dukeposh

ADVANCE วิเคราะห์คลื่นเป้าหมายคลื่น 5 ส่วนขยาย Diagonal +10%?

เพิ่มขึ้น
SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
ลักษณะคลื่นมีโอกาสเป็น Leading diagonal ที่คลื่น 5 มีโอกาสเป็นคลื่นส่วนขยาย สังเกตุจากคลื่น 1 และ 3 เป็นคลื่นความยาวปกติ โดยที่คลื่น 3 มีความยาวเท่ากับ 1.618 ของคลื่น 1 และมีโอกาสจบที่ 2.618 ของคลื่น 1 ที่เป้าหมาย 0.618 Fibonanci Retracement ของคลื่น bull wedge correction ก่อนหน้า ที่ราคา 215-219 บาท
RSI - เกิดสัญญาณ Bearish divergence แรก เป็นการยืนยันการจบคลื่น 3 แต่ยังอยู่ในโซน bullish มากกว่า 50 ราคายังคงอยู่ในกรอป rising channel เหนือเส้น 200 วัน จึงคาดว่ายังมีโอกาสเกิดคลื่น 5 ส่วนขยายต่อไปเพื่อจบคลื่น 1 หลัก หรือ A อับไซด์ +10% ตามเป้าหมาย Bullish Wedge correction ก่อนหน้า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ