ตลาดหุ้นบราซิล

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — บราซิล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด152.789B BRL−2.77%564บริการเชิงพาณิชย์3
ยานอวกาศและการป้องกัน3.216T BRL1.09%0.52%39.625Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร216.942B BRL0.52%1.38%332.713Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.165T BRL2.21%0.20%8.133Kระบบขนส่ง8
สายการบิน442.034B BRL−0.46%1.104Kระบบขนส่ง5
การผลิตพลังงานทางเลือก20.188B BRL7.43%−0.82%6.077Mสาธารณูปโภค2
เสื้อผ้า/รองเท้า929.193B BRL0.96%2.81%213.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า841.201B BRL1.05%−2.11%759.827Kการค้าปลีก10
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM150.866B BRL0.39%−1.52%43.882Kการผลิตของผู้ผลิต6
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์1.545T BRL1.59%0.34%3.927Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์2.938T BRL1.43%0.09%16.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ไบโอเทคโนโลยี1.977T BRL1.50%−0.69%11.33Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
การออกอากาศกระจายเสียง198.906B BRL1.09%0.63%17บริการผู้บริโภค3
วัสดุก่อสร้าง293.767B BRL0.22%−1.23%159.904Kการผลิตของผู้ผลิต6
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม1.275T BRL1.29%−0.12%5.442Kบริการผู้บริโภค6
เกมและบ่อนคาสิโน309.102B BRL3.23%50บริการผู้บริโภค3
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ250.304M BRL−3.10%2.344Mการค้าปลีก1
เคมีทางการเกษตร386.255B BRL0.26%2.27%5.285Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์216.369B BRL1.08%7.18%256อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ896.016B BRL0.95%3.17%21.126Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์64.229B BRL0.00%−0.01%9.942Kบริการเชิงพาณิชย์2
การสื่อสารคอมพิวเตอร์268.821B BRL−1.80%30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์316.475B BRL−2.63%15เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์934.183B BRL0.65%0.77%4.279Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง180.669B BRL2.49%0.33%1.183Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ214.854B BRL0.08%−1.97%13.891Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขุดเจาะตามสัญญา510.812B BRL1.52%282บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการประมวลผลข้อมูล2.11T BRL0.34%−0.67%69.559Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
ห้างสรรพสินค้า72.568B BRL4.86%47.406Mการค้าปลีก5
ร้านค้าส่วนลด331.069B BRL0.54%−11.05%5.038Kการค้าปลีก2
เครือข่ายร้านยา635.031B BRL2.60%0.37%898.139Kการค้าปลีก4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า2.45T BRL1.87%−0.28%907.362Kสาธารณูปโภค40
เครื่องใช้ไฟฟ้า804.514B BRL0.00%−0.48%1.975Mการผลิตของผู้ผลิต6
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์428.187B BRL1.57%10เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์197.715B BRL0.05%7.04%36.685Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์80.418B BRL−1.73%34เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์36.909B BRL0.00%−1.55%799บริการการกระจายสินค้า2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์80.445B BRL3.42%0.39%1การค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า90.145B BRL0.97%1.24%543สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
วิศวกรรมและก่อสร้าง158.299B BRL0.05%−0.90%262.785Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
บริการด้านสิ่งแวดล้อม337.229B BRL−0.16%4บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.15T BRL0.68%4.13%550.081Kการเงิน12
กลุ่มบริษัททางการเงิน104.689B BRL0.06%2.43%168.467Kการเงิน12
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน907.704B BRL0.66%1.03%8บริการเชิงพาณิชย์2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร27.236B BRL1.20%3.21%9.13Mบริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร201.937B BRL0.06%−7.62%3.775Mการค้าปลีก4
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์491.221B BRL1.32%−1.74%2.654Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม252.783B BRL3.24%−0.77%3.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.13T BRL0.89%−0.59%17.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า78.452B BRL0.00%0.14%1.955Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ129.736B BRL1.56%1.50%4.521Mสาธารณูปโภค3
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย21.688B BRL0.00%−2.56%9.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน2.113T BRL1.79%0.15%217การค้าปลีก2
สร้างบ้าน524.707B BRL0.00%−0.34%3.324Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล483.054B BRL0.00%1.12%6.549Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ742.262B BRL1.23%5.554Kบริการผู้บริโภค6
การดูแลครัวเรือน/บุคคล3.331T BRL2.00%0.52%92.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม302.692B BRL3.77%7.06%3.909Kการผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม2.775T BRL0.11%−0.34%1.052Kการผลิตของผู้ผลิต12
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม477.222B BRL0.52%4อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ3.167T BRL1.04%1.66%261.079Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย440.045B BRL0.01%−2.31%1.6Kการเงิน3
บริการน้ำมันครบวงจร5.393T BRL5.13%0.61%835.764Kแร่พลังงาน10
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต8.856T BRL0.07%0.25%286.347Kการค้าปลีก11
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต20.733T BRL0.00%0.00%90.128Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์3.337T BRL1.43%1.91%594.787Kการเงิน20
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.559T BRL0.83%0.92%2.308Mการเงิน9
กองทรัสต์/กองทุนรวม1.495B BRL9.17%1.02%70.287Kอื่นๆ115
ประกันชีวิต/สุขภาพ225.014B BRL2.85%−0.27%409การเงิน4
ธนาคารรายใหญ่8.617T BRL1.43%1.51%348.586Kการเงิน33
โทรคมนาคมรายใหญ่42.923B BRL0.18%1.90%16.966Kการสื่อสาร6
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ3.231T BRL0.86%0.20%8.552Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
การขนส่งทางทะเล29.762B BRL2.01%504.998Kระบบขนส่ง2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์938.064B BRL0.20%−0.56%1.483Kบริการการกระจายสินค้า7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์6.32T BRL0.48%−0.18%2.61Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
บริการทางการแพทย์/พยาบาล172.052B BRL1.00%1.79%395.152Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
การผลิตโลหะ244.199M BRL0.00%0.65%378การผลิตของผู้ผลิต2
อื่นๆ1.367B BRL6.52%13.452Mอื่นๆ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด5.091T BRL0.39%0.22%186.668Kบริการเชิงพาณิชย์19
การผลิตเบ็ดเตล็ด3.66B BRL2.92%−0.34%577.969Kการผลิตของผู้ผลิต2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์5.183T BRL0.80%2.43%884.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
ภาพยนต์/บันเทิง961.679B BRL1.45%89.91Kบริการผู้บริโภค5
ชุดประกันภัยรวม1.489T BRL1.39%−0.18%390.794Kการเงิน11
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ320.72B BRL2.73%0.86%7บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ1.83T BRL0.59%0.65%28.033Kแร่พลังงาน11
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน654.577B BRL0.78%−0.12%100แร่พลังงาน4
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน176.431B BRL1.17%−0.46%12บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.132T BRL0.00%2.42%137.285Kบริการผู้บริโภค14
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ6.469B BRL1.41%0.92%2.956Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ826.085B BRL5.26%2.57%21.028Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
การขนส่งอื่นๆ687.142B BRL0.13%2.01%473.878Kระบบขนส่ง9
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป23.729T BRL0.51%0.40%85.425Kบริการทางด้านเทคโนโลยี59
บริการด้านบุคลากร43.73B BRL−2.62%1บริการเชิงพาณิชย์2
ยาสามัญ41.173B BRL−1.87%50เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่14.958T BRL1.16%0.07%8.042Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
ยาอื่นๆ1.757B BRL0.00%0.08%477.1Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
โลหะมีค่า459.651B BRL0.02%−2.14%1.462Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย4.361T BRL0.01%0.67%26.719Kการเงิน7
เยื่อกระดาษและกระดาษ60.907B BRL5.14%3.16%8.92Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ1.656T BRL1.13%−1.14%630.965Kระบบขนส่ง5