หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
8090 CHI ASSURANCE
0.09-78.54%-0.32แนะนำให้ขาย121.438M724.802M-0.16120.00ไฟแนนซ์
8370 ZHI SHENG GP
0.43-56.12%-0.55ขาย90.808M656.600M43.450.02232.00ในทางอุตสาหกรรม
8158 CRMI
0.03-32.43%-0.01ขาย141.385M650.675M-0.01350.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
8471 REACH NEW HLDGS
1.38-8.61%-0.13ซื้อ1.210M1.208B-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8262 SUPER STRONG
0.35-8.97%-0.04ขาย60.000K312.000M29.750.0180.00ในทางอุตสาหกรรม
1831 SHIFANG HLDG
0.1525.42%0.03ซื้อ22.713M269.984M-0.06235.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8135 ZMFY GLASS
0.30-38.78%-0.19แนะนำให้ซื้อ5.000K388.668M7.640.07439.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
204 CHINA INV DEV
0.0222.22%0.00ซื้อ665.260M190.473M-0.007.00ไฟแนนซ์
381 KIU HUNG INT'L
0.07-10.39%-0.01ซื้อ571.204M755.399M-0.01564.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8212 CELEBRATE INT
0.09-7.00%-0.01แนะนำให้ขาย720.000K153.365M-0.1432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8272 C FOOD&BEV GP
0.0115.38%0.00ซื้อ174.810M41.212M-0.01140.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2682 YUN LEE MARINE
0.280.00%0.00222.700M092.00ในทางอุตสาหกรรม
8460 BASETROPHY GP
0.65-7.14%-0.05ขาย1.540M
8096 TASTY CONCEPTS
0.38-21.05%-0.1040.820M
8198 LOTO INTERACT
0.12-7.81%-0.01ซื้อ4.664M402.680M-0.0118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2310 FOREBASE INTL
0.33-10.96%-0.04ซื้อ264.000K217.769M-0.051196.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8207 CHONGSING HLDGS
0.06-3.45%-0.00ขาย28.353M1.342B4.430.011371.00ไฟแนนซ์
1400 MOODY TECH HLDG
0.040.00%0.00ซื้อ9.170M83.700M-5.64516.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8050 QUANTUM THINK
0.58-1.69%-0.01ขาย240.000K800.188M-0.0171.00เทคโนโลยี
988 SILKROAD LOG
0.05-19.70%-0.01ขาย153.165M376.439M-0.0255.00พลังงาน
1682 HUALONGJINKONG
0.71-11.25%-0.09ขาย440.000K
8316 PAK WING GP
0.33-14.29%-0.06ขาย60.000K264.000M-0.0381.00ในทางอุตสาหกรรม
8075 MEDIA ASIA
0.105.15%0.01ซื้อ93.500K217.878M-0.04187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8331 HANGKAN GROUP
0.18-13.81%-0.03แนะนำให้ขาย80.000K
8452 FY FINANCIAL
1.390.72%0.01ซื้อ290.000K495.889M10.560.13101.00ไฟแนนซ์
8163 MERDEKA FIN
0.0630.23%0.01ซื้อ1.080M87.724M-0.0225.00วัสดุพื้นฐาน
2309 BIRMINGHAM SPTS
0.06-15.28%-0.01ขาย6.155M850.081M-0.04279.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2366 SMI CULTURE
0.105.56%0.01ซื้อ5.254M118.441M-0.1423.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2908 TEAMWAY INT-OLD
0.168.84%0.01ขาย486.000K164.483M-0.06618.00วัสดุพื้นฐาน
8309 MANSHING GLOBAL
0.10-5.61%-0.01ขาย890.000K63.600M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
8205 JIAODA WITHUB
0.2827.80%0.06ซื้อ60.000K136.800M-0.02118.00เทคโนโลยี
8513 IAG HOLDINGS
0.3630.36%0.09ซื้อ156.000K
8100 GET HOLDINGS
0.37-17.78%-0.08แนะนำให้ขาย90.000K200.002M-0.54111.00เทคโนโลยี
1527 TENGY ENV
3.902.63%0.10ขาย2.000K513.000M5.870.65624.00ในทางอุตสาหกรรม
1389 MAJOR HLDGS
0.071.45%0.00ซื้อ916.000K198.720M23.550.0040.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
91 INT'L STD RES
0.3418.97%0.06แนะนำให้ซื้อ5.041M138.964M-0.7975.00เทคโนโลยี
1145 COURAGE INV
0.450.00%0.00ซื้อ48.000K246.983M2.900.1614.00ในทางอุตสาหกรรม
1049 CELESTIAL ASIA
0.15-14.92%-0.03ขาย6.060K150.451M-0.261231.00เทคโนโลยี
865 JIANDE INT'L
0.127.41%0.01ซื้อ186.000K630.503M16.450.0135.00ไฟแนนซ์
8111 CT SOLARPOWER
0.101.01%0.00ซื้อ545.000K181.688M-0.0139.00เทคโนโลยี
1103 DASHENG AGR FIN
0.056.82%0.00ซื้อ249.744M420.248M-0.361847.00พลังงาน
8315 GREATWALLE INC
0.133.94%0.01ขาย5.698M157.945M-0.111134.00ในทางอุตสาหกรรม
8087 CHINA 33MEDIA
0.036.45%0.00แนะนำให้ซื้อ57.020M178.560M-0.01181.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8265 CHINA TRUSTFUL
0.60-1.64%-0.01ขาย4.308M1.632B26.020.0492.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1815 CSMALL
0.66-10.81%-0.08ขาย7.135M779.655M4.710.16403.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1917 DOUMOB
0.51-13.56%-0.0856.310M1.357B21.320.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8091 OOH HOLDINGS
0.07-17.44%-0.01ขาย810.000K61.920M220.510.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1500 INCON
0.313.33%0.01ซื้อ860.000K257.300M-0.0044.00ในทางอุตสาหกรรม
1182 SUCCESS DRAGON
0.16-11.96%-0.02แนะนำให้ขาย9.640M435.397M-0.0644.00วัสดุพื้นฐาน
339 CORE ECON INV
0.6918.97%0.11ซื้อ390.000K
1575 MORRIS HOLD
0.73-12.05%-0.10ขาย2.846M830.000M4.040.212363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8311 PERFECT OPT
0.347.94%0.03ซื้อ450.000K467.361M-0.0698.00เทคโนโลยี
8155 SC ASSETS HLDGS
0.03-3.57%-0.00ขาย1.024M308.261M-0.0011.00ไฟแนนซ์
885 RENTIAN TECH
0.02-14.29%-0.00ขาย650.023M308.632M-0.051600.00บริการโทรคมนาคม
8041 LUXEY INT'L
0.0511.90%0.01ซื้อ940.000K286.808M-0.02684.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3638 HUABANG FIN
0.406.76%0.03ซื้อ492.000K1.667B215.910.0041.00เทคโนโลยี
8487 ISP GLOBAL
1.1715.84%0.16ขาย90.000K808.000M415.280.0076.00เทคโนโลยี
803 PROSP INTL-NEW
0.3516.39%0.05ซื้อ476.000K388.664M-0.66256.00วัสดุพื้นฐาน
8006 SINO SPLENDID
0.176.06%0.01ซื้อ1.364M63.660M-0.0258.00ในทางอุตสาหกรรม
913 UNITY INV HOLD
0.05-3.70%-0.00ขาย695.000K100.565M-0.057.00ไฟแนนซ์
1735 WANG YANG HLDGS
2.0413.97%0.25ซื้อ264.000K472.560M42.130.04ในทางอุตสาหกรรม
8147 MILLENNIUM PG
0.0412.50%0.01ซื้อ14.988M222.183M-0.0191.00เทคโนโลยี
8063 GLOBAL M HLDG
0.105.26%0.01ซื้อ316.000K426.287M-0.00109.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
485 CHINASINOSTAR
0.04-14.58%-0.01ขาย11.840M190.886M-0.0150.00เทคโนโลยี
8112 CORNERSTONE FIN
0.07-8.45%-0.01ซื้อ460.800K81.444M-0.0968.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8295 ZZ CAP INTL
0.12-4.17%-0.01ซื้อ280.000K426.050M-0.0715.00ไฟแนนซ์
8168 AMASSE CAPITAL
0.1213.46%0.01ซื้อ2.310M104.000M-0.00ไฟแนนซ์
217 CHINA CHENGTONG
0.3315.79%0.04ซื้อ15.930M1.655B14.560.02274.00ในทางอุตสาหกรรม
8428 CBK HOLDINGS
0.210.00%0.00ซื้อ8.980M249.600M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8507 I.CENTURY HLDG
0.1810.37%0.02ซื้อ708.000K72.400Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1749 SHANSHAN
1.7316.11%0.24แนะนำให้ซื้อ1.963M49.766M3.090.48564.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2379 ZHONGTIAN INT'L
0.99-1.00%-0.01แนะนำให้ซื้อ95.000K406.107M8.190.127.00เทคโนโลยี
822 KA SHUI INT'L
0.6811.48%0.07ซื้อ16.466M545.194M17.670.035400.00วัสดุพื้นฐาน
827 KO YO GROUP
0.19-6.50%-0.01ขาย3.196M859.609M-0.15779.00วัสดุพื้นฐาน
3313 ARTGO HOLDINGS
1.04-7.14%-0.08ซื้อ11.010M3.082B-0.02152.00วัสดุพื้นฐาน
221 EASY ONE FIN
0.4310.26%0.04แนะนำให้ซื้อ2.868M217.008M15.170.03179.00ไฟแนนซ์
2223 CASABLANCA
0.880.00%0.00ซื้อ6.000K222.252M95.980.01684.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
145 HK BLDG & LOAN
0.0810.67%0.01ซื้อ1.760M170.681M-0.0939.00ไฟแนนซ์
1986 TSAKER CHEM
3.1213.04%0.36ซื้อ16.805M2.869B12.330.221691.00วัสดุพื้นฐาน
675 K & P INT'L
0.75-2.60%-0.02ซื้อ170.000K197.584M60.560.012111.00ในทางอุตสาหกรรม
8619 WAC HOLDINGS
2.1014.75%0.27ซื้อ1.280M1.757B571.880.00ในทางอุตสาหกรรม
8230 CHINA YU TIAN
0.30-15.49%-0.06ขาย5.000K287.550M6.250.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6880 TEMPUS HOLD
0.66-15.38%-0.12แนะนำให้ขาย6.000K272.423M10.540.07769.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
674 CHINA TANGSHANG
0.23-6.83%-0.02ซื้อ520.000K250.045M14.490.02142.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
268 KINGDEE INT'L
9.11-14.22%-1.51ซื้อ142.355M35.076B70.390.157755.00เทคโนโลยี
864 WING LEE PPT
0.74-3.90%-0.03ขาย52.000K285.770M14.690.058.00ไฟแนนซ์
1063 SUNCORP TECH
0.03-9.38%-0.00แนะนำให้ซื้อ193.900M486.903M-0.002500.00เทคโนโลยี
2993 PROSP INTL-OLD
0.3619.67%0.06ซื้อ42.000K388.664M-0.66256.00วัสดุพื้นฐาน
8115 SHANGHAI QINGPU
0.46-14.15%-0.07ขาย32.000K85.281M-0.02181.00ในทางอุตสาหกรรม
456 NEW CITY DEV
1.001.01%0.01แนะนำให้ซื้อ520.000K3.445B423.080.0052.00ไฟแนนซ์
8125 ROYAL CEN RES
0.182.86%0.01ขาย17.996M78.408M-0.0938.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
176 SUPERACTIVE GP
0.300.00%0.00ขาย2.128M609.771M9.720.03450.00ไฟแนนซ์
1227 NATIONAL INV
0.2011.11%0.02ซื้อ24.322M89.076M-0.4031.00ไฟแนนซ์
422 VMEP HOLDINGS
0.29-13.43%-0.04แนะนำให้ขาย1.161M304.073M-0.141833.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1637 SH GROUP HLDG
0.595.36%0.03ซื้อ1.488M224.000M10.680.05ในทางอุตสาหกรรม
8193 ASIAPAC FIN INV
0.29-4.92%-0.01ขาย129.000K
1178 HUIYIN HLDGS GP
0.03-3.03%-0.00ซื้อ73.710M
2211 UNI HEALTH
0.13-5.15%-0.01ซื้อ36.138M413.513M-0.196068.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8373 INDIGO STAR
0.35-5.33%-0.02แนะนำให้ขาย275.000K150.000Mในทางอุตสาหกรรม
1259 CH CHILD CARE
0.1210.19%0.01ซื้อ3.877M150.133M-0.191033.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ