ภาพยนต์/บันเทิง (อุตสาหกรรม)

31
หุ้น
108.231B
เงินทุนของตลาด
17.977M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.67%
เปลี่ยนแปลง
−12.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
−23.62%
ประสิทธิภาพ ปี
−22.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1003HUANXI MEDIA GROUP LIMITED
0.66 HKD0.00%110K0.142.413B HKD0.00%บริการผู้บริโภค
1046UNIVERSE ENT & CULTURE GP CO LTD
0.280 HKD−1.75%30K0.04253.857M HKD−0.10 HKD−160.11%0.00%บริการผู้บริโภค
1060ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED
0.500 HKD0.00%93.38M1.9814.744B HKD63.290.01 HKD+1480.00%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
1132ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAIN
0.041 HKD+10.81%175K0.74114.786M HKD−0.02 HKD+80.90%0.00%บริการผู้บริโภค
1159STARLIGHT CULTURE ENT GP LTD
0.203 HKD+1.50%164K1.28167.184M HKD−0.13 HKD−202.10%0.00%บริการผู้บริโภค
1180PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED
0.90 HKD+1.12%48K0.59946.967M HKD−0.06 HKD+34.35%0.00%บริการผู้บริโภค
1326TRANSMIT ENTERTAINMENT LTD
0.035 HKD0.00%312K2.0088.251M HKD−0.07 HKD−2382.76%0.00%บริการผู้บริโภค
1371CHINA ECOTOURISM GROUP LTD
0.209 HKD−0.48%13K0.3432.274M HKD−0.95 HKD+89.70%0.00%บริการผู้บริโภค
1566CA CULTURAL TECHNOLOGY GP LTD
0.025 HKD−7.41%37K0.1029.551M HKD−0.71 HKD−1010.22%0.00%บริการผู้บริโภค
1616A METAVERSE COMPANY
0.036 HKD−10.00%398K0.1377.457M HKD−0.11 HKD+55.37%0.00%บริการผู้บริโภค
1661WISDOM SPORTS GROUP
0.061 HKD−7.58%1.815M0.7097.169M HKD−0.04 HKD−9.69%0.00%บริการผู้บริโภค
1896MAOYAN ENTERTAINMENT
9.07 HKD−0.22%4.8M2.4010.401B HKD25.530.36 HKD+88.14%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
1981CATHAY MEDIA & EDU GRP INC
0.80 HKD0.00%16K0.031.324B HKD−0.12 HKD−161.66%3.75%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2125STRAWBEAR ENTERTAINMENT GROUP
0.475 HKD0.00%14K0.07332.687M HKD−0.04 HKD0.00%บริการผู้บริโภค
2230MEDIALINK GROUP LTD
0.180 HKD0.00%240K0.52346.618M HKD6.720.03 HKD+24.07%6.22%บริการผู้บริโภค
2255HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD
0.95 HKD+1.06%8.694M0.377.708B HKD−0.13 HKD−5.65%0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2309ZO FUTURE GROUP
1.28 HKD+11.30%574.37K1.95987.597M HKD−0.03 HKD+62.61%0.00%บริการผู้บริโภค
326CHINA STAR ENTERTAINMENT
0.78 HKD−3.70%52K0.591.919B HKD−0.06 HKD+59.50%0.00%บริการผู้บริโภค
391MEI AH ENTERTAINMENT GROUP
0.165 HKD−3.51%60K0.23977.417M HKD−0.00 HKD+38.81%0.00%บริการผู้บริโภค
547DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED
0.158 HKD+8.22%15.36M3.54984.94M HKD−0.06 HKD+63.63%0.00%บริการผู้บริโภค
6698STAR CM HOLDINGS LIMITED
23.90 HKD+0.21%367.2K1.459.525B HKD101.400.24 HKD0.00%บริการผู้บริโภค
8103HMVOD LTD
1.24 HKD0.00%51K0.11160.515M HKD−0.11 HKD−157.42%0.00%บริการผู้บริโภค
8156SINOPHARM TECH HOLDINGS LTD
0.130 HKD0.00%20K0.2023.88M HKD−0.06 HKD+90.78%0.00%บริการผู้บริโภค
8220BINGO GROUP HLDGS LTD
0.62 HKD+3.33%50.25K0.2263.64M HKD−0.08 HKD+51.27%0.00%บริการผู้บริโภค
8368CREATIVE CHINA HOLDINGS LTD
0.60 HKD+9.09%10K0.14283.925M HKD4.140.14 HKD+142.55%0.00%บริการผู้บริโภค
880SJM HOLDINGS LIMITED
2.31 HKD0.00%7.756M0.5816.405B HKD−0.92 HKD−80.70%0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
933VIVA GOODS COMPANY LTD
0.85 HKD+2.41%4.794M0.978.264B HKD9.650.09 HKD−72.22%0.00%บริการผู้บริโภค
953SHAW BROTHERS HOLDINGS LTD
0.117 HKD+0.86%348K0.47166.094M HKD1170.000.00 HKD−96.15%0.00%บริการผู้บริโภค
9857LINMON MEDIA LTD
7.75 HKD−0.90%204.4K0.852.794B HKD0.00%บริการผู้บริโภค
9958LITIAN PICTURES HOLDINGS LTD
1.20 HKD−2.44%18K0.15360M HKD−1.08 HKD−1082.83%0.00%บริการผู้บริโภค
9992POP MART INTL GRP LTD
19.95 HKD−4.13%10.076M2.5626.237B HKD38.460.52 HKD−17.70%0.49%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง