผู้บริโภค4
743.261B3.733.53%14.827Mบริการผู้บริโภค14
2.791B0.002.78%702.500Kการค้าปลีก1
40.405B3.090.21%10.521Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
297.573M0.000.54%450.510Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
103.077B6.400.15%4.496Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
438.823B6.810.32%14.794Mแร่พลังงาน24
8.754B1.230.27%818.949Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.059B0.180.52%1.006Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.684B1.122.17%1.591Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
108.676B4.200.56%31.491Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
475.525B3.60-0.62%10.874Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
5.005B6.37-1.22%791.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
76.103B3.360.78%6.846Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
51.279B0.742.45%44.295Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.162B0.00-1.72%738.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
54.968B4.47-0.39%415.742Kการค้าปลีก15
743.545M0.003.12%27.901Mการค้าปลีก2
656.669B4.360.96%7.383Mสาธารณูปโภค16
203.482B2.161.58%2.484Mการผลิตของผู้ผลิต35
349.899B1.061.17%11.989Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
80.662B0.840.88%9.291Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
45.554B2.482.64%1.284Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.560B0.990.46%17.631Mบริการการกระจายสินค้า12
15.158B0.002.65%87.753Mการค้าปลีก5
118.042B2.160.30%8.965Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
809.263B3.850.98%7.895Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม135
101.107B4.180.10%10.631Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
195.519B2.91-0.06%1.280Mการเงิน44
147.990B2.410.26%1.378Mการเงิน86
760.598M0.004.24%368.009Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.424B0.80-0.73%9.430Mบริการการกระจายสินค้า14
92.038B1.68-0.84%5.444Mการค้าปลีก9
104.034B3.211.49%12.932Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
321.164B1.241.23%14.920Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
273.765B1.83-0.40%4.304Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.562B0.30-0.84%390.875Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
629.243B1.892.19%17.174Mสาธารณูปโภค12
36.351B1.65-0.77%4.854Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.714B2.420.84%192.634Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.590B1.551.42%1.949Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
169.628B3.120.34%1.757Mบริการผู้บริโภค30
137.579B2.91-0.46%1.936Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
274.206B3.930.76%4.207Mการผลิตของผู้ผลิต10
126.591B3.21-0.82%6.298Mการผลิตของผู้ผลิต30
68.721B5.360.33%9.606Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.984B0.31-0.53%12.853Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1243.217B6.431.45%86.097Mแร่พลังงาน5
4240.850B0.001.32%8.825Mการค้าปลีก1
3870.902B0.271.98%29.868Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1259.241B2.290.54%6.084Mการเงิน64
191.199B3.610.10%12.681Mการเงิน19
14.127B5.92-0.13%719.628Kอื่นๆ12
1917.196B1.751.42%21.521Mการเงิน4
6737.707B5.660.81%137.662Mการเงิน12
489.108B3.540.67%76.279Mการสื่อสาร3
147.325B2.981.32%2.664Mระบบขนส่ง19
1.853B0.00-3.00%2.660Mบริการผู้บริโภค3
87.723B2.290.78%3.798Mบริการการกระจายสินค้า9
94.357B0.790.26%2.171Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
102.477B0.322.41%3.675Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.154B2.78-0.17%1.386Mการผลิตของผู้ผลิต12
14.604B1.82-0.42%1.246Mอื่นๆ14
297.612B1.100.37%4.904Mบริการเชิงพาณิชย์84
110.659B2.910.89%10.059Mการผลิตของผู้ผลิต16
544.699B3.110.65%19.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
70.238B0.18-0.82%12.381Mบริการผู้บริโภค29
2521.801B2.540.55%19.921Mการเงิน7
1.451B0.00-1.36%2.757Mการผลิตของผู้ผลิต2
27.268B4.650.48%2.703Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
582.089B6.030.83%42.201Mแร่พลังงาน7
2.216B0.22-1.36%1.050Mแร่พลังงาน5
22.747B0.371.92%5.603Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
115.226B1.691.21%3.503Mบริการผู้บริโภค35
114.304B4.18-0.02%3.289Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
81.397B1.463.35%19.364Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
381.377B5.091.06%2.960Mระบบขนส่ง31
125.591B0.141.12%8.094Mบริการทางด้านเทคโนโลยี31
2.810B0.715.46%213.630Kบริการเชิงพาณิชย์5
184.133B1.651.74%23.476Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
515.415B0.660.26%1.654Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
184.500B2.920.05%3.165Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
160.103B2.061.37%28.220Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
349.376B2.640.95%18.339Mการเงิน4
101.247B0.00-0.92%1.526Mบริการผู้บริโภค6
6.364B9.79-1.35%1.907Mบริการผู้บริโภค8
37.205B5.591.08%4.552Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
298.207B2.641.21%7.884Mระบบขนส่ง2
4968.395B4.210.67%8.614Mการเงิน216
274.763B4.480.11%6.605Mการเงิน10
32.047B2.534.00%5.211Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3461.712B4.820.73%49.784Mการเงิน24
218.720B0.82-1.28%2.981Mบริการผู้บริโภค38
428.652B4.160.38%50.651Mการเงิน1
91.087B0.490.72%27.346Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.008B1.406.61%1.308Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
422.718B3.922.17%5.324Mการค้าปลีก41
409.019B1.851.32%447.745Mการสื่อสาร15
158.463B5.310.10%14.480Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
390.546B0.420.15%166.748Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.170B4.620.39%3.349Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.211B0.000.42%2.948Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
109.721B1.581.58%3.117Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
654.249M3.57-0.80%68.373Kระบบขนส่ง3
379.147B3.641.30%9.048Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.165B4.81-0.42%1.494Mสาธารณูปโภค7
345.949B4.151.54%7.726Mบริการการกระจายสินค้า59
1249.898B4.850.37%16.287Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ