อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.759B1.501.58%1.647Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.575B0.84-0.24%5.257Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.704B2.49-1.04%2.953Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
62.045B5.982.51%7.414Mระบบขนส่ง13
273.047B1.435.61%23.054Mระบบขนส่ง5
137.233B2.360.76%5.701Mสาธารณูปโภค14
156.876B2.581.60%6.545Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
648.358B2.130.63%8.368Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
557.596B0.793.27%211.311Kการค้าปลีก14
113.085B3.911.72%5.477Mการผลิตของผู้ผลิต21
60.950B3.661.39%2.819Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
590.847B0.21-0.24%4.157Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.670B3.250.83%1.037Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
449.163B0.271.05%6.687Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.502B8.220.17%285.202Kบริการผู้บริโภค2
34.217B2.430.30%4.021Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.652B1.372.02%636.608Kบริการผู้บริโภค4
743.261B3.735.48%16.418Mบริการผู้บริโภค14
2.791B0.001.16%483.000Kการค้าปลีก1
40.159B3.110.60%4.960Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
297.573M0.00-1.30%615.969Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
103.077B6.401.30%3.465Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
438.823B6.810.53%8.311Mแร่พลังงาน24
8.754B1.230.74%849.612Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.059B0.18-1.36%142.658Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.684B1.120.88%955.719Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
108.676B4.201.34%15.968Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
475.525B3.600.77%5.882Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
5.005B6.37-0.37%3.762Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
76.103B3.361.55%5.847Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
51.279B0.743.45%10.576Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.162B0.00-1.17%725.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
54.968B4.470.74%560.355Kการค้าปลีก15
743.545M0.00-46.88%537.083Mการค้าปลีก2
656.669B4.361.11%5.848Mสาธารณูปโภค16
203.482B2.160.98%1.975Mการผลิตของผู้ผลิต35
349.895B1.060.88%6.281Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
80.662B0.841.24%3.507Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
45.554B2.480.17%591.418Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.560B0.990.69%4.107Mบริการการกระจายสินค้า12
15.158B0.002.54%14.464Mการค้าปลีก5
118.042B2.160.91%6.378Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
809.263B3.851.47%7.024Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม135
101.107B4.181.19%12.226Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
195.519B2.910.96%1.117Mการเงิน44
147.990B2.410.35%1.181Mการเงิน86
760.598M0.00-2.33%403.137Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.424B0.801.24%4.362Mบริการการกระจายสินค้า14
92.038B1.682.25%8.287Mการค้าปลีก9
104.034B3.210.85%8.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
321.467B1.241.56%17.626Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
273.765B1.83-0.50%2.216Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.562B0.30-1.37%304.600Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
629.243B1.891.11%7.532Mสาธารณูปโภค12
36.351B1.652.79%8.224Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.714B2.420.02%438.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.590B1.55-0.10%1.162Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
169.628B3.121.29%1.804Mบริการผู้บริโภค30
137.579B2.912.32%1.843Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
274.206B3.931.91%2.502Mการผลิตของผู้ผลิต10
126.591B3.212.02%5.650Mการผลิตของผู้ผลิต30
68.721B5.361.31%7.235Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.984B0.310.28%6.553Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1243.217B6.432.11%56.336Mแร่พลังงาน5
4240.850B0.00-0.15%12.297Mการค้าปลีก1
3870.902B0.272.54%19.827Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1259.067B2.282.46%7.535Mการเงิน63
191.199B3.613.31%21.353Mการเงิน19
13.972B5.990.03%436.032Kอื่นๆ12
1917.196B1.752.93%21.299Mการเงิน4
6737.707B5.661.81%137.687Mการเงิน12
489.108B3.541.38%34.503Mการสื่อสาร3
147.325B2.981.82%7.182Mระบบขนส่ง19
1.853B0.007.40%10.073Mบริการผู้บริโภค3
87.723B2.291.82%2.672Mบริการการกระจายสินค้า9
94.357B0.79-0.47%2.630Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
102.477B0.320.92%3.581Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.154B2.78-0.39%323.415Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.604B1.820.73%1.357Mอื่นๆ14
295.879B1.11-1.46%3.446Mบริการเชิงพาณิชย์85
110.699B2.910.74%15.596Mการผลิตของผู้ผลิต16
544.719B3.111.89%15.299Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
70.238B0.180.59%6.066Mบริการผู้บริโภค29
2521.801B2.542.77%13.203Mการเงิน7
1.451B0.000.10%1.889Mการผลิตของผู้ผลิต2
27.268B4.650.28%1.997Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
582.089B6.032.15%44.231Mแร่พลังงาน7
2.216B0.225.24%1.163Mแร่พลังงาน5
22.747B0.371.34%6.748Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
115.226B1.690.72%2.002Mบริการผู้บริโภค35
113.985B4.182.35%3.793Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
81.397B1.461.58%8.921Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
381.377B5.091.90%2.099Mระบบขนส่ง31
125.591B0.14-0.59%4.244Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.810B0.71-6.59%185.491Kบริการเชิงพาณิชย์5
184.133B1.65-0.07%14.686Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
515.415B0.661.19%1.181Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
184.500B2.920.74%2.747Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
160.103B2.06-0.16%15.967Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
349.376B2.642.61%17.436Mการเงิน4
101.247B0.001.29%926.283Kบริการผู้บริโภค6
6.364B9.790.44%466.257Kบริการผู้บริโภค8
37.205B5.592.01%4.647Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
298.207B2.641.21%5.013Mระบบขนส่ง2
4970.127B4.211.24%6.484Mการเงิน217
274.763B4.480.51%5.676Mการเงิน10
32.047B2.53-0.22%2.448Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3461.712B4.821.94%39.896Mการเงิน24
218.619B0.821.17%1.978Mบริการผู้บริโภค37
428.652B4.161.13%36.326Mการเงิน1
91.279B0.510.12%26.191Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.008B1.40-3.04%321.155Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
422.718B3.923.69%5.284Mการค้าปลีก41
409.019B1.851.35%111.278Mการสื่อสาร15
161.780B5.201.47%23.702Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
390.546B0.423.42%172.351Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.170B4.621.07%2.846Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.211B0.00-0.42%1.315Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
109.721B1.583.69%3.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
654.249M3.57-1.43%106.071Kระบบขนส่ง3
379.147B3.641.77%6.045Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.165B4.810.47%863.035Kสาธารณูปโภค7
345.949B4.151.58%8.228Mบริการการกระจายสินค้า59
1249.898B4.852.05%9.653Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ