อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.747B1.50-0.56%1.712Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.378B0.85-0.52%3.991Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.691B2.50-1.09%4.363Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
62.069B5.981.29%3.989Mระบบขนส่ง13
270.131B1.440.82%6.106Mระบบขนส่ง5
137.341B2.350.11%15.985Mสาธารณูปโภค14
156.261B2.590.75%3.878Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
649.003B2.130.56%6.423Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
557.612B0.790.45%170.349Kการค้าปลีก14
113.161B3.900.61%3.904Mการผลิตของผู้ผลิต21
60.950B3.660.21%815.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
590.000B0.210.13%2.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.670B3.25-1.93%843.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
448.469B0.27-0.18%8.500Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.500B8.22-1.80%618.352Kบริการผู้บริโภค2
34.136B2.43-0.86%4.637Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.652B1.37-1.80%952.805Kบริการผู้บริโภค4
745.100B3.732.92%9.542Mบริการผู้บริโภค14
2.846B0.002.78%582.000Kการค้าปลีก1
40.434B3.09-0.13%9.015Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
297.573M0.008.54%345.015Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
102.884B6.410.49%3.659Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
438.447B6.820.30%10.414Mแร่พลังงาน24
8.789B1.22-2.06%733.738Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.029B0.19-0.83%701.049Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.693B1.111.24%1.376Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
108.488B4.200.79%25.630Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
474.508B3.61-1.07%8.081Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
4.985B6.40-1.11%599.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
74.944B3.410.45%4.644Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
51.279B0.742.23%40.552Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.162B0.00-2.30%685.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
55.050B4.46-0.11%288.325Kการค้าปลีก15
619.925M0.00-8.60%5.587Mการค้าปลีก2
654.010B4.381.09%5.060Mสาธารณูปโภค16
202.937B2.171.60%1.766Mการผลิตของผู้ผลิต35
349.771B1.061.05%9.577Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
80.292B0.840.47%3.990Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
45.554B2.483.40%967.034Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.492B1.000.08%17.120Mบริการการกระจายสินค้า12
15.154B0.003.97%81.856Mการค้าปลีก5
117.020B2.18-0.14%7.193Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
806.483B3.870.93%5.295Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม135
100.658B4.200.02%8.040Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
195.720B2.910.07%1.073Mการเงิน44
148.036B2.41-0.30%1.115Mการเงิน86
753.993M0.005.37%324.438Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.381B0.80-0.65%6.694Mบริการการกระจายสินค้า14
92.029B1.68-0.95%3.584Mการค้าปลีก9
104.115B3.211.42%8.983Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
322.160B1.241.31%11.305Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
273.737B1.83-0.25%2.360Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.530B0.30-0.82%288.460Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
622.758B1.912.42%12.808Mสาธารณูปโภค12
36.353B1.65-0.97%3.538Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.744B2.400.57%174.220Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.590B1.550.48%1.759Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
169.495B3.120.53%1.328Mบริการผู้บริโภค30
137.604B2.91-0.34%1.572Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
273.956B3.930.91%2.900Mการผลิตของผู้ผลิต10
124.585B3.26-0.44%4.038Mการผลิตของผู้ผลิต30
68.691B5.370.88%7.739Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
150.218B0.32-0.37%9.303Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1243.217B6.431.65%61.859Mแร่พลังงาน5
4240.850B0.001.42%7.174Mการค้าปลีก1
3870.817B0.272.25%23.859Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1256.690B2.290.67%4.736Mการเงิน63
189.190B3.650.57%8.853Mการเงิน19
14.114B5.93-0.70%657.785Kอื่นๆ12
1901.436B1.771.44%15.218Mการเงิน4
6724.065B5.670.88%94.575Mการเงิน12
487.489B3.550.68%58.180Mการสื่อสาร3
146.658B2.990.76%1.541Mระบบขนส่ง19
1.853B0.00-0.12%1.026Mบริการผู้บริโภค3
87.777B2.290.82%2.089Mบริการการกระจายสินค้า9
94.225B0.790.30%1.523Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
102.462B0.322.53%3.142Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.152B2.78-0.52%1.286Mการผลิตของผู้ผลิต12
14.502B1.830.38%936.218Kอื่นๆ14
295.992B1.110.26%4.268Mบริการเชิงพาณิชย์84
109.130B2.950.61%6.931Mการผลิตของผู้ผลิต16
542.275B3.120.62%13.230Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
70.021B0.18-0.92%8.872Mบริการผู้บริโภค29
2522.929B2.550.51%16.197Mการเงิน7
1.451B0.00-2.50%2.751Mการผลิตของผู้ผลิต2
26.895B4.720.30%2.162Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
578.221B6.071.01%29.020Mแร่พลังงาน7
2.221B0.22-0.16%815.890Kแร่พลังงาน5
22.688B0.372.68%4.870Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
115.050B1.700.77%2.933Mบริการผู้บริโภค35
114.254B4.180.45%2.059Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
81.344B1.463.05%16.983Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
379.813B5.111.09%1.887Mระบบขนส่ง31
124.647B0.140.79%6.645Mบริการทางด้านเทคโนโลยี31
2.811B0.714.92%189.461Kบริการเชิงพาณิชย์5
181.842B1.671.68%16.475Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
514.772B0.660.28%1.157Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
185.440B2.910.16%2.357Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
159.855B2.071.45%23.549Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
349.162B2.641.08%11.859Mการเงิน4
101.155B0.00-0.59%891.617Kบริการผู้บริโภค6
6.429B9.69-1.15%1.337Mบริการผู้บริโภค8
37.181B5.591.39%3.517Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
287.074B2.741.39%6.228Mระบบขนส่ง2
4948.316B4.230.46%6.022Mการเงิน216
275.089B4.480.00%5.442Mการเงิน10
31.745B2.552.25%3.819Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3452.694B4.810.80%36.672Mการเงิน24
216.118B0.83-1.34%2.105Mบริการผู้บริโภค38
422.169B4.220.76%36.795Mการเงิน1
91.085B0.490.82%24.153Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.008B1.406.44%1.158Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
421.634B3.932.04%3.901Mการค้าปลีก41
408.589B1.851.89%335.306Mการสื่อสาร15
159.360B5.280.07%12.057Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
390.473B0.420.44%143.446Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
43.820B4.650.00%2.996Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.211B0.00-0.21%2.467Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
109.721B1.581.50%1.791Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
672.076M3.48-1.56%66.877Kระบบขนส่ง3
377.184B3.661.01%6.208Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.096B4.830.02%1.357Mสาธารณูปโภค7
345.926B4.151.36%4.464Mบริการการกระจายสินค้า59
1249.916B4.850.62%11.058Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ