หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
1103 DASHENG AGR FIN
0.0340.00%0.01ซื้อ202.084M267.430M-0.161828.00พลังงาน
8231 PFC DEVICE
0.0630.95%0.01ขาย11.490M
8178 CHINA INFO TECH
0.0850.00%0.03ซื้อ243.408M446.328M-0.0159.00เทคโนโลยี
433 NORTH MINING
0.03-20.59%-0.01ซื้อ697.050M580.375M-0.02688.00วัสดุพื้นฐาน
2949 FDG EVEH-OLD
0.3732.14%0.09ซื้อ1.614M626.051M-1.361738.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
729 FDG EVEH-NEW
0.3838.89%0.10ซื้อ18.468M626.051M-1.361738.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1549 EVER HARVEST GP
0.1221.21%0.02ซื้อ43.056M168.000M49.590.00192.00ในทางอุตสาหกรรม
379 EG LEASING
0.020.00%0.00ซื้อ102.250M226.465M-0.0383.00ไฟแนนซ์
8316 PAK WING GP
0.955.56%0.05ซื้อ100.000K760.000M-0.0158.00ในทางอุตสาหกรรม
2326 NPE HOLDINGS
0.03-12.90%-0.00ซื้อ54.920M
8357 REPUBLIC HC
0.6423.08%0.12ซื้อ1.190M332.800M44.170.0151.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
802 CHINA E-WALLET
0.1522.58%0.03ซื้อ11.910M417.047M-0.0249.00เทคโนโลยี
706 BEAUTI C HOLD
0.0210.53%0.00ซื้อ28.160M194.553M-0.01158.00ในทางอุตสาหกรรม
299 GLORY SUN LAND
0.9417.50%0.14ซื้อ3.865M4.277B-0.01438.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8250 SILK RD ENERGY
0.024.76%0.00ขาย47.340M164.836M-0.011378.00วัสดุพื้นฐาน
378 FDG KINETIC
0.0721.05%0.01ซื้อ17.430M465.977M-0.09139.00ในทางอุตสาหกรรม
787 GLOBAL BRANDS
0.6221.57%0.11ซื้อ8.572M637.766M-2.482431.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8351 LARRY JEWELRY
0.0223.08%0.00ซื้อ33.720M57.894M0.240.07359.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8420 NEXION TECH
0.0910.98%0.01ขาย1.140M65.520M8.070.0122.00เทคโนโลยี
260 AVIC JOY HLDG
0.0518.60%0.01ซื้อ44.540M303.131M-0.08131.00พลังงาน
3313 ARTGO HOLDINGS
8.00-11.11%-1.00ซื้อ92.266M24.789B-0.18122.00วัสดุพื้นฐาน
8379 PRIME INTEL
0.0914.67%0.01ซื้อ930.000K68.800M-0.00เทคโนโลยี
1007 LONGHUI INTL
0.2322.58%0.04ซื้อ85.380M1.453B-0.112876.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8611 MINDTELL TECH
0.291.72%0.01ซื้อ10.415M115.050Mเทคโนโลยี
282 NEXT DIGITAL
0.3419.30%0.06ซื้อ64.058M896.312M-0.132539.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
994 CT VISION
1.229.91%0.11ซื้อ5.780M746.640M64.210.02ในทางอุตสาหกรรม
3344 GTI HLDGS
0.1217.92%0.02ซื้อ83.032M787.352M-0.052977.00พลังงาน
467 UNITEDENERGY GP
1.6613.70%0.20ซื้อ26.751M43.609B25.600.062150.00พลังงาน
585 IMAGI INT'L
1.31-15.48%-0.24ขาย176.000K906.418M-0.1527.00ไฟแนนซ์
8078 C CREATIVE DIGI
0.17-8.11%-0.01ซื้อ6.022M46.139M-0.71254.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
205 SEEC MEDIA
0.0210.53%0.00ซื้อ4.480M133.844M-0.01427.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1982 NAMESON HLDGS
0.45-1.11%-0.01ขาย1.668M1.014B-0.1315400.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2324 CAPITAL VC
0.039.68%0.00ซื้อ13.153M93.666M-0.0711.00ไฟแนนซ์
1731 PROSPEROUS IND
1.7914.01%0.22ซื้อ1.992M2.005B50.460.0410600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1450 CENTURY SAGE
0.15-2.01%-0.00ขาย20.000K152.022M-0.05261.00เทคโนโลยี
1372 BISU TECH
4.30-0.46%-0.02ซื้อ791.000K860.000M-4.11493.00ในทางอุตสาหกรรม
8245 ON REAL INT'L
0.04-2.78%-0.00ซื้อ25.000K139.650M-0.00284.00เทคโนโลยี
1701 TU YI HLDG
0.3220.75%0.06ซื้อ13.292M320.000M202.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8452 FY FINANCIAL
0.8114.08%0.10ซื้อ1.222M291.065M6.180.13166.00ไฟแนนซ์
629 YUE DA INTL
0.35-8.97%-0.04แนะนำให้ขาย1.780M414.862M-0.02333.00วัสดุพื้นฐาน
681 CHI PEOPLE HOLD
0.067.27%0.00ซื้อ9.128M527.139M2.740.025000.00พลังงาน
1653 MOS HOUSE
0.098.75%0.01ซื้อ9.820M174.000M19.000.0075.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1613 SYNERTONE
0.098.54%0.01แนะนำให้ซื้อ8.250M382.862M-0.03264.00เทคโนโลยี
8167 NEO TELEMEDIA
0.144.58%0.01ซื้อ1.176M1.305B-0.01292.00บริการโทรคมนาคม
8021 WLS HOLDINGS
0.02-5.88%-0.00ขาย7.750M229.874M-0.00114.00ในทางอุตสาหกรรม
1358 PW MEDTECH
1.152.68%0.03แนะนำให้ซื้อ8.093M1.805B11.990.101079.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1051 G-RESOURCES
0.05-10.71%-0.01ขาย38.381M1.352B3.970.0166.00ไฟแนนซ์
8275 BEAVER GROUP
0.05-8.93%-0.01ขาย20.000K30.600M-0.0166.00ในทางอุตสาหกรรม
8411 K W NELSON GP
0.218.21%0.02แนะนำให้ซื้อ25.780M211.000M7.840.0324.00ในทางอุตสาหกรรม
381 KIU HUNG INT'L
0.033.45%0.00ซื้อ77.142M296.711M-0.02564.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1991 TA YANG GROUP
0.36-7.59%-0.03แนะนำให้ขาย4.340M317.980M-0.061300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1752 TOP EDUCATION
0.29-1.67%-0.01ขาย10.200M748.692M129.00ในทางอุตสาหกรรม
865 JIANDE INT'L
0.144.62%0.01แนะนำให้ซื้อ316.000K793.967M31.920.0034.00ไฟแนนซ์
2100 BAIOO
0.7914.49%0.10ซื้อ27.804M2.204B60.710.01618.00เทคโนโลยี
1679 RISECOMM GP
0.4715.85%0.07ซื้อ1.100M385.343M-0.04355.00ในทางอุตสาหกรรม
574 PASHUN INT'L
0.14-7.84%-0.01ขาย2.562M207.974M-0.06203.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1790 TIL ENVIRO
0.48-14.29%-0.08ขาย1.265M480.000M158.00สาธารณูปโภค
1063 SUNCORP TECH
0.02-5.26%-0.00ขาย28.330M273.883M-0.002500.00เทคโนโลยี
8153 CODE AGRI
0.02-4.76%-0.00ซื้อ33.735M74.923M-0.0247.00ในทางอุตสาหกรรม
1188 HYBRID KINETIC
0.038.33%0.00ซื้อ40.740M529.175M-0.01157.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1371 CHINA LOTSYN
0.28-6.67%-0.02ซื้อ15.192M280.695M-0.15249.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8297 BODIBRA
0.215.00%0.01ซื้อ735.000K100.800M-0.05170.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1142 SIBERIAN MINING
0.098.64%0.01เป็นกลาง890.000K106.346M-0.0519.00พลังงาน
8175 C DIGITAL CUL
0.12-4.88%-0.01ขาย590.000K227.001M-0.03133.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3698 HUISHANG BANK
2.68-10.96%-0.33ขาย1.132M66.041B3.270.829515.00ไฟแนนซ์
1822 HONGDA FIN
0.030.00%0.00ขาย19.890M177.080M-0.06147.00เทคโนโลยี
8310 DAFENG PORT
0.145.19%0.01ซื้อ2.320M182.896M-0.12215.00ในทางอุตสาหกรรม
210 DAPHNE INT'L
0.39-2.50%-0.01แนะนำให้ซื้อ38.322M643.166M-0.546800.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1420 CHUAN HOLDING
0.126.25%0.01ซื้อ6.108M123.338M10.470.01435.00ในทางอุตสาหกรรม
1080 SHENGLI PIPE
0.093.53%0.00ซื้อ1.873M288.144M-0.031123.00พลังงาน
544 DAIDO GROUP
0.030.00%0.00ขาย60.000K65.672M-0.02310.00ในทางอุตสาหกรรม
8196 GREAT WATER
1.05-7.08%-0.08ซื้อ28.000K315.000M-0.0480.00ในทางอุตสาหกรรม
1680 MACAU LEGEND
0.85-3.41%-0.03ขาย8.183M5.289B-0.164104.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
812 SWSI
0.2311.96%0.03ซื้อ11.830M856.868M-0.06110.00ไฟแนนซ์
8532 POLYFAIR HLDGS
0.06-9.68%-0.01ขาย7.200M44.800M-0.0187.00ในทางอุตสาหกรรม
1180 PARADISE ENT
0.88-2.22%-0.02แนะนำให้ขาย544.500K925.923M17.680.051180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
922 ANXIANYUAN CH
0.202.56%0.01ขาย1.658M148.109M8.670.0213.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8198 LOTO INTERACT
0.110.92%0.00แนะนำให้ขาย776.000K347.446M-0.0136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1466 AFFLUENTPARTNER
0.210.47%0.00ขาย213.938M394.039M-0.03260.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
745 CN CULTURE GP
0.01-6.25%-0.00ซื้อ12.589M147.216M-0.0117.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
885 RENTIAN TECH
0.010.00%0.00ขาย53.590M156.077M-0.311500.00ในทางอุตสาหกรรม
8092 ITE HOLDINGS
0.049.76%0.00ซื้อ5.952M41.648M-0.00114.00เทคโนโลยี
1703 PALACE BANQUET
0.33-7.14%-0.03ซื้อ2.400M325.000M880.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8048 YU TAK INT'L
0.051.96%0.00ขาย9.110M101.280M-0.01130.00เทคโนโลยี
8195 L&A INTL HOLD
0.15-0.66%-0.00ซื้อ4.720M193.280M-0.0030.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8516 GRAND TALENTS
2.795.28%0.14แนะนำให้ซื้อ185.000K1.339B127.00ในทางอุตสาหกรรม
1239 TEAMWAY INTL GP
0.092.38%0.00ซื้อ101.098M99.617M-0.28695.00วัสดุพื้นฐาน
269 CRTG
0.04-2.56%-0.00ซื้อ415.000K282.811M-0.14458.00ในทางอุตสาหกรรม
1992 FOSUN TOURISM
10.567.65%0.75ซื้อ350.400K13.042B10.231.0518916.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8029 SUN INT'L
0.33-10.81%-0.04ซื้อ20.000K716.672M-0.0668.00ไฟแนนซ์
6133 VITAL INNO
0.3810.29%0.04ขาย832.000K318.750M40.640.0171.00เทคโนโลยี
8042 KOS INTL
0.072.94%0.00ขาย430.000K56.000M-0.0065.00ในทางอุตสาหกรรม
1097 I-CABLE COMM
0.086.85%0.01เป็นกลาง8.992M556.501M-0.061700.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
365 UNIS HOLDINGS
1.758.70%0.14ซื้อ1.752M2.546B-0.03333.00ในทางอุตสาหกรรม
2863 GOLDEN FAITH GP
0.599.26%0.05แนะนำให้ซื้อ477.000K320.736M17.390.03213.00ในทางอุตสาหกรรม
59 SKYFAME REALTY
1.094.81%0.05ซื้อ7.572M8.649B12.060.09940.00ไฟแนนซ์
8238 WINTO GROUP
0.264.00%0.01ขาย652.800K112.320M-0.0916.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1573 SOUTHERN ENERGY
2.02-4.72%-0.10ขาย182.197M
1096 SINO ENERGY INT
0.08-1.27%-0.00เป็นกลาง8.516M150.293M-0.25186.00สาธารณูปโภค
1064 ZHONG HUA INT'L
0.1713.79%0.02เป็นกลาง3.465M99.927M8.340.0240.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ