อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
15.816B0.04%1.804Mบริการเชิงพาณิชย์21
25.819B0.09%13.130Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
38.772B1.82%12.570Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
68.459B3.23%10.102Mระบบขนส่ง13
292.298B-0.31%9.628Mระบบขนส่ง5
145.861B0.18%4.635Mสาธารณูปโภค14
177.131B1.41%6.009Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
701.341B0.19%6.579Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร79
572.921B1.98%1.737Mการค้าปลีก16
120.523B-1.47%8.250Mการผลิตของผู้ผลิต22
65.536B-0.18%1.655Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
559.218B0.74%11.584Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
40.658B0.52%1.158Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
520.948B1.98%30.387Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
5.504B-0.52%100.035Kบริการผู้บริโภค3
35.109B0.93%8.052Mการผลิตของผู้ผลิต9
3.617B0.05%1.022Mบริการผู้บริโภค3
906.750B0.97%8.197Mบริการผู้บริโภค14
3.134B13.65%6.636Mการค้าปลีก1
42.306B0.90%4.299Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
290.164M7.01%663.128Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
115.033B1.22%4.896Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
445.437B0.77%14.699Mแร่พลังงาน24
9.211B-0.57%1.774Mบริการเชิงพาณิชย์15
1.073B-1.16%54.022Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.039B-0.01%1.667Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
121.628B0.78%16.394Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
526.090B2.15%11.673Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
5.623B-0.37%338.950Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
74.398B0.53%8.752Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
61.785B0.47%11.532Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5.487B0.00%1.083Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
58.040B-0.24%736.371Kการค้าปลีก15
330.190M1.20%4.991Mการค้าปลีก2
683.587B0.44%7.237Mสาธารณูปโภค16
230.373B0.83%4.257Mการผลิตของผู้ผลิต35
371.965B1.24%8.885Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
85.693B2.47%6.685Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
50.489B1.43%2.363Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
27.123B-0.19%75.678Mบริการการกระจายสินค้า12
16.591B1.51%43.135Mการค้าปลีก5
150.374B0.22%9.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
856.820B0.83%8.575Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม139
106.483B1.51%16.346Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
195.718B0.28%6.598Mการเงิน46
155.536B3.00%3.349Mการเงิน87
568.710M1.69%52.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
19.603B1.16%7.476Mบริการการกระจายสินค้า13
107.558B3.09%11.467Mการค้าปลีก11
106.734B-1.08%12.557Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
375.445B0.12%14.621Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
287.770B0.13%8.697Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
2.495B-0.48%468.586Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
683.930B1.88%12.380Mสาธารณูปโภค12
39.748B0.84%8.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
4.845B0.82%332.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
11.515B4.79%3.002Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
168.838B0.33%3.636Mบริการผู้บริโภค29
152.075B-0.59%2.395Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
290.839B0.49%2.553Mการผลิตของผู้ผลิต11
137.564B2.47%9.633Mการผลิตของผู้ผลิต30
78.358B2.51%21.579Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
171.975B0.20%18.059Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
1335.237B0.29%56.765Mแร่พลังงาน5
4730.180B0.46%21.245Mการค้าปลีก1
4497.862B-0.27%14.983Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
1433.422B0.85%5.993Mการเงิน64
218.219B0.74%17.804Mการเงิน19
14.560B0.19%805.333Kอื่นๆ12
2089.340B-0.44%25.747Mการเงิน4
7069.622B0.73%141.469Mการเงิน12
514.734B-0.29%34.041Mการสื่อสาร3
148.039B-0.11%5.020Mระบบขนส่ง19
1.909B0.43%8.098Mบริการผู้บริโภค3
9.804B1.30%1.759Mบริการการกระจายสินค้า8
114.242B0.33%4.100Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17
113.327B1.33%5.520Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
7.193B1.66%302.446Kการผลิตของผู้ผลิต12
15.852B0.40%1.804Mอื่นๆ15
324.149B2.22%4.191Mบริการเชิงพาณิชย์85
128.437B1.59%12.812Mการผลิตของผู้ผลิต17
576.028B1.34%34.770Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
81.459B1.22%13.636Mบริการผู้บริโภค30
2744.346B3.24%41.937Mการเงิน7
1.464B0.71%69.043Kการผลิตของผู้ผลิต2
21.106B0.05%3.457Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
689.032B0.57%50.889Mแร่พลังงาน9
2.268B-0.03%18.254Mแร่พลังงาน5
27.355B-0.86%4.866Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
129.052B0.45%24.264Mบริการผู้บริโภค35
126.946B-0.26%3.612Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
86.689B0.90%6.006Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
399.555B0.48%2.540Mระบบขนส่ง31
168.333B0.75%24.644Mบริการทางด้านเทคโนโลยี33
2.729B-2.10%315.096Kบริการเชิงพาณิชย์5
158.967B3.78%67.294Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
706.579B1.51%6.455Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
203.978B0.17%8.368Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
196.004B1.23%14.298Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
363.071B0.62%18.078Mการเงิน4
102.238B-1.62%2.381Mบริการผู้บริโภค6
6.477B2.81%808.123Kบริการผู้บริโภค8
40.233B0.72%2.391Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
311.046B1.76%4.238Mระบบขนส่ง2
5368.549B-0.21%8.195Mการเงิน223
291.945B1.25%8.613Mการเงิน11
33.683B-1.07%1.545Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
3650.955B0.79%39.415Mการเงิน23
230.922B0.20%9.937Mบริการผู้บริโภค38
430.273B0.19%18.860Mการเงิน1
118.778B1.36%76.611Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.255B-0.71%3.784Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
464.507B0.96%4.160Mการค้าปลีก41
445.496B0.32%330.179Mการสื่อสาร17
183.255B0.39%15.029Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
504.494B7.09%282.161Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
44.839B0.82%797.433Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
12.658B-0.33%2.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
123.071B2.05%4.462Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
705.550M5.00%35.165Kระบบขนส่ง3
420.487B1.84%8.946Mการผลิตของผู้ผลิต14
22.444B1.68%2.536Mสาธารณูปโภค8
350.928B-0.28%4.824Mบริการการกระจายสินค้า58
1376.203B0.31%10.887Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ