หุ้นฟินแลนด์ comprising the บริการทางด้านเทคโนโลยี sector

See what industries make up the บริการทางด้านเทคโนโลยี sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป3.682 B EUR0.75%−0.08%8.471 K15
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ3.275 B EUR5.90%−0.03%14.401 K9
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต237.401 M EUR+1.43%10.619 K2