หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
8139 CHANGAN RH
4.28-30.97%-1.92ขาย7.585M238.080M76.000.08105.00วัสดุพื้นฐาน
1731 PROSPEROUS IND
0.43-25.86%-0.15ขาย167.864M649.600M16.360.0410300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8621 METROPOLIS CAP
0.4940.00%0.14ซื้อ17.909M280.000M62.00ไฟแนนซ์
8487 ISP GLOBAL
0.160.00%0.00แนะนำให้ขาย1.870M127.200M72.800.0071.00เทคโนโลยี
195 GREENTECH INTL
0.0931.88%0.02ซื้อ38.310M471.270M11.220.0131.00วัสดุพื้นฐาน
1870 ACME INTL HLDGS
2.0537.58%0.5617.052M774.800M117.00ในทางอุตสาหกรรม
8143 GF HEALTHCARE
0.070.00%0.00ขาย544.000K
153 CHINA SAITE
0.1711.61%0.02ซื้อ5.977M468.216M3.070.05538.00ในทางอุตสาหกรรม
3395 PERSTA
0.72-4.00%-0.03ขาย784.000K226.415M-0.4010.00พลังงาน
8158 CRMI
0.2334.29%0.06ซื้อ13.172M153.876M-1.21316.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
913 UNITY INV HOLD
0.03-18.18%-0.01ขาย10.000K61.456M-0.067.00ไฟแนนซ์
2308 EVOC
0.9013.92%0.11แนะนำให้ซื้อ3.156M974.184M5.650.14855.00เทคโนโลยี
8375 VERTICAL INT'L
0.1220.20%0.02ขาย14.260M
8272 C FOOD&BEV GP
0.11-20.00%-0.03ขาย10.000K11.096M0.131.0951.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8173 UNION ASIA ENT
0.09-20.00%-0.02ขาย25.841M134.316M-0.6415.00พลังงาน
8368 CREATIVE CHINA
0.09-21.30%-0.02ขาย34.000K153.739M-0.0168.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2326 NPE HOLDINGS
0.0323.81%0.01ซื้อ2.150M442.766M-0.00308.00วัสดุพื้นฐาน
8217 LUEN WONG GP
0.06-21.05%-0.02แนะนำให้ขาย730.000K94.848M-0.02192.00ในทางอุตสาหกรรม
2346 UNIVERSAL STAR
1.815.85%0.10แนะนำให้ซื้อ10.696M855.000M11.790.15202.00วัสดุพื้นฐาน
1096 SINO ENERGY INT
0.05-7.69%-0.00แนะนำให้ขาย1.454M100.195M-0.26147.00สาธารณูปโภค
8148 AURUM PACIFIC
0.03-15.15%-0.01ขาย380.000K41.997M-0.0365.00เทคโนโลยี
8153 CODE AGRI
0.045.26%0.00ซื้อ63.050M159.531M-0.0247.00ในทางอุตสาหกรรม
970 SPARKLE ROLL
0.278.16%0.02ซื้อ11.578M1.202B14.240.02530.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3623 C SUCCESS FIN
0.690.00%0.00ขาย202.000K361.998M-0.0159.00ไฟแนนซ์
922 ANXIANYUAN CH
0.25-3.85%-0.01ซื้อ370.000K192.542M13.160.0213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
632 PEARLORIENT OIL
0.6721.82%0.12ขาย65.612K336.752M-0.3620.00พลังงาน
1653 MOS HOUSE
0.07-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย5.780M154.000M16.810.0075.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
736 CHINA PPT INV
0.04-2.38%-0.00ขาย6.522M224.420M-0.0141.00ไฟแนนซ์
361 SINO GOLF HOLD
0.04-6.67%-0.00ขาย3.120M234.056M-0.01820.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
812 SWSI
0.230.87%0.00ขาย12.418M842.221M-0.0696.00ไฟแนนซ์
8622 HUAKANG BIOMED
0.14-2.11%-0.00แนะนำให้ขาย440.000K56.800M-0.0183.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
969 HUA LIEN INT'L
0.07-2.82%-0.00ขาย56.000K155.574M-0.0396.00ในทางอุตสาหกรรม
660 WAI CHUN BIOTEC
0.0412.82%0.01ซื้อ2.130M647.037M-0.00185.00วัสดุพื้นฐาน
313 RICHLY FIELD
0.025.00%0.00แนะนำให้ขาย30.450M466.734M-0.01272.00ไฟแนนซ์
8516 GRAND TALENTS
3.35-1.18%-0.04ซื้อ125.000K1.627B-0.00127.00ในทางอุตสาหกรรม
8480 FURNIWEB
1.64-2.38%-0.04ขาย956.000K940.800M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1757 AFFLUENT FDN
0.19-3.03%-0.01ซื้อ2.350M237.600M-0.06127.00ในทางอุตสาหกรรม
3989 CAPITAL ENV
0.15-8.59%-0.01แนะนำให้ขาย11.602M2.330B7.800.024217.00สาธารณูปโภค
8060 GLOBAL LINK
0.04-4.35%-0.00ขาย1.300M150.135M-0.00182.00เทคโนโลยี
1134 KELFRED
0.4911.24%0.05ขาย3.272M222.500M6.730.071055.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
112 LERTHAI GROUP
4.1819.77%0.69ซื้อ24.000K2.679B28.080.25169.00ไฟแนนซ์
577 SOUTH SHORE HLD
0.10-8.70%-0.01ขาย1.244M116.490M-5.772131.00ในทางอุตสาหกรรม
3708 YAT SING HLDG
0.158.82%0.01ซื้อ4.920M760.784M-0.0099.00ในทางอุตสาหกรรม
928 LIFE HEALTHCARE
0.047.50%0.00ขาย15.300M214.171M-0.0219.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1007 LONGHUI INTL
0.02-11.11%-0.00ขาย61.920M114.725M-0.122876.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1269 FIRST CAP GP
2.15-5.70%-0.13ขาย13.170M11.461B-0.263874.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1372 BISU TECH
2.59-11.00%-0.32ขาย203.000K582.000M-4.11493.00ในทางอุตสาหกรรม
1679 RISECOMM GP
1.0913.54%0.13ซื้อ7.357M805.554M-0.04263.00ในทางอุตสาหกรรม
1022 FEIYU
0.21-12.08%-0.03ขาย547.500K371.266M-0.07430.00เทคโนโลยี
1631 REF HOLDINGS
0.59-14.49%-0.10ซื้อ265.000K176.640M4.910.14116.00ในทางอุตสาหกรรม
3313 ARTGO HOLDINGS
13.406.52%0.82ซื้อ9.995M38.980B-0.18110.00วัสดุพื้นฐาน
1797 KOOLEARN
21.9011.62%2.28แนะนำให้ซื้อ13.215M18.411B-0.101690.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3603 XINJI SHAXI
2.0914.84%0.2722.485M2.730Bไฟแนนซ์
8291 WAN CHENG METAL
0.05-10.34%-0.01ขาย1.585M23.200M-0.02189.00วัสดุพื้นฐาน
3778 CHINA WEAVING
0.357.58%0.03แนะนำให้ขาย600.000K413.276M5.240.063245.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8280 CDV HOLDINGS
0.069.09%0.01ขาย554.000K34.008M-0.36673.00เทคโนโลยี
712 COMTEC SOLAR
0.1310.26%0.01ขาย87.500K73.510M-0.22139.00เทคโนโลยี
6829 DRAGON RISE GP
0.22-9.43%-0.02ขาย4.970M292.800M29.790.01210.00ในทางอุตสาหกรรม
1182 SUCCESS DRAGON
0.121.63%0.00ซื้อ410.500K291.053M-0.0243.00วัสดุพื้นฐาน
433 NORTH MINING
0.010.00%0.00ขาย48.670M257.945M-0.02576.00วัสดุพื้นฐาน
8432 BAR PACIFIC
0.114.72%0.01ซื้อ460.000K91.160M12.370.01370.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1872 GUAN CHAO HLDGS
0.28-9.52%-0.03ขาย31.740M283.500M9.090.0374.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1501 KDL MEDICAL
31.6017.47%4.702.697M1.080B761.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1420 CHUAN HOLDING
0.12-3.85%-0.01ซื้อ172.000K134.739M11.310.01463.00ในทางอุตสาหกรรม
1967 CONFIDENCE IN
3.36-5.88%-0.21แนะนำให้ขาย60.000K892.500M754.00เทคโนโลยี
3348 CHINA PENGFEI
1.03-13.45%-0.168.018M
1280 HUIYIN SMARTCOM
0.10-6.80%-0.01ขาย5.480M261.410M-0.05590.00เทคโนโลยี
8175 C DIGITAL CUL
0.11-9.40%-0.01ขาย620.000K227.001M-0.03133.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1480 YAN TAT GROUP
2.015.79%0.11ซื้อ3.696M456.000M10.030.191002.00เทคโนโลยี
755 SHANGHAI ZENDAI
0.061.75%0.00ขาย110.000K848.123M-0.07920.00ไฟแนนซ์
8193 ASIAPAC FIN INV
0.325.00%0.01ซื้อ837.000K174.887M-0.1564.00ไฟแนนซ์
524 GREAT WALL B&R
0.121.67%0.00ซื้อ3.163M126.034M-0.2041.00บริการโทรคมนาคม
1466 AFFLUENTPARTNER
0.08-13.04%-0.01ขาย19.896M170.195M-0.03260.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8161 MEDINET GROUP
0.0713.56%0.01ซื้อ90.000K
8198 LOTO INTERACT
0.10-5.56%-0.01ขาย696.000K341.129M-0.0136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1255 S. CULTURE
5.6511.88%0.60ขาย770.000K1.010B-0.02223.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1825 STERLING GP
0.168.90%0.01ซื้อ1.940M116.800M-0.032087.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
159 BROCKMAN MINING
0.12-12.86%-0.02ขาย444.400K1.291B21.180.0114.00วัสดุพื้นฐาน
231 PING AN SEC GP
0.05-4.17%-0.00ขาย4.940M371.942M-0.24158.00ไฟแนนซ์
8383 LINOCRAFT HLDGS
0.1210.58%0.01ขาย26.816M83.200M8.000.01วัสดุพื้นฐาน
8200 SAU SAN TONG
0.09-3.09%-0.00แนะนำให้ขาย12.320M72.798M-0.09469.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1632 MSCTECH
0.50-3.85%-0.02ขาย112.000K446.637M-0.05285.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1771 SUNFONDA GP
0.920.00%0.00แนะนำให้ขาย75.000K552.000M2.660.353022.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
724 RUIXIN INT'L
0.060.00%0.00ขาย85.000K50.410M-0.12413.00เทคโนโลยี
689 EPI (HOLDINGS)
0.08-12.22%-0.01ขาย11.028M471.631M-0.0244.00พลังงาน
6860 FINGERTANGO
0.710.00%0.00ซื้อ204.000K1.365B9.980.07413.00เทคโนโลยี
204 CHINA INV DEV
0.141.45%0.00ซื้อ506.000K146.030M-0.097.00ไฟแนนซ์
8232 CLASSIFIED GP
0.09-13.13%-0.01ขาย420.000K44.154M-0.05173.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
309 XH NEWS MEDIA
0.13-8.28%-0.01ขาย27.000K243.001M-0.011520.00ในทางอุตสาหกรรม
1532 CHINA PARTYTIME
0.236.10%0.01ซื้อ7.329M191.215M-0.03950.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3318 CHINA FLAVORS
1.554.73%0.07ขาย192.000K1.326B11.230.161538.00วัสดุพื้นฐาน
886 SILVER BASE
0.21-0.48%-0.00ซื้อ17.196M472.360M-0.06293.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1025 KNT HOLDINGS
0.45-2.17%-0.01ขาย308.000K239.200M15.490.03419.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1338 BAWANG GROUP
0.09-8.00%-0.01ขาย1.266M316.244M-0.00566.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
943 EFORCE HOLDINGS
0.130.00%0.00ขาย73.000K1.394B113.040.00862.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3888 KINGSOFT
17.80-6.12%-1.16ขาย62.117M26.027B-0.966486.00เทคโนโลยี
1094 C P PROCUREMENT
0.21-9.13%-0.02แนะนำให้ขาย48.600K48.159M-0.11130.00เทคโนโลยี
6833 SINCO PHARMA
0.34-4.29%-0.01ซื้อ8.000K592.162M-0.14116.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1652 FUSEN PHARM
4.85-4.72%-0.24ขาย232.000K4.072B46.010.111203.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6168 CHINA U-TON
0.25-3.85%-0.01ขาย70.000K635.095M-0.14257.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ