บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

32
หุ้น
93.868B
เงินทุนของตลาด
54.641K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.13%
เปลี่ยนแปลง
−1.41%
ประสิทธิภาพ เดือน
+41.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม