หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
612 CHINA DYF
1.30-38.10%-0.80ขาย34.899M1.608B-0.0431.00อื่นๆ
8271 GDC
0.12-25.32%-0.04ขาย984.000K179.091M-0.20287.00บริการผู้บริโภค
8093 MILLION STARS
0.500.00%0.00ซื้อ5.000K210.000M-0.10109.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1003 HUANXI MEDIA
1.9643.07%0.59แนะนำให้ซื้อ24.440M6.183B-0.0184.00บริการผู้บริโภค
8232 CLASSIFIED GP
0.09-17.70%-0.02ขาย110.000K41.478M-0.05187.00บริการผู้บริโภค
1096 SINO ENERGY INT
0.06-8.33%-0.01ขาย2.334M105.976M-0.26127.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1025 KNT HOLDINGS
0.33-2.94%-0.01ขาย164.000K171.600M-0.04419.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1959 CENT UNIT HLDG
0.436.17%0.03ขาย5.784M215.000Mการค้าปลีก
1341 HAO TIAN INTL
0.300.00%0.00ซื้อ1.808M1.328B-0.00140.00การผลิตของผู้ผลิต
8326 TK NEW ENERGY
0.1811.52%0.02ซื้อ3.187M150.512M11.960.01176.00สาธารณูปโภค
8506 FUTEX HLDGS
0.1823.45%0.03ซื้อ22.224M179.000M5.410.0391.00การผลิตของผู้ผลิต
8166 CHINA ECO-FARM
0.05-22.58%-0.01ขาย8.128M44.763M-0.1045.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
8366 ZJ UNITED INV
0.403.90%0.01ซื้อ510.000K630.880M-0.0259.00การเงิน
803 PROSPERITY INTL
0.07-12.99%-0.01ขาย600.000K90.025M-1.29240.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1989 PINE CARE GP
0.757.14%0.05ขาย38.336M677.160M46.360.02425.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
3963 RONGZHONG FIN
0.40-19.39%-0.10ขาย43.000K162.941M-0.0827.00การเงิน
8063 GLOBAL M HLDG
0.0517.39%0.01ซื้อ350.000K230.195M-0.02112.00บริการเชิงพาณิชย์
8112 CORNERSTONE FIN
0.03-13.33%-0.00แนะนำให้ขาย6.360M29.824M-0.0589.00บริการเชิงพาณิชย์
6036 APEX ACE HLDG
0.191.08%0.00แนะนำให้ขาย985.000K187.000M-0.00104.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2227 SOLIS HOLDINGS
0.6212.73%0.07ซื้อ5.660M567.672M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8128 CH GEOTHERMAL
0.06-3.23%-0.00แนะนำให้ซื้อ72.000K271.616M-0.12650.00การสื่อสาร
8259 HON CORP
0.1415.83%0.02ขาย12.852M66.720Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8501 SANBASE CORP
0.54-16.92%-0.11ขาย2.000K106.890M5.190.1380.00บริการเชิงพาณิชย์
8392 SATU HOLDINGS
0.080.00%0.00ขาย600.000K80.000M-0.0134.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2389 BJ ENT M&H
0.168.61%0.01ซื้อ2.442M996.946M-0.001081.00การผลิตของผู้ผลิต
396 HING LEE (HK)
0.180.00%0.00ขาย24.000K145.457M-0.13680.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8418 OPTIMA AUTO
0.904.65%0.04ขาย390.000K765.000M106.00บริการผู้บริโภค
391 MEI AH ENTER
0.15-7.50%-0.01ขาย1.860M876.713M-0.02139.00บริการผู้บริโภค
724 RUIXIN INT'L
0.05-7.69%-0.00แนะนำให้ขาย70.000K40.328M-0.12522.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1822 HONGDA FIN
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย3.660M81.729M-0.06147.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6168 CHINA U-TON
0.387.04%0.03ซื้อ2.420M928.215M-0.14373.00การสื่อสาร
389 TONTINE WINES
0.144.62%0.01ซื้อ440.000K273.771M-0.01480.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1712 DRAGON MINING
1.56-14.75%-0.27ขาย29.000K216.592M-0.0782.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
996 CARNIVAL GROUP
0.01-7.14%-0.00ขาย18.490M308.038M0.480.03413.00การเงิน
1253 GREENLAND BROAD
0.29-3.33%-0.01ขาย448.000K969.337M19.230.02328.00บริการเชิงพาณิชย์
1620 CTEH
0.210.00%0.00ซื้อ380.000K252.000M15.670.01136000.00บริการผู้บริโภค
2221 NEW CONCEPTS
0.412.53%0.01ขาย52.000K232.024M-0.14682.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1110 KINGWORLD
1.0212.09%0.11ซื้อ2.848M634.950M10.610.09998.00บริการการกระจายสินค้า
1903 JBB BUILDERS
0.897.23%0.06ขาย78.000K445.000M76.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8040 DCB HOLDINGS
0.179.38%0.01แนะนำให้ขาย45.000K56.000M7.270.0272.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
907 ELEGANCEOPTICAL
0.235.50%0.01ซื้อ30.000K139.507M-0.23384.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1725 ETERNITY TECH
2.16-0.46%-0.01แนะนำให้ซื้อ465.000K648.000M26.760.08370.00การผลิตของผู้ผลิต
8239 CAPITAL FIN
0.124.55%0.01ซื้อ446.000K149.629M-0.0277.00ระบบขนส่ง
1758 BOJUN EDU
0.47-1.04%-0.01ขาย1.632M390.382M13.010.041709.00บริการเชิงพาณิชย์
6899 OURGAME
0.476.82%0.03ซื้อ410.000K498.156M-0.32265.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
1312 TONGFANG KONTA
0.140.72%0.00ขาย27.672M775.441M34.500.001527.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2023 CHINA LUDAO
1.0814.89%0.14แนะนำให้ซื้อ2.688M531.144M16.880.06465.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
660 WAI CHUN BIOTEC
0.03-12.82%-0.01แนะนำให้ขาย840.000K564.084M-0.00160.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
500 FRONTIER SER
0.867.50%0.06ซื้อ403.000K2.017B-0.11477.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1314 TSUI WAH HLDG
0.468.24%0.04ซื้อ282.000K634.159M-0.044227.00บริการผู้บริโภค
2323 HKBRIDGE FIN
0.500.00%0.00เป็นกลาง80.000K1.104B-0.271353.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
702 SINO OIL & GAS
0.145.88%0.01ขาย340.000K481.743M-0.09332.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1978 LH GROUP
0.52-1.89%-0.01ขาย224.000K416.000M5.900.09บริการผู้บริโภค
1601 ZGC TEC LEASING
1.507.14%0.102.538M500.001M12.170.12การเงิน
8070 KEEN OCEAN
0.200.00%0.00ขาย10.000K39.800M-0.02530.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
94 GREENHEART GP
0.265.69%0.01ซื้อ24.000K482.297M-0.04255.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1140 OP FINANCIAL
1.400.72%0.01แนะนำให้ขาย216.000K4.061B7.310.1947.00อื่นๆ
8173 UNION ASIA ENT
0.04-9.52%-0.00ขาย3.786M2.596M-0.0215.00บริการผู้บริโภค
2212 FB MINING
0.0911.84%0.01ซื้อ340.000K328.950M-0.0150.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1188 HYBRID KINETIC
0.020.00%0.00ขาย1.888M325.646M-0.01228.00บริการผู้บริโภค
128 ENM HOLDINGS
0.66-2.94%-0.02แนะนำให้ขาย2.677M1.089B-0.01134.00การค้าปลีก
8013 ECI TECH
0.0912.50%0.01ขาย40.000K144.000M160.000.00299.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
640 INFINITY DEV
0.8312.16%0.09ซื้อ520.000K482.043M6.590.11354.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
231 PING AN SEC GP
0.063.45%0.00ซื้อ1.040M309.952M-0.25173.00การเงิน
1937 JIACHEN HOLDING
0.28-6.78%-0.0242.615M275.000M11.710.03การผลิตของผู้ผลิต
438 IRICO NEWENERGY
0.6711.67%0.07ซื้อ8.000K1.496B-0.042252.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8103 HMVOD
0.13-6.47%-0.01ขาย240.000K18.493M-0.1826.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
1842 GROWN UP GROUP
0.47-1.04%-0.01ขาย28.000K475.000M1045.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
632 PEARLORIENT OIL
0.711.43%0.01ขาย7.000K434.543M-0.3821.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2488 LAUNCH TECH
2.391.70%0.04ขาย130.500K931.997M11.700.201330.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2611 GTJA
13.902.96%0.40ซื้อ296.800K123.821B14.061.0115236.00การเงิน
1097 I-CABLE COMM
0.088.00%0.01ซื้อ1.343M577.904M-0.061700.00บริการผู้บริโภค
8367 SIMPLICITY HLDG
0.050.00%0.00ซื้อ1.110M42.400M-0.04350.00บริการผู้บริโภค
8631 SUN KONG HLDGS
0.252.46%0.01ซื้อ10.000K100.000M20.000.0124.00สาธารณูปโภค
969 HUA LIEN INT'L
0.09-11.00%-0.01ซื้อ40.000K195.015M-0.03574.00บริการเชิงพาณิชย์
2322 HK CHAOSHANG GP
0.7212.50%0.08ซื้อ936.000K2.967B-0.0160.00ระบบขนส่ง
1393 HIDILI INDUSTRY
0.283.64%0.01ขาย113.000K582.996M-0.275888.00แร่พลังงาน
1443 FULUM GP HLDG
0.2711.57%0.03ซื้อ100.000K351.000M-0.043290.00บริการผู้บริโภค
1165 SFCE
0.11-0.89%-0.00ขาย224.000K553.044M-0.196330.00การผลิตของผู้ผลิต
2258 WATTS INT'L
1.319.17%0.11แนะนำให้ซื้อ856.000K1.081B264.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8416 HM INTL HLDGS
0.131.53%0.00ขาย270.000K53.200M6.680.02119.00การเงิน
8087 CHINA 33MEDIA
0.0211.76%0.00ขาย1.020M109.440M-0.0040.00บริการผู้บริโภค
1266 XIWANG STEEL
0.765.56%0.04ซื้อ11.885M1.801B2.670.294276.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
108 GR PROPERTIES
1.5411.59%0.16แนะนำให้ซื้อ1.894M4.927B155.060.01724.00การเงิน
2112 CAA RESOURCES
0.147.81%0.01ขาย2.000K207.000M9.080.0149.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
6189 ADWAY
2.175.34%0.11ขาย794.000K479.679M2.930.70368.00บริการเชิงพาณิชย์
8373 INDIGO STAR
0.39-1.28%-0.01ซื้อ260.000K154.000M-0.00523.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1152 MOMENTUM FIN
0.09-1.10%-0.00ขาย256.000K88.380M-0.0227.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2005 SSY GROUP
7.826.39%0.47ซื้อ9.396M23.713B22.080.344091.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
8547 PACIFIC LEGEND
0.124.46%0.01ขาย200.000K117.000M-0.02210.00การค้าปลีก
395 SMARTAC GP CH
0.18-1.63%-0.00ซื้อ64.794M1.020B-0.0193.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
9911 NEWBORNTOWN
2.142.39%0.05ขาย4.778M2.140B47.610.04167.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
1580 DA SEN HLDGS
0.545.88%0.03ซื้อ2.010M526.176M40.160.01392.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
8250 SILK RD ENERGY
0.020.00%0.00ขาย6.120M149.851M-0.001569.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2133 GREENWAY MINING
0.05-8.00%-0.00แนะนำให้ขาย1.231M164.670M-0.01227.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1797 KOOLEARN
25.3510.46%2.40ซื้อ2.705M23.791B-0.19บริการเชิงพาณิชย์
8121 GURU ONLINE
0.030.00%0.00ขาย3.280M50.016M-0.01241.00บริการเชิงพาณิชย์
583 GWPA HOLDINGS
0.82-8.89%-0.08ขาย12.000K1.286B1.810.5021.00บริการผู้บริโภค
3331 VINDA INT'L
18.907.14%1.26ซื้อ2.493M22.587B31.390.5611250.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2970 WANJIA GROUP
0.184.62%0.01ขาย121.800K101.400M-0.04102.00บริการการกระจายสินค้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ