อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารรายใหญ่8.197 T HKD6.43%+0.25%186.91 Mการเงิน17
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป7.907 T HKD1.01%+0.14%20.03 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี73
ชุดประกันภัยรวม4.919 T HKD4.59%+1.14%14.447 Mการเงิน14
บริการน้ำมันแบบครบวงจร4.658 T HKD6.42%+3.29%100.961 Mแร่พลังงาน12
ธนาคารในภูมิภาค3.811 T HKD6.56%+1.13%142.264 Mการเงิน26
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต3.537 T HKD1.49%+1.04%16.855 Mการค้าปลีก11
โทรคมนาคมพิเศษ3.368 T HKD6.49%+2.31%24.335 Mการสื่อสาร10
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์2.466 T HKD4.72%−0.05%14.071 Mการเงิน236
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์2.088 T HKD3.79%+1.35%6.537 Mการเงิน60
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.82 T HKD0.44%+1.89%10.182 Mระบบขนส่ง26
อุปกรณ์โทรคมนาคม1.659 T HKD0.42%+1.20%50.824 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.597 T HKD1.63%+0.26%2.976 Mการผลิตของผู้ผลิต42
ถ่านหิน1.284 T HKD6.88%+1.50%21.125 Mแร่พลังงาน21
ยารายใหญ่1.163 T HKD1.80%+0.78%7.416 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ70
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.152 T HKD2.46%+1.32%9.801 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.045 T HKD4.40%+1.15%39.031 Mสาธารณูปโภค26
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต922.967 B HKD0.27%+1.65%2.326 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี26
เสื้อผ้า/รองเท้า892.282 B HKD2.79%+1.21%4.304 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร65
วิศวกรรมและก่อสร้าง830.705 B HKD5.45%+1.86%12.142 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม161
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์758.245 B HKD3.22%+0.99%1.757 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า683.07 B HKD1.31%−1.79%520.778 Kการค้าปลีก13
โลหะมีค่า678.682 B HKD1.35%+3.45%28.695 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ609.252 B HKD0.19%+0.97%13.276 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี46
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย568.065 B HKD5.70%+0.66%61.034 Mการสื่อสาร4
การขนส่งอื่นๆ538.141 B HKD5.37%+2.45%4.134 Mระบบขนส่ง29
การขนส่งทางทะเล527.657 B HKD5.41%+3.49%27.802 Mระบบขนส่ง19
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์495.653 B HKD2.86%+2.60%4.6 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ485.412 B HKD4.73%+1.42%5.1 Mสาธารณูปโภค23
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ483.704 B HKD0.48%+2.21%2.834 Mบริการผู้บริโภค39
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง466.11 B HKD5.04%+0.22%7.387 Mการเงิน64
เกมและบ่อนคาสิโน434.889 B HKD0.34%−0.55%13.478 Mบริการผู้บริโภค9
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง395.528 B HKD2.06%+5.38%43.213 Mบริการการกระจายสินค้า58
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า388.542 B HKD2.89%+4.10%8.175 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม353.022 B HKD4.02%+3.26%16.314 Mการผลิตของผู้ผลิต13
สายการบิน339.267 B HKD0.82%+0.86%12.37 Mระบบขนส่ง6
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ324.192 B HKD4.10%+1.83%4.134 Mการค้าปลีก47
ผู้จัดการด้านการลงทุน307.927 B HKD3.57%+1.83%18.444 Mการเงิน28
เซมิคอนดักเตอร์296.555 B HKD0.96%+6.49%51.612 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
โทรคมนาคมรายใหญ่295.114 B HKD6.89%+1.34%28.232 Mการสื่อสาร5
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์284.513 B HKD3.48%+8.41%64.001 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
เครื่องจักรอุตสาหกรรม277.36 B HKD2.74%+2.27%4.152 Mการผลิตของผู้ผลิต39
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด266.591 B HKD2.69%−0.05%3.439 Mบริการเชิงพาณิชย์94
ร้านอาหาร258.695 B HKD3.17%+1.88%4.632 Mบริการผู้บริโภค44
ไบโอเทคโนโลยี247.385 B HKD1.69%+1.43%50.814 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม238.742 B HKD4.60%+1.63%15.33 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง232.36 B HKD5.28%+2.44%9.122 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย228.656 B HKD5.13%+1.56%26.277 Mการเงิน1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM226.341 B HKD3.97%+0.99%8.572 Mการผลิตของผู้ผลิต18
บริการทางการแพทย์/พยาบาล222.573 B HKD0.42%+1.05%4.106 Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ30
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ213.064 B HKD2.00%+4.03%11.675 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
ประกันชีวิต/สุขภาพ212.475 B HKD2.12%+1.40%35.185 Kการเงิน2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย203.891 B HKD3.88%+2.96%3.783 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
การผลิตพลังงานทางเลือก185.169 B HKD3.49%+3.45%83.915 Mสาธารณูปโภค8
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ184.193 B HKD2.15%+1.40%1.323 Mบริการผู้บริโภค30
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน180.582 B HKD1.96%+0.56%9.653 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เคมีพิเศษเฉพาะ177.719 B HKD3.70%+1.36%4.114 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
อะลูมินั่ม172.414 B HKD2.41%+2.32%23.869 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
การดูแลครัวเรือน/บุคคล163.74 B HKD2.14%−0.13%2.098 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์163.171 B HKD1.52%+2.53%4.111 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
สินค้าอุปโภคบริโภค161.505 B HKD1.86%+3.56%849.629 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
ร้านค้าส่วนลด155.109 B HKD2.64%−0.51%1.059 Mการค้าปลีก1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ152.655 B HKD4.35%+0.92%7.237 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์146.607 B HKD7.51%+0.50%3.361 Mการเงิน21
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์136.926 B HKD2.05%+0.29%3.051 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
ภาพยนต์/บันเทิง126.723 B HKD0.51%+2.06%13.769 Mบริการผู้บริโภค31
ขุดเจาะตามสัญญา102.853 B HKD1.89%+4.06%9.017 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม95.358 B HKD2.45%−0.72%60.671 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์93.578 B HKD3.85%+1.38%3.996 Mบริการการกระจายสินค้า18
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์93.114 B HKD3.46%+3.06%4.825 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ78.956 B HKD0.46%+3.95%3.236 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
เหล็ก70.22 B HKD1.40%+1.48%3.03 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์68.82 B HKD0.44%+0.16%8.697 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์61.256 B HKD3.81%−0.05%2.065 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร60.928 B HKD0.78%+0.53%1.51 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
ยาสูบ59.021 B HKD1.41%+2.63%14.504 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม52.501 B HKD5.90%+1.14%2.262 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ43.642 B HKD6.22%+4.47%17.947 Mสาธารณูปโภค10
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล40.464 B HKD0.35%+8.44%41.044 Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
ค้าปลีกอาหาร37.631 B HKD1.09%−1.20%270.478 Kการค้าปลีก10
เคมีทางการเกษตร33.221 B HKD5.72%+0.62%2.488 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ32.512 B HKD6.82%+0.10%262.703 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
ยานอวกาศและการป้องกัน31.17 B HKD2.58%+2.08%8.112 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ยาอื่นๆ29.664 B HKD3.65%+0.44%3.929 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร29.097 B HKD0.40%+2.79%2.934 Mบริการผู้บริโภค10
อื่นๆ28.854 B HKD0.51%+0.08%74.361 Mอื่นๆ8
รถไฟ28.228 B HKD3.00%+2.04%28.813 Mระบบขนส่ง3
กลุ่มบริษัททางการเงิน26.146 B HKD0.99%+6.61%4.345 Mการเงิน22
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน26.086 B HKD0.04%0.00%6.367 Mแร่พลังงาน2
บริการด้านโฆษณา/การตลาด26.061 B HKD0.85%−0.04%272.282 Kบริการเชิงพาณิชย์36
บริการประมวลผลข้อมูล26.012 B HKD1.01%+2.03%3.412 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
เยื่อกระดาษและกระดาษ24.034 B HKD1.84%+1.91%2.97 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
สิ่งทอ23.348 B HKD2.96%+2.45%855.025 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
การผลิตโลหะ23.113 B HKD3.58%+1.05%2.018 Mการผลิตของผู้ผลิต7
การผลิตเบ็ดเตล็ด20.542 B HKD3.97%−0.57%11.05 Mการผลิตของผู้ผลิต18
เครือข่ายร้านยา17.39 B HKD+0.81%2.888 Mการค้าปลีก3
การผลิตน้ำมันและก๊าซ16.19 B HKD2.08%+1.78%8.218 Mแร่พลังงาน6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม15.683 B HKD3.93%+0.58%656.441 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์15.194 B HKD4.79%+0.14%970.688 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน13.003 B HKD0.46%+0.63%1.7 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร12.426 B HKD0.33%+1.34%12.2 Mบริการการกระจายสินค้า15