สาธารณูปโภค (ภาค)

126
หุ้น
2953.338B
เงินทุนของตลาด
15.294M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.05%
เปลี่ยนแปลง
+0.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.14%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
การผลิตพลังงานทางเลือก344.459B CNY1.56%−0.99%17.699M13
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า2.282T CNY2.04%+0.17%19.156M78
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ199.252B CNY2.63%−0.29%2.578M20
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ127.987B CNY2.87%−0.05%4.924M15