อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — บราซิล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
3.723B0.00-2.44%18.253Mบริการเชิงพาณิชย์2
1864.686B0.01-3.14%47.884Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
27.186B3.98-0.63%4.983Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1008.072B0.060.14%64.195Kระบบขนส่ง5
174.567B-5.49%827ระบบขนส่ง2
6.485B0.001.08%1.131Mสาธารณูปโภค4
863.921B0.040.16%31.917Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
635.164B0.02-10.45%364.870Kการค้าปลีก10
130.962B0.47-5.25%23.373Kการผลิตของผู้ผลิต4
949.787B1.00-1.59%5.708Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
2643.529B0.21%60.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1193.325B0.10%8.466Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
12.415B8.950.89%2.836Mการผลิตของผู้ผลิต4
2248.438B-1.84%106.967Kบริการผู้บริโภค3
434.414M-4.78%1.574Mการค้าปลีก1
106.139B0.03-7.98%9.524Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
160.422B-2.45%38อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
286.177B2.43-5.94%52.055Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
828.199M0.004.49%460.100Kบริการเชิงพาณิชย์1
129.038B-0.30%2เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
189.758B0.03-3.26%219.088Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
148.946B0.00-3.17%5.370Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
55.116B0.00-0.37%3.951Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
735.519B-1.70%173.273Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
936.424B0.00-0.96%3.558Mการค้าปลีก2
354.284B-7.50%370การค้าปลีก2
822.773B0.000.84%183.926Kการค้าปลีก4
1568.297B1.420.39%838.637Kสาธารณูปโภค34
111.843B0.001.72%9.122Mการผลิตของผู้ผลิต2
3.771B2.65-1.90%3.062Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
479.800M2.350.54%349.600Kบริการการกระจายสินค้า1
80.521B-2.96%406การค้าปลีก1
560.274B0.16-0.57%692สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.272B3.300.10%94.259Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2.279B-1.30%362.700Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
2731.050B0.01-0.42%178.651Kการเงิน12
566.078B0.01-0.53%18.908Kการเงิน10
850.911B1.13%2.804Kบริการเชิงพาณิชย์2
39.268B0.001.23%2.731Mบริการการกระจายสินค้า1
1658.312B0.01-0.91%290.780Kการค้าปลีก4
650.422B0.39%2.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
256.419B2.690.28%3.111Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
217.787B0.00-2.79%36.949Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
14.121M2.88%75.800Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
51.526B7.011.59%4.261Mสาธารณูปโภค2
595.534M0.001.70%36.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2069.539B-2.05%43.306Kการค้าปลีก2
3.321B3.570.00%1.500Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
128.374B0.232.01%21.511Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
3332.163B0.01-1.11%119.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1042.796B0.00-2.50%535การผลิตของผู้ผลิต3
1.303B0.00-0.95%382.784Kการผลิตของผู้ผลิต4
1623.312B0.00-1.74%2.726Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
1.909B4.98-0.27%1.092Mการเงิน2
2810.612B0.000.14%2.700Mแร่พลังงาน6
7280.262B0.01-0.91%447.625Kการค้าปลีก6
10697.548B0.00-1.81%505.685Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
2133.545B0.01-1.83%487.904Kการเงิน13
522.741B0.00-0.06%9.829Mการเงิน6
2.465B19.481.27%56.369Kอื่นๆ98
300.161B0.97-5.12%590.256Kการเงิน2
5887.951B0.00-1.50%883.326Kการเงิน18
812.949B0.010.05%428.616Kการสื่อสาร6
2260.494B0.000.23%99.031Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
28.315B6.00%424.599Kระบบขนส่ง2
5.134B2.310.68%110.093Kบริการการกระจายสินค้า4
3637.464B-0.48%13.466Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
142.741B0.21-6.82%78.262Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
181.665M0.000.00%600การผลิตของผู้ผลิต1
2.171B-1.09%1.090Mอื่นๆ2
2200.289B0.00-0.39%263.227Kบริการเชิงพาณิชย์15
3.218B0.000.81%725.600Kการผลิตของผู้ผลิต1
5212.469B-5.75%690.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
142.975B0.00%540บริการผู้บริโภค2
3577.732B0.05-1.19%84.454Kการเงิน5
213.192B-1.07%1.359Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
978.486B0.05-3.58%42.531Kแร่พลังงาน5
262.989B0.32-2.02%389.263Kแร่พลังงาน3
163.570B1.27%16บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
611.130B0.02-0.64%179.498Kบริการผู้บริโภค12
5.829B1.43-2.06%1.273Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
827.958B0.020.25%44.180Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
271.617B0.29-0.18%1.381Mระบบขนส่ง7
13380.550B0.00-1.16%484.251Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
1.176B2.47-1.58%21.400Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
9388.990B0.240.51%35.870Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
1.613B0.001.40%550.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.771B5.37-0.87%89.510Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
96.692B2.88%1การเงิน1
71.104B2.751.12%7.821Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1024.497B0.00-6.21%265.501Kระบบขนส่ง3
65.759B2.260.54%4.950Mการเงิน27
551.319B-0.70%29.503Kการเงิน3
480.996B0.00-1.36%518สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
473.470B0.09-0.52%1.131Mการเงิน18
1273.335B-0.02%13.360Kบริการผู้บริโภค4
7448.982B-2.35%486.838Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
105.607B0.65-1.94%1.379Mการเงิน3
872.056B0.01-0.37%346.608Kการค้าปลีก11
138.583B0.00-0.38%9.250Kการสื่อสาร3
1364.781B0.741.03%11.649Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
11731.086B-0.88%396.321Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
625.174M1.661.26%13.636Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
457.023B-0.33%823สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
26.061M-3.14%24.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
993.023M0.002.31%152.900Kระบบขนส่ง1
483.123B0.09-14.38%9.970Kการผลิตของผู้ผลิต6
48.074B1.390.17%2.685Mสาธารณูปโภค4
293.279B0.23-4.65%958.206Kบริการการกระจายสินค้า6
127.848B0.002.20%1.137Mการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม