อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.933B1.491.61%2.330Mบริการเชิงพาณิชย์20
25.460B0.850.05%8.368Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.226B2.53-1.30%3.911Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
63.848B5.811.53%11.969Mระบบขนส่ง13
289.312B1.355.32%30.923Mระบบขนส่ง5
138.676B2.331.12%10.922Mสาธารณูปโภค14
161.736B2.502.47%10.867Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
657.771B2.100.76%12.196Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร77
576.411B0.763.29%422.677Kการค้าปลีก14
116.134B3.802.15%7.630Mการผลิตของผู้ผลิต21
62.095B3.601.64%3.649Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
592.553B0.210.17%7.549Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.089B3.300.33%1.837Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
465.521B0.260.98%10.930Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.450B8.290.71%454.861Kบริการผู้บริโภค2
34.203B2.430.77%5.631Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.658B1.372.07%721.950Kบริการผู้บริโภค4
814.851B3.415.91%23.603Mบริการผู้บริโภค14
2.891B0.000.77%637.000Kการค้าปลีก1
40.665B3.071.08%6.568Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
309.052M0.003.42%653.106Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
104.966B6.281.63%4.707Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
443.188B6.750.78%13.552Mแร่พลังงาน24
8.884B1.211.53%1.106Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.064B0.180.06%241.970Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.763B1.090.70%1.278Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
111.076B4.111.64%29.060Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
476.978B3.590.95%10.182Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
5.013B6.36-0.00%4.154Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
77.894B3.281.61%9.656Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
54.363B0.703.48%14.266Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.780B0.001.04%12.561Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
55.317B4.441.11%855.805Kการค้าปลีก15
348.031M0.00-38.36%543.657Mการค้าปลีก2
672.195B4.261.39%8.954Mสาธารณูปโภค16
209.081B2.101.16%3.510Mการผลิตของผู้ผลิต35
357.897B1.041.17%9.029Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42
82.711B0.821.74%6.865Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
47.050B2.400.65%868.774Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.978B0.981.23%4.610Mบริการการกระจายสินค้า12
15.962B0.002.61%22.057Mการค้าปลีก5
119.171B2.141.10%9.276Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
831.994B3.751.72%12.272Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม137
103.132B4.101.92%20.400Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
197.962B2.871.27%1.698Mการเงิน44
149.326B2.390.88%1.592Mการเงิน86
783.347M0.00-1.19%400.788Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.413B0.800.87%6.807Mบริการการกระจายสินค้า14
93.922B1.652.94%12.869Mการค้าปลีก9
106.978B3.121.33%12.494Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
331.496B1.201.89%26.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
272.327B1.84-0.09%4.239Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.440B0.30-1.16%268.935Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
651.564B1.821.32%13.312Mสาธารณูปโภค12
36.889B1.622.62%11.137Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.806B2.371.03%572.338Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.769B1.530.29%1.963Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
172.543B3.061.41%2.823Mบริการผู้บริโภค30
139.916B2.862.36%3.117Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
282.486B3.812.25%4.293Mการผลิตของผู้ผลิต10
129.043B3.152.82%8.595Mการผลิตของผู้ผลิต30
70.345B5.242.60%15.660Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.366B0.310.13%9.903Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1296.052B6.192.77%121.649Mแร่พลังงาน5
4335.280B0.000.90%18.577Mการค้าปลีก1
4067.258B0.263.04%30.357Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1304.963B2.203.21%12.790Mการเงิน63
198.653B3.483.91%28.598Mการเงิน19
14.114B5.93-0.13%1.383Mอื่นๆ12
2006.306B1.683.19%39.168Mการเงิน4
6941.284B5.492.32%239.545Mการเงิน12
500.467B3.461.64%52.769Mการสื่อสาร3
153.308B2.862.75%11.590Mระบบขนส่ง19
1.945B0.007.76%11.186Mบริการผู้บริโภค3
89.226B2.250.93%6.350Mบริการการกระจายสินค้า9
94.229B0.79-0.35%3.902Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
106.542B0.311.55%5.766Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.141B2.780.42%367.334Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.615B1.820.70%1.897Mอื่นๆ14
294.822B1.110.29%3.583Mบริการเชิงพาณิชย์85
112.917B2.851.13%18.414Mการผลิตของผู้ผลิต16
559.671B3.022.10%23.397Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
70.287B0.180.93%12.856Mบริการผู้บริโภค29
2608.357B2.472.94%25.214Mการเงิน7
1.451B0.001.64%1.946Mการผลิตของผู้ผลิต2
19.471B3.800.92%2.450Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
609.699B5.852.47%74.522Mแร่พลังงาน8
2.325B0.216.63%2.449Mแร่พลังงาน5
23.524B0.362.34%7.626Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
116.595B1.67-0.11%4.683Mบริการผู้บริโภค35
116.937B4.072.50%5.559Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
85.583B1.382.12%13.875Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
393.576B4.932.06%3.650Mระบบขนส่ง31
135.487B0.13-0.24%6.916Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.714B0.74-6.47%237.760Kบริการเชิงพาณิชย์5
187.143B1.62-0.10%24.021Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
523.779B0.651.38%1.853Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
185.389B2.910.52%4.031Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
163.307B2.020.64%32.763Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
361.402B2.552.46%29.504Mการเงิน4
101.351B0.001.05%1.484Mบริการผู้บริโภค6
6.493B9.602.16%1.179Mบริการผู้บริโภค8
38.564B5.392.55%6.343Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
302.720B2.600.30%8.065Mระบบขนส่ง2
5090.018B4.121.75%10.953Mการเงิน217
277.148B4.450.80%7.696Mการเงิน10
33.242B2.440.33%4.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3571.942B4.672.48%58.865Mการเงิน24
218.393B0.821.29%2.767Mบริการผู้บริโภค37
434.324B4.100.94%57.151Mการเงิน1
92.816B0.500.97%33.848Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.051B1.34-2.19%471.431Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
449.221B3.694.06%8.144Mการค้าปลีก41
418.853B1.801.10%201.833Mการสื่อสาร15
165.049B5.102.10%33.980Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
403.971B0.403.32%236.013Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
45.023B4.531.45%3.174Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.183B0.00-0.63%1.728Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
116.030B1.504.10%4.251Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.130M3.51-2.36%109.400Kระบบขนส่ง3
392.732B3.522.26%11.415Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.207B4.801.19%1.536Mสาธารณูปโภค7
358.479B4.002.11%14.419Mบริการการกระจายสินค้า59
1281.442B4.732.14%19.228Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ