หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
LKO LAKES OIL NL
0.00100.00%0.00ซื้อ22.525K36.788M-0.007.00พลังงาน
FAM FAMILY INSIGHTS GROUP LIMITED
0.00100.00%0.00500.000K3.117M-0.007.00เทคโนโลยี
TML TIMAH RESOURCES LIMITED
0.0372.22%0.01ขาย20.000K3.021M14.690.00สาธารณูปโภค
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.0463.64%0.01ซื้อ157.846M3.804M-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.0050.00%0.00ขาย3.447M3.628M-0.00วัสดุพื้นฐาน
ACL ALCHEMIA LIMITED
0.0150.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.504M2.598M-0.0029.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
XST XSTATE RESOURCES LIMITED
0.0050.00%0.00ขาย2.382M2.281M-0.001.00พลังงาน
SPB SOUTH PACIFIC RESOURCES LIMITED
0.0140.00%0.00ซื้อ210.927K1.159M-0.010.00พลังงาน
AGE ALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.0033.33%0.00ขาย3.600M3.506M-0.00พลังงาน
RLC REEDY LAGOON CORPORATION LIMITED
0.0133.33%0.00ซื้อ133.333K3.211M-0.02วัสดุพื้นฐาน
PRL PETREL ENERGY LIMITED
0.0033.33%0.00ซื้อ17.094M7.198M-0.01พลังงาน
MLS METALS AUSTRALIA LTD
0.0033.33%0.00ซื้อ120.000K7.017M-0.001.00วัสดุพื้นฐาน
DMG DRAGON MOUNTAIN GOLD LIMITED
0.0230.77%0.00แนะนำให้ซื้อ29.659K4.480M-0.00วัสดุพื้นฐาน
QTM QUANTUM HEALTH GROUP LIMITED
0.0325.00%0.01ซื้อ1.520M28.208M9.260.00275.00ในทางอุตสาหกรรม
DDT DATADOT TECHNOLOGY LIMITED
0.0125.00%0.00แนะนำให้ซื้อ225.000K3.081M-0.00เทคโนโลยี
MHC MANHATTAN CORPORATION LIMITED
0.0125.00%0.00ขาย80.000K2.965M-0.02พลังงาน
EGY ENERGY TECHNOLOGIES LIMITED
0.0125.00%0.00ซื้อ2.576M1.393M-0.0158.00ในทางอุตสาหกรรม
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.0125.00%0.00ขาย1.405M2.883M-0.006.00วัสดุพื้นฐาน
SRZ STELLAR RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00ซื้อ48.000K4.557M-0.006.00วัสดุพื้นฐาน
AXT ARGO EXPLORATION LIMITED
0.0125.00%0.00ราบเรียบ41.214K2.745M-0.025.00วัสดุพื้นฐาน
BBX BBX MINERALS LIMITED
0.1721.43%0.03ขาย42.595K55.526M-0.0160.00วัสดุพื้นฐาน
SF1 STEMIFY LIMITED
0.0120.00%0.00ขาย498.807K2.794M-0.054.00เทคโนโลยี
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.0120.00%0.00ซื้อ250.000K6.544M-0.014.00วัสดุพื้นฐาน
DW8 DIGITAL WINE VENTURES LIMITED
0.0120.00%0.00ซื้อ1.076M2.946M-0.002.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UTR ULTRACHARGE LIMITED
0.0120.00%0.00ขาย537.234K4.562M-0.00ในทางอุตสาหกรรม
MKG MAKO GOLD LIMITED
0.1417.39%0.02ซื้อ14.122K6.668M-0.01วัสดุพื้นฐาน
CT1 CCP TECHNOLOGIES LIMITED
0.0116.67%0.00ราบเรียบ488.215K5.109M-0.014.00เทคโนโลยี
SMD SYNDICATED METALS LIMITED
0.0116.67%0.00ซื้อ589.067K3.813M-0.016.00วัสดุพื้นฐาน
ZIP ZIPTEL LIMITED
0.0116.67%0.00ซื้อ522.000K2.096M-0.0018.00เทคโนโลยี
SRN SUREFIRE RESOURCES NL
0.0116.67%0.00ซื้อ199.165K2.942M-0.01วัสดุพื้นฐาน
MJC MEJORITY CAPITAL LIMITED
0.0316.00%0.00ซื้อ962.435K2.118M-0.0015.00พลังงาน
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.1115.79%0.01ขาย71.076K14.909M-0.04187.00ไฟแนนซ์
MAM MICROEQUITIES ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED
0.4815.48%0.07ซื้อ4.110K63.196M12.430.04ไฟแนนซ์
FMS FLINDERS MINES LIMITED
0.0415.15%0.01ขาย769.385K110.784M-0.006.00วัสดุพื้นฐาน
FBR FBR LTD
0.1214.29%0.01ซื้อ6.389M111.415M-0.0111.00ในทางอุตสาหกรรม
SMI SANTANA MINERALS LIMITED
0.0114.29%0.00ซื้อ87.500K4.375M-0.00วัสดุพื้นฐาน
AAU ADCORP AUSTRALIA LIMITED
0.0114.29%0.00แนะนำให้ขาย300.000K3.641M-0.01235.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTM TITAN MINERALS LIMITED
0.0313.64%0.00ซื้อ578.328K56.402M0.110.19วัสดุพื้นฐาน
QEM QEM LIMITED
0.1213.64%0.01ซื้อ50.000K3.774M-0.01พลังงาน
CY5 CYGNUS GOLD LIMITED
0.0713.64%0.01ขาย30.000K3.383M-0.02วัสดุพื้นฐาน
PGY PILOT ENERGY LIMITED
0.0213.33%0.00ขาย14.600K1.192M-0.02สาธารณูปโภค
MQR MARQUEE RESOURCES LIMITED
0.0613.21%0.01ขาย5.677K1.542M-0.12วัสดุพื้นฐาน
FUN FUNTASTIC LIMITED
0.0612.73%0.01ซื้อ275.927K11.694M0.170.3554.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TGN TUNGSTEN MINING NL
0.2712.50%0.03ขาย1.832K169.647M-0.01วัสดุพื้นฐาน
NXE NEW ENERGY MINERALS LTD
0.0512.50%0.01ซื้อ14.419K7.243M-0.286.00วัสดุพื้นฐาน
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.0312.50%0.00แนะนำให้ซื้อ28.418M43.177M-0.00วัสดุพื้นฐาน
SRI SIPA RESOURCES LIMITED
0.0112.50%0.00ซื้อ1.913M13.030M-0.0010.00วัสดุพื้นฐาน
VRM VERDANT MINERALS LTD
0.0212.50%0.00ซื้อ764.573K17.660M-0.0019.00วัสดุพื้นฐาน
BNL BIG STAR ENERGY LIMITED
0.0112.50%0.00ขาย25.000K2.648M-0.0414.00พลังงาน
RMI RESOURCE MINING CORPORATION LIMITED
0.0112.50%0.00ขาย104.272K2.666M-0.00วัสดุพื้นฐาน
CAP CARPENTARIA RESOURCES LTD
0.0612.00%0.01ขาย678.944K9.960M-0.01วัสดุพื้นฐาน
TKL TRAKA RESOURCES LIMITED
0.0211.76%0.00ขาย230.250K5.632M-0.00วัสดุพื้นฐาน
ORR ORECORP LIMITED
0.2411.63%0.03ซื้อ19.153K51.939M-0.0312.00วัสดุพื้นฐาน
IP1 INTEGRATED PAYMENT TECHNOLOGIES LIMITED
0.0211.11%0.00แนะนำให้ขาย31.150K3.088M-0.02เทคโนโลยี
PRZ PARAZERO LIMITED
0.1011.11%0.01ขาย29.822K6.958M-0.05ในทางอุตสาหกรรม
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.0111.11%0.00ขาย812.454K3.557M-0.00วัสดุพื้นฐาน
TON TRITON MINERALS LTD
0.0511.11%0.01ซื้อ1.010M37.554M-0.01วัสดุพื้นฐาน
NCR NUCOAL RESOURCES LIMITED
0.0111.11%0.00ขาย30.213K6.918M-0.004.00พลังงาน
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.0111.11%0.00ขาย200.000K13.217M-0.00วัสดุพื้นฐาน
IOD IODM LIMITED
0.0211.11%0.00แนะนำให้ซื้อ50.000K8.808M-0.002.00เทคโนโลยี
ODM ODIN METALS LIMITED
0.1011.11%0.01ขาย38.400K15.972M-0.05วัสดุพื้นฐาน
MCM MC MINING LIMITED
1.1710.95%0.12แนะนำให้ซื้อ6.642K147.924M-1.161597.00พลังงาน
PAR PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
1.1710.90%0.12ซื้อ187.039K130.782M-0.05ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BCT BLUECHIIP LIMITED
0.0710.77%0.01แนะนำให้ซื้อ251.945K34.266M-0.017.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AZV AZURE HEALTHCARE LIMITED
0.0610.53%0.01ขาย768.631K13.265M11.110.01174.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RCE RECCE PHARMACEUTICALS LTD
0.1710.00%0.01ขาย56.280K14.741M-0.02ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CG1 CARBONXT GROUP LIMITED
0.3310.00%0.03ขาย60.326K27.607M-0.11วัสดุพื้นฐาน
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.0310.00%0.00ขาย200.000K3.975M-0.04วัสดุพื้นฐาน
PVE PO VALLEY ENERGY LIMITED
0.0410.00%0.00ซื้อ120.000K26.103M-0.0020.00พลังงาน
AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.0210.00%0.00ซื้อ10.000K13.695M-0.01พลังงาน
HCH HOT CHILI LIMITED
0.0110.00%0.00ขาย575.000K8.095M-0.01วัสดุพื้นฐาน
SBB SUNBRIDGE GROUP LIMITED
0.0110.00%0.00ขาย1.550M4.717M2.750.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AWY AUSTRALIAN WHISKY HOLDINGS LIMITED
0.049.76%0.00ซื้อ5.705M66.854M-0.018.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LSH LIFESPOT HEALTH LTD
0.099.64%0.01ซื้อ522.709K6.220M-0.03ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
INK INDAGO ENERGY LIMITED
0.069.62%0.01ซื้อ2.476K11.923M-0.02พลังงาน
RCP REDBANK COPPER LIMITED
0.069.62%0.01ซื้อ94.625K6.083M51.490.0010.00วัสดุพื้นฐาน
AHQ ALLEGIANCE COAL LIMITED
0.069.62%0.01ซื้อ530.000K24.190M-0.01พลังงาน
CFO CFOAM LIMITED
0.129.52%0.01ขาย23.234K12.202M-0.05วัสดุพื้นฐาน
VMS VENTURE MINERALS LIMITED
0.029.52%0.00ซื้อ44.560K10.373M-0.01วัสดุพื้นฐาน
ICU ISENTRIC LIMITED.
0.029.52%0.00ราบเรียบ52.066K3.857M-0.000.00เทคโนโลยี
RKN RECKON LIMITED
0.759.49%0.07ซื้อ23.191K77.293M41.840.02180.00เทคโนโลยี
MRR MINREX RESOURCES LIMITED
0.029.09%0.00ซื้อ55.788K2.225M-0.020.00วัสดุพื้นฐาน
RBR RBR GROUP LIMITED
0.019.09%0.00ซื้อ878.822K8.397M-0.005.00วัสดุพื้นฐาน
KFE KOGI IRON LIMITED
0.129.09%0.01ซื้อ849.511K71.648M-0.012.00วัสดุพื้นฐาน
OSP OSPREY MEDICAL INC
0.129.09%0.01ซื้อ138.828K47.498M-0.0723.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
FFC FARMAFORCE LIMITED
0.129.09%0.01ซื้อ35.000K4.347M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZGL ZICOM GROUP LIMITED
0.079.09%0.01ขาย167.231K15.634M-0.0563.00ในทางอุตสาหกรรม
BNR BULLETIN RESOURCES LIMITED
0.038.70%0.00ขาย33.333K4.482M-0.00วัสดุพื้นฐาน
UUV UUV AQUABOTIX LTD
0.058.70%0.00ขาย10.000K3.000M-0.05ในทางอุตสาหกรรม
EXL ELIXINOL GLOBAL LIMITED
3.008.70%0.24ซื้อ708.140K128.836Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HYD HYDRIX LIMITED
0.038.70%0.00ขาย120.000K15.390M-0.015.00เทคโนโลยี
EGA EGAN STREET RESOURCES LIMITED
0.258.70%0.02แนะนำให้ซื้อ17.072K30.004M-0.08วัสดุพื้นฐาน
FDM FREEDOM OIL AND GAS LTD
0.128.70%0.01ขาย3.137M123.858M-0.0211.00พลังงาน
BBL BRISBANE BRONCOS LIMITED
0.508.70%0.04ซื้อ6.000K45.099M18.330.0317.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZER ZETA RESOURCES LIMITED
0.388.57%0.03ซื้อ4.000K75.133M1.750.220.00ไฟแนนซ์
FTZ FERTOZ LIMITED
0.198.57%0.01แนะนำให้ขาย35.000K22.412M-0.01วัสดุพื้นฐาน
AQC AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED
0.648.47%0.05ขาย4.000K31.510M-0.321.00พลังงาน
GSW GETSWIFT LIMITED
0.588.41%0.04ซื้อ262.217K100.861M-0.07เทคโนโลยี
GSS GENETIC SIGNATURES LIMITED
0.788.33%0.06ซื้อ27.475K74.825M-0.03ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UCM USCOM LIMITED
0.138.33%0.01แนะนำให้ขาย1.538K16.471M-0.0211.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ