อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.933B1.490.14%381.815Kบริการเชิงพาณิชย์20
25.460B0.85-0.34%8.260Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
37.226B2.53-0.24%1.039Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
63.848B5.81-0.22%1.395Mระบบขนส่ง13
289.312B1.350.38%6.658Mระบบขนส่ง5
138.676B2.33-0.13%7.319Mสาธารณูปโภค14
161.736B2.50-0.07%4.145Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
657.661B2.10-1.26%4.774Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร76
576.778B0.77-0.04%183.906Kการค้าปลีก15
116.134B3.800.04%3.307Mการผลิตของผู้ผลิต21
62.095B3.60-0.23%1.412Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
592.553B0.21-1.02%4.300Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.089B3.30-0.20%424.787Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
465.521B0.260.45%4.506Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.450B8.29-0.52%166.676Kบริการผู้บริโภค2
34.203B2.43-0.24%2.649Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.658B1.372.40%148.456Kบริการผู้บริโภค4
814.851B3.411.58%7.808Mบริการผู้บริโภค14
2.891B0.00-0.38%350.500Kการค้าปลีก1
40.665B3.07-0.08%4.826Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
309.052M0.003.94%202.075Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
104.966B6.28-0.33%2.267Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
443.188B6.750.25%6.794Mแร่พลังงาน24
8.884B1.21-0.03%294.337Kบริการเชิงพาณิชย์15
1.064B0.18-0.92%190.552Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.763B1.092.10%920.722Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
111.076B4.110.74%13.445Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
476.978B3.590.59%5.434Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
5.650B5.64-0.18%720.902Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
77.894B3.280.02%5.401Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ28
54.363B0.703.54%12.061Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.780B0.00-0.89%1.651Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
55.317B4.44-0.14%282.978Kการค้าปลีก15
348.031M0.007.51%106.923Mการค้าปลีก2
672.195B4.260.25%4.205Mสาธารณูปโภค16
209.081B2.101.46%2.346Mการผลิตของผู้ผลิต35
357.765B1.041.63%5.749Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์41
82.711B0.820.63%3.084Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
47.050B2.400.82%602.979Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
24.978B0.980.00%2.243Mบริการการกระจายสินค้า12
15.962B0.00-0.06%9.305Mการค้าปลีก5
119.171B2.140.48%3.321Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
831.994B3.750.77%4.762Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม137
103.132B4.100.54%6.939Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
197.962B2.87-0.00%841.399Kการเงิน44
149.326B2.39-0.56%673.340Kการเงิน86
783.347M0.00-1.21%216.892Kบริการเชิงพาณิชย์2
21.413B0.80-0.04%2.208Mบริการการกระจายสินค้า14
93.922B1.65-1.63%2.170Mการค้าปลีก9
106.978B3.12-0.36%8.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
331.496B1.20-0.95%12.890Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
272.327B1.840.04%2.027Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21
5.440B0.30-1.25%134.848Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
651.564B1.82-0.75%3.710Mสาธารณูปโภค12
36.889B1.62-2.23%2.885Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
4.806B2.37-0.46%141.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
10.769B1.530.48%2.215Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
172.543B3.06-0.08%736.476Kบริการผู้บริโภค30
138.448B2.89-0.06%654.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
282.486B3.81-0.66%1.695Mการผลิตของผู้ผลิต10
129.043B3.150.31%3.653Mการผลิตของผู้ผลิต30
70.345B5.24-0.16%16.208Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
151.366B0.31-0.07%4.769Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
1296.052B6.19-0.05%55.648Mแร่พลังงาน5
4335.280B0.00-0.40%4.289Mการค้าปลีก1
4067.258B0.260.22%12.076Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1304.963B2.200.42%4.398Mการเงิน63
198.653B3.480.78%16.592Mการเงิน19
14.114B5.930.84%398.951Kอื่นๆ12
2006.306B1.68-0.95%9.580Mการเงิน4
6941.284B5.49-0.53%73.365Mการเงิน12
500.467B3.46-0.20%34.953Mการสื่อสาร3
153.308B2.861.26%5.604Mระบบขนส่ง19
1.945B0.00-1.44%1.544Mบริการผู้บริโภค3
89.226B2.250.22%1.245Mบริการการกระจายสินค้า9
94.229B0.79-0.28%1.369Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
106.542B0.31-0.06%2.890Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.141B2.78-1.18%103.582Kการผลิตของผู้ผลิต12
14.615B1.821.17%963.754Kอื่นๆ14
294.822B1.11-1.21%1.906Mบริการเชิงพาณิชย์85
112.917B2.85-0.24%6.788Mการผลิตของผู้ผลิต16
559.671B3.02-0.70%8.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
70.287B0.180.15%5.527Mบริการผู้บริโภค29
2608.357B2.47-0.46%9.851Mการเงิน7
1.451B0.00-1.01%2.630Mการผลิตของผู้ผลิต2
27.570B4.60-0.60%1.016Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
601.600B5.840.08%20.269Mแร่พลังงาน7
2.325B0.219.50%1.525Mแร่พลังงาน5
23.524B0.361.43%6.293Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
116.595B1.671.44%1.772Mบริการผู้บริโภค35
117.535B4.080.88%2.284Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
85.583B1.380.57%5.674Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
393.576B4.931.44%2.292Mระบบขนส่ง31
135.487B0.130.08%4.407Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
2.714B0.74-6.35%75.482Kบริการเชิงพาณิชย์5
187.143B1.620.23%6.066Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
523.779B0.651.14%674.396Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
185.389B2.910.53%1.317Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
163.307B2.02-0.56%10.224Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
361.402B2.55-0.05%9.739Mการเงิน4
101.351B0.00-0.63%791.462Kบริการผู้บริโภค6
6.493B9.602.45%933.336Kบริการผู้บริโภค8
38.564B5.39-1.86%2.906Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
302.720B2.60-0.20%2.434Mระบบขนส่ง2
5090.018B4.120.31%3.961Mการเงิน217
277.148B4.45-0.66%2.132Mการเงิน10
33.242B2.440.30%2.133Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3571.942B4.67-0.33%24.688Mการเงิน24
218.393B0.820.09%883.213Kบริการผู้บริโภค37
434.324B4.100.19%15.792Mการเงิน1
92.816B0.500.96%27.148Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.051B1.344.13%753.868Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
449.221B3.690.33%2.220Mการค้าปลีก41
418.853B1.80-0.25%90.711Mการสื่อสาร15
165.049B5.10-1.17%8.921Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
403.971B0.402.18%116.302Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
45.023B4.530.12%1.247Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
13.183B0.000.00%717.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
116.030B1.50-0.63%1.175Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
667.130M3.512.74%111.102Kระบบขนส่ง3
392.732B3.521.08%5.221Mการผลิตของผู้ผลิต14
21.207B4.800.77%1.850Mสาธารณูปโภค7
358.479B4.00-0.75%3.191Mบริการการกระจายสินค้า59
1281.442B4.730.47%9.099Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ