การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

238
หุ้น
2759.815B
เงินทุนของตลาด
13.437M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.84%
เปลี่ยนแปลง
+2.06%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.05%
ประสิทธิภาพ ปี
−18.13%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
10HANG LUNG GROUP
11.22 HKD3.89%581K15.277B HKD5.162.17 HKD89.56%7.66%การเงิน
101HANG LUNG PROPERTIES (HLP)
10.38 HKD1.76%7.678M46.702B HKD10.910.95 HKD94.70%7.51%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1030SEAZEN GROUP LTD
1.56 HKD5.41%25.01M10.981B HKD−0.01 HKD−100.53%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
105ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS
7.77 HKD−2.88%2K2.797B HKD−4.40 HKD−3.88%4.12%การเงิน
106LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
0.101 HKD6.32%86K460.366M HKD−0.53 HKD−198.70%0.00%การเงิน
1064ZHONG HUA INTERNATIONAL HLDGS
0.077 HKD−6.10%25K59.183M HKD23.330.00 HKD0.00%การเงิน
108GR LIFE STYLE COMPANY LTD
0.79 HKD−3.66%2.174M2.528B HKD−0.10 HKD−49400.00%0.00%การเงิน
1098ROAD KING INFRASTRUCTURE
1.86 HKD3.33%444K1.394B HKD−2.40 HKD−211.31%18.82%การเงิน
1107MODERN LAND (CHINA) CO LIMITED
0.075 HKD4.17%102K209.625M HKDการเงิน
1109CHINA RESOURCES LAND
32.35 HKD1.41%7.36M230.686B HKD6.564.93 HKD−4.07%4.95%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1113CK ASSET HOLDINGS LTD
40.80 HKD1.37%3.5M144.875B HKD7.695.30 HKD7.12%5.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
1124COASTAL GREENLAND
0.028 HKD0.00%32K116.089M HKD−0.10 HKD−51.77%0.00%การเงิน
115GRAND FIELD GROUP HLDGS
0.165 HKD0.00%20040.418M HKD0.00%การเงิน
1168SINOLINK WORLDWIDE HLDGS
0.133 HKD0.76%982.4K847.742M HKD−0.08 HKD−33.68%0.00%การเงิน
1176ZHUGUANG HOLDINGS GROUP CO LTD
0.405 HKD15.71%149.374M2.926B HKD−0.09 HKD−128.76%0.00%การเงิน
119POLY PROPERTY GROUP CO LTD
1.85 HKD1.65%2.888M7.069B HKD2.59%การเงิน
1195KINGWELL GROUP LTD
0.017 HKD−5.56%26.222K52.094M HKD−0.00 HKD30.36%0.00%การเงิน
12HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO
20.14 HKD1.77%4.021M97.554B HKD9.372.15 HKD−25.11%8.93%การเงิน
มีแรงซื้อ
120COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HLDGS
1.18 HKD−27.61%48.82M7.543B HKD−0.02 HKD−296.23%0.00%การเงิน
1200MIDLAND HOLDINGS LIMITED
0.63 HKD0.00%6K451.764M HKD−0.37 HKD−179.17%0.00%การเงิน
1201TESSON HOLDINGS LIMITED
0.097 HKD4.30%429K143.898M HKD−0.14 HKD38.73%0.00%การเงิน
1209CHINA RESOURCES MIXC LIFEST SVS LTD
32.95 HKD1.54%2.648M75.208B HKD25.861.27 HKD91.94%1.52%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1222WANG ON GROUP
0.043 HKD2.38%420K586.394M HKD43.000.00 HKD−86.67%0.93%การเงิน
1224C C LAND HOLDINGS LIMITED
1.45 HKD0.00%120K5.629B HKD−0.91 HKD−530.23%1.38%การเงิน
123YUEXIU PROPERTY CO LTD
9.49 HKD2.48%6.077M38.039B HKD6.331.50 HKD−9.19%6.44%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1232GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD
0.047 HKD−12.96%224K84.554M HKD−0.72 HKD−1166.77%0.00%การเงิน
1238POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
1.02 HKD2.00%50.42M4.223B HKD−0.05 HKD−102.40%27.45%การเงิน
มีแรงขาย
124GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
0.68 HKD0.00%10K1.164B HKD−0.03 HKD−116.29%16.18%การเงิน
1243WANG ON PROPERTIES LTD
0.049 HKD2.08%268K744.8M HKD3.530.01 HKD−54.72%14.08%การเงิน
1246BOILL HEALTHCARE HLDGS LTD
0.100 HKD0.00%80K135.8M HKD−0.32 HKD−140.76%0.00%การเงิน
1278CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT CO
0.085 HKD2.41%369.693K826.731M HKD−0.00 HKD85.64%2.59%การเงิน
129ASIA STANDARD INTL GROUP
0.460 HKD2.22%702K607.1M HKD0.760.61 HKD−40.78%0.00%การเงิน
131CHEUK NANG HLDGS
1.50 HKD0.00%374K979.015M HKD−0.08 HKD−4.22%2.50%การเงิน
1321CHINA NEW CITY COMMERCIAL DEV LTD
0.82 HKD0.00%6K1.649B HKD−0.15 HKD−168.76%0.00%การเงิน
1396GUANGDONG - HONG KONG GTR BAY AREA
0.305 HKD0.00%4K138.389M HKD−3.56 HKD−505.33%0.00%การเงิน
1417RIVERINE CHINA HLDGS LTD
0.450 HKD4.65%4K178.552M HKD125.000.00 HKD−96.17%2.22%การเงิน
1427CHINA TIANBAO GP DEV COT LTD
0.203 HKD0.50%18K164.32M HKD−0.42 HKD−224.46%0.00%การเงิน
147INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT H
0.071 HKD5.97%5K1.443B HKD−0.00 HKD44.62%0.00%การเงิน
1502FINANCIAL STREET PROPERTY CO LTD
2.42 HKD1.26%7K892.665M HKD6.160.39 HKD2.10%7.53%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1516SUNAC SERVICES HLDGS
3.33 HKD37.04%209.948M10.179B HKD14.830.22 HKD4.56%การเงิน
ปานกลาง
1528RED STAR MACALLINE GROUP CORP LTD
2.54 HKD1.20%589.751K19.186B HKD−0.03 HKD−106.97%1.46%การเงิน
ปานกลาง
1538ZHONG AO HOME GROUP LIMITED
0.385 HKD1.32%54K329.002M HKD4.510.09 HKD−54.84%6.49%การเงิน
156LIPPO CHINA RESOURCES
0.82 HKD2.50%341K753.327M HKD−0.22 HKD22.36%9.76%การเงิน
1560STAR GROUP COMPANY LTD
0.305 HKD−1.61%10K195.657M HKD1.980.15 HKD0.00%การเงิน
1570WEIYE HOLDINGS LTD
3.07 HKD−18.13%2K−0.41 HKD−423.29%การเงิน
16SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
81.45 HKD2.39%4.92M236.024B HKD9.878.25 HKD−10.41%6.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
160HON KWOK LAND INVESTMENT CO
1.75 HKD2.34%20K1.261B HKD8.220.21 HKD26.26%7.14%การเงิน
1628YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LTD
0.178 HKD4.09%384.918K1.163B HKD−3.21 HKD−16047.74%0.00%การเงิน
163EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.460 HKD0.00%82K1.692B HKD−0.58 HKD−179.06%4.57%การเงิน
1638KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.260 HKD1.96%1.129M1.824B HKDการเงิน
1655OKURA HOLDINGS LTD
0.65 HKD3.17%1.21M390M HKD0.00%การเงิน
1663SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED
0.161 HKD4.55%882K396.704M HKD18.720.01 HKD−67.42%6.21%การเงิน
1668CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED
0.465 HKD2.20%2.302M5.32B HKD−0.14 HKD−145.46%0.00%การเงิน
17NEW WORLD DEVELOPMENT CO
15.30 HKD1.06%8.921M38.504B HKD37.450.41 HKD−4.42%12.81%การเงิน
มีแรงซื้อ
171SILVER GRANT INTL HLDGS GP LTD
0.255 HKD4.08%66K587.737M HKD−0.30 HKD−63.32%0.00%การเงิน
173K.WAH INTERNATIONAL HLDGS
2.18 HKD0.00%771K6.83B HKD8.830.25 HKD−48.12%9.63%การเงิน
มีแรงซื้อ
174GEMINI INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMIT
0.345 HKD16.95%2K216.094M HKD−0.83 HKD−463.84%0.00%การเงิน
1755S-ENJOY SERVICE GRP CO LTD
4.58 HKD6.26%1.577M3.991B HKD7.060.65 HKD−15.65%3.80%การเงิน
มีแรงซื้อ
1777FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
0.095 HKD1.06%3.932M548.397M HKDการเงิน
1778COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO LTD
0.450 HKD5.88%35K668.469M HKDการเงิน
1813KWG GROUP HLDGS LTD
1.04 HKD1.96%21.998M3.553B HKD−6.67 HKD−406.75%0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
185ZENSUN ENTERPRISES LTD
0.185 HKD−9.76%146K353.977M HKD−1.99 HKD−519.92%0.00%การเงิน
1862JINGRUI HOLDINGS LIMITED
0.058 HKD7.41%1.133M89.251M HKDการเงิน
1908C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GP LTD
20.10 HKD3.93%1.965M37.101B HKD6.533.08 HKD27.32%6.47%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
191LAI SUN GARMENT INTERNATIONAL LTD
1.12 HKD−1.75%42K989.379M HKD−2.64 HKD31.00%0.00%การเงิน
1918SUNAC CHINA HLDGS
2.68 HKD4.28%360.351M14.603B HKDการเงิน
มีแรงขาย
1922YINCHENG LIFE SERVICE CO LTD
2.00 HKD0.00%2.3M534.304M HKD4.120.49 HKD41.96%6.30%การเงิน
193CAPITAL ESTATE LIMITED
0.211 HKD0.00%1K41.005M HKD−0.26 HKD−241.55%0.00%การเงิน
194LIU CHONG HING INVESTMENT
5.52 HKD−1.43%20K2.09B HKD−0.69 HKD−169.55%6.88%การเงิน
1941YE XING GROUP HOLDINGS LTD
0.190 HKD12.43%50K77.009M HKD0.00%การเงิน
1965LANDSEA GREEN LIFE SERVICE CO LTD
0.475 HKD1.06%34K195.113M HKD8.560.06 HKD0.00%การเงิน
1966CHINA SCE GP HLDGS LTD
0.335 HKD4.69%4.524M1.415B HKD−0.63 HKD−156.55%53.73%การเงิน
มีแรงขาย
1971REDSUN SERVICES GROUP LTD
0.570 HKD23.91%49K236.55M HKD2.770.21 HKD−31.63%0.00%การเงิน
1972SWIRE PROPERTIES LTD
15.86 HKD0.76%1.457M92.781B HKD15.771.01 HKD16.49%6.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
199ITC PROPERTIES GROUP LIMITED
0.77 HKD2.67%577K698.543M HKD−0.17 HKD75.83%19.48%การเงิน
1996REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
0.169 HKD2.42%394K560.227M HKD−1.98 HKD−429.97%0.00%การเงิน
1997WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD
29.90 HKD1.18%2.687M90.783B HKD−1.84 HKD−1199.51%4.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
2007COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD
1.04 HKD0.00%321.187M28.822B HKD−2.34 HKD−224.21%35.72%การเงิน
มีแรงขาย
2019DEXIN CHINA HOLDINGS CO LTD
0.208 HKD4.52%2.412M617.623M HKD−0.35 HKD−171.85%49.04%การเงิน
2048E-HOUSE(CHINA) ENTERPRISE HLDGS LTD
0.255 HKD8.09%143.1K446.01M HKD−2.05 HKD−156.97%0.00%การเงิน
ปานกลาง
207JOY CITY PROPERTY LIMITED
0.260 HKD1.96%476K3.7B HKD5.620.05 HKD−62.02%4.62%การเงิน
2088XIWANG PROPERTY HOLDINGS CO LTD
0.077 HKD−7.23%100K108.476M HKD−0.00 HKD−33.33%0.00%การเงิน
21GREAT CHINA HLDGS (HONG KONG) LTD
0.065 HKD−4.41%15K258.39M HKD5.800.01 HKD0.00%การเงิน
2107FIRST SERVICE HOLDING LTD
0.360 HKD−5.26%730K357.84M HKD5.460.07 HKD8.33%การเงิน
214ASIA ORIENT HLDGS
0.450 HKD0.00%58K378.393M HKD0.880.51 HKD−57.41%0.00%การเงิน
2146ROISERV LIFESTYLE SERVICES CO LTD
1.97 HKD0.00%20.5K185.18M HKD4.310.46 HKD−5.99%14.41%การเงิน
2152SUXIN JOYFUL LIFE SERVICES CO LTD
6.99 HKD5.75%500687.12M HKD2.86%การเงิน
2156C&D PROPERTY MANAGEMENT GROUP LTD
3.48 HKD−0.57%9K4.771B HKD14.530.24 HKD81.30%2.87%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
2165LING YUE SERVICES GROUP LTD
0.490 HKD−1.01%45K139.986M HKD1.460.33 HKD0.00%การเงิน
2168KAISA PROSPERITY HLDGS LTD
2.12 HKD7.07%42K326.713M HKD−0.42 HKD−117.87%0.00%การเงิน
2202CHINA VANKE CO. LTD
8.93 HKD1.82%16.915M159.188B HKD4.601.94 HKD−20.96%8.27%การเงิน
มีแรงซื้อ
2210BEIJING CAPITAL JIAYE PPTY SVCS CO
3.39 HKD1.50%7.2K497.202M HKD3.660.93 HKD7.27%การเงิน
2215DEXIN SERVICES GROUP LTD
2.38 HKD−5.18%19K2.231B HKD20.530.12 HKD2.48%การเงิน
2231JY GRANDMARK HOLDINGS LTD
1.22 HKD−0.81%172K2.008B HKD−0.62 HKD−292.24%4.51%การเงิน
224PIONEER GLOBAL GROUP
0.81 HKD1.25%28K917.461M HKD15.640.05 HKD−79.57%3.77%การเงิน
2270DESUN R/EST INV SVCS GP CO LTD
1.18 HKD3.51%18K731.906M HKD25.270.05 HKD4.67%การเงิน
2271ZHONG AN INTELLIGENT LIVING SERVICE
0.69 HKD15.00%72Kการเงิน
2286CHEN XING DEVELOPMENT HOLDINGS LTD
0.315 HKD1.61%143K189M HKD26.470.01 HKD−96.48%0.00%การเงิน
2288RYKADAN CAPITAL LIMITED
0.245 HKD0.00%41592.735M HKD−0.50 HKD−7002.82%0.00%การเงิน
2292THING ON ENTERPRISE LTD
0.85 HKD0.00%4K612M HKD−0.07 HKD11.28%0.00%การเงิน