wathin_s

APEUSDT

เพิ่มขึ้น
BINANCE:APEUSDT   APE / TetherUS
แนวโน้มราคากำลัง Pattern Reverse Falling Wedge ราคาอาจมีการเปลั้ยนแปลงไปตาม BTC

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ