หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
8561 GC PRO SER
0.40-91.40%-4.25ขาย138.500K2.332B-0.1464.00ไฟแนนซ์
689 EPI (HOLDINGS)
0.19-25.77%-0.07ขาย510.505M1.362B-0.0134.00พลังงาน
2013 WEIMOB INC
2.44-16.72%-0.4993.019M5.009B-0.422092.00เทคโนโลยี
910 CHINA SANDI
0.4936.11%0.13ซื้อ4.481M1.605B-0.01119.00วัสดุพื้นฐาน
6162 TR INTERIORS
0.17-30.24%-0.07178.876M496.000M13.020.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8092 ITE HOLDINGS
0.05-14.29%-0.01ขาย372.000K51.828M-0.0062.00เทคโนโลยี
8337 DIRECTEL
0.063.45%0.00ขาย850.000K186.750M32.090.0010.00บริการโทรคมนาคม
351 ASIA ENERGY LOG
0.06-14.29%-0.01ขาย5.029M173.591M-0.0496.00ในทางอุตสาหกรรม
8238 WINTO GROUP
0.02-28.00%-0.01แนะนำให้ขาย78.328M216.000M-0.0017.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8522 GAIN PLUS HLDGS
0.905.88%0.05ซื้อ2.516M316.200M13.020.07ในทางอุตสาหกรรม
263 GT GROUP HLDG
0.06-22.08%-0.02ขาย12.252M107.948M-0.2366.00ในทางอุตสาหกรรม
8428 CBK HOLDINGS
0.2532.09%0.06แนะนำให้ซื้อ22.368M224.400M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8510 TOPSTANDARDCORP
0.14-9.68%-0.01ขาย24.000K124.000M-0.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3889 GLOBAL SWEET
0.05-15.25%-0.01ขาย1.926M90.128M-0.141105.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8282 GAMEONE
0.5913.46%0.07ขาย44.000K84.800M-0.1182.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
381 KIU HUNG INT'L
0.01-16.67%-0.00ขาย292.010M145.987M-0.01564.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
907 ELEGANCEOPTICAL
0.4113.89%0.05ขาย1.176M145.573M25.120.01419.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8039 KNK HOLDINGS
6.77-16.11%-1.30ขาย88.000K
8480 FURNIWEB
1.98-18.52%-0.45ขาย4.740M1.225B150.950.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1845 WG ENV TECH
0.976.59%0.06แนะนำให้ซื้อ17.358M1.213B14.040.06200.00ในทางอุตสาหกรรม
8155 SC ASSETS HLDGS
0.030.00%0.00ขาย24.000K319.271M-0.0011.00ไฟแนนซ์
8603 FAMEGLOW
0.510.00%0.00แนะนำให้ขาย130.000K408.000M214.290.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8070 KEEN OCEAN
0.24-18.33%-0.06ขาย30.000K49.000M-0.05เทคโนโลยี
1178 HUIYIN HLDGS GP
0.0320.00%0.01ซื้อ40.950M
607 FULLSHARE
1.4610.61%0.14ขาย139.199M26.042B6.640.207052.00ไฟแนนซ์
8213 NEW WISDOM H
0.06-13.64%-0.01ซื้อ40.000K262.469M-0.011103.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8232 CLASSIFIED GP
1.708.28%0.13แนะนำให้ซื้อ4.230M700.220M-0.03226.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
147 IB SETTLEMENT
0.150.68%0.00ขาย845.000K2.987B-0.00163.00ไฟแนนซ์
1671 TIANBAO ENERGY
1.204.35%0.05แนะนำให้ซื้อ11.564M50.968Mสาธารณูปโภค
6880 TEMPUS HOLD
1.1411.76%0.12ซื้อ1.058M356.874M13.780.07769.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
8451 SUNLIGHT HLDGS
0.091.09%0.00ซื้อ950.000K73.600M-0.01วัสดุพื้นฐาน
3882 SKYLIGHT HLDG
0.45-5.26%-0.02แนะนำให้ขาย542.000K385.710M-0.661819.00เทคโนโลยี
8470 LUMINA GROUP
0.96-4.00%-0.04ซื้อ15.432M600.000M35.490.0346.00ในทางอุตสาหกรรม
8370 ZHI SHENG GP
0.4627.78%0.10ซื้อ40.000K308.200M20.560.02232.00ในทางอุตสาหกรรม
1986 TSAKER CHEM
1.11-12.60%-0.16ขาย15.463M1.323B5.720.221691.00วัสดุพื้นฐาน
8613 ORIENTAL PAY
0.17-14.36%-0.03ขาย17.530M202.000M-0.01เทคโนโลยี
1195 KINGWELL GROUP
0.05-8.77%-0.01แนะนำให้ขาย512.000K164.393M-0.0132.00เทคโนโลยี
433 NORTH MINING
0.03-11.76%-0.00แนะนำให้ขาย115.840M730.843M-0.01892.00วัสดุพื้นฐาน
1106 SINO HAIJING
0.07-9.88%-0.01ขาย110.560M1.079B-0.00684.00วัสดุพื้นฐาน
628 GOME FIN TECH
0.50-16.67%-0.10แนะนำให้ขาย628.000K1.594B63.560.0167.00ไฟแนนซ์
8203 KAISUN HOLDINGS
0.330.00%0.00ขาย498.500K
3688 TOP SPRING
2.5821.70%0.46ซื้อ5.239M2.937B0.843.131082.00ไฟแนนซ์
8331 HANGKAN GROUP
0.3025.00%0.06ซื้อ10.000K
8509 WINE'S LINK
0.518.51%0.04ขาย112.000K188.000M6.990.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6890 KANGLI INT HLDG
1.1617.17%0.17แนะนำให้ซื้อ5.210M600.189M469.00วัสดุพื้นฐาน
1767 TS WONDERS
0.59-7.81%-0.0521.940M
8003 GREAT WORLD
0.07-5.56%-0.00ขาย50.000K170.563M-0.0252.00วัสดุพื้นฐาน
600 CHINA INFRA INV
0.045.00%0.00ซื้อ226.000K170.796M-0.028.00ไฟแนนซ์
8006 SINO SPLENDID
0.15-0.67%-0.00ซื้อ141.650K57.873M-0.0258.00ในทางอุตสาหกรรม
352 FORTUNE SUN
0.9012.50%0.10ซื้อ4.000K219.103M-0.07208.00ไฟแนนซ์
1272 DATANG ENVIRO
2.4221.00%0.42ขาย4.000K7.003B6.800.351203.00ในทางอุตสาหกรรม
1259 CH CHILD CARE
0.120.85%0.00ขาย2.124M164.035M-0.191033.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
578 ROSAN RES
0.060.00%0.00ซื้อ725.000K60.330M-0.242800.00พลังงาน
8120 CH DEMETER FIN
0.042.56%0.00ขาย8.218M47.745M-0.0443.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8221 PF GROUP
0.09-11.43%-0.01ขาย220.000K210.000M7.750.0127.00ไฟแนนซ์
1051 G-RESOURCES
0.0611.11%0.01ซื้อ90.148M1.461B3.960.0134.00ไฟแนนซ์
1592 ANCHORSTONE
0.23-4.92%-0.01แนะนำให้ขาย1.060M292.800M13.930.02วัสดุพื้นฐาน
2323 HKBRIDGE FIN
0.878.75%0.07ขาย10.000K
8280 CDV HOLDINGS
0.21-0.94%-0.00ขาย4.000K131.705M-0.17852.00เทคโนโลยี
1822 HONGDA FIN
0.09-5.56%-0.01ขาย90.000K612.968M59.21-0.0083.00เทคโนโลยี
8112 CORNERSTONE FIN
0.0518.18%0.01ขาย576.000K50.472M-0.0968.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1239 TEAMWAY INTL GP
0.010.00%0.00ขาย104.020M132.400M-0.01618.00วัสดุพื้นฐาน
724 RUIXIN INT'L
0.01-7.69%-0.00แนะนำให้ขาย1.610M201.642M-0.00605.00เทคโนโลยี
1082 HK EDU INTL
0.38-2.56%-0.01แนะนำให้ขาย10.568M213.553M-0.01309.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1263 PC PARTNER
2.25-8.16%-0.20ราบเรียบ12.426M911.630M1.741.413813.00เทคโนโลยี
1152 MOMENTUM FIN
0.174.85%0.01ขาย700.000K
8140 BOSATECH
1.28-7.25%-0.10ซื้อ1.080M1.104Bในทางอุตสาหกรรม
164 CHINA BAOLI TEC
0.20-1.01%-0.00ขาย8.740M720.369M-0.09161.00เทคโนโลยี
875 CHINA FIN INV
0.10-4.00%-0.00ซื้อ4.982M123.237M-0.10300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
42 NE ELECTRIC
0.67-4.29%-0.03ขาย510.000K1.693B-0.45559.00ในทางอุตสาหกรรม
1192 TITAN PETROCHEM
0.059.52%0.00ซื้อ3.316M206.664M-0.24415.00พลังงาน
8041 LUXEY INT'L
0.04-9.52%-0.00ขาย440.000K279.980M-0.021206.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1000 BEIJING MEDIA
1.696.96%0.11ขาย4.500K333.454M-1.59365.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8132 CHINAOILGANGRAN
0.22-8.33%-0.02ขาย599.500K85.709M-0.29269.00ในทางอุตสาหกรรม
8059 GLORY FLAME
0.0916.46%0.01ขาย1.120M79.838M-0.1089.00ในทางอุตสาหกรรม
8072 ROMA GROUP
0.05-6.00%-0.00ขาย100.000K126.919M-0.0163.00ในทางอุตสาหกรรม
8007 GLOBALSTRAT
0.461.10%0.01ราบเรียบ5.442M593.065M-0.0442.00วัสดุพื้นฐาน
1823 HUAYUEXPRESSWAY
0.689.68%0.06ซื้อ20.000K280.573M8.790.08246.00ในทางอุตสาหกรรม
3738 VOBILE GROUP
3.442.69%0.09ขาย10.408M1.423B-0.0661.00บริการโทรคมนาคม
1498 PURAPHARM
1.88-10.05%-0.21ขาย463.000K517.730M85.240.02681.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3866 BQD
6.20-11.43%-0.80ขาย30.000K67.617B11.160.563566.00ไฟแนนซ์
8043 ATLINKS
0.228.29%0.02ซื้อ110.000K82.000Mเทคโนโลยี
8560 AIDLIFE SCI-OLD
0.12-13.79%-0.02ราบเรียบ6.000K
8150 SEAMLESS GREEN
0.08-8.05%-0.01ซื้อ30.000K136.809M-0.0146.00วัสดุพื้นฐาน
8242 NEW WESTERN
0.105.05%0.01ซื้อ100.000K
195 GREENTECH INTL
0.07-1.33%-0.00ซื้อ1.320M512.250M10.340.0130.00วัสดุพื้นฐาน
928 LIFE HEALTHCARE
0.052.04%0.00ขาย47.552M262.360M-0.02233.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8063 GLOBAL M HLDG
0.09-10.53%-0.01แนะนำให้ขาย250.000K404.972M-0.00109.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8631 SUN KONG HLDGS
0.39-8.24%-0.0417.090M170.000M20.00พลังงาน
651 CHI OCEAN IND
0.02-9.09%-0.00ขาย21.595M300.010M-0.06550.00ในทางอุตสาหกรรม
8452 FY FINANCIAL
1.0315.73%0.14ขาย48.000K319.813M6.110.15101.00ไฟแนนซ์
8265 CHINA TRUSTFUL
1.48-6.92%-0.11ขาย2.064M4.254B67.830.0492.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
812 SWSI
0.143.70%0.01ขาย310.000K329.565M-0.01110.00ไฟแนนซ์
1746 MAN SHUN GP
0.2913.73%0.04ซื้อ3.208M255.000M79.00ในทางอุตสาหกรรม
1796 YIELD GO HLDGS
1.42-7.19%-0.11แนะนำให้ซื้อ2.680M734.400M69.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1975 SUN HING PRINT
0.6110.91%0.06ขาย476.000K292.800M29.790.02ในทางอุตสาหกรรม
1799 XINTE ENERGY
7.402.78%0.20ขาย5.600K7.733B5.641.313303.00วัสดุพื้นฐาน
8020 UNITAS HOLD
0.13-7.14%-0.01ขาย1.000M321.485M-0.0128.00ไฟแนนซ์
8297 BODIBRA
0.14-13.33%-0.02ขาย10.000K79.200M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8239 CAPITAL FIN
0.0615.38%0.01ขาย44.000K67.658M-0.00180.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ