ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นออสเตรเลีย at their all-time highs

หุ้นออสเตรเลีย เหล่านี้ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่เข้ามาในตลาดแล้ว: เราได้จัดเรียงตามตัวอักษรพร้อมท้้งข้อมูลทางการเงินของบริษัท — ลองวิเคราะห์ดูว่าจะมีการปรับฐานหรือจะวิ่งขึ้นต่อไป
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AD8AUDINATE GROUP LIMITED
21.30 AUD+3.75%306.894K0.681.77B AUD106.710.20 AUD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BXBBRAMBLES LIMITED
15.27 AUD+0.59%6.171M2.0921.249B AUD18.530.82 AUD+65.48%2.59%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
COHCOCHLEAR LIMITED
343.73 AUD+0.95%77.59K0.4722.512B AUD64.595.32 AUD+34.81%0.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
COSCOSOL LIMITED
1.000 AUD−4.76%53.504K1.11174.919M AUD19.960.05 AUD+50.00%2.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DRODRONESHIELD LIMITED
0.740 AUD−1.33%3.486M0.61452.994M AUD8.210.09 AUD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
GDCGLOBAL DATA CENTRE GROUP
2.03 AUD−2.40%106.619K1.18156.864M AUD−0.00 AUD−100.59%0.00%การเงิน
GHYGOLD HYDROGEN LIMITED
1.260 AUD+15.07%1.453M2.15176.4M AUD−0.04 AUD0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
GNPGENUSPLUS GROUP LTD
1.410 AUD+1.81%855.024K17.90250.592M AUD15.580.09 AUD−16.36%1.42%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
LOVLOVISA HOLDINGS LIMITED
29.17 AUD+6.85%541.736K1.513.2B AUD43.510.67 AUD+75.08%2.37%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
LV1LIVE VERDURE LTD
0.560 AUD+1.82%331.355K1.9938.505M AUD−0.04 AUD+38.18%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NWLNETWEALTH GROUP LIMITED
19.15 AUD+1.86%190.967K0.494.673B AUD61.690.31 AUD+40.71%1.25%การเงิน
ปานกลาง
NXTNEXTDC LIMITED
15.17 AUD+1.88%1.382M1.067.808B AUD−0.06 AUD−23.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PAAPHARMAUST LIMITED
0.380 AUD+26.67%3.838M2.50147.036M AUD−0.02 AUD−361.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PWHPWR HOLDINGS LIMITED
12.94 AUD+6.24%381.106K2.151.3B AUD54.710.24 AUD+33.77%0.97%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
VNTVENTIA SERVICES GROUP LIMITED
3.81 AUD+2.97%5.037M1.523.259B AUD17.310.22 AUD4.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง