อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.387B0.01%883.597Kบริการเชิงพาณิชย์20
23.815B-0.80%3.680Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
35.590B1.01%3.112Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
26.084B-0.55%4.736Mระบบขนส่ง11
257.890B0.26%10.787Mระบบขนส่ง5
131.845B0.05%2.472Mสาธารณูปโภค12
162.078B0.75%11.836Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
623.510B-0.75%5.616Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร69
526.701B-0.66%2.265Mการค้าปลีก18
186.782B-0.42%4.163Mการผลิตของผู้ผลิต19
60.845B1.04%767.956Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
508.716B0.11%7.182Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
40.856B-1.45%3.833Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
519.965B0.75%15.169Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
24.421B0.84%1.769Mบริการผู้บริโภค4
27.955B3.04%19.701Mการผลิตของผู้ผลิต6
3.081B-1.31%1.206Mบริการผู้บริโภค3
808.401B-0.93%10.928Mบริการผู้บริโภค14
2.558B-2.53%2.014Mการค้าปลีก1
41.190B0.18%19.703Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.460B-1.19%58.780Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
123.029B0.14%7.190Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
415.197B0.85%15.803Mแร่พลังงาน23
7.733B0.32%782.948Kบริการเชิงพาณิชย์14
2.510B3.86%369.280Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.650B0.17%103.310Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
82.220B-0.85%16.376Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
512.990B0.61%12.307Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
1.041B-1.95%212.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
97.406B0.90%3.174Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
59.437B-0.41%4.619Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6.292B-0.76%698.829Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
47.874B-0.32%448.002Kการค้าปลีก14
301.324M-6.02%89.194Mการค้าปลีก1
767.419B0.17%5.726Mสาธารณูปโภค21
150.138B1.06%2.320Mการผลิตของผู้ผลิต34
317.592B-1.41%9.799Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
67.945B0.20%2.261Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
55.904B1.22%1.005Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
21.847B-0.10%1.571Mบริการการกระจายสินค้า10
20.418B12.34%657.418Mการค้าปลีก4
125.948B0.03%1.990Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
822.516B0.68%5.472Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม135
82.351B0.79%4.748Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
186.636B0.48%1.909Mการเงิน45
248.841B1.02%24.320Mการเงิน99
—%บริการเชิงพาณิชย์
22.004B0.59%9.069Mบริการการกระจายสินค้า14
108.661B1.30%14.610Mการค้าปลีก12
16.140B0.54%7.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
453.423B0.44%9.830Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
282.602B1.30%4.805Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.433B-0.38%588.769Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
649.419B0.68%7.169Mสาธารณูปโภค13
31.141B-1.48%3.936Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
4.613B0.85%127.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
82.641B7.15%9.157Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
238.668B1.73%64.586Mบริการผู้บริโภค32
131.926B0.43%2.376Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
285.761B0.43%2.307Mการผลิตของผู้ผลิต10
123.617B1.52%5.200Mการผลิตของผู้ผลิต28
113.379B-0.62%28.087Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
252.636B-1.13%18.560Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1192.752B-0.00%64.308Mแร่พลังงาน8
4618.341B-1.01%15.918Mการค้าปลีก3
646.057B-1.40%25.936Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
1325.871B0.51%5.869Mการเงิน63
200.041B0.91%22.695Mการเงิน21
18.937B-0.26%1.085Mอื่นๆ13
1910.536B-0.14%23.188Mการเงิน4
6765.161B0.69%163.675Mการเงิน12
496.600B0.09%34.332Mการสื่อสาร5
167.848B-0.76%4.042Mระบบขนส่ง18
1.965B0.75%2.780Mบริการผู้บริโภค3
10.892B1.81%4.955Mบริการการกระจายสินค้า9
114.848B-0.03%3.161Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
122.229B-1.87%6.753Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
277.757B0.29%4.577Mการผลิตของผู้ผลิต10
141.961B0.57%6.950Mอื่นๆ78
316.268B-1.22%3.389Mบริการเชิงพาณิชย์86
76.945B1.07%4.526Mการผลิตของผู้ผลิต15
533.732B-0.92%21.451Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
66.384B-0.49%16.545Mบริการผู้บริโภค23
2538.641B0.13%13.552Mการเงิน7
254.053M1.82%160.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.236B0.72%1.309Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
576.009B-0.02%29.641Mแร่พลังงาน10
1.314B3.81%7.713Mแร่พลังงาน3
29.282B1.65%15.113Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
122.852B-0.19%3.574Mบริการผู้บริโภค36
111.419B0.50%5.003Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
66.985B0.16%7.396Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
376.554B-0.20%2.269Mระบบขนส่ง32
187.812B1.17%16.928Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
2.835B1.20%267.583Kบริการเชิงพาณิชย์5
122.375B1.39%24.332Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
810.447B0.50%3.434Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34
155.936B-0.51%4.618Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
92.143B-0.93%4.619Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
320.308B-0.08%24.429Mการเงิน3
36.462B-0.41%1.458Mบริการผู้บริโภค4
5.765B0.06%599.409Kบริการผู้บริโภค7
38.027B0.01%1.348Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
293.912B0.26%3.776Mระบบขนส่ง3
5224.672B1.56%8.973Mการเงิน221
270.051B-0.00%6.798Mการเงิน11
26.152B-3.81%6.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3465.564B0.85%72.679Mการเงิน25
223.578B-0.28%3.440Mบริการผู้บริโภค38
411.635B-1.93%24.364Mการเงิน1
173.672B-4.60%134.208Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
1.481B0.00%6.280Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
433.318B0.25%2.865Mการค้าปลีก38
4370.499B-0.41%27.042Mการสื่อสาร12
98.754B1.21%6.292Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
483.101B-1.50%140.264Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
41.261B-0.26%1.171Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.104B-0.91%3.116Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
129.654B2.46%3.293Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.497M3.18%614.957Kระบบขนส่ง3
244.401B0.01%7.123Mการผลิตของผู้ผลิต13
16.457B0.26%701.534Kสาธารณูปโภค7
49.373B1.56%16.022Mบริการการกระจายสินค้า57
1351.446B-1.42%17.373Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ