อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.727B1.511.53%2.316Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.450B0.840.04%8.363Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.702B2.52-1.32%3.916Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
62.879B5.801.52%11.953Mระบบขนส่ง13
274.709B1.355.32%30.872Mระบบขนส่ง5
137.147B2.331.11%10.931Mสาธารณูปโภค14
157.862B2.532.45%10.815Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
653.119B2.100.70%12.718Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
558.316B0.763.24%428.088Kการค้าปลีก14
113.714B3.802.13%7.690Mการผลิตของผู้ผลิต21
61.094B3.601.64%3.647Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
591.742B0.210.14%7.593Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
36.988B3.290.33%1.838Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
461.144B0.270.95%10.961Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.412B8.290.71%454.372Kบริการผู้บริโภค2
33.956B2.430.77%5.620Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.574B1.372.03%724.811Kบริการผู้บริโภค4
769.463B3.425.90%23.561Mบริการผู้บริโภค14
2.869B0.000.77%637.000Kการค้าปลีก1
40.241B3.021.05%6.573Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
299.173M0.003.30%674.177Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
103.332B6.221.56%4.663Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
439.867B6.750.78%13.562Mแร่พลังงาน24
8.774B1.221.56%1.095Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.064B0.180.06%241.970Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.742B1.070.69%1.272Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
109.283B4.111.64%29.082Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
472.577B3.580.94%10.178Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
4.990B6.35-0.05%4.086Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
76.710B3.271.57%9.589Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
52.535B0.703.48%14.260Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.073B0.001.17%858.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
54.754B4.431.08%841.892Kการค้าปลีก15
766.724M0.00-54.61%779.059Mการค้าปลีก2
662.968B4.261.39%8.949Mสาธารณูปโภค16
206.757B2.091.13%3.493Mการผลิตของผู้ผลิต35
353.906B1.051.14%9.038Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
81.331B0.821.70%6.942Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
46.750B2.400.64%869.240Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.680B0.981.17%4.563Mบริการการกระจายสินค้า12
15.557B0.002.60%22.002Mการค้าปลีก5
118.553B2.131.08%9.239Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
818.138B3.751.68%12.255Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม137
101.217B4.091.89%20.272Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
195.405B2.871.22%1.697Mการเงิน44
148.141B2.380.82%1.580Mการเงิน86
792.825M0.00-1.20%399.607Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.252B0.800.84%6.795Mบริการการกระจายสินค้า14
91.258B1.662.93%12.852Mการค้าปลีก9
105.586B3.121.33%12.511Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
325.408B1.201.87%25.955Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
272.668B1.84-0.12%4.260Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.516B0.30-1.19%267.937Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
643.058B1.821.32%13.311Mสาธารณูปโภค12
35.965B1.612.58%11.025Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.762B2.370.96%563.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.755B1.510.26%1.951Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
170.207B3.061.39%2.806Mบริการผู้บริโภค30
136.908B2.822.26%3.046Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
276.280B3.812.25%4.306Mการผลิตของผู้ผลิต10
125.628B3.162.68%8.505Mการผลิตของผู้ผลิต30
68.928B5.222.14%15.136Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.205B0.310.10%9.891Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1261.200B6.202.76%121.349Mแร่พลังงาน5
4296.650B0.000.90%18.577Mการค้าปลีก1
3947.575B0.263.03%30.307Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1265.264B2.203.20%12.754Mการเงิน63
191.285B3.493.85%28.610Mการเงิน19
13.963B6.04-0.17%721.040Kอื่นๆ12
1944.439B1.693.18%38.999Mการเงิน4
6838.578B5.492.32%238.669Mการเงิน12
492.400B3.461.64%52.649Mการสื่อสาร3
149.266B2.852.68%11.304Mระบบขนส่ง19
1.803B0.007.10%10.453Mบริการผู้บริโภค3
88.405B2.250.93%6.347Mบริการการกระจายสินค้า9
94.583B0.79-0.37%3.901Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
104.936B0.321.53%5.740Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.135B2.740.39%372.187Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.509B1.770.63%1.917Mอื่นๆ14
296.962B1.10-1.40%5.071Mบริการเชิงพาณิชย์85
111.684B2.851.11%18.588Mการผลิตของผู้ผลิต16
548.282B3.012.08%23.497Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
69.650B0.180.89%12.879Mบริการผู้บริโภค29
2554.145B2.472.94%25.213Mการเงิน7
1.432B0.001.38%1.904Mการผลิตของผู้ผลิต2
19.299B3.790.89%2.434Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
595.028B5.842.47%74.322Mแร่พลังงาน8
2.186B0.226.37%2.416Mแร่พลังงาน5
23.072B0.362.33%7.595Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
116.690B1.67-0.14%4.712Mบริการผู้บริโภค35
114.028B4.082.49%5.546Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
83.982B1.392.08%13.611Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
385.494B4.922.05%3.627Mระบบขนส่ง31
131.951B0.13-0.32%6.949Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.793B0.72-6.67%237.825Kบริการเชิงพาณิชย์5
187.342B1.62-0.11%24.105Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
516.760B0.651.36%1.853Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
184.509B2.920.50%4.027Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
162.311B2.000.61%32.257Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
352.708B2.552.46%29.499Mการเงิน4
100.324B0.001.02%1.499Mบริการผู้บริโภค6
6.352B9.591.95%1.171Mบริการผู้บริโภค8
37.608B5.382.54%6.336Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
301.823B2.600.30%8.069Mระบบขนส่ง2
5003.945B4.111.72%10.878Mการเงิน217
275.058B4.450.80%7.687Mการเงิน10
33.112B2.450.29%4.183Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3486.740B4.682.46%59.107Mการเงิน24
215.768B0.831.28%2.765Mบริการผู้บริโภค37
430.273B4.100.94%57.151Mการเงิน1
91.929B0.500.96%33.925Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.075B1.33-2.20%475.759Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
431.860B3.694.02%8.104Mการค้าปลีก41
414.406B1.811.09%201.554Mการสื่อสาร15
161.916B5.141.94%33.288Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
391.139B0.413.28%232.864Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.362B4.551.40%3.260Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.266B0.00-0.63%1.728Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
111.458B1.504.10%4.251Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
665.930M3.51-2.36%109.579Kระบบขนส่ง3
384.092B3.522.25%11.411Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.124B4.801.19%1.521Mสาธารณูปโภค7
351.263B3.992.06%14.426Mบริการการกระจายสินค้า59
1254.579B4.732.14%19.225Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ