อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — บราซิล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป56.378 T BRL0.39%−1.17%82.846 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี51
เซมิคอนดักเตอร์33.735 T BRL0.40%+2.73%3.407 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
ยารายใหญ่20.656 T BRL0.97%−0.02%5.428 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
อุปกรณ์โทรคมนาคม18.258 T BRL0.29%−0.28%312.795 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ธนาคารรายใหญ่12.071 T BRL1.08%−0.46%272.089 Kการเงิน33
ห้างสรรพสินค้า11.685 T BRL−2.05%176.54 Kการค้าปลีก7
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต9.787 T BRL0.05%−1.38%60.574 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์8.569 T BRL0.47%−0.66%4.611 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
บริการน้ำมันแบบครบวงจร6.451 T BRL1.67%−1.19%842.326 Kแร่พลังงาน12
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด5.988 T BRL0.39%−0.53%102.939 Kบริการเชิงพาณิชย์21
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย5.865 T BRL0.06%−1.12%24.906 Kการเงิน5
ยานพาหนะใช้มอเตอร์5.427 T BRL0.78%−0.04%1.059 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ4.732 T BRL0.77%−0.27%202.438 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์4.647 T BRL0.70%+2.26%119การเงิน32
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ4.643 T BRL0.34%+0.13%40.047 Kการค้าปลีก19
ยานอวกาศและการป้องกัน4.381 T BRL0.96%−0.61%55.813 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์4.093 T BRL0.93%−0.57%35.364 Kการเงิน17
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ4.068 T BRL0.82%+0.48%3.35 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า3.91 T BRL1.11%+0.96%228.423 Kสาธารณูปโภค46
การดูแลครัวเรือน/บุคคล3.909 T BRL1.87%+0.42%27.979 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
เครื่องจักรอุตสาหกรรม3.828 T BRL0.11%−0.95%1.566 Kการผลิตของผู้ผลิต13
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย3.037 T BRL2.55%−0.02%32.297 Kการสื่อสาร8
ผู้จัดการด้านการลงทุน2.828 T BRL1.17%−1.63%1.578 Mการเงิน11
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน2.542 T BRL1.59%+3.38%659การค้าปลีก2
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต2.235 T BRL1.13%−2.06%234.795 Kการค้าปลีก8
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม2.188 T BRL1.70%−0.99%6.825 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
ค้าปลีกอาหาร2.114 T BRL0.34%−1.42%116.152 Kการค้าปลีก6
ร้านอาหาร2.053 T BRL1.25%−0.08%1.744 Kบริการผู้บริโภค5
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.985 T BRL0.21%+0.51%35.486 Kบริการผู้บริโภค15
รถไฟ1.952 T BRL1.16%+0.04%189.204 Kระบบขนส่ง6
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม1.935 T BRL0.30%−0.21%1.295 Kการผลิตของผู้ผลิต8
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1.873 T BRL1.62%−0.97%5.172 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ยาสูบ1.656 T BRL1.41%−0.19%202สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ธนาคารในภูมิภาค1.627 T BRL0.07%+1.56%156การเงิน12
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์1.511 T BRL0.90%−1.69%4.617 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์1.488 T BRL0.41%+1.55%818เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์1.453 T BRL−0.77%2.93 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ชุดประกันภัยรวม1.435 T BRL1.20%+0.45%333.496 Kการเงิน8
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.386 T BRL0.74%−0.78%360.394 Kการเงิน9
เคมีพิเศษเฉพาะ1.355 T BRL0.20%+1.13%22.59 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.323 T BRL1.81%−1.17%23.265 Kระบบขนส่ง7
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.277 T BRL0.00%+0.24%632.74 Kการผลิตของผู้ผลิต7
ไบโอเทคโนโลยี1.17 T BRL1.15%−0.64%1.943 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม1.158 T BRL1.46%−2.12%1.164 Kบริการผู้บริโภค4
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน1.153 T BRL0.54%+0.45%1.205 Kบริการเชิงพาณิชย์2
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า1.153 T BRL0.74%+1.50%127.444 Kการค้าปลีก9
ภาพยนต์/บันเทิง1.122 T BRL0.40%−1.06%47.847 Kบริการผู้บริโภค4
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์1.053 T BRL0.04%+3.90%871เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
บริการประมวลผลข้อมูล1.033 T BRL0.00%+0.56%21.093 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ1.026 T BRL0.24%−0.12%91บริการผู้บริโภค5
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.026 T BRL3.86%−1.93%28.276 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
การขนส่งอื่นๆ970.168 B BRL0.15%−3.39%196.137 Kระบบขนส่ง9
เหล็ก967.509 B BRL0.80%−0.26%3.886 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
การผลิตน้ำมันและก๊าซ908.935 B BRL1.06%−0.71%38.131 Kแร่พลังงาน5
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน896.96 B BRL0.53%+0.19%267แร่พลังงาน4
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย870.524 B BRL0.00%+8.08%346การเงิน4
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์864.074 B BRL0.55%+3.31%1.844 Kบริการการกระจายสินค้า7
เสื้อผ้า/รองเท้า809.784 B BRL1.05%−0.04%61.789 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ766.45 B BRL1.17%+0.28%3บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM756.751 B BRL0.60%−1.32%4.095 Kการผลิตของผู้ผลิต9
บริการด้านสิ่งแวดล้อม755.511 B BRL−0.15%20บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง741.474 B BRL0.64%+0.95%7.619 Kบริการการกระจายสินค้า8
สร้างบ้าน619.786 B BRL0.00%+3.49%919สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล574.256 B BRL0.00%+0.81%3.42 Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
สายการบิน549.094 B BRL0.16%+2.57%25ระบบขนส่ง6
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์493.155 B BRL1.35%−0.80%789สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
โลหะมีค่า476.912 B BRL0.03%−1.83%2.055 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
เครือข่ายร้านยา452.961 B BRL2.58%−0.27%553.004 Kการค้าปลีก4
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์446.73 B BRL+1.21%2เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม410.854 B BRL−0.61%31อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขุดเจาะตามสัญญา371.201 B BRL−2.33%918บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
วัสดุก่อสร้าง366.296 B BRL0.12%+2.74%40.077 Kการผลิตของผู้ผลิต6
การบรรทุก297.11 B BRL0.00%+1.84%840ระบบขนส่ง3
เกมและบ่อนคาสิโน291.924 B BRL+2.44%56บริการผู้บริโภค3
เคมีทางการเกษตร284.763 B BRL0.35%+0.56%2.707 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
ร้านค้าส่วนลด275.433 B BRL0.67%−0.20%303การค้าปลีก2
วิศวกรรมและก่อสร้าง234.619 B BRL0.07%+3.27%7.114 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน223.812 B BRL1.17%+2.11%1.278 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร215.19 B BRL0.05%+0.77%429.407 Kบริการการกระจายสินค้า3
โทรคมนาคมพิเศษ214.961 B BRL3.08%−1.73%627.457 Kการสื่อสาร3
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม209.58 B BRL3.25%−1.56%2.168 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ200.474 B BRL0.00%+0.81%884.736 Kสาธารณูปโภค5
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ193.431 B BRL0.09%+0.68%5.997 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง178.769 B BRL0.51%−0.00%213แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ประกันชีวิต/สุขภาพ169.655 B BRL+0.17%1การเงิน3
บริการด้านโฆษณา/การตลาด154.335 B BRL0.00%+1.22%4.577 Kบริการเชิงพาณิชย์4
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน149.057 B BRL+0.90%26สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
เยื่อกระดาษและกระดาษ147.766 B BRL0.00%+0.63%2.054 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ132.869 B BRL2.05%+1.00%2.152 Mสาธารณูปโภค3
ยาอื่นๆ121.872 B BRL+3.35%2เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
กลุ่มบริษัททางการเงิน108.427 B BRL0.00%−0.41%62.187 Kการเงิน7
ยาสามัญ104.459 B BRL+0.74%932เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์101.463 B BRL2.80%+0.93%14.383 Kการค้าปลีก2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล99.146 B BRL0.32%−1.21%473.858 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
การออกอากาศกระจายเสียง96.802 B BRL1.54%−5.00%63บริการผู้บริโภค2
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์87.094 B BRL0.00%+1.85%4.069 Kบริการเชิงพาณิชย์2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์85.625 B BRL+9.01%2บริการผู้บริโภค1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า80.023 B BRL0.64%−0.03%1.182 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์78.764 B BRL+0.21%4เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์73.169 B BRL2.54%−0.99%3.437 Mการเงิน32