ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

หุ้นฮ่องกงที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นฮ่องกง ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
1023SITOY GROUP HLDGS LTD
0.510HKD2.00%0.010HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
567K289.17K481.351MHKD4.330.12HKD4.5Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1226CHINA INVESTMENT & FINANCE GP LTD
0.97HKD3.19%0.03HKD
มีแรงซื้อ
50K48.5K387.841MHKD−0.02HKD11การเงิน
1410EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.78HKD1.30%0.01HKD
มีแรงซื้อ
3.07M2.395M779.038MHKD33.190.02HKD132บริการทางด้านเทคโนโลยี
156LIPPO CHINA RESOURCES
0.124HKD1.64%0.002HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.526M437.224K1.121BHKD−0.03HKD787การเงิน
1701TU YI HOLDING CO LTD
0.194HKD1.57%0.003HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.264M633.216K191MHKD−0.04HKD115บริการการกระจายสินค้า
1783GOLDEN PONDER HOLDINGS LTD
0.590HKD15.69%0.080HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.7M1.003M489.339MHKD−0.02HKD72บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
19SWIRE PACIFIC
59.95HKD1.61%0.95HKD
มีแรงซื้อ
3.559M213.346M80.483BHKD12.474.73HKD32.56Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1936RITAMIX GLOBAL LTD
0.92HKD26.03%0.19HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.78M2.558M344.56MHKD15.180.05HKD53อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1953RIMBACO GROUP GLOBAL LTD
0.480HKD3.23%0.015HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.205M578.4K585.9MHKD91.180.01HKD189บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1969CHINA CHUNLAI EDUCATION GP CO LTD
3.68HKD0.27%0.01HKD
มีแรงซื้อ
2.388M8.787M4.404BHKD5.350.70HKD4.926Kบริการเชิงพาณิชย์
200MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT
6.55HKD9.17%0.55HKD
มีแรงซื้อ
11.87M77.751M9.093BHKD−3.01HKD17.897Kบริการผู้บริโภค
2169CANGGANG RAILWAY LTD
2.26HKD3.20%0.07HKD
มีแรงซื้อ
1.168M2.64M2.19BHKD29.840.07HKD778ระบบขนส่ง
343CULTURECOM HOLDINGS
0.315HKD14.55%0.040HKD
มีแรงซื้อ
8.412M2.65M458.881MHKD−0.02HKD133บริการผู้บริโภค
498BLUE RIVER HOLDINGS LTD
0.290HKD1.75%0.005HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.558M1.032M314.616MHKD−1.48HKD2.647Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
508DINGYI GROUP INVESTMENT LTD
0.070HKD4.48%0.003HKD
มีแรงซื้อ
6.455M451.85K492.904MHKD−0.01HKD91การเงิน
520XIABUXIABU CATERING MGT(CHINA)HLDGS
5.62HKD3.88%0.21HKD
มีแรงซื้อ
19.124M107.478M5.854BHKD−0.59HKD28.536Kบริการผู้บริโภค
572FUTURE WORLD HOLDINGS LTD
2.30HKD15.00%0.30HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.3M2.991M232.191MHKD−0.28HKD46การเงิน
607FULLSHARE HOLDINGS LIMITED
0.222HKD1.37%0.003HKD
มีแรงซื้อ
33.473M7.431M5.807BHKD−0.13HKD8.384Kการผลิตของผู้ผลิต
646CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLD
0.90HKD4.65%0.04HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.672M1.504M188.355MHKD−0.23HKD58บริการการกระจายสินค้า
6882EGL HOLDINGS COMPANY LIMITED
0.93HKD−13.08%−0.14HKD
มีแรงซื้อ
18.32M17.038M537.622MHKD−0.29HKD254บริการผู้บริโภค
8021WLS HOLDINGS LTD (BERMUDA)
0.094HKD−1.05%−0.001HKD
มีแรงซื้อ
16.615M1.562M1.365BHKD−0.00HKD84บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
810CHINA INTERNET INV FIN HLDGS LTD
10.60HKD0.95%0.10HKD
มีแรงซื้อ
2.484M26.329M1.485BHKD−0.13HKD21การเงิน
8118BORTEX GLOBAL LTD
0.690HKD60.47%0.260HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
632K436.08K215MHKD38.050.01HKD251เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8170CHINA ALL NATION INTL HLDGS GROUP
4.29HKD−4.24%−0.19HKD
มีแรงซื้อ
883K3.788M1.842BHKD96.140.05HKD61การเงิน
8392SATU HLDGS LTD
0.137HKD0.00%0.000HKD
มีแรงซื้อ
720K98.64K137MHKD40.290.00HKD28สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
9906HONLIV HEALTHCARE MGMT GROUP CO LTD
2.51HKD2.87%0.07HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
12K30.12K1.464BHKD24.750.10HKD1.719Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9919ACTIVATION GROUP HLDGS LTD
1.17HKD−2.50%−0.03HKD
มีแรงซื้อ
214K250.38K894.043MHKD15.110.08HKD285บริการเชิงพาณิชย์