The_Wolf_EAK

SMC ORDER BLOCK FIBO QMC

เพิ่มขึ้น
EIGHTCAP:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
SMC ORDER BLOCK FIBO QMC SRF Hidden Base
H1 รอเกิดการเสียโครงสร้างเป็นขาขึ้น BOS เต็มแท่งเทียนไม่ใช่ใส้เทียน
เกิด FVG กราฟราคาเกิดการย่อเข้ามาหา ZONE
เลือกโซนเข้าเทรด 2 โซน
รอราคากราฟเข้าหา Zone SRF+HIDDEN BASE +FIBO 61.8
รอราคากราฟเข้าหา Zone Order Block 70.2
ทำการคอนเฟริมใน TF เล็กให้เกิดการเสียโครงสร้างใน M5 M15
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ