บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

118
หุ้น
995.661B
เงินทุนของตลาด
19.332M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.56%
เปลี่ยนแปลง
−7.20%
ประสิทธิภาพ เดือน
+57.36%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1022 FEIYU
0.160.00%0.00ขาย0244.417M-0.06ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1026 UNIVERSAL TECH
0.150.00%0.00ขาย0821.401M387.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1075 CAPINFO
0.371.37%0.01ซื้อ246.000K1.058B1658.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1094 C P PROCUREMENT
0.230.89%0.00ขาย32.000K46.903M130.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1119 IDREAMSKY
4.88-2.01%-0.10ซื้อ2.979M6.323B15.610.32ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1297 SINOSOFT TECH
1.10-1.79%-0.02ขาย1.113M1.369B4.280.26บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1337 RAZER
0.94-1.05%-0.01ขาย7.484M8.473B-0.07ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1357 MEITU
1.482.07%0.03แนะนำให้ขาย4.705M6.251B-0.11ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1402 I-CONTROL
0.28-3.39%-0.01ขาย140.000K295.000M17.150.0273.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1410 EDVANCE INTL
0.34-1.45%-0.01ขาย150.000K345.500M11.940.0386.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1450 CENTURY SAGE
0.08-5.62%-0.01แนะนำให้ขาย350.000K92.670M-0.09ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1460 ICO GROUP
0.06-3.03%-0.00ซื้อ5.136M410.876M55.000.01187.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1588 CHANJET
9.793.05%0.29ซื้อ137.800K2.063B19.080.50บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1675 ASIAINFO TECH
10.221.19%0.12ซื้อ154.000K7.362B16.040.63ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1686 SUNEVISION
4.744.18%0.19ซื้อ2.035M10.595B21.320.30280.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1745 LVJI TECH
0.85-1.16%-0.01แนะนำให้ขาย2.160M1.213B176.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1753 DUIBA
2.20-3.08%-0.07แนะนำให้ขาย997.200K2.444B610.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1761 BABYTREE GROUP
0.89-1.11%-0.01ขาย728.500K1.489B-0.33ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1762 WANKA ONLINE
0.70-30.69%-0.31ขาย88.284M1.249B10.610.10ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1792 CMON
0.070.00%0.00ขาย0133.644M51.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1808 ENTERPRISE DEV
0.20-2.38%-0.01แนะนำให้ขาย44.000K132.680M125.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1858 CHUNLI MEDICAL
98.104.03%3.80แนะนำให้ซื้อ596.869K13.046B48.631.94ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1860 MOBVISTA
3.761.62%0.06ซื้อ1.023M5.488B32.030.11บริการประมวลผลข้อมูล
1896 MAOYAN ENT
9.33-5.09%-0.50แนะนำให้ขาย3.302M11.092B20.910.47ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1900 CHINA ITS
0.16-0.64%-0.00ขาย39.000K259.681M348.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1909 FIRE ROCK
4.20-2.33%-0.10แนะนำให้ขาย01.376B5.850.73181.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1917 DOUMOB
0.14-3.47%-0.01ขาย1.090M331.200M105.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1949 PLATT NERA
0.31-6.06%-0.02ขาย570.000K132.000M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1961 JIU ZUN DIGITAL
1.154.55%0.05ขาย2.070M600.600Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
1980 TIANGE
1.64-0.61%-0.01ขาย39.000K2.073B19.710.08ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
1985 MICROWARE
0.720.00%0.00ซื้อ0216.000M6.940.10277.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2013 WEIMOB INC
4.922.07%0.10ซื้อ21.145M10.705B816.950.18ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2022 DIGIT HOLLYWOOD
0.102.11%0.00ขาย1.236M175.750M182.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2100 BAIOO
0.93-2.11%-0.02ขาย5.244M2.629B15.010.06ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
2330 CHINA UPTOWN
0.07-1.32%-0.00ขาย84.000K138.676M1.630.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2400 XD INC
21.951.39%0.30ขาย2.921M9.267Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
241 ALI HEALTH
14.4612.44%1.60แนะนำให้ซื้อ62.030M155.195B128600.000.00808.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
250 SINO-I TECH
0.040.00%0.00ขาย350.000K955.702M40.000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2660 ZENGAME
0.771.32%0.01ขาย1.012M776.469M4.020.19ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
268 KINGDEE INT'L
10.500.38%0.04แนะนำให้ซื้อ11.899M33.657B82.820.13ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
2708 IBO TECH
2.19-0.45%-0.01ขาย2.162M908.662M66.470.03257.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
299 GLORY SUN LAND
0.70-1.41%-0.01ขาย180.000K3.231B8.930.08ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
302 CMGE
2.852.15%0.06ขาย8.688M6.501B21.900.13ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3315 GOLDPAC GROUP
1.530.00%0.00ขาย237.000K1.259B6.330.24ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3396 LEGENDHOLDING
9.19-3.26%-0.31ขาย3.356M22.384B5.491.76บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
354 CHINASOFT INT'L
4.153.49%0.14เป็นกลาง13.378M10.338B11.770.35บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3680 SUOXINDA
1.720.58%0.01ซื้อ12.242M684.000M371.00บริการประมวลผลข้อมูล
3690 MEITUAN-W
93.951.18%1.10ซื้อ12.280M540.317B225.250.42ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
3700 INKE
1.044.00%0.04ขาย5.351M1.971B33.900.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3738 VOBILE GROUP
2.13-3.18%-0.07ซื้อ15.486M934.717M71.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3798 HOMELAND ITL
3.07-1.29%-0.04ซื้อ1.178M3.660B407.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3888 KINGSOFT
24.850.81%0.20ซื้อ8.067M33.752B-1.30ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
402 PEACEMAP HOLD
0.030.00%0.00ขาย0244.703Mบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
418 FOUNDER HOLD
0.331.56%0.01ขาย968.000K383.919M1230.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
434 BOYAA
0.72-1.37%-0.01ขาย11.000K526.532M4.510.16340.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
46 COMPUTER & TECH
2.271.79%0.04ขาย8.000K551.022M9.880.23บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
465 FUTONG TECH
0.570.00%0.00ซื้อ0177.413M49.570.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
484 FORGAME
2.744.58%0.12แนะนำให้ขาย34.800K408.730M419.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
536 TRADELINK
1.060.95%0.01ขาย276.000K834.366M10.150.10บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
543 PACIFIC ONLINE
1.23-3.91%-0.05ขาย382.000K1.452B1331.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
6100 TALENT LIEPIN
15.860.51%0.08ขาย2.238M8.203B61.120.26บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
618 PKU RESOURCES
0.13-3.73%-0.01ขาย22.000K859.765M1458.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6819 INTELLICENTRICS
5.45-1.27%-0.07ขาย02.523B-0.10147.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6820 FRIENDTIMES
2.14-1.83%-0.04ขาย1.968M4.769Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6860 FINGERTANGO
0.52-8.77%-0.05แนะนำให้ขาย594.000K1.070B390.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
6919 RENRUI HR
40.501.76%0.70แนะนำให้ขาย521.800K6.116B27800.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
706 BEAUTI C HOLD
0.010.00%0.00ขาย1.870M101.909M158.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
771 AUTOMATED SYS
0.952.15%0.02ซื้อ164.136K769.402M10.090.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
797 7ROAD
2.770.00%0.00ขาย07.125B264.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
799 IGG
4.691.30%0.06ขาย5.438M5.686B4.561.031587.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
800 A8 NEW MEDIA
0.13-1.56%-0.00ขาย98.000K344.815M164.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8007 GLOBALSTRAT
0.040.00%0.00ขาย15.576M45.620M56.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8017 TRADEGO
0.390.00%0.00ขาย0195.000M-0.00113.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8018 FINSOFT FIN
0.060.00%0.00ซื้อ5.000K74.374M62.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8025 ACR HOLDINGS
0.90-2.17%-0.02ขาย7.800K180.812M29.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8028 TIMELESS
0.03-2.94%-0.00ขาย095.638M-0.01124.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8033 VODATEL NETWORK
0.12-1.61%-0.00ขาย076.190M221.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8045 NANDASOFT
0.070.00%0.00ขาย0246.600M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8047 CHINAOCEAN FISH
0.200.50%0.00ขาย608.000K845.192M18.020.01127.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8053 PIZU GROUP
0.370.00%0.00แนะนำให้ขาย01.317B5.810.062189.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8071 CH NETCOMTECH
0.03-3.45%-0.00ขาย615.000K135.460M-0.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8076 SING LEE
0.14-1.45%-0.00แนะนำให้ขาย30.000K181.779M5.950.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8083 CHINA YOUZAN
0.70-5.41%-0.04ขาย119.664M11.212B2941.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8090 CHI ASSURANCE
0.040.00%0.00ขาย072.480Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8095 BEIDA JADE BIRD
0.600.00%0.00แนะนำให้ขาย36.000K827.232M2613.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8100 GET HOLDINGS
0.370.00%0.00ขาย0164.446M-0.1562.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8103 HMVOD
0.15-4.43%-0.01ซื้อ872.000K22.477M-0.1826.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8106 SHENGHUA LANDE
0.170.00%0.00ขาย084.087M16.770.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8119 THIZ TECHNOLOGY
0.060.00%0.00ขาย017.407M-0.0132.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8130 DADI INTL GROUP
0.125.93%0.01แนะนำให้ขาย11.020M420.664M-0.0138.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8131 ABC MULTIACTIVE
0.05-15.25%-0.01ขาย60.000K17.765M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8140 BOSATECH
0.73-2.67%-0.02ขาย290.000K600.000M202.700.0038.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8148 AURUM PACIFIC
0.05-15.79%-0.01แนะนำให้ขาย260.000K72.540M-0.0558.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8165 JIAN EPAYMENT
0.040.00%0.00ซื้อ085.999M17.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8178 CHINA INFO TECH
0.070.00%0.00ขาย132.000K389.107M59.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
818 HI SUN TECH
0.85-1.16%-0.01ขาย567.000K2.388B4.530.20บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8198 LOTO INTERACT
0.060.00%0.00ขาย0180.040M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
82 V1 GROUP
0.15-0.67%-0.00ขาย1.528M638.972M-0.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8202 INNO-TECH HOLD
0.02-4.76%-0.00ขาย130.000K23.691M0.240.1076.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8205 JIAODA WITHUB
0.18-0.56%-0.00ขาย086.400M16.670.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8206 S ROBOT EDU
0.200.00%0.00ขาย44.000K388.618M16.670.01199.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8213 STARGLORY HLDGS
0.040.00%0.00ขาย1.190M183.312M-0.02304.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8229 FUTURE DATA
0.090.00%0.00ขาย035.600M166.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8255 CHINA BINARY
0.180.00%0.00แนะนำให้ขาย42.000K86.400M59.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8267 LINEKONG
0.484.35%0.02ขาย83.000K169.616M284.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8271 GDC
0.110.00%0.00ขาย0172.954M287.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8279 AGTECH HOLDINGS
0.230.86%0.00ขาย3.784M2.685B-0.01360.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8290 AHSAY BACKUP
0.020.00%0.00ขาย046.000M82.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8317 FINET GROUP
0.380.00%0.00ขาย238.000K253.285M-0.03105.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8319 EXPERT SYS
0.070.00%0.00ขาย056.000M5.040.0177.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8353 ANACLE
0.240.00%0.00ขาย105.000K95.798M-0.10111.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8420 NEXION TECH
0.090.00%0.00ขาย066.240M20.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8596 ACR HOLDINGS
0.900.00%0.00เป็นกลาง0180.812M29.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
8611 MINDTELL TECH
0.12-10.79%-0.01ขาย5.000K54.210M78.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8635 NOVACON TECH
0.10-6.60%-0.01ขาย500.000K42.400Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
8645 NOMAD TECH
0.08-3.49%-0.00ขาย144.000K51.600M19.550.0044.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
92 CHAMPION TECH
0.090.00%0.00ขาย603.000K62.229M4.250.02219.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
9911 NEWBORNTOWN
1.762.33%0.04ขาย1.652M1.720B167.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ