อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.924B0.040.03%6.487Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
36.472B1.16-0.68%1.353Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
31.862B0.670.44%6.032Mในทางอุตสาหกรรม3
24.749B4.540.11%2.488Mวัสดุพื้นฐาน7
86.931B3.95-0.01%7.997Mในทางอุตสาหกรรม9
347.724B1.571.20%15.089Mในทางอุตสาหกรรม4
30.671B4.810.20%4.120Mในทางอุตสาหกรรม2
181.253B2.00-0.09%7.583Mวัสดุพื้นฐาน6
326.432B2.51-1.04%3.374Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร84
671.430B1.55-0.52%1.215Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
75.654B2.401.18%3.304Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
567.738B4.021.71%35.682Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
92.970B3.231.09%4.911Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
254.307B3.771.19%6.071Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
12957.725B5.250.25%139.312Mไฟแนนซ์35
114.019B0.091.45%1.994Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
170.963B0.70-2.10%4.521Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
10.681B4.57-2.62%1.152Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
55.587B0.72-1.10%11.396Mในทางอุตสาหกรรม39
194.300M-3.33%504.000Kในทางอุตสาหกรรม1
791.255B3.08-0.96%18.560Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
559.570B6.530.91%12.359Mพลังงาน23
8.419B3.14-0.56%307.887Kในทางอุตสาหกรรม16
53.758B4.700.34%854.612Kวัสดุพื้นฐาน19
185.578B0.82-0.80%7.906Mเทคโนโลยี24
18.436B0.570.81%19.078Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
153.457B3.150.11%27.465Mเทคโนโลยี20
1137.574B2.54-0.39%310.696Mในทางอุตสาหกรรม119
440.838B4.211.18%8.381Mวัสดุพื้นฐาน20
62.445B4.86-0.79%9.451Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
64.450B3.031.30%8.961Mไฟแนนซ์27
43.177B0.960.30%1.297Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
163.540B4.090.51%2.541Mไฟแนนซ์20
60.624B3.98-0.13%774.505Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
18.335B0.43%782.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
370.481B3.470.06%8.995Mไฟแนนซ์4
5.800B-3.12%1.862Mในทางอุตสาหกรรม4
145.542B1.54-0.06%2.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
533.148B3.770.54%4.041Mสาธารณูปโภค16
87.245B2.01-0.17%998.951Kในทางอุตสาหกรรม37
256.494B2.990.38%6.833Mเทคโนโลยี35
20.445B0.05-2.11%281.013Kในทางอุตสาหกรรม7
66.702B0.170.57%21.662Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
84.477B2.070.01%1.617Mในทางอุตสาหกรรม16
313.733B2.690.64%4.120Mไฟแนนซ์6
44.080B1.92-0.71%3.703Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร17
564.661B1.820.09%15.720Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร51
88.248B1.94-1.00%7.474Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
185.610B3.010.58%2.621Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
7.912B1.07-0.20%1.865Mวัสดุพื้นฐาน11
179.196B2.301.06%13.816Mวัสดุพื้นฐาน11
11.151B0.612.04%264.242Kในทางอุตสาหกรรม5
143.494B0.210.36%1.227Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
145.025B2.24-0.21%6.129Mในทางอุตสาหกรรม7
351.904B3.480.27%7.856Mในทางอุตสาหกรรม12
199.008B4.760.43%2.743Mในทางอุตสาหกรรม11
316.297B4.00-0.30%6.244Mไฟแนนซ์24
27.309B2.00-1.16%9.616Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
392.000M-1.72%350.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
52.154B0.42%1.071Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
19.673B1.410.38%441.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
170.854B2.730.10%1.044Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร35
40.328B3.071.02%4.483Mเทคโนโลยี16
1.547B-0.88%13.396Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
151.766B2.18-0.44%3.451Mเทคโนโลยี36
385.383B3.621.69%16.592Mสาธารณูปโภค12
226.242M-1.19%108.000Kในทางอุตสาหกรรม1
153.142B2.161.02%3.914Mในทางอุตสาหกรรม36
4.525B0.34%911.965Kวัสดุพื้นฐาน3
1411.903B4.67-0.44%66.949Mพลังงาน2
191.427B4.901.46%13.890Mบริการโทรคมนาคม10
3473.294B0.260.12%22.037Mเทคโนโลยี27
1647.070B2.780.23%6.888Mไฟแนนซ์60
225.994B5.68-0.42%38.169Mไฟแนนซ์11
6.681B6.44-0.11%1.135Mไฟแนนซ์7
73.227B0.970.01%3.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
4395.466B1.960.02%19.472Mไฟแนนซ์8
147.152B1.12-0.77%3.966Mในทางอุตสาหกรรม14
175.542B6.13-0.08%1.851Mในทางอุตสาหกรรม12
47.583B1.410.51%2.435Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
19.477B3.970.04%1.445Mวัสดุพื้นฐาน2
123.368B2.620.19%9.584Mไฟแนนซ์3
199.933B3.84-1.13%2.990Mสาธารณูปโภค3
777.823B1.990.99%13.117Mสาธารณูปโภค19
153.644B1.95-0.30%3.249Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
50.035B6.090.47%1.017Mวัสดุพื้นฐาน14
3.800B2.700.35%815.692Kเทคโนโลยี2
85.787B0.60-0.35%5.105Mพลังงาน3
639.942B4.27-0.05%37.718Mพลังงาน12
757.290B8.530.17%57.117Mพลังงาน20
9.094B4.102.17%2.979Mพลังงาน2
27.918B1.363.94%5.686Mพลังงาน10
26.976B5.52-0.07%2.739Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
62.100B7.15-1.04%6.504Mวัสดุพื้นฐาน15
15.024B13.580.27%416.676Kวัสดุพื้นฐาน2
346.855B2.53-1.59%2.540Mในทางอุตสาหกรรม7
119.280B3.220.20%2.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
125.796B1.281.97%3.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร32
944.107B1.271.03%7.035Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ49
279.560B-0.11%48.931Mเทคโนโลยี10
4.988B0.97-4.12%30.028Mวัสดุพื้นฐาน4
829.991M1.09%2.573Mในทางอุตสาหกรรม4
538.546B2.531.40%26.996Mไฟแนนซ์3
5070.805B3.970.38%5.595Mไฟแนนซ์201
128.178B1.112.38%5.396Mไฟแนนซ์27
14.657B1.730.27%1.296Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
57.348B2.68-0.74%7.202Mไฟแนนซ์1
124.135B2.500.89%12.420Mพลังงาน14
268.984M-1.59%1.041Mพลังงาน2
190.786B0.790.50%1.600Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร41
32.100B3.42-0.17%1.311Mเทคโนโลยี2
86.546B0.63-2.65%17.291Mเทคโนโลยี28
18.895B0.72%485.239Kในทางอุตสาหกรรม4
105.203B0.31-0.48%6.292Mเทคโนโลยี31
6.450B6.410.00%307.685Kไฟแนนซ์1
28.600B3.170.44%1.965Mวัสดุพื้นฐาน8
189.848B3.35-0.31%21.501Mวัสดุพื้นฐาน23
145.309B6.030.46%5.344Mวัสดุพื้นฐาน32
72.753B3.36-0.29%456.086Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
8.225B2.72-0.74%643.620Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
27.245B0.971.22%2.052Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
3.708B0.891.04%804.278Kพลังงาน2
188.324B3.542.99%10.387Mสาธารณูปโภค15
2103.799B4.101.55%19.656Mบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ