รถไฟ (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
2005.872B
เงินทุนของตลาด
195.980K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.34%
เปลี่ยนแปลง
+7.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.38%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.11%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CNIC34CANAD NATIONDRN ED
DR
24.29 BRL+0.33%205.88375.052B BRL1747.480.01 BRL−3.47%1.45%ระบบขนส่ง
CPRL34CANAD KANSASDRN
DR
90.54 BRL+0.47%1430.22333.927B BRL21557.140.00 BRL+31.25%0.56%ระบบขนส่ง
CSXC34CSX CORP DRN ED
DR
81.31 BRL−1.67%4424.09320.538B BRL16939.580.00 BRL−2.04%0.91%ระบบขนส่ง
N1SC34NORFOLK SOUTDRN
DR
282.31 BRL+8.04%4501.72245.946B BRLระบบขนส่ง
RAIL3RUMO S.A. ON NM
22.17 BRL−0.98%9.553M0.8441.103B BRL42.800.52 BRL0.30%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
UPAC34UNIONPACIFICDRN
DR
282.80 BRL−1.44%2001.01689.307B BRL21424.240.01 BRL−10.20%1.58%ระบบขนส่ง