การเงิน (ภาค)

490
หุ้น
22036.779B
เงินทุนของตลาด
72.030M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.81%
เปลี่ยนแปลง
+4.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.91%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
10HANG LUNG GROUP
10.84 HKD0.37%66K14.978B HKD4.982.17 HKD89.56%7.82%การเงิน
1009INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORP.
1.04 HKD4.00%140K1.369B HKD−0.09 HKD−172.78%0.00%การเงิน
101HANG LUNG PROPERTIES (HLP)
10.14 HKD−0.59%199K46.612B HKD10.650.95 HKD94.70%7.53%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1030SEAZEN GROUP LTD
1.49 HKD0.68%2.762M10.629B HKD−0.01 HKD−100.53%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
1036VANKE OVERSEAS INV HLDG CO LTD
1.52 HKD−0.65%20K595.978M HKD−0.13 HKD−112.89%5.88%การเงิน
105ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS
7.77 HKD−2.88%2K2.797B HKD−4.40 HKD−3.88%4.12%การเงิน
1051G-RESOURCES GP LTD
1.76 HKD−0.56%30.5K797.941M HKD−0.53 HKD−129.23%6.78%การเงิน
106LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
0.095 HKD−5.00%11K433.017M HKD−0.53 HKD−198.70%0.00%การเงิน
1062CHINA DEVELOPMENT BK INTL INVT LTD
0.078 HKD−2.50%150K226.373M HKD−0.06 HKD37.20%0.00%การเงิน
1064ZHONG HUA INTERNATIONAL HLDGS
0.077 HKD−6.10%25K60.721M HKD23.330.00 HKD0.00%การเงิน
1073DA YU FINANCIAL HOLDINGS LTD
0.160 HKD0.63%555.2K182.293M HKD−0.01 HKD−140.15%0.00%การเงิน
108GR LIFE STYLE COMPANY LTD
0.82 HKD0.00%544K2.496B HKD−0.10 HKD−49400.00%0.00%การเงิน
1098ROAD KING INFRASTRUCTURE
1.80 HKD2.27%800K1.319B HKD−2.40 HKD−211.31%19.89%การเงิน
11HANG SENG BANK
95.25 HKD0.16%86.888K182.963B HKD12.497.63 HKD−6.61%5.12%การเงิน
ปานกลาง
1107MODERN LAND (CHINA) CO LIMITED
0.072 HKD2.86%1.154M195.65M HKDการเงิน
1109CHINA RESOURCES LAND
31.55 HKD−1.10%836.917K230.686B HKD6.404.93 HKD−4.07%4.95%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
111CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
0.290 HKD0.00%320K185.95M HKD10.740.03 HKD−84.33%6.90%การเงิน
1113CK ASSET HOLDINGS LTD
40.05 HKD−0.50%559.321K143.81B HKD7.555.30 HKD7.12%5.63%การเงิน
มีแรงซื้อ
1124COASTAL GREENLAND
0.028 HKD−9.68%2.23M128.527M HKD−0.10 HKD−51.77%0.00%การเงิน
1140WEALTHKING INVESTMENTS LTD
0.190 HKD−5.00%1.048M3.787B HKD7.250.03 HKD−79.60%0.00%การเงิน
115GRAND FIELD GROUP HLDGS
0.165 HKD0.00%20040.418M HKD0.00%การเงิน
1168SINOLINK WORLDWIDE HLDGS
0.126 HKD−4.55%435.6K854.116M HKD−0.08 HKD−33.68%0.00%การเงิน
1176ZHUGUANG HOLDINGS GROUP CO LTD
0.570 HKD62.86%39.434M2.89B HKD−0.09 HKD−128.76%0.00%การเงิน
119POLY PROPERTY GROUP CO LTD
1.82 HKD0.00%200K6.993B HKD2.62%การเงิน
1195KINGWELL GROUP LTD
0.017 HKD−5.56%26.222K49.2M HKD−0.00 HKD30.36%0.00%การเงิน
12HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO
19.72 HKD−0.40%559K97.554B HKD9.172.15 HKD−25.11%8.93%การเงิน
มีแรงซื้อ
120COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HLDGS
1.38 HKD−15.34%13.536M6.392B HKD−0.02 HKD−296.23%0.00%การเงิน
1200MIDLAND HOLDINGS LIMITED
0.63 HKD0.00%56K451.764M HKD−0.37 HKD−179.17%0.00%การเงิน
1201TESSON HOLDINGS LIMITED
0.093 HKD−1.06%360K137.964M HKD−0.14 HKD38.73%0.00%การเงิน
1209CHINA RESOURCES MIXC LIFEST SVS LTD
32.30 HKD−0.46%169.896K77.034B HKD25.351.27 HKD91.94%1.49%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1216ZHONGYUAN BANK CO LTD
0.355 HKD2.90%21K12.975B HKD3.230.11 HKD−45.10%0.00%การเงิน
1217CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED
0.010 HKD0.00%1.08M128.016M HKD12.500.00 HKD−46.67%0.00%การเงิน
1222WANG ON GROUP
0.042 HKD0.00%80K572.757M HKD42.000.00 HKD−86.67%0.95%การเงิน
1224C C LAND HOLDINGS LIMITED
1.45 HKD0.00%24K5.668B HKD−0.91 HKD−530.23%1.37%การเงิน
1225LERADO FINANCIAL GROUP COMPANY LTD
0.103 HKD−3.74%12.4K24.644M HKD−1.24 HKD−1667.90%0.00%การเงิน
1226CHINA INVESTMENT & FINANCE GP LTD
0.360 HKD0.00%960148.535M HKD−0.10 HKD−2487.50%0.00%การเงิน
123YUEXIU PROPERTY CO LTD
9.27 HKD0.11%357.105K37.759B HKD6.181.50 HKD−9.19%6.49%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1232GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD
0.047 HKD−12.96%224K84.554M HKD−0.72 HKD−1166.77%0.00%การเงิน
1238POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
1.00 HKD0.00%4.106M4.223B HKD−0.05 HKD−102.40%27.45%การเงิน
มีแรงขาย
124GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
0.68 HKD1.49%204K1.164B HKD−0.03 HKD−116.29%16.18%การเงิน
1243WANG ON PROPERTIES LTD
0.048 HKD0.00%256K729.6M HKD3.450.01 HKD−54.72%14.38%การเงิน
1246BOILL HEALTHCARE HLDGS LTD
0.100 HKD0.00%80K135.8M HKD−0.32 HKD−140.76%0.00%การเงิน
127CHINESE ESTATES
1.70 HKD−1.73%15K3.376B HKD7.570.22 HKD0.00%การเงิน
1270LANGHAM HOSP&LANGH HOSP INVS LTD
0.75 HKD0.00%86K2.688B HKD5.640.13 HKD3.58%การเงิน
มีแรงซื้อ
1273HONG KONG FINANCE GROUP LIMITED
0.375 HKD−13.79%408K163.925M HKD2.640.14 HKD−19.56%6.58%การเงิน
1278CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT CO
0.083 HKD0.00%4.693K807.278M HKD−0.00 HKD85.64%2.65%การเงิน
1282RENZE HARVEST INTERNATIONAL LTD
0.183 HKD0.00%767.603K490.44M HKD1.080.17 HKD0.00%การเงิน
1284NEW MEDIA LAB LTD
0.50 HKD−3.85%40K360M HKD0.00%การเงิน
1288AGRICULTURAL BANK OF CHINA
2.84 HKD−0.35%10.597M1.313T HKD3.350.85 HKD−0.92%8.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
129ASIA STANDARD INTL GROUP
0.430 HKD−4.44%4K593.902M HKD0.710.61 HKD−40.78%0.00%การเงิน
1290CHINA HUIRONG FINL HLDGS LTD
1.02 HKD4.08%10K1.112B HKD19.540.05 HKD198.29%2.94%การเงิน
1299AIA GROUP LIMITED
64.45 HKD−0.15%13.419M752.974B HKD30.882.09 HKD−52.36%2.34%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
131CHEUK NANG HLDGS
1.50 HKD0.00%374K979.015M HKD−0.08 HKD−4.22%2.50%การเงิน
1319OI WAH PAWNSHOP CREDIT HOLDINGS LTD
0.241 HKD−5.49%120K491.445M HKD5.390.04 HKD−7.26%7.02%การเงิน
132CHINA INVESTMENTS HLDGS
0.156 HKD−47.12%1.079M505.137M HKD−0.01 HKD62.56%0.00%การเงิน
1321CHINA NEW CITY COMMERCIAL DEV LTD
0.82 HKD0.00%14K1.649B HKD−0.15 HKD−168.76%0.00%การเงิน
133CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INV
8.13 HKD−0.85%36K1.249B HKD−0.95 HKD−110.05%6.66%การเงิน
1336NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
19.26 HKD−0.10%246.502K104.082B HKD3.645.28 HKD−15.92%6.08%การเงิน
ปานกลาง
1339THE PEOPLE S INSURANCE COMPANY GROU
2.80 HKD−0.36%700.226K250.948B HKD4.500.62 HKD−4.13%6.48%การเงิน
มีแรงซื้อ
1341HAO TIAN INTL CONST INV GP LTD
0.94 HKD2.17%56K6.705B HKD66.200.01 HKD36.54%0.00%การเงิน
1359CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO
0.80 HKD1.27%950.98K30.532B HKD6.230.13 HKD−48.02%6.80%การเงิน
ปานกลาง
1375CENTRAL CHINA SECURITIES CO LTD
1.16 HKD−0.85%255K16.133B HKD11.850.10 HKD134.21%0.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1396GUANGDONG - HONG KONG GTR BAY AREA
0.305 HKD0.00%4K138.389M HKD−3.56 HKD−505.33%0.00%การเงิน
1398INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA
3.74 HKD−0.53%17.731M1.685T HKD3.291.14 HKD−6.17%8.66%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
14HYSAN DEVELOPMENT
15.06 HKD−0.26%87.99K15.754B HKD−1.01 HKD−275.68%9.39%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1417RIVERINE CHINA HLDGS LTD
0.430 HKD−4.44%22K178.552M HKD119.440.00 HKD−96.17%2.22%การเงิน
1426SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
2.00 HKD0.00%41K2.871B HKD−0.12 HKD−151.48%10.60%การเงิน
1427CHINA TIANBAO GP DEV COT LTD
0.198 HKD−1.98%10K163.51M HKD−0.42 HKD−224.46%0.00%การเงิน
1428BRIGHT SMART SEC&COMMODITIES GP LTD
1.56 HKD1.30%400K2.682B HKD4.270.37 HKD−11.84%31.65%การเงิน
1456GUOLIAN SECURITIES CO LTD
3.67 HKD1.66%382K28.577B HKD9.910.37 HKD−13.14%3.22%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1461ZHONGTAI FUTURES COMPANY LTD
0.65 HKD3.17%16K631.197M HKD4.030.16 HKD36.58%2.79%การเงิน
1468KINGKEY FINANCIAL INTL (HLDG) LTD
1.06 HKD−7.02%7.96M8.622B HKD−0.17 HKD−9994.12%0.00%การเงิน
1469GET NICE FINANCIAL GROUP LTD
0.66 HKD−1.49%16K1.675B HKD11.020.06 HKD−29.78%8.96%การเงิน
147INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT H
0.074 HKD10.45%5K1.361B HKD−0.00 HKD44.62%0.00%การเงิน
1496AP RENTALS HOLDINGS LTD
0.131 HKD0.00%40K113.184M HKD8.850.01 HKD4.96%การเงิน
1502FINANCIAL STREET PROPERTY CO LTD
2.42 HKD1.26%7K888.93M HKD6.160.39 HKD2.10%7.56%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1503CHINA MERCHANTS COMMERCIAL REIT
REIT
1.33 HKD0.00%23K1.523B HKD−0.23 HKD−160.91%19.36%การเงิน
ปานกลาง
1508CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP
0.490 HKD0.00%110K21.028B HKD8.360.06 HKD−70.80%3.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
1516SUNAC SERVICES HLDGS
2.51 HKD3.29%3.146M7.52B HKD11.180.22 HKD6.18%การเงิน
ปานกลาง
1528RED STAR MACALLINE GROUP CORP LTD
2.50 HKD−0.40%35.2K18.974B HKD−0.03 HKD−106.97%1.46%การเงิน
ปานกลาง
1538ZHONG AO HOME GROUP LIMITED
0.380 HKD−3.80%288K337.547M HKD4.450.09 HKD−54.84%6.33%การเงิน
1543GUANGDONG JOIN-SHARE FIN GT INV CO
0.77 HKD4.05%182K1.139B HKD29.280.03 HKD−64.46%5.23%การเงิน
1551GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK
2.07 HKD0.49%1K23.852B HKD8.680.24 HKD−55.94%5.56%การเงิน
156LIPPO CHINA RESOURCES
0.80 HKD1.27%544.6K725.766M HKD−0.22 HKD22.36%10.13%การเงิน
1560STAR GROUP COMPANY LTD
0.310 HKD0.00%30K198.864M HKD2.010.15 HKD0.00%การเงิน
1563ALLIANCE INTL EDU LEASING HLDS LTD
1.90 HKD−8.21%20.701M3.703B HKD5.970.32 HKD320.90%0.00%การเงิน
1570WEIYE HOLDINGS LTD
3.07 HKD−18.13%2K−0.41 HKD−423.29%การเงิน
1577QUANZHOU HUIXIN MICRO-CREDIT CO LTD
0.500 HKD−9.09%2K340M HKD4.140.12 HKD3.96%11.00%การเงิน
1578BANK OF TIANJING
1.68 HKD−1.18%38K10.199B HKD6.580.26 HKD−69.77%0.00%การเงิน
158MELBOURNE ENTERPRISES
118.0 HKD0.00%1K2.95B HKD−6.34 HKD−9.63%3.05%การเงิน
1581PROGRESSIVE PATH GROUP HOLDINGS LTD
0.167 HKD−1.76%30K69.305M HKD−0.05 HKD−424.84%0.00%การเงิน
16SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
79.30 HKD−0.31%691.665K232.837B HKD9.618.25 HKD−10.41%6.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
160HON KWOK LAND INVESTMENT CO
1.71 HKD1.79%4K1.232B HKD8.030.21 HKD26.26%7.31%การเงิน
1601ZHONGGUANCUN SCIENCE TECH LEASING
0.58 HKD−1.69%32K800M HKD2.800.21 HKD30.46%10.98%การเงิน
1606CHINA DEV BANK FINL LEASING CO LTD
1.24 HKD0.00%34K15.677B HKD4.140.30 HKD−15.72%6.99%การเงิน
1621VICO INTL HLDGS LTD
0.071 HKD0.00%48K71M HKD8.070.01 HKD−51.91%14.08%การเงิน
1628YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LTD
0.171 HKD0.00%45K1.118B HKD−3.21 HKD−16047.74%0.00%การเงิน
163EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.460 HKD0.00%82K1.692B HKD−0.58 HKD−179.06%4.57%การเงิน
1638KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.255 HKD0.00%1.174M1.789B HKDการเงิน
165CHINA EVERBRIGHT LIMITED
4.50 HKD−0.44%30K7.567B HKD−2.66 HKD−236.47%6.68%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง