หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นออสเตรเลีย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
KOR KORAB RESOURCES LIMITED
0.07177.78%0.05แนะนำให้ซื้อ72.197M8.977M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WOO WOOBOARD TECHNOLOGIES LIMITED
0.0050.00%0.00แนะนำให้ซื้อ228.453M7.644M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
YPB YPB GROUP LTD
0.0050.00%0.00ซื้อ320.077M14.975M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
AEV AVENIRA LIMITED
0.0246.67%0.01ซื้อ76.601M13.806Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SHP SOUTH HARZ POTASH LTD
0.1828.57%0.04แนะนำให้ซื้อ8.713M57.253M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
XST XSTATE RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00ซื้อ3.389M12.861M-0.00แร่พลังงาน
TPS THREAT PROTECT AUSTRALIA LIMITED
0.0125.00%0.00ขาย3.671M14.760M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.1222.34%0.02แนะนำให้ซื้อ1.037M14.286M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RWD REWARD MINERALS LTD
0.1721.43%0.03แนะนำให้ซื้อ1.697M27.328M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MGL MAGONTEC LIMITED
0.5820.83%0.10แนะนำให้ซื้อ845.119K24.553M64.860.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
8CO 8COMMON LIMITED
0.2020.59%0.04แนะนำให้ซื้อ2.539M37.665M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
HNG HGL LIMITED
0.3218.87%0.05แนะนำให้ซื้อ288.288K45.621M4.020.07บริการการกระจายสินค้า
OPN OPENN NEGOTIATION LIMITED
0.1716.67%0.03ซื้อ232.671Kการเงิน
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.0116.67%0.00ขาย1.588M69.196M-0.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MNS MAGNIS ENERGY TECHNOLOGIES LTD
0.4316.00%0.06แนะนำให้ซื้อ19.761M353.185M9.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GCY GASCOYNE RESOURCES LIMITED
0.4815.66%0.07ซื้อ3.131M107.948Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TZL TZ LIMITED
0.1515.38%0.02แนะนำให้ซื้อ3.657M24.147M-0.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SPN SPARC TECHNOLOGIES LIMITED
1.0315.08%0.14ซื้อ2.499M63.145M-0.08แร่พลังงาน
AQS AQUIS ENTERTAINMENT LIMITED
0.2014.29%0.03ซื้อ22.127K33.325M8.410.02206.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ZMM ZIMI LIMITED
0.0214.29%0.00ซื้อ2.224M12.060M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
STM SUNSTONE METALS LTD
0.0713.33%0.01แนะนำให้ซื้อ20.957M134.809M42.860.0015.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AJJ ASIAN AMERICAN MEDICAL GROUP LIMITED
0.0513.33%0.01ซื้อ102.033K17.214M-0.01บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ICI ICANDY INTERACTIVE LIMITED
0.1012.90%0.01แนะนำให้ซื้อ5.775M55.274M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
NMR NATIVE MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
0.2712.50%0.03แนะนำให้ซื้อ723.017K22.601M-0.56แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RIM RIMFIRE PACIFIC MINING NL
0.0112.50%0.00ขาย986.500K14.450M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LM8 LUNNON METALS LIMITED
0.4511.25%0.04ซื้อ423.652Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PRO PROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
1.1911.21%0.12แนะนำให้ซื้อ483.360K65.693M-0.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
LSR LODESTAR MINERALS LIMITED
0.0111.11%0.00ซื้อ60.976K13.909M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCI SILVER CITY MINERALS LIMITED
0.0411.11%0.00ซื้อ892.972K33.566M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RMX RED MOUNTAIN MINING LIMITED
0.0111.11%0.00ซื้อ39.315M14.645M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
14D 1414 DEGREES LIMITED
0.1511.11%0.01ซื้อ300.290K29.081M-0.03การผลิตของผู้ผลิต
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.5210.64%0.05แนะนำให้ซื้อ1.016M39.389M-0.04แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GME GME RESOURCES LIMITED
0.0710.61%0.01แนะนำให้ซื้อ49.904K43.361M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NOR NORWOOD SYSTEMS LIMITED
0.0210.53%0.00แนะนำให้ซื้อ330.000K5.381M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
CPT CIPHERPOINT LIMITED
0.0310.34%0.00ซื้อ9.197M9.885M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BYE BYRON ENERGY LIMITED
0.1710.00%0.01แนะนำให้ซื้อ3.978M153.444M20.550.01แร่พลังงาน
DC2 DC TWO LIMITED
0.2210.00%0.02ซื้อ152.146K13.455M-0.07บริการทางด้านเทคโนโลยี
INV INVESTSMART GROUP LIMITED
0.4410.00%0.04แนะนำให้ซื้อ68.801K50.042M1333.330.00การเงิน
GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED.
0.2210.00%0.02ซื้อ750.500K25.878M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MOB MOBILICOM LIMITED
0.0610.00%0.01ขาย84.515K19.316Mการสื่อสาร
CXX CRADLE RESOURCES LIMITED
0.0410.00%0.00ซื้อ25.000K9.649M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MRQ MRG METALS LIMITED
0.0110.00%0.00ซื้อ2.420M15.407M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DXN DXN LIMITED
0.0110.00%0.00ซื้อ2.270M16.184M-0.0029.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ASP ASPERMONT LIMITED.
0.0210.00%0.00ขาย88.745K48.412M50.000.0079.00บริการผู้บริโภค
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.0110.00%0.00ซื้อ1.143M13.702M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
APV APPSVILLAGE AUSTRALIA LIMITED
0.0410.00%0.00ซื้อ319.854K4.409M-0.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
PGD PEREGRINE GOLD LTD
0.409.72%0.04ขาย167.086Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FSG FIELD SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED
0.239.52%0.02แนะนำให้ซื้อ773.071K136.206M61.760.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WLD WELLARD LIMITED
0.129.52%0.01ซื้อ158.438M25.580.00บริการการกระจายสินค้า
LIO LION ENERGY LIMITED
0.089.33%0.01ซื้อ11.143M20.102M-0.01แร่พลังงาน
ASW ADVANCED SHARE REGISTRY LIMITED
1.079.18%0.09แนะนำให้ซื้อ3.001K42.120M16.420.0620.00การเงิน
CGS COGSTATE LTD
2.399.13%0.20แนะนำให้ซื้อ682.326K386.628M55.580.04บริการทางด้านเทคโนโลยี
ENV ENOVA MINING LIMITED
0.029.09%0.00ซื้อ22.916K8.466M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MHC MANHATTAN CORPORATION LIMITED
0.019.09%0.00ขาย2.847M16.789M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SRI SIPA RESOURCES LIMITED
0.069.09%0.01ซื้อ170.000K11.230M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FFF FORBIDDEN FOODS LIMITED
0.249.09%0.02ขาย133.811K16.875M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BOD BOD AUSTRALIA LIMITED.
0.309.09%0.03ซื้อ227.249K30.186M-0.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PXS PHARMAXIS LTD
0.128.70%0.01ซื้อ357.297K52.247M-0.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PEX PEEL MINING LIMITED
0.258.70%0.02ซื้อ1.847M100.343M10.700.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RNE RENU ENERGY LIMITED
0.068.47%0.01แนะนำให้ซื้อ1.111M7.169Mสาธารณูปโภค
BCA BLACK CANYON LIMITED
0.268.33%0.02ซื้อ59.518K10.998M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EEG EMPIRE ENERGY GROUP LIMITED
0.408.22%0.03แนะนำให้ซื้อ729.962K218.808Mแร่พลังงาน
QEM QEM LIMITED
0.208.11%0.01แนะนำให้ซื้อ2.934M20.416Mแร่พลังงาน
WMG WESTERN MINES GROUP LTD
0.207.89%0.01ซื้อ379.385Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BPP BABYLON PUMP & POWER LIMITED
0.017.69%0.00ซื้อ3.637M14.967M-0.01การเงิน
BEE BROO LTD
0.017.69%0.00ซื้อ8.880K12.295M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GED GOLDEN DEEPS LIMITED.
0.017.69%0.00แนะนำให้ซื้อ2.195M10.086Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AXP AXP ENERGY LIMITED
0.017.69%0.00แนะนำให้ซื้อ39.991M78.409M13.000.00แร่พลังงาน
KRR KING RIVER RESOURCES LIMITED
0.037.69%0.00ซื้อ4.014M41.945M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WGO WARREGO ENERGY LIMITED
0.147.69%0.01ขาย2.608M159.103M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.067.55%0.00ซื้อ108.816K10.459M-0.01แร่พลังงาน
LMG LATROBE MAGNESIUM LIMITED
0.067.55%0.00แนะนำให้ซื้อ206.543M43.433Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ZEO ZEOTECH LIMITED
0.107.53%0.01แนะนำให้ซื้อ14.095M139.306M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HVY HEAVY MINERALS LIMITED
0.217.50%0.01แนะนำให้ซื้อ1.423Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AS2 ASKARI METALS LIMITED
0.217.50%0.01ซื้อ394.954Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CCV CASH CONVERTERS INTERNATIONAL
0.297.41%0.02แนะนำให้ซื้อ2.353M163.162M10.590.03การค้าปลีก
TSN THE SUSTAINABLE NUTRITION GROUP LTD
0.297.41%0.02ซื้อ9.390K25.733M-0.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AJL AJ LUCAS GROUP LIMITED
0.047.32%0.00ซื้อ263.010K47.851M14.640.00298.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CUS COPPER SEARCH LIMITED
0.387.14%0.03แนะนำให้ซื้อ96.130Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ATP ATLAS PEARLS LTD
0.037.14%0.00แนะนำให้ซื้อ1.559M11.895M2.500.01การค้าปลีก
KRM KINGSROSE MINING LIMITED
0.067.14%0.00แนะนำให้ซื้อ5.238M40.150M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FHS FREEHILL MINING LIMITED.
0.037.14%0.00ซื้อ473.981K48.404M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OAU ORA GOLD LIMITED
0.017.14%0.00แนะนำให้ขาย779.765K13.474M-0.008.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BXN BIOXYNE LIMITED
0.037.14%0.00แนะนำให้ซื้อ1.539M17.924M-0.00บริการเชิงพาณิชย์
REY REY RESOURCES LIMITED
0.157.14%0.01ขาย10.885K31.789M-0.01แร่พลังงาน
MAD MADER GROUP LIMITED
1.897.08%0.12แนะนำให้ซื้อ458.761K323.000M18.250.101600.00บริการผู้บริโภค
CHR CHARGER METALS NL
0.467.06%0.03ซื้อ1.108Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EX1 EXOPHARM LIMITED
0.546.93%0.04ซื้อ389.409K84.108M-0.0741.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PFT PURE FOODS TASMANIA LIMITED
0.566.73%0.04ซื้อ30.545K29.945M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EMT EMETALS LIMITED
0.026.67%0.00ขาย536.995K6.375M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TTI TRAFFIC TECHNOLOGIES LTD.
0.036.67%0.00ขาย1.426M15.431M75.000.00ระบบขนส่ง
ECT ENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.026.67%0.00แนะนำให้ซื้อ4.959M17.852M-0.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FG1 FLYNN GOLD LIMITED
0.166.67%0.01ซื้อ284.140Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BRI BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED
2.086.67%0.13แนะนำให้ซื้อ34.797K155.899M1147.060.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VUL VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED
14.996.61%0.93แนะนำให้ซื้อ3.179M1.741Bแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EGG ENERO GROUP LIMITED
4.056.58%0.25แนะนำให้ซื้อ141.011K308.158M-0.00600.00บริการเชิงพาณิชย์
DGR DGR GLOBAL LIMITED
0.076.45%0.00แนะนำให้ซื้อ86.000K64.063M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AVA AVA RISK GROUP LIMITED
0.506.38%0.03แนะนำให้ซื้อ1.454M110.330M8.470.06บริการเชิงพาณิชย์
VR8 VANADIUM RESOURCES LIMITED
0.086.33%0.01แนะนำให้ซื้อ1.903M36.089M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MTM MT MONGER RESOURCES LIMITED
0.176.25%0.01ขาย182.542Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม