การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Wedge

The Wedge pattern สามารถเป็นรูปแบบต่อเนื่องหรือรูปแบบการกลับกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของ wedge และแนวโน้มก่อนหน้านี้ มี 2 ประเภทของ Wedge แสดงราคาอยู่ในงบการเงินรวม อันดับแรกคือราคาที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นราคาที่มีเส้นแนวโน้ม 2 เส้นที่มาบรรจบกันเนื่องจากเส้นแนวโน้มต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านบน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า:การอยู่ในระดับต่ำอาจจะไต่ระดับขึ้นไปได้เร็วกกว่าการที่อยู่ในจุดที่สูง wedges tend เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพังลง ส่วนที่สองคือ Falling wedges ที่มีราคาอยู่ 2 เส้น ที่มาบรรจบกันเนื่องจากเส้นแนวโน้มด้านบนมีแนวชันมากกว่าเส้นแนวโน้มล่าง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เส้นที่อยู่บนจุดสูงอาจตกลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำได้ง่ายกว่าเส้นที่อยู่ต่ำอยู่แล้ว แนวโน้มเหล่านี้คือการไม่ยึดติด 
 
Traders นักการซื้อ ขายที่เป็นคนอนุรักษ์นิยมหรือแนวความคิดสมัยเก่า อาจมองหาการยืนยันหรือความมั่นใจของมูลค่าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในทิศทางของการก้าวออกไปให้ถึง เป้าหมาย สามารถประมาณการณ์ได้โดยใช้เทคนิคการวัดความสูงของด้านนอก wedge และขยายออกไปในทิศทางตรงกันข้ามของจุดที่ต้องก้าวผ่าน จุดที่จะหยุดได้อย่างฉลาดที่สุดคือการหยุดแบบคิดตรงข้ามและไม่ยึดติด
แสดงไอเดียต่อไป