อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
134.893B0.030.40%9.784Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
36.306B1.050.63%1.525Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร27
35.509B0.62-2.90%16.763Mในทางอุตสาหกรรม3
25.810B0.621.38%2.174Mวัสดุพื้นฐาน7
99.659B0.40-0.11%2.661Mในทางอุตสาหกรรม9
412.240B1.680.15%8.530Mในทางอุตสาหกรรม4
36.800B3.150.12%1.994Mในทางอุตสาหกรรม2
206.505B3.620.75%10.131Mวัสดุพื้นฐาน6
370.894B2.352.22%5.601Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร85
604.140B1.690.27%1.730Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
98.962B1.851.03%4.477Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
679.433B2.793.01%39.500Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
100.716B3.110.98%3.438Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
268.204B3.160.34%4.803Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
13381.509B4.800.07%108.254Mไฟแนนซ์35
110.016B0.100.07%3.372Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
55.294B1.50-0.16%1.724Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
12.319B3.96-0.19%3.146Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
64.156B0.600.94%2.763Mในทางอุตสาหกรรม40
257.950M1.32%1.048Mในทางอุตสาหกรรม1
898.156B3.60-0.21%8.451Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
680.982B5.320.79%12.057Mพลังงาน24
7.731B3.120.40%824.658Kในทางอุตสาหกรรม16
75.006B2.37-2.11%1.519Mวัสดุพื้นฐาน20
2128.300B2.4452.40%1.535Mเทคโนโลยี29
20.895B0.543.60%54.664Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
180.531B2.611.91%26.236Mเทคโนโลยี21
1363.947B2.080.04%100.242Mในทางอุตสาหกรรม116
462.326B3.260.27%17.304Mวัสดุพื้นฐาน20
69.708B3.980.59%3.534Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
77.503B3.32-0.28%2.478Mไฟแนนซ์30
114.209B0.36-0.82%1.443Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
512.057B3.330.14%9.995Mไฟแนนซ์21
66.322B3.750.05%1.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
20.379B-0.38%303.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
82.825B10.81-0.60%14.366Mไฟแนนซ์4
20.514B2.909.15%88.249Mในทางอุตสาหกรรม5
168.625B1.27-1.85%7.275Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
612.432B3.950.29%6.494Mสาธารณูปโภค16
233.784B1.790.28%5.697Mในทางอุตสาหกรรม40
158.899B3.042.40%14.861Mเทคโนโลยี36
24.347B0.040.50%487.998Kในทางอุตสาหกรรม7
63.851B0.180.46%32.099Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
31.850B1.06-0.50%1.288Mในทางอุตสาหกรรม13
348.455B2.420.31%4.039Mไฟแนนซ์8
27.496B0.86-0.39%3.170Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
568.304B2.040.28%29.166Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร53
194.299B1.111.62%6.671Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร22
196.107B2.672.58%5.160Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
9.176B1.051.71%6.203Mวัสดุพื้นฐาน10
207.187B1.67-1.13%10.552Mวัสดุพื้นฐาน10
1.766B4.070.37%164.404Kในทางอุตสาหกรรม4
86.902B0.34-0.25%2.964Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
148.550B2.390.19%5.393Mในทางอุตสาหกรรม6
410.028B2.90-0.05%9.523Mในทางอุตสาหกรรม12
233.098B4.780.67%2.389Mในทางอุตสาหกรรม12
344.090B3.632.55%12.795Mไฟแนนซ์21
31.607B3.03-1.08%5.757Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
469.000M-3.49%1.583Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
63.125B0.89%2.510Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
16.548B1.51-0.16%496.992Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
176.865B3.060.39%874.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร34
59.236B1.93-1.42%55.344Mเทคโนโลยี16
124.300M6.60%5.720Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
134.782B1.200.86%4.341Mเทคโนโลยี36
351.240B2.70-2.12%45.582Mสาธารณูปโภค10
228.968M-6.67%2.848Mในทางอุตสาหกรรม1
162.089B2.170.22%3.190Mในทางอุตสาหกรรม37
5.453B-1.84%3.383Mวัสดุพื้นฐาน3
1586.052B3.97-2.04%147.393Mพลังงาน2
214.745B4.341.14%10.282Mบริการโทรคมนาคม10
3865.016B0.260.58%25.280Mเทคโนโลยี26
1741.222B2.37-0.99%11.546Mไฟแนนซ์61
383.811B5.93-0.12%19.562Mไฟแนนซ์11
7.744B7.11-1.35%1.892Mไฟแนนซ์8
96.065B1.170.66%6.348Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
4671.953B2.01-0.54%21.842Mไฟแนนซ์8
190.059B1.610.88%3.964Mในทางอุตสาหกรรม14
185.708B3.530.11%2.232Mในทางอุตสาหกรรม10
53.273B1.23-2.28%5.819Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
22.149B2.23-0.39%6.540Mวัสดุพื้นฐาน2
40.714B0.211.47%1.188Mไฟแนนซ์1
171.332B3.810.00%3.578Mสาธารณูปโภค2
785.255B1.90-1.44%10.401Mสาธารณูปโภค18
143.078B1.56-0.81%5.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
56.772B3.47-1.42%2.703Mวัสดุพื้นฐาน16
5.096B2.022.33%2.345Mเทคโนโลยี3
96.504B0.460.38%4.207Mพลังงาน3
689.996B5.370.53%41.030Mพลังงาน12
881.249B9.49-1.03%99.854Mพลังงาน20
847.309M-0.44%616.000Kพลังงาน1
32.910B1.052.55%7.213Mพลังงาน10
29.813B5.68-0.12%2.182Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
81.004B5.53-0.01%10.261Mวัสดุพื้นฐาน14
24.217B7.900.33%888.805Kวัสดุพื้นฐาน5
350.343B2.580.21%1.766Mในทางอุตสาหกรรม7
129.814B3.18-0.31%2.079Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
119.313B1.191.22%6.552Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร33
1101.607B1.110.26%8.937Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ48
321.757B0.010.08%74.614Mเทคโนโลยี9
5.119B0.940.74%1.558Mวัสดุพื้นฐาน4
1.598B-0.68%587.814Kในทางอุตสาหกรรม5
624.609B1.94-1.07%40.588Mไฟแนนซ์3
5511.476B3.620.13%12.806Mไฟแนนซ์203
142.769B0.901.57%6.059Mไฟแนนซ์27
14.097B2.71-0.28%868.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
75.189B3.260.57%5.869Mไฟแนนซ์1
166.751B1.720.34%13.803Mพลังงาน15
387.751M7.65%26.498Mพลังงาน2
171.955B0.880.12%2.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
38.340B2.864.48%2.546Mเทคโนโลยี2
2034.167B2.170.05%545.579Kเทคโนโลยี29
24.269B-0.15%690.236Kในทางอุตสาหกรรม4
96.495B0.380.40%13.223Mเทคโนโลยี27
112.942B3.01-0.45%9.165Mไฟแนนซ์2
28.510B2.571.71%6.817Mวัสดุพื้นฐาน7
235.998B1.94-0.84%17.856Mวัสดุพื้นฐาน23
180.681B3.590.66%9.091Mวัสดุพื้นฐาน35
71.684B3.380.52%1.016Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
9.234B2.420.49%486.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
33.658B1.000.32%3.465Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
4.111B0.322.50%2.019Mพลังงาน2
193.036B3.22-0.78%6.768Mสาธารณูปโภค14
2371.949B2.97-1.49%35.369Mบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ