ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นออสเตรเลีย ทั้งหมด

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เทรดเดอร์ลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือเงินปันผล ลองดู หุ้นออสเตรเลีย ทั้งหมดด้านล่าง, ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามตัวอักษร
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
14D1414 DEGREES LIMITED
0.060 AUD−6.25%30.309K0.3115.719M AUD−0.01 AUD+70.07%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1ADADALTA LIMITED
0.022 AUD+15.79%548.402K1.6211.568M AUD−0.01 AUD+33.16%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1AEAURORA ENERGY METALS LIMITED
0.120 AUD+4.35%191.066K0.4221.392M AUD−0.04 AUD−2685.71%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1AGALTERRA LIMITED
0.007 AUD+16.67%20K0.075.224M AUD−0.00 AUD+69.81%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1AIALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED
0.011 AUD0.00%9.366K0.0019.935M AUD−0.00 AUD+33.33%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1CGONE CLICK GROUP LIMITED
0.007 AUD0.00%1.049M0.315.319M AUDบริการทางด้านเทคโนโลยี
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
0.003 AUD0.00%562.169K0.2324.715M AUD−0.00 AUD+97.73%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1TTTHRIVE TRIBE TECHNOLOGIES LIMITED
0.014 AUD0.00%47.94K0.644.153M AUD−0.01 AUD+75.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
29M29METALS LIMITED
0.320 AUD−3.03%1.149M0.09245.46M AUD−0.81 AUD−430.33%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3DAAMAERO INTERNATIONAL LTD
0.310 AUD−4.62%165.445K0.35146.226M AUD−0.04 AUD−2.70%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3DPPOINTERRA LIMITED
0.049 AUD+8.89%1.761M3.6635.616M AUD−0.01 AUD−186.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3PL3P LEARNING LIMITED..
1.155 AUD−1.28%2800.00321.251M AUD−0.02 AUD+67.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4DS4DS MEMORY LIMITED
0.100 AUD−4.76%1.023M0.09185.098M AUD−0.00 AUD+42.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4DX4DMEDICAL LIMITED
0.670 AUD+3.08%155.792K0.27252.12M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
5GGPENTANET LIMITED
0.053 AUD−3.64%155.998K0.8720.555M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
5GN5G NETWORKS LIMITED.
0.140 AUD0.00%298.88K0.2347.928M AUD3.57%บริการทางด้านเทคโนโลยี
88E88 ENERGY LIMITED
0.005 AUD−16.67%5.411M0.09148.353M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%แร่พลังงาน
8CO8COMMON LIMITED
0.053 AUD0.00%1000.0011.877M AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
92E92 ENERGY LIMITED
0.500 AUD+3.09%189.358K0.3751.729M AUD−0.07 AUD+6.11%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
A1GAFRICAN GOLD LTD.
0.037 AUD0.00%2.702K0.036.185M AUD−0.01 AUD−13.39%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
A1MAIC MINES LIMITED
0.260 AUD0.00%307.535K0.84124.867M AUD81.250.00 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
A1NARN MEDIA LIMITED
0.900 AUD0.00%100.00280.787M AUD−0.03 AUD−159.33%9.67%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
A2BA2B AUSTRALIA LIMITED
1.430 AUD+0.85%240.354K0.20174.024M AUD2.370.60 AUD3.53%ระบบขนส่ง
A3DAURORA LABS LIMITED
0.030 AUD+3.45%328.694K1.528.399M AUD−0.01 AUD+57.19%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
A4NALPHA HPA LIMITED
0.865 AUD+1.17%31.798K0.02812.405M AUD−0.02 AUD+20.51%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
A8GAUSTRALASIAN METALS LIMITED
0.080 AUD0.00%22.464K0.924.17M AUD−0.00 AUD+76.12%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AACAUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED.
1.325 AUD−0.38%42.429K0.34852.551M AUD−0.25 AUD−215.90%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AAJARUMA RESOURCES LIMITED
0.015 AUD0.00%1.72K0.012.953M AUD−0.02 AUD−13.61%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AAPAUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED
0.020 AUD0.00%5K0.057.372M AUD12.500.00 AUD−38.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AARASTRAL RESOURCES NL
0.061 AUD0.00%60.993K0.1848.379M AUD−0.01 AUD+13.64%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AAUANTILLES GOLD LIMITED
0.023 AUD+4.55%1.183M1.8618.884M AUD−0.03 AUD−185.76%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABAAUSWIDE BANK LTD
4.56 AUD−0.87%8.36K0.11215.116M AUD11.260.41 AUD9.25%การเงิน
ABBAUSSIE BROADBAND LIMITED
4.58 AUD−0.43%106.017K0.041.287B AUD48.620.09 AUD+148.55%0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
ABCADBRI LIMITED
3.14 AUD−0.16%797.909K0.722.012B AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
ABEAUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED
0.021 AUD0.00%32.938K0.202.366M AUD−0.04 AUD0.00%การเงิน
ABVADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD
0.050 AUD−10.71%370.596K1.0821.334M AUD13.890.00 AUD+140.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ABXABX GROUP LIMITED
0.065 AUD−2.99%80.824K0.8216.753M AUD−0.02 AUD−281.82%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABYADORE BEAUTY GROUP LIMITED
1.250 AUD0.00%18.686K0.25125.904M AUD235.850.01 AUD+89.29%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ACEACUSENSUS LIMITED.
0.730 AUD−3.95%224.952K0.55144.096M AUD1216.670.00 AUD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ACFACROW LIMITED
1.215 AUD−0.41%134.231K0.14347.491M AUD13.320.09 AUD+134.45%3.70%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ACLAUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED
2.34 AUD−10.34%857.704K1.39563.117M AUD13.110.18 AUD−40.20%5.02%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ACMAUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED
0.094 AUD−6.00%53.335K1.88แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACPAUDALIA RESOURCES LIMITED
0.020 AUD0.00%150K0.7713.843M AUD−0.00 AUD−44.44%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACRACRUX LIMITED
0.057 AUD−5.00%943.689K8.1117.402M AUD−0.00 AUD+95.62%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ACSACCENT RESOURCES NL
0.010 AUD0.00%217.183K20.584.731M AUD−0.01 AUD+13.16%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACUACUMENTIS GROUP LIMITED
0.067 AUD+3.08%273.22K1.1114.181M AUD7.980.01 AUD0.00%การเงิน
ACWACTINOGEN MEDICAL LIMITED
0.032 AUD0.00%1.102M0.1586.253M AUD−0.01 AUD−70.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AD1AD1 HOLDINGS LIMITED
0.005 AUD0.00%2.828M5.974.493M AUD−0.01 AUD−202.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AD8AUDINATE GROUP LIMITED
21.57 AUD−1.24%28.483K0.091.78B AUD108.070.20 AUD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ADAADACEL TECHNOLOGIES LIMITED
0.665 AUD−0.75%1.129K0.0151.071M AUD−0.03 AUD−154.17%4.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ADCACDC METALS LTD
0.051 AUD−1.92%186.413K2.52แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADDADAVALE RESOURCES LIMITED
0.005 AUD0.00%500.005.056M AUD−0.01 AUD−21.69%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADGADELONG GOLD LIMITED
0.005 AUD0.00%800K0.673.498M AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADHADAIRS LIMITED
2.28 AUD+1.79%816.458K0.69365.138M AUD11.750.19 AUD−8.31%8.53%การค้าปลีก
ปานกลาง
ADNANDROMEDA METALS LIMITED
0.023 AUD+4.55%247.251K0.0774.596M AUD−0.00 AUD+6.25%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADOANTEOTECH LTD
0.032 AUD0.00%1.184M1.3572.483M AUD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ADRADHERIUM LIMITED
0.042 AUD0.00%6.667K0.2914.004M AUD−0.04 AUD+84.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ADSADSLOT LTD.
0.002 AUD0.00%5.78M1.026.449M AUD−0.01 AUD−66.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADVARDIDEN LTD
0.160 AUD−3.03%33.082K1.0410.315M AUD0.650.25 AUD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADXADX ENERGY LTD
0.120 AUD0.00%105.293K0.1446.429M AUD−0.01 AUD+43.24%0.00%แร่พลังงาน
ADYADMIRALTY RESOURCES NL.
0.007 AUD0.00%947.78K3.959.125M AUD−0.00 AUD−166.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AEEAURA ENERGY LIMITED
0.240 AUD+11.63%620.145K0.87141.158M AUD−0.01 AUD−5.77%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AEFAUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED
5.02 AUD−2.90%16.806K0.13593.234M AUD47.540.11 AUD+5.18%1.33%การเงิน
AEIAERIS ENVIRONMENTAL LTD
0.046 AUD0.00%210K0.4211.302M AUD−0.02 AUD+50.97%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AERAEERIS LTD
0.076 AUD0.00%29.9K2.275.549M AUD−0.01 AUD−390.48%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AEVAVENIRA LIMITED
0.010 AUD0.00%613.809K0.4421.926M AUD−0.00 AUD−11.54%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AFGAUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD
1.670 AUD−0.89%58.986K0.25449.477M AUD12.270.14 AUD−27.91%6.45%การเงิน
ปานกลาง
AFLAF LEGAL GROUP LTD
0.175 AUD0.00%78.523K1.5513.762M AUD−0.11 AUD−1455.88%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AGCAUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD
0.083 AUD0.00%108.35K0.2318.444M AUD−0.02 AUD+8.29%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGDAUSTRAL GOLD LIMITED
0.025 AUD+4.17%51.006K0.5914.695M AUD−0.02 AUD−310.81%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGEALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.060 AUD+5.26%5.43M0.38224.014M AUD−0.00 AUD−80.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AGHALTHEA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.035 AUD+2.94%516.641K2.0314.258M AUD−0.04 AUD+35.03%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AGIAINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED
1.340 AUD−4.29%61.925K0.75471.511M AUD44.670.03 AUD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
AGLAGL ENERGY LIMITED.
8.52 AUD+0.53%215.589K0.055.725B AUD14.870.57 AUD−53.51%3.64%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
AGNARGENICA THERAPEUTICS LIMITED
0.590 AUD+1.72%22.634K0.2955.029M AUD−0.06 AUD−290.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AGRAGUIA RESOURCES LIMITED
0.013 AUD−13.33%78.923K0.238.692M AUD−0.01 AUD+85.56%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGYARGOSY MINERALS LIMITED
0.130 AUD+4.00%744.416K0.16175.551M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AHCAUSTCO HEALTHCARE LIMITED
0.190 AUD−2.56%27.695K0.0659.595M AUD27.540.01 AUD−52.08%2.38%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AHFAUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED
0.016 AUD0.00%620.0010.988M AUD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AHKARK MINES LIMITED
0.170 AUD0.00%1.155K0.049.426M AUD−0.02 AUD−100.85%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AHLADRAD HOLDINGS LIMITED
0.750 AUD−6.83%55.624K1.0065.436M AUD8.870.08 AUD−47.49%2.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
AHNATHENA RESOURCES LIMITED
0.003 AUD0.00%350K0.303.211M AUD−0.00 AUD−600.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AHXAPIAM ANIMAL HEALTH LIMITED
0.360 AUD+1.41%15.8K0.0966.602M AUD24.490.01 AUD−54.91%0.00%บริการการกระจายสินค้า
AI1ADISYN LTD
0.020 AUD−13.04%100K0.824.056M AUD−0.02 AUD+70.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AIMAI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED
0.375 AUD−6.25%76.003K0.3274.129M AUD−0.02 AUD+25.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
AISAERIS RESOURCES LIMITED
0.100 AUD0.00%221.713K0.0584.133M AUD−0.19 AUD−196.55%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AIVACTIVEX LIMITED
0.010 AUD−9.09%4.817K0.092.155M AUD−0.00 AUD−21.05%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AJLAJ LUCAS GROUP LIMITED
0.013 AUD+18.18%603.112K4.7815.133M AUD13.000.00 AUD0.00%แร่พลังงาน
AJXALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
0.011 AUD−8.33%10K0.107.273M AUD−0.01 AUD−112.50%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AKGACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED
0.245 AUD−5.77%21.923K0.6532.491M AUD−0.02 AUD−118.56%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
AKMASPIRE MINING LIMITED
0.180 AUD+2.86%206.607K0.6188.836M AUD−0.00 AUD+89.22%0.00%แร่พลังงาน
AKNAUKING MINING LIMITED
0.025 AUD0.00%5.528K0.025.103M AUD−0.07 AUD+67.08%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AKOAKORA RESOURCES LIMITED
0.145 AUD−9.38%55.17K0.6014.654M AUD−0.02 AUD+20.88%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AKPAUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED
6.08 AUD−5.00%9.234K2.98189.866M AUD−0.38 AUD−2.61%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AL3AML3D LIMITED
0.071 AUD−5.33%9.342K0.0718.138M AUD−0.03 AUD+29.47%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AL8ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.005 AUD0.00%669.744K0.205.534M AUD−0.00 AUD+41.89%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALAAROVELLA THERAPEUTICS LIMITED
0.170 AUD+1.80%185.641K0.12152.444M AUD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALBALBION RESOURCES LIMITED
0.069 AUD0.00%150.004.503M AUD−0.01 AUD−51.55%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALCALCIDION GROUP LIMITED
0.043 AUD−4.44%3.266M1.5863.096M AUD−0.00 AUD−27.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALDAMPOL LIMITED
39.01 AUD+0.54%129.026K0.139.22B AUD66.370.59 AUD−69.39%5.17%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ