อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
15.816B-0.07%459.215Kบริการเชิงพาณิชย์21
25.819B-2.21%5.546Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.772B-0.08%2.481Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
68.459B-1.50%1.669Mระบบขนส่ง13
292.298B-4.87%21.133Mระบบขนส่ง5
145.861B-0.48%9.561Mสาธารณูปโภค14
177.131B-1.04%5.025Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
701.341B-1.70%1.901Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร79
572.921B-0.26%852.175Kการค้าปลีก16
120.523B-1.49%2.508Mการผลิตของผู้ผลิต22
65.536B-1.83%625.908Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
559.218B-3.52%3.299Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
40.658B-0.13%878.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
520.948B-1.07%11.742Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
6.174B-1.64%2.551Mบริการผู้บริโภค3
35.444B-2.68%3.275Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.617B-0.38%285.449Kบริการผู้บริโภค3
906.750B-2.74%9.909Mบริการผู้บริโภค14
3.134B-4.18%1.425Mการค้าปลีก1
42.306B-0.96%1.061Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
290.164M5.31%679.675Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
115.776B-2.30%1.772Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
445.400B-1.10%8.427Mแร่พลังงาน24
9.211B-0.25%709.324Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.073B6.38%224.631Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.039B-2.53%1.024Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
121.628B-2.12%3.745Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
526.090B-3.08%4.612Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.623B-0.93%112.827Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
74.109B-1.62%2.743Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
61.785B-1.92%3.630Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.487B-0.83%390.045Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
58.040B-1.18%408.059Kการค้าปลีก15
330.190M-3.27%932.688Kการค้าปลีก2
683.587B-0.91%2.870Mสาธารณูปโภค16
229.925B-1.93%1.113Mการผลิตของผู้ผลิต33
371.965B-0.88%3.625Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
85.547B-1.27%1.291Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
50.489B-3.36%555.821Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.123B-2.08%7.010Mบริการการกระจายสินค้า12
15.225B1.29%19.734Mการค้าปลีก4
150.374B-1.59%2.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
857.394B-1.80%3.676Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม138
108.823B-2.08%4.989Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
195.718B-1.40%796.481Kการเงิน47
156.326B-1.17%540.559Kการเงิน88
568.710M0.00%3.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
19.603B-2.25%3.274Mบริการการกระจายสินค้า13
107.558B-6.57%9.139Mการค้าปลีก11
106.734B-2.21%3.703Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
375.445B-1.69%6.177Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
287.770B-2.18%1.240Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
2.495B-1.06%348.694Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
683.276B-0.62%2.841Mสาธารณูปโภค11
39.751B-2.05%8.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.845B0.71%114.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.515B-1.05%1.903Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
169.186B-2.49%1.208Mบริการผู้บริโภค30
152.075B-0.81%1.025Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
291.337B-1.00%823.587Kการผลิตของผู้ผลิต11
137.564B-2.80%1.575Mการผลิตของผู้ผลิต30
79.103B-2.51%7.504Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
172.019B-1.08%7.152Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1335.237B-1.84%35.312Mแร่พลังงาน5
4730.180B-1.18%5.786Mการค้าปลีก1
4497.862B-2.49%10.306Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1433.422B-2.78%6.309Mการเงิน64
218.219B-1.79%7.679Mการเงิน19
14.560B-1.08%319.559Kอื่นๆ12
2089.340B-3.05%15.801Mการเงิน4
7065.880B-1.30%59.863Mการเงิน12
514.734B-2.27%23.269Mการสื่อสาร3
148.039B-2.15%2.712Mระบบขนส่ง19
1.909B1.33%3.306Mบริการผู้บริโภค3
9.773B-0.23%556.969Kบริการการกระจายสินค้า8
114.242B-0.65%899.982Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
113.327B1.70%4.818Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.193B0.80%205.480Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.852B-1.55%751.314Kอื่นๆ15
324.851B-1.23%1.843Mบริการเชิงพาณิชย์85
128.437B-1.53%6.222Mการผลิตของผู้ผลิต17
576.055B-3.32%19.880Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
81.459B-3.75%10.010Mบริการผู้บริโภค30
2743.386B-2.40%10.029Mการเงิน7
1.464B0.00%5.484Kการผลิตของผู้ผลิต2
21.106B-1.82%648.135Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
689.032B-2.01%18.063Mแร่พลังงาน9
2.268B-0.46%212.946Kแร่พลังงาน5
27.355B-2.43%3.380Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
129.052B-2.18%2.789Mบริการผู้บริโภค35
126.369B-2.43%1.731Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
86.689B-3.53%3.829Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
399.551B-1.53%856.160Kระบบขนส่ง31
171.013B-2.02%4.353Mบริการทางด้านเทคโนโลยี33
2.729B1.79%235.486Kบริการเชิงพาณิชย์5
158.967B0.59%17.434Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
706.579B-1.05%1.753Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
203.978B-1.33%3.976Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
196.004B-1.55%11.110Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
363.071B-1.81%9.183Mการเงิน4
102.238B-1.40%948.755Kบริการผู้บริโภค6
6.476B-1.71%442.218Kบริการผู้บริโภค8
40.765B-2.32%1.379Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
311.046B-1.46%1.952Mระบบขนส่ง3
5390.589B-2.26%3.887Mการเงิน223
291.937B-1.40%1.854Mการเงิน11
33.683B-0.33%772.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3650.955B-1.18%12.999Mการเงิน23
244.652B-1.70%9.319Mบริการผู้บริโภค38
430.273B-1.93%11.840Mการเงิน1
118.778B-3.75%26.687Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.255B-0.72%2.208Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
464.451B-1.71%1.942Mการค้าปลีก41
445.408B-2.72%124.475Mการสื่อสาร16
183.290B-3.76%12.694Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
504.497B-2.49%81.361Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.839B-1.00%411.018Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.658B-1.20%668.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
123.071B-2.49%1.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
705.550M-5.43%25.922Kระบบขนส่ง3
420.487B-3.00%3.377Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.444B-1.28%716.553Kสาธารณูปโภค8
346.952B-1.33%2.782Mบริการการกระจายสินค้า56
1376.203B-1.31%10.898Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ