HumanGraphy

ทองคำ Wedge เหวี่ยงวัดแรง รอการเลือกทิศทางของ Dollar Index

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ทองคำ : Rising Wedge
Dollar Index : Falling Wedge

Wedge 1 ใน Price Pattern ที่ราคาแกว่งตัวในกรอบแนวทะแยงและมีการบีบกรอบเล็กลงเรื่อยๆ เป็นสภาวะชั่งน้ำหนักวัดแรงซื้อกับแรงขาย รอการผลักของแรงเลือกว่าจะไปทางทิศไหน

Trading Tip: รอการเลือกทางด้วยการเบรกกรอบ wedge แล้วค่อย Action เทรดไปตามทิศทางนั้น (เลือก Stop ตามเทคนิคของแต่ละคน)

มนุษย์กราฟ | humangraphy

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ