อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.933B1.491.74%1.324Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.460B0.85-0.38%13.356Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.226B2.53-0.62%3.566Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
63.848B5.81-0.49%4.858Mระบบขนส่ง13
289.312B1.350.45%12.345Mระบบขนส่ง5
138.676B2.33-0.30%13.295Mสาธารณูปโภค14
161.736B2.500.14%7.357Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
657.661B2.10-1.38%7.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร76
576.778B0.77-0.75%323.609Kการค้าปลีก15
116.134B3.800.60%5.846Mการผลิตของผู้ผลิต21
62.095B3.60-0.60%2.182Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
592.553B0.21-0.80%6.405Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.089B3.30-0.36%1.198Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
465.521B0.260.28%7.842Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.450B8.29-0.57%277.236Kบริการผู้บริโภค2
34.203B2.430.20%4.741Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.658B1.372.70%461.411Kบริการผู้บริโภค4
814.851B3.410.73%12.422Mบริการผู้บริโภค14
2.891B0.00-0.38%763.000Kการค้าปลีก1
40.665B3.07-0.39%8.374Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.272B1.9513.11%72.352Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
104.966B6.280.15%4.102Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
443.188B6.75-0.39%12.985Mแร่พลังงาน24
8.884B1.210.05%724.777Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.064B0.181.86%340.750Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.763B1.093.03%1.505Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
111.076B4.110.95%24.795Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
476.978B3.590.67%10.873Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
5.650B5.64-0.24%1.371Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
77.894B3.28-0.62%10.743Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
54.363B0.703.51%16.347Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.780B0.00-1.54%2.559Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
55.317B4.44-0.13%624.619Kการค้าปลีก15
348.031M0.00-1.11%163.857Mการค้าปลีก2
672.195B4.26-0.00%8.645Mสาธารณูปโภค16
209.081B2.100.83%4.408Mการผลิตของผู้ผลิต35
357.765B1.042.35%8.715Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
82.711B0.820.10%5.277Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
47.050B2.40-0.66%1.021Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.978B0.980.33%4.798Mบริการการกระจายสินค้า12
15.962B0.00-1.31%13.534Mการค้าปลีก5
119.171B2.140.42%8.878Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
831.994B3.750.39%8.327Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม137
103.132B4.100.52%12.209Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
197.962B2.870.16%1.682Mการเงิน44
149.326B2.39-0.40%947.412Kการเงิน86
783.347M0.00-1.21%217.509Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.413B0.80-1.21%10.630Mบริการการกระจายสินค้า14
93.922B1.65-1.60%6.336Mการค้าปลีก9
106.978B3.12-0.24%12.232Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
331.496B1.20-1.00%19.581Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
272.327B1.84-0.09%4.031Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.440B0.300.07%180.950Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
651.564B1.82-1.21%9.115Mสาธารณูปโภค12
36.889B1.62-1.67%5.581Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.806B2.370.88%181.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.769B1.531.58%3.243Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
172.543B3.06-0.15%1.492Mบริการผู้บริโภค30
138.448B2.890.02%1.113Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
282.486B3.81-0.92%3.445Mการผลิตของผู้ผลิต10
129.043B3.150.73%8.019Mการผลิตของผู้ผลิต30
70.345B5.240.35%24.000Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.366B0.310.15%8.587Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1296.052B6.19-0.76%102.709Mแร่พลังงาน5
4335.280B0.00-0.50%6.617Mการค้าปลีก1
4067.258B0.26-0.08%18.558Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1304.963B2.20-0.05%7.589Mการเงิน63
198.653B3.481.28%28.663Mการเงิน19
14.114B5.932.60%583.418Kอื่นๆ12
2006.306B1.68-1.48%17.221Mการเงิน4
6941.284B5.49-0.91%157.854Mการเงิน12
500.467B3.46-0.64%56.658Mการสื่อสาร3
153.308B2.861.34%8.607Mระบบขนส่ง19
1.945B0.000.28%1.843Mบริการผู้บริโภค3
89.226B2.25-0.08%3.097Mบริการการกระจายสินค้า9
94.229B0.79-0.26%3.511Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
106.542B0.31-0.17%4.944Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.141B2.78-0.39%100.241Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.615B1.820.92%1.042Mอื่นๆ14
294.822B1.11-1.31%3.352Mบริการเชิงพาณิชย์85
112.917B2.850.05%13.463Mการผลิตของผู้ผลิต16
559.671B3.02-0.60%15.127Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
70.287B0.180.28%9.230Mบริการผู้บริโภค29
2608.357B2.47-0.40%16.171Mการเงิน7
1.451B0.00-0.73%2.631Mการผลิตของผู้ผลิต2
27.570B4.60-0.89%2.069Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
601.600B5.84-0.39%40.810Mแร่พลังงาน7
2.325B0.212.83%2.096Mแร่พลังงาน5
23.524B0.360.88%8.776Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
116.595B1.671.88%3.335Mบริการผู้บริโภค35
117.535B4.080.40%3.503Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
85.583B1.38-0.12%9.005Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
393.576B4.931.30%3.715Mระบบขนส่ง31
135.487B0.130.09%7.241Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.714B0.74-3.23%263.116Kบริการเชิงพาณิชย์5
187.143B1.620.09%12.050Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
523.779B0.650.61%1.644Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
185.389B2.910.68%3.001Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
163.307B2.02-0.32%18.487Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
361.402B2.55-0.48%20.352Mการเงิน4
101.351B0.000.05%1.162Mบริการผู้บริโภค6
6.493B9.603.09%1.958Mบริการผู้บริโภค8
38.564B5.39-1.74%5.146Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
302.720B2.60-0.82%4.560Mระบบขนส่ง2
5090.018B4.120.24%7.621Mการเงิน217
277.148B4.45-0.85%3.958Mการเงิน10
33.242B2.44-0.28%3.452Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3571.942B4.67-0.88%45.803Mการเงิน24
218.393B0.82-0.24%1.778Mบริการผู้บริโภค37
434.324B4.10-1.68%40.006Mการเงิน1
92.816B0.50-0.24%35.251Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.051B1.344.13%902.159Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
449.221B3.690.36%4.365Mการค้าปลีก41
418.853B1.80-0.89%196.878Mการสื่อสาร15
165.049B5.10-1.60%15.128Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
403.971B0.401.32%168.623Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
45.023B4.53-0.15%2.059Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.183B0.000.31%1.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
116.030B1.50-0.95%1.943Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.130M3.511.98%167.030Kระบบขนส่ง3
392.732B3.520.51%9.563Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.207B4.801.25%2.526Mสาธารณูปโภค7
358.479B4.00-0.77%9.238Mบริการการกระจายสินค้า59
1281.442B4.730.16%17.391Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ