อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.304B-1.25%564.541Kบริการเชิงพาณิชย์20
24.878B0.08%12.634Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
36.037B0.79%3.736Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
26.595B-1.50%6.047Mระบบขนส่ง11
262.275B-1.64%10.222Mระบบขนส่ง5
131.971B-0.19%2.483Mสาธารณูปโภค12
164.591B-0.85%7.805Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
641.479B-1.59%7.548Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร70
523.938B-0.74%1.228Mการค้าปลีก18
189.777B-0.54%5.320Mการผลิตของผู้ผลิต19
61.224B-0.42%682.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
515.109B0.11%17.604Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
41.320B-0.90%3.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
525.651B0.02%9.618Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
24.489B-0.40%1.040Mบริการผู้บริโภค4
27.756B-1.58%8.735Mการผลิตของผู้ผลิต6
3.186B-0.34%247.700Kบริการผู้บริโภค3
807.341B-0.51%9.490Mบริการผู้บริโภค14
2.558B-2.16%2.074Mการค้าปลีก1
41.143B-0.53%11.881Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.550B-1.06%27.973Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
125.793B-2.76%7.281Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
414.206B-1.37%19.674Mแร่พลังงาน23
7.836B-1.02%1.372Mบริการเชิงพาณิชย์14
2.520B0.66%2.560Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.763B-1.25%510.591Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
83.163B0.11%25.365Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
518.778B-2.19%10.535Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
1.029B-0.76%41.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
98.391B1.41%9.551Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
60.567B1.64%6.549Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6.502B-0.67%6.617Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
47.964B-1.03%926.142Kการค้าปลีก14
289.735M0.00%64.249Mการค้าปลีก1
768.695B-0.93%5.211Mสาธารณูปโภค21
152.611B0.69%4.005Mการผลิตของผู้ผลิต33
327.063B-3.68%14.910Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
69.514B0.10%1.844Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
54.554B-8.20%3.099Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
21.968B0.41%1.633Mบริการการกระจายสินค้า10
20.419B-0.97%157.913Mการค้าปลีก4
127.483B-0.18%2.384Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
826.550B-0.66%5.316Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม134
82.822B-1.11%4.539Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
186.948B-0.34%1.873Mการเงิน45
250.605B-0.58%15.960Mการเงิน99
22.185B-1.31%6.928Mบริการการกระจายสินค้า14
108.892B0.12%10.058Mการค้าปลีก12
16.219B1.10%6.731Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
458.236B-0.53%10.655Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
284.745B-1.20%5.509Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.389B-0.16%537.124Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
652.338B-0.78%6.178Mสาธารณูปโภค13
31.733B-1.80%5.149Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
4.631B0.12%397.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
83.314B-2.11%1.248Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
240.356B-1.92%27.174Mบริการผู้บริโภค32
132.140B-2.13%2.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
287.182B-0.85%2.458Mการผลิตของผู้ผลิต10
124.711B-0.61%4.473Mการผลิตของผู้ผลิต28
113.873B-0.36%37.642Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
260.581B0.61%24.852Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
1201.762B-1.08%81.304Mแร่พลังงาน8
4669.844B-1.56%13.176Mการค้าปลีก3
649.895B-0.83%24.253Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
1371.266B-0.68%7.786Mการเงิน63
204.827B0.48%20.401Mการเงิน20
18.630B-1.69%1.462Mอื่นๆ13
1921.654B-1.24%18.925Mการเงิน4
6813.125B-1.35%191.493Mการเงิน12
500.682B-1.14%27.758Mการสื่อสาร5
170.489B-0.14%8.974Mระบบขนส่ง18
2.080B16.10%76.827Mบริการผู้บริโภค3
10.872B4.28%3.980Mบริการการกระจายสินค้า9
115.112B-0.09%2.708Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
125.596B1.34%7.599Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
281.541B-1.93%11.121Mการผลิตของผู้ผลิต10
141.706B-0.29%6.966Mอื่นๆ78
322.144B-1.13%3.640Mบริการเชิงพาณิชย์86
76.576B0.53%6.168Mการผลิตของผู้ผลิต15
554.388B-0.59%22.774Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
67.010B-1.04%6.961Mบริการผู้บริโภค23
2570.651B-1.19%18.569Mการเงิน7
263.127M0.00%152.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.260B-1.53%1.705Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
572.702B-2.04%55.379Mแร่พลังงาน10
1.306B3.05%1.204Mแร่พลังงาน3
29.274B-0.99%6.147Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
122.555B-0.34%2.672Mบริการผู้บริโภค36
111.594B-0.61%1.682Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
67.248B-1.30%5.098Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
373.249B-0.30%4.013Mระบบขนส่ง32
191.005B-0.19%14.183Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
3.245B3.39%1.516Mบริการเชิงพาณิชย์5
124.484B-1.60%16.888Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
828.638B0.43%5.593Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34
155.940B-0.72%5.099Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
93.223B1.56%4.989Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
323.198B-1.10%21.472Mการเงิน3
39.448B-0.64%2.856Mบริการผู้บริโภค4
5.744B-1.47%197.548Kบริการผู้บริโภค7
38.495B2.14%4.571Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
296.472B-1.01%2.953Mระบบขนส่ง3
5228.995B-1.85%7.489Mการเงิน221
270.868B-0.86%4.372Mการเงิน11
26.579B-0.95%3.031Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3488.731B-1.02%58.501Mการเงิน25
224.354B-2.84%6.029Mบริการผู้บริโภค37
408.394B-0.99%15.710Mการเงิน1
172.475B-3.44%143.123Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
1.490B0.00%2.832Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
440.539B-1.58%2.693Mการค้าปลีก40
4396.667B-1.93%39.466Mการสื่อสาร12
98.873B-1.13%4.124Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
500.325B-1.32%187.105Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
42.145B-0.90%4.112Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
12.243B1.24%2.772Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
127.277B-2.01%2.897Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
644.033M1.86%207.869Kระบบขนส่ง3
248.755B-0.10%7.897Mการผลิตของผู้ผลิต13
16.297B-0.09%865.090Kสาธารณูปโภค7
49.323B-1.70%7.581Mบริการการกระจายสินค้า57
1370.270B-0.39%17.010Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ