อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
13.999B2.061.40%689.461Kบริการเชิงพาณิชย์25
32.009B1.930.46%9.817Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
17.073B1.933.92%39.849Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
304.276B1.560.69%2.999Mระบบขนส่ง15
361.486B0.010.74%10.616Mระบบขนส่ง5
142.058B2.17-0.83%10.862Mสาธารณูปโภค11
289.061B3.850.19%21.145Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
825.031B1.821.42%4.649Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร63
425.836B1.392.71%605.483Kการค้าปลีก15
167.708B3.691.09%3.163Mการผลิตของผู้ผลิต19
284.298M0.00%80สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
516.393B1.46-0.76%5.401Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
623.756B2.62-0.33%3.135Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
495.120B0.681.83%9.920Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
2.174B3.49%119.371Kบริการผู้บริโภค2
33.281B8.880.60%5.654Mการผลิตของผู้ผลิต7
1.216B1.06%768.112Kบริการผู้บริโภค2
379.403B0.080.44%17.147Mบริการผู้บริโภค13
578.278M2.22%195.000Kการค้าปลีก1
31.130B4.772.35%6.340Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
6.105B7.84-7.07%249.772Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
287.642B3.060.29%2.438Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
1073.196B10.781.68%11.592Mแร่พลังงาน23
4.918B4.841.50%392.372Kบริการเชิงพาณิชย์15
326.482M1.42-0.36%335.757Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
15.747B9.941.28%1.721Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
128.765B3.79-0.24%22.274Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
455.330B6.97-0.28%4.510Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
595.020M0.004.92%52.944Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
115.172B3.76-0.10%1.093Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
58.900B0.293.82%11.261Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
67.027B0.683.46%1.248Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
26.314B2.060.67%133.730Kการค้าปลีก13
19.212B4.64%7.673Mการค้าปลีก2
976.016B3.57-0.08%11.763Mสาธารณูปโภค26
283.314B2.100.09%2.234Mการผลิตของผู้ผลิต33
205.291B0.940.36%4.365Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
60.992B6.560.36%1.576Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
47.361B3.80-0.50%1.533Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
14.416B3.96-0.21%460.448Kบริการการกระจายสินค้า11
13.408B0.721.12%56.368Mการค้าปลีก3
344.273B2.36-0.83%5.384Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
887.822B5.05-0.41%13.355Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม125
67.590B4.760.51%3.251Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
420.135B6.000.74%6.693Mการเงิน47
108.535B2.59-0.12%1.494Mการเงิน76
39.856B2.343.32%8.569Mบริการการกระจายสินค้า18
25.509B5.86-0.40%10.748Mการค้าปลีก11
36.463B3.260.29%3.159Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
408.134B2.780.86%13.913Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
188.218B6.050.25%3.685Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.268B2.98-0.33%171.424Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
549.958B3.760.96%7.070Mสาธารณูปโภค17
154.350B3.292.37%5.160Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
301.598B5.382.32%27.829Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
9.273B2.01-2.31%296.950Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
184.671B1.303.30%867.498Kบริการผู้บริโภค31
103.885B3.380.61%927.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
98.610B5.650.51%1.927Mการผลิตของผู้ผลิต9
237.511B4.530.00%2.709Mการผลิตของผู้ผลิต31
289.101B3.700.03%43.179Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
448.109B0.340.72%24.331Mบริการทางด้านเทคโนโลยี50
1666.814B9.32-0.58%72.815Mแร่พลังงาน10
2375.309B0.012.21%29.539Mการค้าปลีก9
4835.519B0.33-1.21%18.526Mบริการทางด้านเทคโนโลยี29
1934.118B5.04-0.76%3.771Mการเงิน58
267.462B6.08-0.20%9.440Mการเงิน15
149.254B2.840.00%34.336Mอื่นๆ218
1926.483B4.54-0.07%14.695Mการเงิน4
7475.262B7.04-0.08%97.393Mการเงิน14
546.066B7.11-0.09%64.554Mการสื่อสาร5
608.076B13.100.76%14.265Mระบบขนส่ง16
910.123M-2.22%167.864Kบริการผู้บริโภค4
13.499B1.83-0.95%1.568Mบริการการกระจายสินค้า12
175.248B0.880.87%2.860Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
210.350B0.521.12%10.027Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ25
33.316B2.081.26%191.195Kการผลิตของผู้ผลิต10
104.555B2.04-1.01%9.206Mอื่นๆ47
356.383B1.53-0.61%1.991Mบริการเชิงพาณิชย์90
40.376B4.061.80%2.520Mการผลิตของผู้ผลิต16
1928.365B1.170.68%21.696Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
111.588B0.481.49%7.102Mบริการผู้บริโภค21
1523.475B5.070.06%17.716Mการเงิน7
180.559M0.00%1.096Mการผลิตของผู้ผลิต1
6.414B7.75-1.55%1.538Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
514.840B2.910.14%147.042Mแร่พลังงาน10
1.111B0.431.23%4.069Mแร่พลังงาน2
45.102B0.291.64%5.183Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
216.800B0.592.42%1.658Mบริการผู้บริโภค35
162.138B2.911.70%2.919Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
220.886B3.010.73%10.262Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
399.408B6.660.38%1.841Mระบบขนส่ง31
873.613B0.85-0.60%4.875Mบริการทางด้านเทคโนโลยี54
3.935B4.102.01%75.750Kบริการเชิงพาณิชย์5
120.382B0.040.18%444.043Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1290.882B1.57-0.19%5.376Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
181.302B2.59-1.57%3.093Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
405.295B1.780.55%11.994Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
377.750B7.15-0.17%9.342Mการเงิน2
32.519B0.001.37%2.949Mบริการผู้บริโภค4
4.509B3.800.69%989.031Kบริการผู้บริโภค6
35.388B3.89-0.76%4.337Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
284.622B2.770.25%1.885Mระบบขนส่ง4
3166.343B4.861.51%13.230Mการเงิน203
220.363B5.450.18%2.929Mการเงิน11
23.474B3.41-0.12%149.144Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
3364.633B4.94-0.18%25.380Mการเงิน26
267.294B0.953.37%9.378Mบริการผู้บริโภค35
379.802B0.66-1.04%18.998Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
85.967B0.78-2.52%874.597Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
417.783B3.900.36%2.242Mการค้าปลีก39
254.180B4.59-1.84%38.262Mการสื่อสาร9
118.335B7.920.63%4.334Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
452.979B1.250.24%49.137Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
38.862B6.91-0.40%354.867Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
106.536B2.313.83%14.654Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
183.321B1.850.90%3.502Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
673.657M2.980.85%269.845Kระบบขนส่ง3
261.254B6.300.56%4.114Mการผลิตของผู้ผลิต9
20.297B4.22-0.14%458.654Kสาธารณูปโภค10
86.427B2.47-0.97%1.979Mบริการการกระจายสินค้า51
1059.033B7.930.46%20.538Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม