บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

128
หุ้น
12837.152B
เงินทุนของตลาด
3.689M
ปริมาณการซื้อขาย
+8.06%
เปลี่ยนแปลง
+21.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
+59.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+25.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
1022 FEIYU
1.00-3.85%-0.04ขาย9.150M1.719B-0.02432.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1024 KUAISHOU-W
208.802.05%4.20ขาย5.638M868.385B21499.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1026 UNIVERSAL TECH
0.28-6.67%-0.02ขาย30.000K1.544B-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1075 CAPINFO
0.402.56%0.01ซื้อ1.614M1.159B7.820.051745.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1094 C P PROCUREMENT
0.200.00%0.00ซื้อ196.640K48.368M26.760.01120.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1119 IDREAMSKY
5.000.20%0.01ซื้อ7.383M6.349B-0.42ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1147 EDENSOFT
0.137.38%0.01แนะนำให้ซื้อ48.880M262.000M13.560.01198.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1297 SINOSOFT TECH
1.55-1.27%-0.02ขาย1.917M1.895B3.270.48บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1337 RAZER
2.150.00%0.00ขาย14.303M19.139B447.920.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1357 MEITU
2.001.52%0.03ขาย8.429M8.704B-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1402 I-CONTROL
0.620.00%0.00ซื้อ200.000K620.310M56.360.0170.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1410 EDVANCE INTL
0.631.61%0.01ซื้อ340.000K633.116M22.300.0390.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1450 CENTURY SAGE
0.20-0.51%-0.00ซื้อ1.512M204.084M-0.11ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1460 ICO GROUP
0.29-3.33%-0.01ขาย8.592M245.841M0.11203.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1490 CHESHI
0.964.35%0.04ขาย828.000K1.185B14.090.07210.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1522 BII TRANS TECH
0.412.47%0.01ขาย856.000K870.316M5.050.08892.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1588 CHANJET
21.154.19%0.85ซื้อ209.600K4.593B117.340.171000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1675 ASIAINFO TECH
13.220.76%0.10แนะนำให้ซื้อ563.520K12.170B14.810.89ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1686 SUNEVISION
7.890.13%0.01ซื้อ470.000K18.438B41.910.33358.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1696 SISRAM MED
17.40-13.00%-2.60ขาย5.989M7.694B511.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1745 LVJI TECH
1.130.00%0.00ขาย446.000K1.654B-0.08248.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1753 DUIBA
2.080.48%0.01ซื้อ1.049M2.170B-0.07810.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1761 BABYTREE GROUP
1.220.83%0.01ขาย264.500K2.024B-0.32518.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1762 WANKA ONLINE
0.89-3.26%-0.03ขาย4.297M1.267B16.250.06249.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1792 CMON
0.05-13.33%-0.01แนะนำให้ขาย500.000K93.912M-0.0250.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1808 ENTERPRISE DEV
0.09-4.44%-0.00แนะนำให้ขาย2.162M97.512M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1860 MOBVISTA
9.041.35%0.12แนะนำให้ซื้อ8.064M14.335B-0.02บริการประมวลผลข้อมูล
1896 MAOYAN ENT
12.42-0.96%-0.12ขาย2.007M14.174B-0.64ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1900 CHINA ITS
0.18-2.65%-0.01ขาย72.000K304.341M-0.13บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1909 FIRE ROCK
2.700.00%0.00ซื้อ2.552M10.368B26.950.10ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1917 DOUMOB
0.13-0.78%-0.00ขาย690.000K289.354M-0.0493.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1949 PLATT NERA
0.290.00%0.00ซื้อ8.000K118.000M89.390.0058.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1961 JIU ZUN DIGITAL
0.561.82%0.01ขาย24.000K305.760M-0.0051.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1980 TIANGE
1.32-3.65%-0.05ขาย297.000K1.703B19.270.07487.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1985 MICROWARE
1.061.92%0.02แนะนำให้ซื้อ10.000K318.000M6.270.17288.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2013 WEIMOB INC
17.42-0.80%-0.14ซื้อ16.409M41.970B-0.585796.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2022 DIGIT HOLLYWOOD
0.091.12%0.00ซื้อ104.000K167.020M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2100 BAIOO
1.760.57%0.01ขาย2.482M4.585B15.090.12ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
2101 FULU HOLDINGS
11.06-5.47%-0.64ซื้อ1.522M4.424B494.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
2148 VESYNC
9.88-1.20%-0.12ขาย1.569M11.513B26.460.38693.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2158 YIDU TECH
42.907.92%3.15ซื้อ6.190M39.692B914.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2330 CHINA UPTOWN
0.781.30%0.01ซื้อ18.000K198.486M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2400 XD INC
55.353.36%1.80ขาย5.399M26.592B1471.150.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
241 ALI HEALTH
17.900.45%0.08ขาย33.288M241.372B608.190.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
250 SINO-I TECH
0.050.00%0.00ขาย800.000K1.086B9.430.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2518 AUTOHOME-S
140.301.81%2.50ขาย48.681K71.467B17.467.903905.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
2660 ZENGAME
1.240.00%0.00ขาย286.000K1.262B5.100.24235.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
268 KINGDEE INT'L
28.050.54%0.15ซื้อ11.340M97.131B-0.1110663.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2708 IBO TECH
3.871.84%0.07ขาย466.000K1.971B-0.19268.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
299 GLORY SUN LAND
0.220.00%0.00ขาย1.575M1.201B-0.16ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
302 CMGE
3.543.81%0.13แนะนำให้ซื้อ24.496M9.799B10.110.34ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3315 GOLDPAC GROUP
1.780.00%0.00ขาย1.184M1.469B9.000.20ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3396 LEGENDHOLDING
12.760.00%0.00ซื้อ1.178M30.066B6.911.8984000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
354 CHINASOFT INT'L
12.86-7.48%-1.04ซื้อ132.469M35.409B34.580.43บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3690 MEITUAN-W
307.203.09%9.20แนะนำให้ซื้อ18.600M1894.945B1580.060.1969205.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
3700 INKE
2.13-2.29%-0.05ขาย2.448M4.101B19.290.11บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3738 VOBILE GROUP
33.001.38%0.45ซื้อ1.670M15.720B177.190.19132.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3798 HOMELAND ITL
4.980.61%0.03ซื้อ2.146M6.255B14.330.35ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3888 KINGSOFT
53.30-1.39%-0.75ขาย6.681M72.917B6.668.166104.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
418 FOUNDER HOLD
0.751.35%0.01ซื้อ2.626M899.810M16.480.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4333 CISCO-T
375.0063.47%145.60แนะนำให้ซื้อ2001791.193B12.2618.7977500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
434 BOYAA
0.570.00%0.00ขาย135.000K372.491M-0.13ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
46 COMPUTER & TECH
2.64-0.75%-0.02ขาย10.000K654.280M11.000.24379.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
465 FUTONG TECH
0.72-1.37%-0.01ซื้อ8.000K224.100M69.520.01324.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
484 FORGAME
1.67-0.60%-0.01ขาย20.600K239.395M-0.35ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
536 TRADELINK
1.160.00%0.00ขาย104.000K921.775M12.660.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
543 PACIFIC ONLINE
1.871.08%0.02ซื้อ317.155K2.115B11.410.16ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
6100 TONGDAO LIEPIN
21.502.38%0.50ขาย391.600K11.122B172.980.124839.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6608 BAIRONG-W
20.95-0.48%-0.10ซื้อ675.500K8.610Bซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
6819 INTELLICENTRICS
8.310.24%0.02ซื้อ1.346M3.799B291.900.03186.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6820 FRIENDTIMES
2.20-3.93%-0.09แนะนำให้ขาย2.088M4.798B8.790.26ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6860 FINGERTANGO
0.27-1.85%-0.01ขาย2.381M494.554M3.610.07ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6919 RENRUI HR
23.302.64%0.60ขาย86.100K3.647B18.771.33ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6933 SINO-ENTERTAIN
2.004.17%0.08ขาย32.000K800.000M12.080.16118.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6988 JOY SPREADER
2.773.36%0.09ซื้อ9.849M6.053Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
700 TENCENT
596.00-0.75%-4.50ขาย14.497M5656.241B28.2821.6851350.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
771 AUTOMATED SYS
1.220.00%0.00ขาย206.080K1.016B39.740.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
799 IGG
11.360.00%0.00ขาย3.472M13.331B6.671.742022.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
800 A8 NEW MEDIA
0.200.99%0.00ขาย1.812M554.472M9.710.0276.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8007 GLOBALSTRAT
0.22-1.36%-0.00ซื้อ20.059K19.875M-0.9850.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8017 TRADEGO
0.73-2.67%-0.02ขาย28.000K419.750M23.810.03111.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8018 FINSOFT FIN
0.030.00%0.00ขาย156.000K40.339M-0.0473.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8025 ACR HOLDINGS
1.53-0.65%-0.01ซื้อ822.000K307.380M-0.0665.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8028 TIMELESS
0.05-6.00%-0.00ขาย1.340M132.205M-0.02121.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8033 VODATEL NETWORK
0.188.48%0.01แนะนำให้ซื้อ42.000K109.984M26.610.01205.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8045 NANDASOFT
0.05-3.70%-0.00ขาย552.000K170.976M-0.01280.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8047 CHINA OCEAN GP
0.120.00%0.00ขาย8.200M614.207M17.610.0178.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8050 QUANTUM THINK
0.959.20%0.08แนะนำให้ซื้อ40.000K1.288Bบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8053 PIZU GROUP
0.64-1.54%-0.01แนะนำให้ขาย1.660M2.278B7.960.08628.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8071 CH NETCOMTECH
0.04-2.17%-0.00ซื้อ1.240M210.872M-0.0088.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8076 SING LEE
0.090.00%0.00ซื้อ1.575M123.821M-0.03965.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8083 CHINA YOUZAN
1.52-3.18%-0.05ขาย30.367M25.986B-0.023603.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8095 BEIDA JADE BIRD
0.51-3.77%-0.02แนะนำให้ขาย284.000K772.377M10.150.05473.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8100 GET HOLDINGS
0.400.00%0.00ขาย30.000K175.557M-0.0935.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8103 HMVOD
2.49-3.49%-0.09ซื้อ420.000K226.279M-3.7724.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8130 DADI INTL GROUP
0.070.00%0.00ขาย2.000K247.563M-0.0046.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8140 BOSATECH
0.160.00%0.00ซื้อ50.000K131.200M10.000.0252.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8148 AURUM PACIFIC
0.02-4.35%-0.00แนะนำให้ขาย100.000K27.998M-0.0656.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8178 CHINA INFO TECH
0.34-6.76%-0.03ซื้อ805.000K89.473M-0.0475.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
818 HI SUN TECH
1.393.73%0.05ซื้อ3.406M3.860B6.510.242475.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8198 LOTO INTERACT
0.74-1.33%-0.01ขาย145.440K405.800M-0.1498.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
82 V1 GROUP
0.792.60%0.02ซื้อ26.082M3.573Bซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8205 JIAODA WITHUB
0.224.76%0.01ขาย48.000K105.600M-0.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8206 S ROBOT EDU
0.061.79%0.00ขาย51.000K108.055M-0.13136.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8213 STARGLORY HLDGS
0.05-6.12%-0.00แนะนำให้ขาย50.000K191.644M-0.00275.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8229 FUTURE DATA
0.172.94%0.01แนะนำให้ซื้อ4.010M70.000M8.630.02220.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8267 LINEKONG
0.620.00%0.00ขาย2.500K228.144M-0.11141.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8271 GDC
0.10-1.02%-0.00ซื้อ6.000K146.473M20.000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8279 AGTECH HOLDINGS
0.29-10.61%-0.04ขาย20.720M3.384B-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8290 AHSAY BACKUP
0.03-6.45%-0.00ขาย1.150M58.000M-0.00125.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8319 EXPERT SYS
0.161.27%0.00ซื้อ30.000K128.064M8.140.0291.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8353 ANACLE
0.516.25%0.03แนะนำให้ซื้อ375.000K205.479M14.330.03111.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8420 NEXION TECH
0.293.57%0.01ขาย50.000K208.800M-0.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8606 KINETIX SYSTEMS
0.7210.77%0.07ขาย3.220M691.200M50.390.01140.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8611 MINDTELL TECH
0.07-1.32%-0.00แนะนำให้ขาย10.000K29.250M-0.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8635 NOVACON TECH
0.100.00%0.00ขาย116.000K40.400M3.650.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8645 NOMAD TECH
0.16-0.62%-0.00ซื้อ36.000K95.400M-0.0050.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
909 MING YUAN CLOUD
39.100.64%0.25ซื้อ3.204M72.536B3170.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
9600 NEWLINK TECH
2.030.50%0.01ขาย246.400K1.624B502.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
9626 BILIBILI-SW
870.003.57%30.00แนะนำให้ซื้อ535.177K331.522B-10.448646.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
9698 GDS-SW
75.854.05%2.95ซื้อ1.170M108.283B-0.751479.00บริการประมวลผลข้อมูล
9888 BIDU-SW
183.100.33%0.60ขาย1.308M520.158B9.0020.7141000.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
9911 NEWBORNTOWN
6.981.75%0.12แนะนำให้ซื้อ7.693M6.972B151.430.05424.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
9923 YEAHKA
51.401.98%1.00ขาย1.607M23.228B54.091.20768.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9959 LINKLOGIS-W
16.020.12%0.02ขาย1.056M32.988Bบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9990 ARCHOSAUR GAMES
14.00-1.55%-0.22แนะนำให้ขาย370.000K11.417B-1.061200.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
9999 NTES-S
175.402.10%3.60ซื้อ5.218M553.522B39.904.3328239.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter